:

Får föreningar Elprisstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Får föreningar Elprisstöd?
 2. Vilka företag har rätt till elstöd?
 3. Kan en bostadsrättsförening få elstöd?
 4. Kan idrottsföreningar få elstöd?
 5. Kan ideell förening få elstöd?
 6. Hur betalas Elstödet ut till föreningar?
 7. Kan ideell förening få Elstöd?
 8. Vilka företag får Elprisstöd?
 9. Får brf Elpriskompensation?
 10. Får bostadsrättsföreningar Elpriskompensation?
 11. Hur söker föreningar elstöd?
 12. Kan ideella föreningar söka elstöd?
 13. Vilka får ta del av Elstödet?
 14. Vilka får del av Elstödet?
 15. Vilka får nya Elstödet?

Får föreningar Elprisstöd?

Det är den elanvändare som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som kommer att få ta del av stödet. I bostadsrättsföreningar som har ett gemensamt elavtal eller individuell mätning av el med föreningen som elanvändare, är det bostadsrättsföreningen som får ta del av stödet. Det blir då styrelsens uppgift att besluta om hur stödet ska fördelas.  

– Det är administrativt krångligt och kan kosta en del för bostadsrättsföreningar att räkna ut vad varje lägenhetsinnehavare har förbrukat och skicka exakt stöd vidare. HSB rekommenderar därför bostadsrättsföreningar att antingen låta pengarna vara kvar i föreningen eller att hitta ett enklare sätt att kompensera lägenhetsinnehavare med IMD. Detta, för att inte en alltför stor andel av stödet ska gå till administration, säger Niklas Widebeck, medlemsexpert HSB Riksförbund. 

Vilka företag har rätt till elstöd?

I det här sammanhanget räknas ett företag som elintensivt när det använder minst 0,015 kWh per omsatt krona (exklusive uppvärmning).

Definitionen är vald utifrån att det är elanvändning, inte bransch, som ska avgöra om man är berättigad till stöd.

För att ett företag ska få stöd behöver följande krav vara uppfyllda:

Kan en bostadsrättsförening få elstöd?

Om föreningen har mer än en firmatecknare måste föreningen utse ett elstödsombud efter att ha loggat in på Skatteverkets webbplats. Elnätsföretagen ska ha rapporterat in föreningens elförbrukning under den kvalificerande perioden, och elstödsombudet kontrollerar att uppgifterna stämmer. Elstödet sätts in på föreningens skattekonto. För att sedan få pengarna utbetalda behöver föreningen ett mottagarkonto, vilket kan registreras hos Skatteverket om föreningen inte har ett sådant. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-28.)

Ja, bostadsrättsföreningar måste ansöka hos Skatteverket för att få elprisstöd. Detta till skillnad mot hushåll som får det automatiskt utbetalat via Försäkringskassan. Regeringens har meddelat att föreningar kan söka stödet först den 30 maj. Bostadsrättsföreningar behöver kontrollera de förifyllda uppgifterna från elnätsföretagen om föreningens förbrukning. (Uppdaterad 2023-05-08.)

Regeringen meddelade den 5 maj att Sverige fått godkänt av EU-kommissionen om att få använda flaskhalsintäkterna på detta sätt. Bostadsrättsföreningar kan nu ansöka om stödet. Skatteverket öppnade sin e-tjänst för ansökan den 30 maj. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-02.)

Kan idrottsföreningar få elstöd?

Mellan 30 maj och 25 september 2023 kan föreningar i el-område 3 och 4 söka elstöd. Ansökan görs hos Skatteverket och kräver ett visst förberedande arbete av föreningen.

Sidan uppdaterades: 31 maj 2023

Kan ideell förening få elstöd?

27 okt 2022

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige – elområde 3 och 4 – får kontantstöd för att hantera onormalt höga elpriser. Däremot utbetalas inget stöd till elanvändare i norra Sverige – elområde 1 och 2. Beskedet presenterades under en pressträff med statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör vid Svenska kraftnät.

Hur betalas Elstödet ut till föreningar?

Om föreningen har mer än en firmatecknare måste föreningen utse ett elstödsombud efter att ha loggat in på Skatteverkets webbplats. Elnätsföretagen ska ha rapporterat in föreningens elförbrukning under den kvalificerande perioden, och elstödsombudet kontrollerar att uppgifterna stämmer. Elstödet sätts in på föreningens skattekonto. För att sedan få pengarna utbetalda behöver föreningen ett mottagarkonto, vilket kan registreras hos Skatteverket om föreningen inte har ett sådant. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-28.)

Ja, bostadsrättsföreningar måste ansöka hos Skatteverket för att få elprisstöd. Detta till skillnad mot hushåll som får det automatiskt utbetalat via Försäkringskassan. Regeringens har meddelat att föreningar kan söka stödet först den 30 maj. Bostadsrättsföreningar behöver kontrollera de förifyllda uppgifterna från elnätsföretagen om föreningens förbrukning. (Uppdaterad 2023-05-08.)

Regeringen meddelade den 5 maj att Sverige fått godkänt av EU-kommissionen om att få använda flaskhalsintäkterna på detta sätt. Bostadsrättsföreningar kan nu ansöka om stödet. Skatteverket öppnade sin e-tjänst för ansökan den 30 maj. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-02.)

Kan ideell förening få Elstöd?

De höga elpriserna pressar många företag i olika branscher. För att kompensera för detta föreslås nu ett elstöd för företag i vissa delar av landet. Det nya elstödet kommer enligt regeringens förslag att gå att söka mellan den 30 maj och den 25 september 2023. Vi berättar mer om vad som gäller och hur du kan söka.

För att elstöd ska vara aktuellt måste företaget bl a ha F-skattsedel och vara anslutet till elområde 3 eller 4. Elstödet kommer att bli 50 öre per kWh i elområde 3 (området går från Älvdalen – Gävle i norr till Varberg – Oskarshamns flygplats i söder) och 79 öre/kWh i elområde 4 (Falkenberg till Oskarshamn och söderut). Vilket elområde ett företag tillhör framgår av fakturan för elnätsavgift.

Vilka företag får Elprisstöd?

29 maj 2023 Elskolan

Regeringen har presenterat två olika elstöd för företag: ett generellt som alla företag som är berättigade elstöd kan ansöka om, från och med den 30 maj, samt ett extra elstöd för elintensiva företag. Det är Skatteverket och Energimyndigheten som hanterar utbetalningarna.

Får brf Elpriskompensation?

För att ha rätt till elpriskompensation så ska ditt hushåll:

Kompensationen per månad under perioden december 2021 till februari 2022 kan uppgå till mellan 100 kronor och 2 000 kronor beroende på hur stor din elförbrukning varit. Eftersom kompensationen kan fås för var och en av de aktuella månaderna kan den som mest uppgå till 6 000 kronor.

Ersättningstrappan börjar vid 700 kWh per månad och slutar vid 2000 kWh. Du hittar trappan här, (under rubriken Vilka kan få kompensation?).

Får bostadsrättsföreningar Elpriskompensation?

Men det är inte alla som har eget elnätsavtal. Vissa har individuell mätning och debitering, IMD. Det innebär att fastighetsägaren, till exempel en bostadsrättsförening, har el- och nätabonnemang för hela fastigheten. Det sitter separata elmätare för varje bostad, så att de boende kan debiteras utifrån sin individuella elanvändning. Andra fastighetsägare har valt att låta elanvändningen ingå i hyran för hyresrätt respektive årsavgiften för bostadsrätt.

Ingen av dessa två grupper av boende har möjlighet att få del av elpriskompensation i februari. Det beror på att elprisstöd till juridisk person, vilket både bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag är, inte ingår i det stöd som är beslutats. Planen är att även juridisk person ska kunna få ut elprisstöd men exakt hur och när har inte beslutats.

Hur söker föreningar elstöd?

Det är många bostadsrättsföreningar som har det tufft just. Elkostnaderna har varit skyhöga, men det har funnits ett ljus i mörkret, nämligen elstödet. Samtidigt är det inte enkelt att veta vad som gäller. Ansökningsperioden är till exempel bara öppen mellan den 30 maj och 25 september i år – och till skillnad från stödet till privatpersoner så sker inte utbetalningen automatiskt.

– Din bostadsrättsförening måste söka elstödet hos Skatteverket, men idag kan bara föreningar i elområde 3 och 4 i mellersta och södra Sverige skicka in en ansökan, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

Kan ideella föreningar söka elstöd?

Regeringen har tidigare meddelat att föreningar i el-område 3 och 4 ska kunna söka elstöd. Elstödet söks via Skatteverkets e-tjänst. Nu har ansökan öppnat.

Fäljande text är hämtad från Riksidrottsförbundets nyhetsbrev.

Vilka får ta del av Elstödet?

Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått elstöd två som omfattar privatpersoner i hela landet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Stödet omfattar cirka 10 miljarder kronor och alla landets hushåll – cirka 5 miljoner – kommer få del av elstödet. Tidplanen avser elstödet till privatpersoner i hela landet för perioden november och december 2022. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Vilka får del av Elstödet?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Vilka får nya Elstödet?

 • Energi- och näringsminister Ebba Busch håller pressträff
 • Se sändningen i efterhand på Regeringskansliets Youtubekanal
 • Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för hushållen