:

Vad är schablonmetoden?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är schablonmetoden?
 2. Får man alltid använda schablonmetoden?
 3. När kan man använda schablonmetoden?
 4. Får man välja schablonmetoden?
 5. Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 6. Vad händer med mina aktier i Swedish Match?
 7. Hur fungerar schablonbeskattning?
 8. Hur räknar man ut schablonmetoden?
 9. Hur räknar man ut schablonskatt?
 10. När avnoteras Swedish Match?
 11. När tvångsinlösen Swedish Match?
 12. Hur mycket betalar man i schablonskatt?
 13. Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?
 14. Vad händer med budet på Swedish Match?
 15. Vad händer om man inte säljer Swedish Match?

Vad är schablonmetoden?

Schablonmetoden är ett sätt att beräkna omkostnadsbeloppet vid försäljning av en aktie eller annat värdepapper. Du får dock inte använda schablonmetoden på optioner, terminer, teckningsrätter, fondaktierätter, samt på inlösenrätter och säljrätter om du har fått på grund av aktieinnehav.

Schablonmetoden innebär att du använder 20 % av försäljningspriset som omkostnadsbelopp. De resterande 80 % av försäljningspriset räknas som vinst.

Får man alltid använda schablonmetoden?

Schablonmetoden är ett sätt att beräkna omkostnadsbeloppet vid försäljning av en aktie eller annat värdepapper. Du får dock inte använda schablonmetoden på optioner, terminer, teckningsrätter, fondaktierätter, samt på inlösenrätter och säljrätter om du har fått på grund av aktieinnehav.

Schablonmetoden innebär att du använder 20 % av försäljningspriset som omkostnadsbelopp. De resterande 80 % av försäljningspriset räknas som vinst.

När kan man använda schablonmetoden?

Schablonmetoden kan användas för att beräkna omkostnadsbeloppet. Men det går även bra att använda genomsnittsmetoden för att göra den här beräkningen.

Den här metoden passar bäst om man inte har koll på vad anskaffningsvärdet (inköpspriset) var, vilket kan uppstå om man t.ex. har ärvt aktierna som man sedan har sålt. Man får dock använda schablonmetoden även om man känner till anskaffningsvärdet. 

Schablonmetoden går ut på att man använder 20 procent av försäljningspriset (efter att man har gjort avdrag för courtage) som omkostnadsbelopp. Den resterande delen (80 procent) av försäljningen räknas därefter som vinst och är det som beskattas. Detta gör att schablonmetoden är förmånligast att använda om aktierna har stigit mer än 400 procent.

Får man välja schablonmetoden?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

Som anställd betalar du A-skatt och startar du eget företag betalar du F-skatt. Som egenföretagare kan du välja mellan en rad olika bolagsformer, men du som vill satsa litet kan välja att inte starta företag alls utan använda tjänster där företag erbjuder sig att fakturera åt dig. De tar då runt 4-6% av fakturan mot att betala ut summan som blir kvar som lön till dig. 

Du som vill starta upp men ändå behålla din anställning kan vara både betala både A- och F-skatt.

Vad händer med mina aktier i Swedish Match?

Philip Morris Holland Holdings B.V., ett nederländskt privat aktiebolag med organisationsnummer 20028955 (”PMHH”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Swedish Match AB, organisationsnummer 556015-0756 (”Swedish Match”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) äger PMHH därför rätt att av övriga aktieägare i Swedish Match lösa in återstående aktier. PMHH har beslutat att använda sig av denna rätt.

Då överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har PMHH enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Swedish Match den 2 december 2022 begärt att tvisten ska avgöras av skiljemän. PMHH har till sin skiljeman utsett advokaten Robert Ohlsson.

Hur fungerar schablonbeskattning?

Annons: Behöver du hjälp? Prova Småspararguiden Rådgivning!

FRÅGA: Jag har aktier för ca 35000 i Handelsbanken (32k A och 3k B-aktier). Dessa har jag fått för många år sedan (20 år) och jag har inga uppgifter om anskaffningsvärde. Har bytt bank sedan dess så av min nuvarande bank där de ligger som ett servicekonto kan jag förmodligen inte få hjälp med de uppgifterna. Jag har inget behov av att sälja aktierna nu men vet inte vad som är bäst taktiskt. Har läst att man kan skatta schablonmässigt 20% vid saknat av uppgifter om anskaffningsvärde. Ska jag göra det nu och därefter köpa motsvarande o sätta in på ISK-konto (om jag nu vill fortsätta ha de aktierna)? Vad är mina alternativ och vad rekommenderar ni?

Hur räknar man ut schablonmetoden?

Omkostnadsbeloppet för aktier inkluderar inte bara köpeskillingen utan även eventuella courtageavgifter, likviditetsrabatter och andra kostnader som är direkt relaterade till köpet av aktierna. Om du har sålt aktierna så kan du använda omkostnadsbeloppet för att beräkna din vinst eller förlust på försäljningen.

Hur räknar man ut schablonskatt?

ISK konton är utformade för att göra det enkelt att spara och enkelt att skatta på sina besparingar.  ISK skatt utgår som en schablonskatt baserat på värdet av ditt ISK konto.  Du behöver inte betala kapitalvinsskatt på värdepapper som du investerar i genom en ISK.  Du behöver med andra ord inte räkna ut och deklarare den vinst eller förlust som du har realiserat utan det gågna året.  Din ISK skatt räknas ut automatisk baserat på kontrolldata som din bank skickar in till skattemyndigheter och som kommer vara förifyllt på din deklaration.  ISK Skatt betalas årligen. Du måste betala skatten oavsett om du gör en vinst eller förlust under året.

Nedan på denna sida skall vi ta en närmare ditt på ISK skatt och hur den beräknas.

Hur mycket man skall betala i ISK skatt kan variera från år till år.  Detta beror på att det den ISK skatt du betalar är baserad på statslåneräntan den 30 november föregående år.  Om statslåneräntan får upp så ökar skattesatsen och om den går ner så minskar skattesatsen.   Du betalar 30% skatt på ISK kontots schablonintäkt varje år.  Schablonintäkten motsvarar statslåneräntan plus 1 procentenhet.  Schablonintäkten kan aldrig vara lägra än 1.25%.

För 2018 måste du betala 0,447 % avkonto värdet som ISK skatt?

När avnoteras Swedish Match?

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Swedish Match AB att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i aktien blir fredag, den 30 december, 2022.

___________   

När tvångsinlösen Swedish Match?

PMHH, dotterbolag till Philip Morris International, är nu ägare till 93,1 procent av aktierna i Swedish Match och avser nu initiera tvångsinlösen och begära avnotering av Swedish Match-aktien från Stockholmsbörsen.

Läs också: Nu införs åldersgräns för vitt snus – rörigt för branschen

Hur mycket betalar man i schablonskatt?

Schablonskatt förknippas främst med skatteuträkning för investeringar inom investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Denna artikel har därmed störst fokus på dessa sparformer och ställer dessa mot alternativet, alltså att spara inom en aktie- och fonddepå.

Nedan går vi igenom ingående hur schablonskatt räknas ut och hur det påverkar ditt ISK-sparande. Men för en snabb uträkning kan du använda följande formel:

För 2023 höjs ISK-skatten till 0.882%. Du kan räkna ut din schablonskatt för 2023 genom att ta ditt kapitalunderlag multiplicerat med 0,00882.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?

Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

Vad händer med budet på Swedish Match?

Både EU-kommissionen och Svenska Finansinspektionen har också gett grönt ljus till affären. Men budet gillades inte av alla. Trots höjningar har storägare och hedgefondförvaltarna hotat med att stoppa mångmiljardaffären eftersom man fortfarande anser att budet är för lågt.

Bland annat har hedgefonden Elliot Investment nyligen ökat sitt ägande i Swedish Match till över 10 procent av aktierna och sen tidigare har en annan hedgefondsförvaltare förvärvat över fem procent av bolagets aktier, något som kan innebära ett problem.

Philip Morris hade villkorat affären med att minst 90 procent av Swedish Matchs ägare säger ja men under måndagen blev det klart att man ändå går vidare med affären och  förvärvar 82,6 procent av aktierna.

Vad händer om man inte säljer Swedish Match?

Den 11 maj 2022 offentliggjorde Philip Morris Holland Holdings B.V. (”PMHH”), ett dotterbolag till Philip Morris International Inc. (”PMI”), ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Swedish Match att överlåta samtliga sina aktier i Swedish Match till PMHH (”Erbjudandet”). Den 4 oktober 2022 meddelade PMHH att acceptfristen förlängts ytterligare, till den 4 november 2022. Den 20 oktober 2022 offentliggjorde PMHH en höjning av priset i Erbjudandet till 116 kronor per aktie (det ”Reviderade Erbjudandet”) och meddelade att vederlaget inte kommer att höjas ytterligare i det Reviderade Erbjudandet.