:

Vad är registrerat partnerskap?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är registrerat partnerskap?
 2. Är sambo en registrerad partner?
 3. Hur blir man registrerad partner?
 4. Vad är skillnaden mellan äktenskap och partnerskap?
 5. När är man registrerad partner?
 6. När infördes registrerat partnerskap?
 7. Måste man registrera sig som sambo?
 8. Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?
 9. Har du tidigare ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap?
 10. Måste man registrera äktenskap?
 11. Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?
 12. När kom partnerskapslagen?
 13. Hur länge ska man ha bott tillsammans för att sambolagen ska gälla?
 14. När klassas det som sambo?
 15. När räknas man inte som sambo?

Vad är registrerat partnerskap?

I flera EU-länder kan du göra ditt förhållande officiellt utan att gifta dig, genom ett registrerat partnerskap eller motsvarande.

Det innebär att två människor som bor tillsammans som ett par kan registrera sitt förhållande hos myndigheterna i bosättningslandet.

Är sambo en registrerad partner?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Hur blir man registrerad partner?

Är du EU-medborgare och tänker flytta till ett annat EU-land för att bo, arbeta eller studera där? Tack vare EU:s regler blir det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur du kan ta med dig din partner.

Vad är skillnaden mellan äktenskap och partnerskap?

När Howard W. Hunter var 20 år mötte han Claire Jeffs, som var på dejt med en av hans vänner, på en dans i kyrkan i Los Angeles i Kalifornien. Efter dansen gick några av de unga vuxna för att vada i havets bränningar. Howard tappade sin fluga och Claire erbjöd sig att hjälpa honom att leta efter den längs stranden. Howard sa senare: ”Nästa gång vi gick ut, hade jag bjudit ut Claire, och [min vän] var med någon annan.”1

Följande år började de träffas på allvar, och en vårkväll nästan tre år efter deras första möte, tog Howard med sig Claire till en vacker plats med utsikt över havet. ”Vi [betraktade] vågorna som rullade in från Stilla havet och bröts mot klipporna i skenet av fullmånen”, skrev han. Den kvällen friade Howard och Claire sa ja. ”Vi pratade om våra planer”, sa han, ”[och] fattade många beslut den kvällen och bestämde oss för hur vi ville ha det i vårt liv.”2

Howard och Claire gifte sig i templet i Salt Lake City den 10 juni 1931. Under de följande 52 åren fördjupades deras kärlek medan de fostrade sina söner, verkade i kyrkan och mötte sina utmaningar med tro.

När är man registrerad partner?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

När infördes registrerat partnerskap?

På söndagar gör vi små nedslag i historien och uppmärksammar stort och smått som på ett eller annat sätt haft betydelse för homo-, bi- och transpersoner genom åren. Vi kallar det kort och gott för ”QX Gayskola”. Idag tar vi en titt på partnerskapslagen.

QX har tema kärlek i numret som ligger ute nu så vad passar väl bättre än att göra en historisk tillbakablick på parnerskapslagen. Den svenska partnerskapslagen infördes den 1 januari 1995 och motsvarade i princip äktenskapet med ett fåtal undantag. Men en mycket viktig skillnad var att partnerskap ”enbart kan ingås inför en civil myndighet”, religiösa partnerskapsceremonier var inte juridiskt giltiga. När riksdagen röstade om partnerskapslagen var det oväntat jämnt: 171 mot 141, där Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade för. Av de övriga partierna var det bara Folkpartiet som röstade för registrerat partnerskap. Däremot röstade en majoritet av de borgerliga riksdagsledamöterna emot förslaget. Bland moderaterna var det endast två ledamöter som röstade för förslaget, en av dem var den senare moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt. Den 1 februari 2003 gavs registrerade partner rätt att få gemensam vårdnad om barn och att bli adoptivföräldrar och sedan den 1 juli 2005 har kvinnor som lever i partnerskap också möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. Dessa båda lagändringar ledde till att det i princip rådde full likställdhet mellan partnerskap och äktenskap. Den 1 april 2009 beslutade riksdagen att äktenskapsbalken skulle ändras så att även två personer av samma kön kan ingå äktenskap. Och partnerskapslagen upphävdes. De par som hade ingått registrerat partnerskap före lagens upphävande, den 1 maj 2009, kan dock fortsätta att vara registrerade partner om de vill. De som i stället önskar vara gifta har möjlighet att omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en anmälan eller genom vigsel. Beslutet stöddes av sex av riksdagens sju partier. Endast Kristdemokraterna röstade nej till förändringarna.

Måste man registrera sig som sambo?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?

Iband blir inte livet som man tänkt sig. Om ni inte vill bo tillsammans längre upphör samboförhållandet. Då ska, om någon av er vill det, bostad och möbler delas upp i hälften mellan er genom så kallad bodelning - om ni inte har samboavtal. Då gäller det ni kommit överens om i samboavtalet.

Då behöver ni ha ett skriftligt och undertecknat samboavtal. I samboavtalet kan ni bestämma att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla.

Har du tidigare ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap?

För att två personer ska få ingå äktenskap enligt svensk lag får det inte finnas några omständigheter som utgör äktenskapshinder. De hinder som finns är

 • att någon av personerna är under 18 år (underårighet)
 • att personerna är nära släkt
 • att någon av personerna redan är gift (månggifte).

Frågan om vilka äktenskapshinder som finns är främst relevant i ärenden om hindersprövning, äktenskapscertifikat och vid erkännandeprövning av utländska äktenskap. Hindren beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Måste man registrera äktenskap?

Hej och tack för att du har vänt dig till oss!

Det stämmer som du säger för att det ska synas att man är gift ska man registrera sitt äktenskap i Sverige. Om du har blivit vigd inför en utländsk vigselförrättare ska du vända dig till Skatteverket för att få äktenskapet registrerat i folkbokföringen. Du ska då ha med dig ett vigselbevis. Det ska vara i original eller bestyrkt kopia.

Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?

Hur lång handläggningstid har Skatteverket för handlingar till äktenskapsregistret?

Det tar cirka 2 veckor innan du får tillbaka din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, ni båda har undertecknat ansökan och ärendet är rätt skött i övrigt.

När kom partnerskapslagen?

Publicerat onsdag 1 augusti 2001 kl 07.02

-Partnerskapslagen sätter stopp för homosexuellas möjligheter att skaffa barn, det anser Eva Odenborg från Nyköping som är ledamot av RFSL:s styrelse.

Hur länge ska man ha bott tillsammans för att sambolagen ska gälla?

Som samboegendom räknas en bostad som köpts för att samborna ska bo där tillsammans, samt de möbler och husgeråd som köpts för att användas i den gemensamma bostaden. Det som någon av parterna köpt eller fått innan paret blev sambor omfattas inte av sambolagen. Det är alltså med vilken avsikt bostaden och sakerna i den köpts som är avgörande.  

– Om ni flyttar ihop i en lägenhet som den ena av er ägde sedan tidigare, är bostaden inte samboegendom. Skulle ni däremot flytta ihop i en ny bostad, köpt med avsikt för att ni ska bo i den tillsammans, räknas den som samboegendom. Skulle förhållandet ta slut har ni lika stor rätt till bostadens värde trots att en av er kanske inte varit med och betalat för den, säger Caroline Törnquist.  

När klassas det som sambo?

Enperson som stadigvarande bor tillsammans med annan person i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Begreppet defineras i 1 §sambolagen (2003:376). För att falla in under denna definition ska samboendet ha en viss varaktighet, eller åtminstone vara avsett att ha det.

När räknas man inte som sambo?

Sammanboendet ska ha en viss varaktighet eller i varje fall vara tänkt att ha det. Mer eller mindre tillfälliga förbindelser kan normalt sett inte anses utgöra ett samboförhållande. Om det kan visas att båda två är överens om att deras förhållande ska betraktas som ett samboförhållande oavsett hur länge förhållandet varat så är det ett samboförhållande. Ett par som bor ihop och har gemensamma barn, kan regelmässigt utgå från att ett samboförhållande föreligger. I annat fall bör gemensam folkbokföringsadress tyda på gemensam bostad.