:

Hur bokförs tillgångar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokförs tillgångar?
 2. Vad är konto 1910?
 3. Vilka konton är Tillgångskonton?
 4. Vad är konto 3010?
 5. Vad räknas in i tillgångar?
 6. Vad får redovisas som en tillgång?
 7. Vad är 1630 för konto?
 8. Vad är konto 7010?
 9. Är bankkonto en tillgång?
 10. När används konto 6210?
 11. Vad är konto 3001?
 12. Är kassa en tillgång?
 13. Vad räknas som tillgångar och skulder?
 14. Vad räknas som en tillgång?
 15. Hur räknas tillgångar?
 16. Har bokföring samma betydelse som förr?
 17. Vad ska man bokföra enligt bokföringslagen?
 18. Vad är ett bokföringskonto?
 19. Hur sköter du en bokföring i elektronisk form?
 20. Har bokföring samma betydelse som förr?
 21. Vad ska man bokföra enligt bokföringslagen?
 22. Vad är ett bokföringskonto?
 23. Hur sköter du en bokföring i elektronisk form?

Hur bokförs tillgångar?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

 • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande

Vad är konto 1910?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 1910 Kassa
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Vilka konton är Tillgångskonton?

En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. 

För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt. En kontoplan är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra sina affärshändelser.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser.

 • 1xxx – tillgångar som kassa, bank och kundfordringar
 • 2xxx – skulder och eget kapital
 • 3xxx – intäkter för exempelvis försäljning
 • 4xxx – kostnader vid exempelvis inköp av material
 • 5xxx – kostnader som rör lokaler, transporter och reklam
 • 6xxx – övriga försäljningskostnader
 • 7xxx – kostnader för personal
 • 8xxx – finansiella poster
 • 9xxx – interna konton
 • 0xxx – interna konton

Alla konton som börjar på 1 rör alltså Tillgångar. Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader. Men resten då? Konton som börjar på 5, 6 och 7 är egentligen bara en utökad möjlighet att sära på olika typer av kostnader, medan konton som börjar på 8 både kan röra kostnader och intäkter. 

– Du klarar dig bra i Visma eEkonomi utan att kunna något om kontoplanen, men visst finns det fördelar med att veta lite mer om hur bokföringen fungerar. Men du behöver inte kunna kontonumren utantill. Visma eEkonomi hjälper dig på traven så du klarar dig långt med lite övergripande kunskap, säger Gunilla Jaltsén som är produktansvarig för Visma eEkonomi.

Klicka på bilden för att se animering i full storlek.

I kontoplanen kan du alltid söka på namn eller nummer. Sökningen sker automatiskt så om du skriver representation får du upp kontoförslag som innehåller det du skrivit, under tiden du skriver.

Vad är konto 3010?

Det är i franciskanermunken Luca Paciolis publikation, Summa di Arithmética, tryckt i Venedig 1494, man finner den första beskrivningen av bokföringens idé. Broder Luca kodifierade systemet i ett appendix till ovan nämnda bok. 

I kontoplanen har olika affärshändelser fått olika nummer [koder] så du kan hålla isär dem. De olika affärshändelserna är uppdelade under fyra olika kontotyper,

Det är viktigt att du bokför på rätt kontotyp och på rätt kontonummer. Börja med att ta reda på vad som har hänt.

 • Enkel kontoplan 3010 Försäljning. 4010 Varuinköp. 1510 Kundfordringar. 1910 Kassa. 1930 Checkräkningskonto. 2440 Leverantörsskulder.

  Är det ett inköp eller en försäljning? Handlar du kontant eller på kredit?

  Vilka konton beskriver din affärshändelse bäst? Leta fram ett konto som motsvarar ditt inköp eller försäljning.

  Använd kontot ”1910” vid kontanta betalningar. Använd kontot ”1930” vid framtida betalningar.

  Använd kontot ”2440” + ett utgiftskonto vid kreditinköp. Använd kontot ”1510” + ett inkomstkonto vid kreditförsäljning.

» läs mer om att välja rätt kontotyp & kontonummer »

Vad räknas in i tillgångar?

‹Home/‹Blogg/Vad är Tillgångar | Hur beräknas totala tillgångar? | Läs mer här!

I denna guide så kommer vi att fokusera på att beskriva de vanligaste typerna av tillgångar som du kan besitta i form av privatperson. Vi kommer att belysa varje tillgång i form av ett adekvat exempel så att du ska vara införstådd med vad som gäller.

Vad får redovisas som en tillgång?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

 • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande

Vad är 1630 för konto?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Vad är konto 7010?

I alla exempel nedan så har den anställde en bruttolön på 25 000 kr, det vill säga det är den lönen den anställde har innan skatt och andra avdrag görs. Arbetsgivaravgiften är 31,42% av bruttolönen och den anställde ska betala 5710 kr i skatt. Läs på skatteverket.se vad som gäller för din anställd.

Vi har använt konto 1930 - företagskonto som exempelkonto för utbetalning, betalar du ut lön från annat konto så byter du ut 1930 mot det kontot du betalar ut lönen från. 

När du bokför löneutbetalningar så bokför du samtidigt kostnaden för skatt och arbetsgivaravgifter. Dessa belopp nollar du sedan i samband med betalningen till Skatteverket. Mer om det längre ner under rubriken Bokföra betalningen av skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket

Är bankkonto en tillgång?

Låt oss ta en titt på ett väldigt grundläggande exempel på bokföring av en affärshändelse. Låt oss säga att ditt företag har sålt en vara för 1000 kr. Dessa pengar kommer in till ditt företagskonto. Det innebär att du först måste skapa en kredit som visar vart pengarna kommer in till ditt företag. Detta sker från konto 3010 – försäljning. Efter detta måste du visa vart pengarna hamnar i detta fall genom en debet till konto 1910 kassa. Affärshändelsen ser därför ut på detta vis:

När används konto 6210?

‹ Tillbaka till artiklarna

För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om hur du använder BAS-kontoplanens kontogrupper när du bokför. Även om BAS-kontoplanen är logisk och relativt enkelt uppställd gör många företagare fel när de ska in och sondera bland kontona. Här kommer min lista på de vanligaste felen – och hur du undviker dem.

Vad är konto 3001?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Är kassa en tillgång?

För ett aktiebolag är syftet med en balansrapport eller en balansräkning att få en överblick över företagets finansiella ställning. I båda fallen är den uppdelad i två sidor: den första har rubriken "tillgångar" och den andra brukar kallas "eget kapital och skulder". När man pratar om balans i en balansräkning så handlar det om att dessa sidor ska vara lika stora.

Vad räknas som tillgångar och skulder?

Tillgången kan innehålla eller innehålla olika element som kommer att ingå i företaget och kommer att delas in i olika grupper.  I allmänhet är de strukturerade i två typer beroende på den funktion de kommer att utföra under driftscykeln, det kan också vara av natur

Vad räknas som en tillgång?

Materiell tillgång är fysiska saker, alltså en tillgång som har fysisk substans. Exempel på materiella tillgångar är byggnader, maskiner och varulager.

Immateriell tillgång är däremot immateriella rättigheter som inte är fysiska saker. Exempel är patent, licensrättigheter och goodwill.

Hur räknas tillgångar?

Personliga tillgångar innebär tillgångar som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Det är den faktiska användningen som är avgörande för gränsdragningen. Tillgångar kan användas för personligt bruk även om det finns ett inslag av kapitalplacering. Om detta inslag dominerar ska egendomen däremot inte anses som en personlig tillgång. Enbart det förhållandet att viss egendom är värdefull medför inte att den ska anses som kapitalplaceringsobjekt.

Till kapitalplaceringstillgångar räknas egendom som inte kan karaktäriseras som personliga tillgångar som till exempel vissa nyttjanderätter, gruvrätter, immateriella rättigheter, copyrights, råvaror, terminer och optioner avseende råvara och kryptovalutor. Rena investeringsobjekt som ädelmetaller och ädelstenar som inte infattats i smycken räknas också hit. Till kapitalplaceringstillgångar räknas också sådan egendom som inte används för personligt bruk som till exempel konst som förvaras i bankfack och andelar i konstkonsortier.

Har bokföring samma betydelse som förr?

Begreppet bokföring har samma betydelse nu som det hade förr: att föra bok över verksamheten, det vill säga att skriva ner varje handling eller affärstransaktion. I modernare tid har bokföringsprogram som körs på datorer underlättat arbetet avsevärt.

Vad ska man bokföra enligt bokföringslagen?

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. ... Det kan också vara t ex ett lån från en bank eller egna pengar som man för in i företaget. ... Det beror på att förändringar i skillnad mellan företagets tillgångar och skulder alltid beror på att man haft intäkter och kostnader.

Vad är ett bokföringskonto?

Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser. Kontoklassen visar om kontot är ett tillgångs-, skulds-, intäkts- eller kostnadskonto. Exempelvis är pengar i en kassa en tillgång och kontot "kassa" hör därmed till klassen tillgångskonton.

Hur sköter du en bokföring i elektronisk form?

Eftersom det idag är möjligt att sköta större delen av sin bokföring i elektronisk form kan du göra det mesta i ett bokföringsprogram i din dator eller på nätet. I vissa fall sköts bokföringen till och med automatiskt när du skapar en kundfaktura eller registrerar en leverantörsfaktura, exempelvis med programmet Visma eEkonomi.

Har bokföring samma betydelse som förr?

 • Begreppet bokföring har samma betydelse nu som det hade förr: att föra bok över verksamheten, det vill säga att skriva ner varje handling eller affärstransaktion. I modernare tid har bokföringsprogram som körs på datorer underlättat arbetet avsevärt.

Vad ska man bokföra enligt bokföringslagen?

 • Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. ... Det kan också vara t ex ett lån från en bank eller egna pengar som man för in i företaget. ... Det beror på att förändringar i skillnad mellan företagets tillgångar och skulder alltid beror på att man haft intäkter och kostnader.

Vad är ett bokföringskonto?

 • Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser. Kontoklassen visar om kontot är ett tillgångs-, skulds-, intäkts- eller kostnadskonto. Exempelvis är pengar i en kassa en tillgång och kontot "kassa" hör därmed till klassen tillgångskonton.

Hur sköter du en bokföring i elektronisk form?

 • Eftersom det idag är möjligt att sköta större delen av sin bokföring i elektronisk form kan du göra det mesta i ett bokföringsprogram i din dator eller på nätet. I vissa fall sköts bokföringen till och med automatiskt när du skapar en kundfaktura eller registrerar en leverantörsfaktura, exempelvis med programmet Visma eEkonomi.