:

Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på föräldrapenningen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på föräldrapenningen?
 2. Hur mycket får jag i föräldrapenning efter skatt?
 3. Är föräldrapenning skattefritt?
 4. Vilken Skattetabell föräldrapenning?
 5. Hur mycket av lönen får man i föräldrapenning?
 6. När får man betala 50 procent skatt?
 7. Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?
 8. Vad är det lägsta man kan få i föräldrapenning?
 9. Hur stor del av lönen får man i föräldrapenning?
 10. Hur maxar man sin föräldrapenning?
 11. Kan man ha lön och föräldrapenning samtidigt?
 12. När ska man betala 30% skatt?
 13. När måste man betala 30% skatt?
 14. Hur maxar jag min föräldraledighet?
 15. Vilka ersättningar höjs 2023?
 16. När ska du få ersättning för föräldrapenning?
 17. Vad är lägsta skattenivån på föräldrapenning?
 18. När ska föräldrapenningen betalas ut?
 19. Hur mycket är föräldrapenning per månad?
 20. När ska du få ersättning för föräldrapenning?
 21. Vad är lägsta skattenivån på föräldrapenning?
 22. När ska föräldrapenningen betalas ut?
 23. Hur mycket är föräldrapenning per månad?

Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på föräldrapenningen?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Så här använder Försäkringskassan kakor

Hur mycket får jag i föräldrapenning efter skatt?

 • du är förälder till barnet
 • du avstår från att arbeta, söka arbete eller studera för att ta hand om ditt barn
 • barnet bor i Sverige, i ett annat land inom EU/EES, eller i Schweiz
 • du är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Är föräldrapenning skattefritt?

FPA ändrar namnen på föräldradagpenningsförmånerna. Ändringen av namnet på dessa förmåner påverkar inte beskattningen.

Vilken Skattetabell föräldrapenning?

Regeringen Persson tillsatte en kommitté för att se över lagen. Kommittén presenterade i september 2005 utredningen SOU 2005:77 med förslag till ny PBL.[4] Enligt förslaget skulle bygglovplikten utvidgas. Undantagen för jordbruksfastigheter och för byggnader utanför detaljplan skulle avskaffas. Å andra sidan föreslogs större möjligheter att bygga utan bygglov, så kallade friggebodar. Systemet med två separata prövningar, en för bygglov och en för byggtillsyn, föreslogs avskaffat.

Regeringen Reinfeldt lade i maj 2007 fram ett förslag som tog upp delar av kommitténs förslag. Enligt förslaget skulle bland annat ytan för friggebodar och skärmtak ökas till 15 m², sanktionsavgifterna vid svartbyggen höjas och längsta tiden för tidsbegränsade bygglov sänkas till 10 år. Miljöorganisationer föreslogs få möjlighet att överklaga vissa detaljplaner. Ändringarna antogs av riksdagen den 5 december 2007 och började gälla från den 1 januari 2008.

Regeringen ansåg att kompetensen inom tillämpningen av PBL borde höjas och lanserade därför en kompetenssatsning under 2008-10. Målgruppen för åtgärderna är i första hand länsstyrelserna, men även andra statliga myndigheter berörs.

Se artiklarna Kontrollansvarig enligt PBL, Dimensioneringskontroll enligt EKS, Sakkunnig enligt PBL samt avsnittet om egenkontroll enligt plan- och bygglagen i artikeln om egenkontroll.

Hur mycket av lönen får man i föräldrapenning?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

När får man betala 50 procent skatt?

Marginalskatten är faktiskt inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skatt du betalar på den sista intjänade hundra- eller tusenlappen. Om du till exempel får en löneökning på 1 000 kronor i månaden men bara får en femhundring extra på lönekontot varje månad kan man säga att din marginalskatt är 50 %.

Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?

För att få föräldradagar på sjukpenningnivå ska du ha arbetat 240 dagar innan beräknad förlossning – och det gäller att ha jobbat dessa dagar i följd. Blir du arbetslös bör du anmäla det till Arbetsförmedlingen. Den nivå som klubbas för föräldrapenningen är sedan skyddad fram till barnets tvåårsdag.

– Det är också alltid klokt att kontrollera hur olika beslut, som deltidsjobb, studier eller arbetslöshet, påverkar SGI:n, säger Frida Bratt.

Vad är det lägsta man kan få i föräldrapenning?

Vid föräldraledighet har du rätt till föräldrapenning från den allmänna föräldraförsäkringen. Föräldrarna har rätt till föräldrapenning under sammanlagt 16 månader. Av dessa har vardera föräldern tre månaders föräldraledighet som inte är möjlig att överlåta. I 13 månader ger föräldrapenningen dig ersättning för inkomster upp till ett lönetak som motsvarar cirka 43 750 kronor per månad år 2022.

Nivån på ersättningen motsvarar knappt 80% av din inkomst upp till detta tak, maximalt cirka 33 480 kr i månaden. Du har även rätt till föräldrapenning under ytterligare 3 månader men nivån är då endast 250 kronor per dag.

Hur stor del av lönen får man i föräldrapenning?

 • du är förälder till barnet
 • du avstår från att arbeta, söka arbete eller studera för att ta hand om ditt barn
 • barnet bor i Sverige, i ett annat land inom EU/EES, eller i Schweiz
 • du är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Hur maxar man sin föräldrapenning?

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du får i inkomst innan barnet har fötts. Din föräldrapenning baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst och är 97 procent av din inkomst. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Om du arbetar heltid baseras din SGI, sjukpenninggrundande inkomst på din månadslön men också på återkommande övertidsersättning. Kort och gott lönar det sig att jobba mer än heltid. Men taket ligger dock på 37 333 kronor i månaden. Tjänar du mer än det påverkas inte din föräldrapenning.

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du får i inkomst innan barnet har fötts. Din föräldrapenning baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst och är 97 procent av din inkomst. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Om du arbetar heltid baseras din SGI, sjukpenninggrundande inkomst på din månadslön men också på återkommande övertidsersättning. Kort och gott lönar det sig att jobba mer än heltid. Men taket ligger dock på 37 333 kronor i månaden. Tjänar du mer än det påverkas inte din föräldrapenning.

Har du inget jobb baseras din SGI på den förväntade inkomsten.

Vill du få ut maximalt i föräldrapenning, alltså 80 procent av din SGI, tar du ut sju föräldradagar i veckan. Föräldrapenningen är nämligen kalenderbaserad och inte dagberäknande som din lön är hos din arbetsgivare.

Var bara medveten om att ni då bara kommer kunna vara hemma med ditt barn med utbetald föräldrapenning i 480 dagar, ungefär ett år och tre månader.

Kan man ha lön och föräldrapenning samtidigt?

Om det finns på din arbetsplats har du rätt till så kallad . Den innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Den här utfyllnaden får du utöver ersättningen från den lagstadgade föräldraförsäkringen. Kolla med din arbetsgivare om du måste ansöka om föräldralön och vad en sådan ansökan ska innehålla. 

Försäkringskassan har en lönegräns för föräldrapenning och avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande cirka 90 % av din lön om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan.

När ska man betala 30% skatt?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

När måste man betala 30% skatt?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Hur maxar jag min föräldraledighet?

För ett tag sedan bad ju jag er om era bästa tips gällande föräldrardagar och ledighet. Insåg också att hur man lägger upp det beror ju lite på vad man tycker "maxa föräldrarledigheten" betyder, ifall man vill maxa sin månadsinkomst eller vara ledig så länge som möjligt.

Fick hur som helst några bra tips från er som jag vill dela med mig av:

Vilka ersättningar höjs 2023?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

När ska du få ersättning för föräldrapenning?

För att få ut föräldrapenning ska anmälan göras senast samma dag som du vill ha ersättning för. ... Detta betyder att även om du tjänar mer än detta så får du normalt ingen ersättning för överstigande del. För föräldrapenningen så räknar man dock på inkomster ända upp till 10 prisbasbelopp.

Vad är lägsta skattenivån på föräldrapenning?

Lägstanivån på föräldrapenning är 180 kronor per dag för barn födda och senare. Den preliminära skatten som dras från föräldrapenning brukar vara 30%, vilket är högre än för vanlig lön. Du har exempelvis inget jobbskatteavdrag när du får föräldrapenning.

När ska föräldrapenningen betalas ut?

Exempelvis så betalas föräldrapenning som du begärt för den 21 mars – 20 april ut den 25:e april. Var observant på att utbetalningen av föräldrapenningen kan skilja sig mellan månaderna, vilket beror på att dagarna infaller olika.

Hur mycket är föräldrapenning per månad?

Föräldrapenningen beräknas baserat på din sjukpenninggrundande inkomst, som kan vara maximalt 10 prisbasbelopp eller ungefär 37 900 kr/mån. Eftersom föräldrapenningen betalas ut per dag, varierar ersättningen per månad efter hur många dagar månaderna är.

När ska du få ersättning för föräldrapenning?

 • För att få ut föräldrapenning ska anmälan göras senast samma dag som du vill ha ersättning för. ... Detta betyder att även om du tjänar mer än detta så får du normalt ingen ersättning för överstigande del. För föräldrapenningen så räknar man dock på inkomster ända upp till 10 prisbasbelopp.

Vad är lägsta skattenivån på föräldrapenning?

 • Lägstanivån på föräldrapenning är 180 kronor per dag för barn födda och senare. Den preliminära skatten som dras från föräldrapenning brukar vara 30%, vilket är högre än för vanlig lön. Du har exempelvis inget jobbskatteavdrag när du får föräldrapenning.

När ska föräldrapenningen betalas ut?

 • Exempelvis så betalas föräldrapenning som du begärt för den 21 mars – 20 april ut den 25:e april. Var observant på att utbetalningen av föräldrapenningen kan skilja sig mellan månaderna, vilket beror på att dagarna infaller olika.

Hur mycket är föräldrapenning per månad?

 • Föräldrapenningen beräknas baserat på din sjukpenninggrundande inkomst, som kan vara maximalt 10 prisbasbelopp eller ungefär 37 900 kr/mån. Eftersom föräldrapenningen betalas ut per dag, varierar ersättningen per månad efter hur många dagar månaderna är.