:

Hur långt får man flytta om man har delad vårdnad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt får man flytta om man har delad vårdnad?
 2. Måste båda föräldrarna godkänna flytt?
 3. Kan en förälder hindra den andra föräldern att flytta vid gemensam vårdnad?
 4. Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?
 5. Hur långt får en förälder flytta?
 6. Vem ska köra barnet om en har flyttat?
 7. Får mamman flytta med barnet?
 8. När får barnet själv bestämma över sitt umgänge?
 9. Kan barn vara skrivna på 2 adresser?
 10. Får barn bestämma vart dom vill bo?
 11. Vem ska betala resorna vid umgänge?
 12. Kan man skriva sitt barn på annan adress?
 13. Har det någon betydelse var barnet är skrivet?
 14. Vem bestämmer var barnet ska bo?
 15. Får inte träffa mina barn trots gemensam vårdnad?

Hur långt får man flytta om man har delad vårdnad?

Att flytta till en annan kommun med ditt barn behöver inte vara ett problem. Det beror på hur långt bort kommunen ligger från barnets nuvarande hemort. Men hur långt får man då flytta vid delad vårdnad? Ett officiellt avstånd finns inte, men om flytten kommer att innebära att barnet måste byta skola eller försvårar upprätthållandet av kontakten med den andra föräldern måste båda vårdnadshavare godkänna flytten. Det här gäller även om du ska flytta utomlands med barnet och har delad vårdnad.

Om vårdnadshavarna inte kan komma överens om var barnet ska bo ska de nuvarande förhållandena bestå. Barnet ska alltså bo kvar där hen redan bor, och att motsätta sig regeln och kan vara straffbart. Här är det extra viktigt för båda föräldrar att tänka på vad som är bäst för barnet och att försöka att hitta en lösning som passar alla parter.

Om det här inte fungerar, och du trots allt vill flytta med ditt barn kan du ansöka om ensam vårdnad. Tänk på att få ensam vårdnad oftast är en svår process om det inte finns speciella förhållanden som tyder på att ensam vårdnad kommer att vara bättre för barnet. Här är det viktigt att ta kontakt med en advokat för att få tips på det bästa tillvägagångssättet.

Måste båda föräldrarna godkänna flytt?

Om du eller ditt barns andra förälder planerar att flytta till annan ort är det bästa ni kan göra att försöka kommunicera med varandra om hur båda parterna känner angående det. När ni som föräldrar har gemensam vårdnad kan ingen av er flytta iväg med barnet utan godkännande från den andre.

Vill någon av er flytta till annan ort är en öppen kommunikation om det alltid att föredra då ni slipper dra in jurister eller ta det till domstol. Det visar även på bra samarbetsförmåga mellan er som vårdnadshavare.

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Vi på Verahill hjälper dig att upprätta avtalet så att det blir juridiskt korrekt utformat. Om ni inte är överens rekommenderar vi ett samtal med en jurist och att absolut inte ta saken i egna händer och flytta ändå. Då gör du dig skyldig till brott.

Kan en förälder hindra den andra föräldern att flytta vid gemensam vårdnad?

Om du eller ditt barns andra förälder planerar att flytta till annan ort är det bästa ni kan göra att försöka kommunicera med varandra om hur båda parterna känner angående det. När ni som föräldrar har gemensam vårdnad kan ingen av er flytta iväg med barnet utan godkännande från den andre.

Vill någon av er flytta till annan ort är en öppen kommunikation om det alltid att föredra då ni slipper dra in jurister eller ta det till domstol. Det visar även på bra samarbetsförmåga mellan er som vårdnadshavare.

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Vi på Verahill hjälper dig att upprätta avtalet så att det blir juridiskt korrekt utformat. Om ni inte är överens rekommenderar vi ett samtal med en jurist och att absolut inte ta saken i egna händer och flytta ändå. Då gör du dig skyldig till brott.

Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?

Om du eller ditt barns andra förälder planerar att flytta till annan ort är det bästa ni kan göra att försöka kommunicera med varandra om hur båda parterna känner angående det. När ni som föräldrar har gemensam vårdnad kan ingen av er flytta iväg med barnet utan godkännande från den andre.

Vill någon av er flytta till annan ort är en öppen kommunikation om det alltid att föredra då ni slipper dra in jurister eller ta det till domstol. Det visar även på bra samarbetsförmåga mellan er som vårdnadshavare.

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Vi på Verahill hjälper dig att upprätta avtalet så att det blir juridiskt korrekt utformat. Om ni inte är överens rekommenderar vi ett samtal med en jurist och att absolut inte ta saken i egna händer och flytta ändå. Då gör du dig skyldig till brott.

Hur långt får en förälder flytta?

Om du eller ditt barns andra förälder planerar att flytta till annan ort är det bästa ni kan göra att försöka kommunicera med varandra om hur båda parterna känner angående det. När ni som föräldrar har gemensam vårdnad kan ingen av er flytta iväg med barnet utan godkännande från den andre.

Vill någon av er flytta till annan ort är en öppen kommunikation om det alltid att föredra då ni slipper dra in jurister eller ta det till domstol. Det visar även på bra samarbetsförmåga mellan er som vårdnadshavare.

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Vi på Verahill hjälper dig att upprätta avtalet så att det blir juridiskt korrekt utformat. Om ni inte är överens rekommenderar vi ett samtal med en jurist och att absolut inte ta saken i egna händer och flytta ändå. Då gör du dig skyldig till brott.

Vem ska köra barnet om en har flyttat?

Hej,

Jag och min exman har delad vårdnad. Barnen bor hos honom varannan helg enligt hans vilja. Han testade att ha barnen varannan vecka för jag tyckte det det kunde främja hans umgänge med barnen men det höll i 3 månader och sen ville han inte mer då det var för mycket ansvar enligt honom. Han har förlorat sitt körkort och mår dåligt över det och även skilsmässan. Jag har velat flytta sen 1 år tillbaka då jag i dagsläget pendlar till jobbet och en större stad ökar möjligheterna i min bransch.

Får mamman flytta med barnet?

Här går vi igenom vad som gäller när ena parten vill flytta trots att man har gemensam vårdnad om barnen.

Behöver du hjälp eller rådgivning i ett vårdnadsärende? Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan ge dig juridisk expertis och det stöd du behöver under processen. Välkommen att kontakta oss! 

När får barnet själv bestämma över sitt umgänge?

Får en 15-åring bestämma själv om hon ska fara till umgängesföräldern? Får en 15-åring själv bestämma att hon ej ska fara till umgängesföräldern? Modern har genom soc skickat ett umgängesschema till mig, vilket jag har godkänt (varannan helg).

Vad gör jag då schemat aldrig följs? Modern säger att hon ej kan bestämma över dottern, hon får göra som hon vill (pga åldern). Är det inte viktigt för ett barn att umgås med sin far? Är det alltid till barnets bästa att följa barnets vilja? I skolan går det inte så bra med betygen,skolk förekommer och att hon går ut mitt i en lektion. Hon blir dessutom mobbad och har ej så många vänner. Hur ska jag bära mig åt för att kunna hjälpa henne?

Kan barn vara skrivna på 2 adresser?

Om ett barn har två vårdnadshavare gäller rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vårdnadshavarna gemensamt (6 kap. 13 § FB).

En anmälan om flytt för ett barn under 18 år ska göras skriftligen av barnets vårdnadshavare (23 och 30 §§ FOL). För att Skatteverket ska kunna fastställa att en anmälan har gjorts av barnets vårdnadshavare måste den vårdnadshavare som inte gjort flyttanmälan lämna sitt samtycke till den. Ett samtycke kan lämnas via brev, e-post eller e-tjänsten Lämna samtycke. Samtycke till anmälan kan inte lämnas per telefon.

Ett barn som fyllt 16 år har själv rätt att anmäla flytt (30 § FOL). Om flyttanmälan enbart är undertecknad av barnet behöver den inte kompletteras med vårdnadshavarnas samtycke.

Utgångspunkten är att ett barn under 18 år ska folkbokföras enligt samma regler som gäller för vuxna, d.v.s. det avgörande för Skatteverkets bedömning är var barnet regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Frågan om var ett barn ska vara folkbokfört avgörs därmed med utgångspunkt i de faktiska vistelseförhållandena. Exempelvis folkbokförs ett barn hos den förälder som barnet faktiskt bor tillsammans med, även om den andra föräldern är ensam vårdnadshavare. Det finns vissa undantag från huvudregeln i 7 § FOL bland annat när det gäller vård av unga.

Får barn bestämma vart dom vill bo?

Det korta svaret är – ja. Det är tillåtet att flytta till en annan stad tillsammans med barnen – förutsatt att den andra föräldern, vid gemensam vårdnad, godkänner det. I en sådan situation skrivs ett avtal som sedan måste godkännas av socialnämnden.

Vem ska betala resorna vid umgänge?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör resor i samband med umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Kan man skriva sitt barn på annan adress?

Familj & barn

Jag har ett barn tillsammans med mitt ex. Vi har gemensam vårdnad och barnet bor varannan vecka hos honom och varannan hos mig. Nu ska jag flytta till nytt boende (i samma kommun), då vill han ha barnet skrivet hos sig istället. Vad har det för betydelse? Kan det få juridisk betydelse framöver? T.ex. i en tvist eller om han bestämmer sig för att flytta till annan ort.

Har det någon betydelse var barnet är skrivet?

Om ni har gemensam vårdnad om barnet så innebär detta i princip att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt. Förutsättningarna för detta är att föräldrarna är överens vilket inte alltid är fallet efter en separation.

I svensk lag finns ensam eller gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad är det som i vardagligt tal benämns som ”delad vårdnad”. Är föräldrarna gifta när de får barn så får de per automatik gemensam vårdnad då barnet föds. Om föräldrarna inte är gifta så blir mamman ensam vårdnadshavare om inte föräldrarna gemensamt anmäler fader- eller föräldraskapet till socialstyrelsen. Om föräldrarna har gemensam vårdnad så kvarstår detta normalt även efter en eventuell separation eller en skilsmässa.

Vem bestämmer var barnet ska bo?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du, din man och dottern mot moderns vilja får bestämma vilka dagar dottern ska bo hos er respektive hos modern. I mitt svar utgår jag ifrån att mamman och pappan har delad vårdnad över dottern och att denna fråga handlar om boendet. Regler om boende hittas i 6 kap föräldrabalken. I mitt svar ska jag först redogöra för reglerna kring bestämmande av boende, för att sedan gå in på vad som gäller i ert fall.

Får inte träffa mina barn trots gemensam vårdnad?

Föräldrar som separerar har antingen fortsatt gemensam vårdnad om barnet, eller så tas vårdnaden över av den förälder som barnet bor mest hos, om föräldrarna är överens om detta. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är ansvarig för barnets uppfostran och att ta beslut som är av avgörande beslut för barnets trygghet och framtid, samt dess psykiska och fysiska välbefinnande. Exempel på sådana beslut kan vara barnets skolgång, boendeort och ekonomi. Mindre beslut rörande exempelvis fritidsaktiviteter och klädinköp kan tas även av en förälder som inte är vårdnadshavare.

Om någon av föräldrarna medvetet försöker förhindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan ske på flera olika sätt. Föräldern som barnet bor stadigvarande hos kan till exempel vid upprepade tillfällen hävda att barnet är sjukt eller planera in aktiviteter för barnet på den planerade umgängestiden.