:

Får man dra av stämpelskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av stämpelskatt?
 2. Får man aktivera stämpelskatt?
 3. Hur fungerar stämpelskatt?
 4. Hur bokför man lagfart?
 5. Vad är skillnaden mellan lagfart och stämpelskatt?
 6. Är stämpelskatt och pantbrev samma sak?
 7. Vad ska ägaren betala i stämpelskatt?
 8. Vem ska betala stämpelskatt?
 9. När behöver man betala stämpelskatt?
 10. Hur bokför man fastighetsskatt?
 11. Är lagfart avdragsgillt?
 12. Hur betalar man stämpelskatt?
 13. Är fastighetsskatten avdragsgill?
 14. Hur bokför man skattekontot?
 15. Är stämpelskatt och lagfart samma sak?

Får man dra av stämpelskatt?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Får man aktivera stämpelskatt?

Exempel:En förälder ger i slutet av 2022 en fastighet till sin dotter. Fastigheten har för 2022 ett taxeringsvärde på 1,1 milj kr. Dottern betalar 880 000 kr för fastigheten. Eftersom betalningen för fastigheten är lägre än taxerings­värdet för överlåtelseåret räknas överlåtelsen som en gåva.

Lagfarten beviljas i februari 2023. För att avgöra om dottern ska betala stämpelskatt jämförs betalningen med taxeringsvärdet för 2022 (året före det år då lagfarten beviljas). Betalningen är endast 880 000/1 100 000 = 80% av taxeringsvärdet. Därmed blir det ingen stämpelskatt på överlåtelsen.Skulle lagfarten ha beviljats redan under 2022 hade man utgått från ­taxeringsvärdet för 2021, vilket var 900 000 kr. Det hade inneburit att betalningen varit 880 000/900 000 = 97,8% av taxeringsvärdet, och då hade dottern blivit tvungen att betala stämpelskatt.

Hur fungerar stämpelskatt?

Exempel:En förälder ger i slutet av 2022 en fastighet till sin dotter. Fastigheten har för 2022 ett taxeringsvärde på 1,1 milj kr. Dottern betalar 880 000 kr för fastigheten. Eftersom betalningen för fastigheten är lägre än taxerings­värdet för överlåtelseåret räknas överlåtelsen som en gåva.

Lagfarten beviljas i februari 2023. För att avgöra om dottern ska betala stämpelskatt jämförs betalningen med taxeringsvärdet för 2022 (året före det år då lagfarten beviljas). Betalningen är endast 880 000/1 100 000 = 80% av taxeringsvärdet. Därmed blir det ingen stämpelskatt på överlåtelsen.Skulle lagfarten ha beviljats redan under 2022 hade man utgått från ­taxeringsvärdet för 2021, vilket var 900 000 kr. Det hade inneburit att betalningen varit 880 000/900 000 = 97,8% av taxeringsvärdet, och då hade dottern blivit tvungen att betala stämpelskatt.

Hur bokför man lagfart?

1. Inköp av fastighet som kostar 4 500 000 kronor. Fördelningen görs utifrån taxeringsvärdet på 3 000 000 där 2 000 000 avser byggnad och 1 000 000 avser mark:

 • byggnad: 2 mkr/ 3 mkr = x/ 4,5 mkr→ byggnadsvärde = 3 000 000 (2/3 delar)
 • mark: 1 mkr/ 3 mkr = y/ 4,5 mkr → markvärde = 1 500 000 (1/3 del)

2. Bokföra lagfartskostnad: Lagfartsstämpel 60 000 kronor som betalas till inskrivningsmyndigheten, läggs till anskaffningsvärdet och fördelas proportionellt på byggnad och mark:

Vad är skillnaden mellan lagfart och stämpelskatt?

När man har förvärvat en fastighet genom ett fastighetsköp, ärvt eller fått en fastighet som gåva så behöver man registrera att man är ägare till fastigheten. Detta sker genom att man ansöker om en lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Med ansökan ska man också bifoga köpehandlingar, gåvobrev, bouppteckning eller andra dokument som visar att man är ny ägare till fastigheten. Det krävs att de dokument som visar överlåtelsen av fastigheten är utformade enligt de krav som gäller för att en lagfart ska kunna utfärdas.

Enligt lag ska en ny ägare ansöka om en lagfart inom tre månader från att köpet har genomförts. I samband med att man ansöker om lagfart får man dels betala en administrationsavgift på för närvarande 825 kronor och en lagfartsavgift, även kallad stämpelskatt.

Är stämpelskatt och pantbrev samma sak?

Den som köper fast egendom, fastighet eller tomträtt, måste ansöka om att bli registrerad som ny ägare, så kallad lagfart. För att få lagfart måste man betala stämpelskatt.

Det är dock inte bara vid förvärv av fast egendom som stämpelskatt måste betalas. Det krävs även vid inteckning i en fastighet.

Tänk på! När en fastighetsägare tar ett bolån vill banken ha en säkerhet för lånet, ofta i form av pantbrev motsvarande lånets summa. För att få dessa pantbrev behöver fastighetsägaren göra en inteckning i fastigheten. Vill fastighetsägaren sedan utöka sitt bolån går det bra att göra en ny inteckning på ett nytt belopp för att få nya pantbrev.

Vad ska ägaren betala i stämpelskatt?

En lagfart visar vem som är ägare av fastigheten, medan stämpelskatten under vissa förutsättningar betalas vid byte av ägare. Det är alltså vanligt att man betalar stämpelskatt när man får en ny lagfart, men det behöver inte vara så (se villkoren längre ner i artikeln) Funderar du på att köpa ett hus eller tomträtt bör du ta med kostnaden för stämpelskatt i beräkningen. Behöver du låna pengar till ett husköp hjälper vi dig gärna att jämföra villkor.‍

Vem ska betala stämpelskatt?

Den som köper fast egendom, fastighet eller tomträtt, måste ansöka om att bli registrerad som ny ägare, så kallad lagfart. För att få lagfart måste man betala stämpelskatt.

Det är dock inte bara vid förvärv av fast egendom som stämpelskatt måste betalas. Det krävs även vid inteckning i en fastighet.

Tänk på! När en fastighetsägare tar ett bolån vill banken ha en säkerhet för lånet, ofta i form av pantbrev motsvarande lånets summa. För att få dessa pantbrev behöver fastighetsägaren göra en inteckning i fastigheten. Vill fastighetsägaren sedan utöka sitt bolån går det bra att göra en ny inteckning på ett nytt belopp för att få nya pantbrev.

När behöver man betala stämpelskatt?

Exempel:En förälder ger i slutet av 2022 en fastighet till sin dotter. Fastigheten har för 2022 ett taxeringsvärde på 1,1 milj kr. Dottern betalar 880 000 kr för fastigheten. Eftersom betalningen för fastigheten är lägre än taxerings­värdet för överlåtelseåret räknas överlåtelsen som en gåva.

Lagfarten beviljas i februari 2023. För att avgöra om dottern ska betala stämpelskatt jämförs betalningen med taxeringsvärdet för 2022 (året före det år då lagfarten beviljas). Betalningen är endast 880 000/1 100 000 = 80% av taxeringsvärdet. Därmed blir det ingen stämpelskatt på överlåtelsen.Skulle lagfarten ha beviljats redan under 2022 hade man utgått från ­taxeringsvärdet för 2021, vilket var 900 000 kr. Det hade inneburit att betalningen varit 880 000/900 000 = 97,8% av taxeringsvärdet, och då hade dottern blivit tvungen att betala stämpelskatt.

Hur bokför man fastighetsskatt?

Fastighetsskatten bokförs normalt inte i den löpande bokföringen under året utan först i samband med bokslutsarbetet.

Är lagfart avdragsgillt?

Hur mycket pantbrev har jag?

På Lantmäteriets webbsida finns en tjänst som heter Min Fastighet där du kan kontrollera pantbrev och inteckningar på din fastighet.

Hur betalar man stämpelskatt?

Det finns två olika typer av stämpelskatt som du behöver ta hänsyn till. Den ena ska betalas för att få lagfart för fastigheten. Den andra stämpelskatten betalas när du tar ut en inteckning i en fastighet. Stämpelskattens storlek styrs av köpeskillingen, eller i vissa fall taxeringsvärdet, samt om köparen är privatperson eller juridisk person.

Stämpelskatten är en statlig form av omsättningsskatt – den indirekta skatt som utgår vid försäljning av varor eller tjänster. Expeditionsavgiften som tas ut tillsammans med stämpelskatten är till för att täcka Lantmäteriets kostnad för handläggningen av ärendet.

Är fastighetsskatten avdragsgill?

Den statliga fastighetsskatten är 1,0 % av taxeringsvärdet.[1] För fastigheter och småhusenheter för boende ersattes fastighetsskatten år 2008 med kommunal fastighetsavgift.[1]

Hur bokför man skattekontot?

Jo, det är ett konto hos Skatteverket som används för att hantera skatter och avgifter. Bokföring på skattekontot fungerar egentligen som bokföringen på ett vanligt tillgångskonto t ex företagskontot. När pengar flyttas till kontot debiteras det och när pengar dras från kontot krediteras det. Vem har ett skattekonto? Skattekonto är något alla som betalar skatt i Sverige har,  både företag och privatpersoner.  

På skattekontot registreras avgifter och skatter som du ska betala eller få tillbaka av Skatteverket. Precis som på ett vanligt bankkonto så har du ett kontoutdrag för skattekontot och detta kontoutdrag hittar du när du är inloggad på Skatteverkets hemsida. Skattekontot stäms av varje månad och om det saknas pengar på kontot så skickar Skatteverket ut en betalningsuppmaning till dig. På verksamt.se finns filmen Skattekonto som tar upp vanliga frågor som Skatteverket får gällande skattekontot. 

När du flyttar pengar från ditt företagskonto till skattekontot

Är stämpelskatt och lagfart samma sak?

Hur mycket pantbrev har jag?

På Lantmäteriets webbsida finns en tjänst som heter Min Fastighet där du kan kontrollera pantbrev och inteckningar på din fastighet.