:

Vilka får högre pension 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka får högre pension 2023?
 2. Kan man besöka Pensionsmyndigheten?
 3. Hur blir skatten för pensionärer 2023?
 4. Hur kontaktar jag Pensionsmyndigheten?
 5. Hur mycket får en pensionär i månaden?
 6. När ska man kontakta Pensionsmyndigheten?
 7. Hur mycket höjs pensionerna 2024?
 8. Hur mycket blir pensionen 2023?
 9. Vem ska jag kontakta när jag ska gå i pension?
 10. Hur mycket höjs pensionen år 2023?
 11. Vad har en fattigpensionär i pension?
 12. Hur mycket pengar får en invandrare i pension?
 13. Vad händer med pensionerna 2023?
 14. Hur mycket högre blir pensionen 2023?
 15. Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2024?

Vilka får högre pension 2023?

Idag är riksdagens pensionsgrupp inte överens om formerna för ökade pensionsavgifter. Samtidigt visar Pensionsmyndighetens senaste prognoser på ett finansiellt överskott på 8 procent år 2022 (motsvarande 800 miljarder kronor), 10 procent år 2024 och 16 procent år 2032. I väntan på en avgiftshöjning skulle man kunna låta pensionärer och pensionssparare ta del av det stigande finansiella överskottet. Läs mer om TCO:s förslag om en gas i pensionssystemet.

Kan man besöka Pensionsmyndigheten?

Du kan inte besöka Pensionsmyndighetens kontor för att få hjälp med ditt ärende, men vi har tillsammans med Försäkringskassan och Skatteverket ett samarbete på lokala servicekontor runt om i Sverige. Där kan du få svar på frågor om pension, socialförsäkring och skatter.Besök ditt närmaste servicekontor

Hur blir skatten för pensionärer 2023?

Många som är födda i slutet av 50-talet riskerar att hamna i kläm både före och efter att man gått i pension och straffas sedan de kommande åren av höjda skatter till följd av ogenomtänkta skatteförändringar.

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen.

Hur kontaktar jag Pensionsmyndigheten?

Vi har informationsmöten för dig som planerar att börja ta ut pension, har långt kvar till pension, är egen företagare eller redan tar ut pension.Anmäl dig till ett informationsmöte

Penni är en digital chattbot som kan hjälpa dig att få svar på generella frågor om pension. Penni är tillgänglig dygnet runt på vår webbplats.

När du ställer din fråga till Penni är det viktigt att du skriver din text som en fråga eller att det tydligt framgår vad du vill ha hjälp med. Under svaren finns det ofta knappar med länkar att trycka på som underlättar att hitta rätt.

Hur mycket får en pensionär i månaden?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

Som mest kan garantipensionen bli 10 631 kronor för ensamstående och 9 625 kronor i månaden för gifta. Beroende på hur länge du har bott i Sverige, hur mycket inkomstgrundad pension du har tjänat in och från vilken ålder du först tar ut din allmänna pension så kan garantipensionen bli lägre.

Har du garantipension kan du logga in med din e-legitimation för att se dina pågående och tidigare utbetalningar.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av din ålder när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få först från den månad du fyller 66 år och den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller vid 66 år om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. Om du är född 1957 gäller 65 år.

Utbetalningen av garantipension påverkas inte av om du arbetar eller väljer att sluta arbeta. Men garantipensionen kommer att minskas vid kommande årsskifte om du har arbetat och tjänat in nya pensionsrätter så att din inkomstpension ökar.

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

När ska man kontakta Pensionsmyndigheten?

 • Flytt till annat land. Det kan påverka din rätt till pension.
 • Flytt mellan två adresser i samma land. Du kan annars gå miste om viktig information från oss.
 • Ny eller ändrad pension eller livränta från ett annat land än Sverige. Den ändrade inkomsten kan påverka beräkningen av din pension från Sverige.
 • Ändrat civilstånd. Det kan påverka beräkningen av din pension eller rätten till efterlevandepension.
 • Flyttar isär eller flyttar ihop med någon du har varit gift med eller har ett gemensamt barn med. 
 • Dödsfall. När du dör behöver vi få information om det från dina anhöriga, så att pensionen inte fortsätter att betalas ut. Upplys gärna dina anhöriga om det redan nu.

Hur mycket höjs pensionerna 2024?

Om du planerar att gå i pension i en nära framtid ger pensionskalkylatorerna i tjänsten Min pension under år 2023 inte en korrekt bild av pensionsbeloppet i början av 2024: indexen för nästa år uppdateras i kalkylatorerna nämligen först vid årsskiftet.

Du kan ändå beräkna ditt pensionsbelopp i pensionskalkylatorn i tjänsten Min pension med hjälp av några procenttal. Märk att procenttalen än så länge är uppskattningar, och de exakta talen finns tillgängliga först i slutet av oktober.

 • Om du ska gå i pension i oktober–december 2023, lägg till 5,49 % på det pensionsbelopp som kalkylatorn ger. Så får du en uppskattning av ditt pensionsbelopp i början av 2024.
 • Om du ska gå i pension i januari 2024 eller senare, lägg till 5,07 % på det pensionsbelopp som kalkylatorn ger.

Hur mycket blir pensionen 2023?

Om du får utbetalning från en traditionell försäkring så räknar vi om ditt pensionsbelopp i januari varje år. Omräkningen bygger på hur mycket pensionskapital som fanns i din tjänstepension vid årsskiftet. Pensionskapitalet påverkas av vilken avkastning (värdeutveckling) du haft på din försäkring. Den är alltså individuell. Ditt nya belopp gäller hela 2023. Du ser ditt nya månadsbelopp om du loggar in på amf.se, och i ditt utbetalningsbesked som du får antingen digitalt eller med vanlig post.

Det hänger ihop med den ekonomiska nedgången under 2022. Det var ett år då många av världens aktiebörser föll kraftigt och även andra investeringar utvecklades svagt. Det har inneburit att de pengar vi förvaltar har minskat i värde och för vissa kunder innebär det tyvärr att pensionen sänks. Vi förstår att det kan kännas jobbigt i de ekonomiskt kärva tider som råder, med till exempel stigande priser på många områden.

Vem ska jag kontakta när jag ska gå i pension?

Den allmänna pensionen från staten finns hos Pensionsmyndigheten. Den kan du ta ut tidigast från 63 års ålder.

Ansök hos Pensionsmyndigheten i god tid, gärna tre månader i förväg.  

Kontrollera att du fått tjänstepension från de arbetsgivare du haft. Det är vanligt att ha pengar på flera olika ställen. Gör gärna en lista över de arbetsgivare du haft vilka år.

Före millenniumskiftet tjänades tjänstepension vanligtvis inte in vid kortare anställningar med timlön eller om man var under 28 år.  

 Logga in på MinPension och se vilka bolag du har pension hos och stäm av mot din lista. De belopp som visas på MinPension är ofta rätt, men inte alltid. Kontakta därför de olika bolagen själv för att stämma av vilka belopp som gäller. 

Hur mycket höjs pensionen år 2023?

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar höjs den totala pensionen med upp till 1 090 kronor per månad efter skatt.

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 3,0 procent för 2023. Höjt prisbasbelopp påverkar garantipensionen med 8,7 procent samt förmånsbestämda tjänstepensioner med ungefär lika mycket. Premiepensionens utveckling bidrar negativt för de flesta då fonderna generellt sett gått sämre under 2023.  

Vad har en fattigpensionär i pension?

Många pensionärer får en bra pension och kan leva gott på den. Men det finns också många som hamnar under den relativa fattigdomsgränsen när de går i pension. Denna grupp kallas ibland fattigpensionärer. Här reder vi ut definitionen av en fattigpensionär och tipsar om vad du kan göra för att få det bättre ställt som pensionär. 

Gränsen för att räknas som fattigpensionär är att hushållet har en årlig total inkomst som ligger under den relativa fattigdomsgränsen. Hushåll med en inkomst på mindre än 60 procent av den disponibla medianhushållsinkomsten i Sverige räknas som relativt fattiga enligt EU:s definition. 2022 gick gränsen för att vara fattigpensionär vid en disponibel inkomst under 13 300 kr per månad. Det är alltså inkomsten efter skatt.

Hur mycket pengar får en invandrare i pension?

Är du född utomlands är det extra viktigt att du planerar din pension. På www.minpension.se kan du logga in med Bankid och se en prognos på hur stor din pension kommer att bli. Tänk på att det är viktigt vilken ålder du väljer att gå i pension. 

På www.pensionsmyndigheten.se kan du räkna på om du kan ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd som pensionär. 

Om det går – kolla om du kommer få pension från det land där du tidigare bott. 

För att få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får du inte ha för mycket sparpengar. Men du får ha upp till 100 000 kronor utan att det påverkar din rätt till dessa stöd.

Kom också ihåg att du har en större frihet av att ha ett eget sparkapital än att förlita dig på ett bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd som påverkas av både din bostadskostnad och familjesituation. 

Vad händer med pensionerna 2023?

Efter årsskiftet höjs den totala pensionen för de allra flesta pensionärer. Storleken på tillskottet skiljer sig däremot mellan olika grupper.

Från och med den 1 januari får åtta av tio pensionär en höjd total pension på mellan 500 och 1 090 kr per månad efter skatt, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Hur mycket högre blir pensionen 2023?

Den totala pensionen, inklusive tjänstepensionen, höjs med mellan 500 och 1 100 kronor per månad efter skatt för 8 av 10 pensionärer från januari 2023. Hur pensionen blir efter årsskiftet skiljer sig mellan olika grupper.

Från den 1 januari kan du logga in på Mina sidor och se ditt belopp för din allmänna pension för 2023. Du får även hem ett brev med samma information i mitten av januari. Logga in på Mina sidor

Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2024?

Många som är födda i slutet av 50-talet riskerar att hamna i kläm både före och efter att man gått i pension och straffas sedan de kommande åren av höjda skatter till följd av ogenomtänkta skatteförändringar.

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen.