:

Hur deklarera Pfizer aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarera Pfizer aktier?
 2. Är utdelning skattefritt?
 3. Vad ska man göra med Pfizer aktier?
 4. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 5. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 6. Hur kan jag sälja mina Pfizer aktier?
 7. Vad händer med mina Pfizer aktier?
 8. Är utdelning bättre än lön?
 9. Vad är bäst lön eller utdelning?
 10. När bestäms utdelning 2023?
 11. Vilken bank ger bäst utdelning?
 12. Får man sälja aktier till sig själv?
 13. Vem får mina aktier om jag dör?
 14. Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?
 15. Hur mycket pengar behövs för att leva på utdelning?

Hur deklarera Pfizer aktier?

Philippe ägde från början 100 st aktier i Pharmacia & Upjohn. Genom ett aktiebyte år 2000 fick Philippe istället 119 aktier i Pharmacia Corp. 2003 köpte Pfizer upp Pharmacia Corp. och Philippe fick 166 aktier i Pfizer.

Innan utdelningen av aktier i Viatris var hans anskaffningsutgift för dessa 166 st aktier i Pfizer totalt 47 703 kronor (287,37 kronor × 166). Se nedan under Annan information om hur anskaffningsutgiften beräknats.

Är utdelning skattefritt?

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

Vad ska man göra med Pfizer aktier?

Philippe ägde från början 100 st aktier i Pharmacia & Upjohn. Genom ett aktiebyte år 2000 fick Philippe istället 119 aktier i Pharmacia Corp. 2003 köpte Pfizer upp Pharmacia Corp. och Philippe fick 166 aktier i Pfizer.

Innan utdelningen av aktier i Viatris var hans anskaffningsutgift för dessa 166 st aktier i Pfizer totalt 47 703 kronor (287,37 kronor × 166). Se nedan under Annan information om hur anskaffningsutgiften beräknats.

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Hur kan jag sälja mina Pfizer aktier?

Förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Vad händer med mina Pfizer aktier?

Pfizer är ett biofarmaceutiskt bolag. Bolaget bedriver forskning och utveckling, samt produktion av läkemedel. Störst inriktning återfinns inom immunologi, kardiovaskulära och metabola sjukdomar, samt onkologi och behandling av sällsynta sjukdomar. Verksamheten styrs via flertalet affärssegment, där bolaget verkar på en global marknad, huvudsakligen inom Nordamerika och Europa. Pfizer grundades ursprungligen 1849 och har sitt huvudkontor i New York.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Pfizer en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Pfizer.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

Är utdelning bättre än lön?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Vad är bäst lön eller utdelning?

Vad skatten blir är olika när det kommer till lön och utdelning. Lön är dyrare än utdelning men det kommer också med sina fördelar. Men för att du ska kunna fatta ett informerat beslut så har vi stolpat upp och räknat ut exakt hur stor skillnad det är mellan lön och utdelning. Här kan du läsa vidare för att se hur mycket du får i fickan baserat på vardera alternativ.

När bestäms utdelning 2023?

Här hittar du en lista över alla kommande aktieutdelningar på börsen. Du kan också söka direkt på bolag och få svar på när de har en aktieutdelning.

Tips! Jämför och hitta bästa sparräntan för ditt kapital >>

Vilken bank ger bäst utdelning?

Sugen på utdelning? Här hittar du aktier, noterade på någon av de nordiska börserna, som ger utdelning inom två veckor. Tänk på att du behöver äga aktien senast dagen innan ”Handlas utan utdelning” för att få utdelningen.

34 träffar

Får man sälja aktier till sig själv?

När du inte längre tror på en aktie kan det förstås också vara läge att sälja. Men hur avgör du om en aktie förtjänar din fortsatta tillit? Anledningarna till att man slutar tro på en aktie kan vara många, men det finns vissa principer du kan ta hjälp av för att komma fram till om du fortfarande tror på aktien eller inte.

Vem får mina aktier om jag dör?

Juridik vid dödsfall

Ni har hjälpt mig att skriva mitt testamente. En fråga bara på det. Då jag går bort undrar jag om mitt Testamente tar över mitt ISK-sparande. Texten idag: Den av oss som överlever den andra ska med fri förfoganderätt erhålla vår bostad, bil, båt dock ej arvegods. Resterande kvarlåtenskap ska tillfalla bröstarvinge enligt lag. Jag är gift, har ett barn o min man 2 barn sedan tidigare. Inga gemensamma barn. Vi vill att resp barn ska ärva från resp förälder.

Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?

Att leva på aktieutdelningar från en välkonstruerad utdelningsportfölj ger oss möjligheten att:

 • Planera inkomsterna och göra en budget
 • Investera i bra bolag med bevisad förmåga att skapa förmögenhet hos sina ägare
 • Skapa en portfölj som kräver lite tid och insats från oss – Vi har en passiv investering
 • Utdelningarna varierar långsammare och mindre än börsens värdering av bolagen vilket ger stabilare och tryggare inkomster

Vi kan dessutom investera via ISK eller Kapitalförsäkring och på så vis skapa en lösning som är smidig och gynnad i skattehänseende.

Det finns nackdelar, eller ska vi kanske säga faror, förknippade med utdelningsinvestering:

 • Yield Chasing – utdelningsjakt till varje pris – lurar oss att tro att högre utdelning alltid är bättre.
 • Urvalet av bolag kan bli begränsat och tillväxtbolag och tillväxtmarknader får ofta inte plats i portföljen när vi vill leva på en utdelningsportfölj.

Det som lurar oss till att investera i mindre bra bolag, bara för att de har hög utdelning, är ofta målet att nå en viss utdelningsnivå i kronor och ören innan ett visst datum.

Forskning visar, genom den så kallade fyraprocentsregeln, att det är rimligt att anta att det går att ta ut 3-5% av sitt kapital på årsbasis.

Det innebär att vi kan ta ut 30 000 – 50 000 kronor årligen, för varje miljon vi har i kapital. De riktlinjerna är generella och bryr sig inte om huruvida man lever på utdelningar eller aktiernas värdeökning.

Den som vill bygga en utdelningsportfölj bör därför leta aktier som ger en avkastning i området 3-5%. Går vi lägre så tar det sannolikt för lång tid – vi måste investera mycket kapital – för att nå rätt utdelningsnivå.

Hur mycket pengar behövs för att leva på utdelning?

Fyll i kalkylatorn nedan och ange hur stor summa du vill kunna ta ut från ditt sparade kapital per månad. Ange även förväntad genomsnittlig avkastning på resterande kapital. Därmed visas hur stor summa du behöver ha för att kunna leva på avkastningen.