:

När kan jag få skuldsanering?

Innehållsförteckning:

 1. När kan jag få skuldsanering?
 2. Hur mycket måste man ha i skuld för att få skuldsanering?
 3. Vem bestämmer om man kan få skuldsanering?
 4. Kan man ansöka om skuldsanering?
 5. Är det värt med skuldsanering?
 6. Vilka skulder ingår inte i en skuldsanering?
 7. Är man kreditvärdig efter en skuldsanering?
 8. Vad händer om man blir nekad skuldsanering?
 9. Är det bra att ta skuldsanering?
 10. Vad händer om man vinner pengar när man har skuldsanering?
 11. Får man ha en bil när man har skuldsanering?
 12. Får man ha sparade pengar när man har skuldsanering?
 13. Hur dyr bil får man äga om man har skuldsanering?
 14. Vad får man inte göra under en skuldsanering?
 15. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

När kan jag få skuldsanering?

Skuldsanering kan du få som är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år.

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. 

Hur mycket måste man ha i skuld för att få skuldsanering?

Enbart fysiska personer kan få skuldsanering. Bolag och andra juridiska personer med ekonomiska problem är hänvisade till konkurs eller företagsrekonstruktion.

Vem bestämmer om man kan få skuldsanering?

I dagens samhälle spelar krediter en viktig roll. Att kunna ta lån eller handla på kredit innebär större möjligheter för privatpersoner och bidrar också till tillväxten i samhället. Problem kan dock uppstå när en person inte kan betala sina skulder. Betalningssvårigheter kan leda till betalningsanmärkningar och i värsta fall överskuldsättning. Överskuldsättning orsakar inte bara den skuldsatta och dennes familj lidande, utan påverkar även näringslivet och samhället i stort negativt. Mot denna bakgrund har staten ansett att det ska finnas ett sätt för en överskuldsatt person att ta sig ut ur skuldfällan. Staten har därför infört möjligheten till skuldsanering. Skuldsanering är inte bara positivt för den skuldsatte utan också för borgenärer som grupp, det vill säga de som har rätt att få betalt, eftersom de på detta sätt får en del av sina fordringar betalade istället för att inte få någon betalning över huvud taget.

Möjligheten till skuldsanering infördes 1994 i Sverige. Sedan 2016 gäller en ny lag om skuldsanering. Bakgrunden till den nya lagen var att regeringen ansåg att det behövdes regler som gjorde att fler personer än tidigare skulle få en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. De ändringar man gjorde handlade bland annat om att förenkla ansökningsförfarandet, nyansera kravet på överskuldsättning, underlätta gäldenärens betalningar och snabba på förfarandet. Det infördes även en möjlighet till skuldsanering för företagare.

Efter att den nya lagen trätt i kraft har fler personer ansökt om och beviljats skuldsanering. Under 2018 ansökte 17 812 personer om skuldsanering. Samma år beviljades 10 752 personer skuldsanering.

Kan man ansöka om skuldsanering?

En ansökan kan göras på olika sätt. Du kan som tidigare nämnt ansöka om skuldsanering direkt hos kronofogden. Men du kan också låta oss på Skuldsanera.com göra det åt dig.Då sköter vi allt, från ansökan till genomförd skuldsanering.

Du kan också anlita oss för att endast göra själva ansökningen.*Då kan du sedan sköta dina inbetalningar på egenhandnär ansökan väl har blivit beviljad.

Är det värt med skuldsanering?

För privat personer, men även konsumenter är viktig att förstå fördelen med att skuldsanering.

Om du har tagit dåliga beslut genom livet, eller om du helt enkelt bara har haft otur. Så kan saneringen fungera som en omstart för både dig och din ekonomi. 

Vilka skulder ingår inte i en skuldsanering?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om skuldsanering för privatpersoner vilket det finns regler om i Skuldsaneringslagen.

Är man kreditvärdig efter en skuldsanering?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall exempelvis en bank kan vägra en person att ta lån ifall personen har avslutat en skuldsanering.

Vad händer om man blir nekad skuldsanering?

Genom att erbjuda hushållsekonomisk rådgivning kan ekonomiska svårigheter och skuldproblem förebyggas eller motverkas. Det kan till exempel handla om hjälp med att gå igenom och planera ekonomin och upprätta en hushållsbudget. I samband med detta kan skuldproblem upptäckas och personen kan hänvisas till budget- och skuldrådgivning.

Konsumentverkets budgethäfte kan vara till hjälp i arbetet med budget.

Räcker dina pengar till det du behöver? - Budgethäfte - Publikationer - Konsumentverket

Är det bra att ta skuldsanering?

Genom att erbjuda hushållsekonomisk rådgivning kan ekonomiska svårigheter och skuldproblem förebyggas eller motverkas. Det kan till exempel handla om hjälp med att gå igenom och planera ekonomin och upprätta en hushållsbudget. I samband med detta kan skuldproblem upptäckas och personen kan hänvisas till budget- och skuldrådgivning.

Konsumentverkets budgethäfte kan vara till hjälp i arbetet med budget.

Räcker dina pengar till det du behöver? - Budgethäfte - Publikationer - Konsumentverket

Vad händer om man vinner pengar när man har skuldsanering?

Om din mor har fått en skuldsanering beviljad så är det den som gäller, inget annat. då finns ärendet inte kvar hos Kronofogden och de mäter inte ut några pengar.

Om någon av dem hon är skyldig penga får veta om denna vinst så kan de begära omprövning enligt skuldsaneringslagen.  

Får man ha en bil när man har skuldsanering?

 Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.

Får man ha sparade pengar när man har skuldsanering?

Övrigt/annat

Hejsan! Det är såhär att jag har ansökt om skuldsanering för mina skulder hos kronofogden .... Om kronofogden beviljar skuldsanering, kommer de att ha rätt till att dra pengar och tillgångar på mitt bankkonto också? Och är det så att jag får pengar tillbaka på skatten om jag har och får skuldsanering sen ? ....Sen undrar jag om man får åka bort på semester trotts att man har löneutmätning och skuldsanering hos kronofogden?

Hur dyr bil får man äga om man har skuldsanering?

När du uttrycker sig som om det är mer regel än undantag så antar jag att man anser det. Det blir en högst polariserad och onyanserad diskussion på det viset.

Du får gärna citera var jag ger uttryck för att man inte får diskutera avarterna, problemet är när det framstår som att skuldsanering bara består av avarter. Det blir extremt skuldbeläggande och dömande.

Vad får man inte göra under en skuldsanering?

Personer som är svårt skuldsatta kan få hjälp att betala sina skulder och slippa betalningsansvaret för delar av skulden. Syftet är att göra det lättare för den skuldsatte att komma på fötter igen och se till att personen ifråga kan betala större delen av skulden inom en rimlig tidsperiod.

Kraven för att få skuldsanering är relativt omfattande, det räcker inte att vara skuldsatt och att ha betalningsproblem.

När du inte längre kan betala dina skulder kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En skuldsanering innebär att du blir av med dina skulder inom loppet av fem år. Under denna saneringstid kommer du att leva på existensminimum, då allt överskott av lönen efter räkningar går till att betala av skulderna.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.