:

Hur mycket är bra att ha i tjänstepension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är bra att ha i tjänstepension?
 2. Hur mycket kan man sätta av till tjänstepension?
 3. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 4. Hur mycket tjänstepension är avdragsgillt?
 5. Hur får man högre tjänstepension?
 6. Hur mycket högre lön utan tjänstepension?
 7. Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?
 8. Hur länge kan man leva på två miljoner?
 9. Är tjänstepension skattefritt?
 10. Måste man deklarera tjänstepension?
 11. Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?
 12. Vilken är den högsta allmänna pensionen?
 13. Är en lön på 40000 bra?
 14. Hur många tjänar över 50 000 i månaden?
 15. Hur många svenskar har en miljon på banken?

Hur mycket är bra att ha i tjänstepension?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Hur mycket kan man sätta av till tjänstepension?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Plötsligt är du pensionär! Är det så det känns eller kommer pensionen krypande med åren? En del blir aldrig ”pensionärer”, om vi räknar pensionär som den som slutar att arbeta helt. Se bara våra tidigare intervjuer med bland andra Amelia Adamo och Anders Andersson.

Hur mycket tjänstepension är avdragsgillt?

Tryggande av pensionsutfästelser som avses i 28 kap. 3 § IL ska dras av som kostnad. Avdraget får inte för någon arbetstagare överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp. Avdragsbegränsningarna, 35 procent och 10 prisbasbelopp, är oberoende av beskattningsårets längd, d.v.s. någon proportionering av dessa ska inte göras (28 kap. 5 § IL). Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ SFB (2 kap. 27 § IL).

När en anställd byter arbetsgivare eller har flera arbetsgivare under ett beskattningsår är det Skatteverkets uppfattning att varje arbetsgivare kan använda huvudregeln upp till 10 prisbasbelopp utan någon fördelning av avdragsutrymmet mellan sig.

Avdragsbegränsningarna gäller den faktiska pensionskostnaden för varje anställd. Ett outnyttjat avdragsutrymme för en anställd får inte användas för ett avdrag som överstiger avdragsbegränsningarna för en annan anställd.

Hur får man högre tjänstepension?

Fyll i din nuvarande lön före skatt och se hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension, om du har tjänstepension.

Hur mycket högre lön utan tjänstepension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?

Hur mycket borde jag spara? Så lyder en av de vanligaste frågorna jag får. Utgår vi från snittinkomsten bör man spara minst cirka 2 830 kronor per månad, men vi människor är ju inget snitt. Alla har vi olika ekonomiska förutsättningar. Låt oss titta på ett par exempel.

Det finns såklart ingen objektiv summa man ska spara. Man kan få oväntade utgifter, kanske blir av med jobbet eller så händer saker på marknaden som gör att privatekonomin behöver tajtas till. Det viktigaste är ju att man sparar, oavsett hur mycket. Med det sagt finns det ändå ett par tips och riktmärken för hur stort ett bra sparande kan vara.

Hur länge kan man leva på två miljoner?

Jag, och min familj, tillhör gruppen som strävat efter ekonomiskt oberoende och tidig pension och vi har under två år levt på vårt kapital på en liten gård i Småland.

Under den tiden skrev jag en e-bok, som du kan ladda hem kostnadsfritt här, om hur det fungerar att leva på avkastningen i ett svenskt sammanhang.

Där kan du läsa mer i detalj om allt det som vi kommer diskutera här.

De flesta som tänker sig att leva på räntan och avkastningen tänker sig att värdet på den förmögenhet man har aldrig ska sjunka samman, fast man tar ut pengar för att leva på.

I ett sådant scenario finns det tre saker vi måste förhålla oss till:

 • Avkastningen ska vara så hög att vi har tillräckligt med pengar att leva på
 • Vi ska se till att inflationen inte gör att vår investerings relativa värde minskar
 • Vi ska skydda oss mot kapitalförluster vid börsnedgångar eller krascher.

Inflationen gör att vår förmögenhet sjunker ihop över tid och ska vi leva på avkastningen under många år, säg 30 år eller mer, så måste vi säkerställa att vårt kapital inte sjunker ihop på grund av inflationen.

Vi kan skydda oss mot inflationen på flera olika sätt:

 • Vi tar av avkastningen av vårt kapital och återinvesterar det.
 • Är tjänstepension skattefritt?

  Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

  Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

  Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

  Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

  • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
  • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

  Måste man deklarera tjänstepension?

  Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd tjänstepension ITP1 och förmånsbestämd tjänstepension ITP2. Har du , är du garanterad de försäkringar som du får om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.

  Som bekräftelse på att arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet och betalar in till din tjänstepension, ska du få värdebesked från Collectum i ett rött kuvert. Har du inte fått detta, kan du ta kontakt med någon av Unionens försäkringsinformatörer för att reda ut eventuella missförstånd. Om du har avstått från och valt en alternativ pensionslösning, måste du själv bevaka att din arbetsgivare sköter pensionsinbetalningarna.

  Tillhör din arbetsgivare ett kollektivavtalsområde med annan försäkringslösning än , ska du få ett försäkringsbesked från den försäkringsgivare som sköter denna.

  Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?

  Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt, oftast från 65 år och uppåt, andra måste du ansöka om. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut vid 65 års ålder kan du alltså behöva stoppa utbetalningen. När tjänstepensionen väl börjat betalas ut går den inte att stoppa.

  En del tjänstepensioner kan du tidigast ta ut från 55 års ålder, om du jobbar inom staten så kan du tidigast ta ut tjänstepension från 61 års ålder. 

  I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Oftast kan du inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när du väl har börjat få din tjänstepension utbetalad. 

  Vilken är den högsta allmänna pensionen?

  Satt och klurade på en sak idag. Många blir chockade när man loggar in på minpension.se 78 och ser att den allmänna pensionen blir - som i mitt fall 17 700 SEK brutto i jämförelse med en månadslön om 45 000 SEK.

  Men! Min poäng är att eftersom avsättningen till inkomstpensionen är 16,0 % på maximalt 44 375 SEK (för 2022) och räntan på inkomstpensionen är typ 0 - 2% så innebär det de facto att det finns ett tak på hur mycket man faktiskt kan få ut.

  Är en lön på 40000 bra?

  Vill du gå en utbildning som leder till ett välbetalt jobb? På studier.se kan du hitta flera utbildningar som ger jobb med lön över 40 000 kronor i månaden! Det finns utbildningar inom flera områden som kan leda till ett jobb med en hög lön. Men vilka yrken ger en hög lön? Här nedan följer en lista med exempel på olika yrken som har en medellön på över 40 000kr i månaden:

  Källa: SCB (2020)

  Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

  Det innebär att jobbskatteavdraget och grundavdraget förändras betydligt mer än ett vanligt år. Men ännu mer påtagligt för de som tjänar mycket är att gränsen för när man betalar statlig inkomstskatt också följer med inflationen.

  2022 behövde de som tjänade mer än drygt 46 200 kronor betala statlig inkomstskatt. I år är den gränsen knappt 51 200 kronor.

  Hur många svenskar har en miljon på banken?

  SBAB: En av tio hushåll uppger att de har mer än 1 miljon kronor i banksparande. En stor majoritet har mer än 100 000 kronor. Samtidigt har 7 procent av alla hushåll mindre än 10 000 kronor på banken.

  Sedan förmögenhetsstatistiken togs bort är det svårt att via officiell statistik bilda sig en uppfattning om fördelningen av hushållens totala finansiella sparande och specifikt banksparande. SBAB har därför via Sifo Kantar frågat drygt 1800 hushåll om hur stort banksparande de har på ett eller flera bankkonton.