:

Får man ränteavdrag på byggnadskreditiv?

Innehållsförteckning:

 1. Får man ränteavdrag på byggnadskreditiv?
 2. Får man tillbaka hela ränteavdraget?
 3. Hur många procent av räntan får man tillbaka på skatten?
 4. Hur fördela ränteavdrag mellan makar?
 5. Kan man dra av ränta på deklarationen?
 6. Vilka kostnader ingår i byggnadskreditiv?
 7. Hur fungerar ränteavdrag på lån?
 8. Hur mycket av räntan får man tillbaka?
 9. Kan räntan stiga till 7 procent?
 10. När ska man fördela ränteavdrag?
 11. Varför nyttjar man byggnadskreditiv istället för bolån?
 12. Hur länge kan man ha byggnadskreditiv?
 13. Hur fungerar avdrag i deklarationen?
 14. Hur räknar jag ut mitt ränteavdrag?
 15. Vad kommer bolåneräntan ligga på 2023?

Får man ränteavdrag på byggnadskreditiv?

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Har du fått kontrolluppgift är denna ifylld i din inkomstdeklaration.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Får man tillbaka hela ränteavdraget?

Ränteavdrag, eller skatteavdrag som det också kallas, är den rabatt staten ger dig på den ränta du betalar på dina lån. Räntan på de flesta typer av lån är avdragsgilla för privatpersoner i Sverige. Ränteavdraget gäller dock inte studielån.

Det vanligaste är att göra ränteavdrag på bolån och det är också där det finns mest pengar att spara, eftersom lånen ofta är stora. Men du kan också få ränteavdrag på privatlån och billån.

Hur många procent av räntan får man tillbaka på skatten?

Ränteavdrag, eller skatteavdrag som det också kallas, är den rabatt staten ger dig på den ränta du betalar på dina lån. Räntan på de flesta typer av lån är avdragsgilla för privatpersoner i Sverige. Ränteavdraget gäller dock inte studielån.

Det vanligaste är att göra ränteavdrag på bolån och det är också där det finns mest pengar att spara, eftersom lånen ofta är stora. Men du kan också få ränteavdrag på privatlån och billån.

Hur fördela ränteavdrag mellan makar?

En faktor som kan utgöra orsak till omfördelning är inkomstnivå.

– Någon i ett hushåll kanske inte har tillräckligt hög inkomst för att fullt ut kunna nyttja hela ränteavdraget, kanske om man studerat, varit arbetslös eller föräldraledig, säger Frida Bratt.

Det är ens eget ansvar att hålla koll på hur räntekostnaderna är fördelade, påpekar Frida Bratt. Vill man fördela om kan man höra av sig till banken, som då i sin tur kan ge uppgifterna direkt till Skatteverket så att de hamnar i deklarationen. Men även om man inte har den framförhållningen kan man ändra fördelningen själv i deklarationen, säger hon.

Kan man dra av ränta på deklarationen?

Dagens generella ränteavdragsbegränsningsregler infördes den 1 januari 2019 och omfattar juridiska personer och svenska handelsbolag. Som juridisk person räknas bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar och utländska delägarbeskattade företag.

Företaget börjar med att beräkna sitt räntenetto. Ett negativt räntenetto innebär att de ränteutgifter som företaget ska dra av överstiger ränteinkomsterna som ska tas upp. Om ränteinkomsterna som ska tas upp istället överstiger ränteutgifterna som ska dras av har företaget ett positivt räntenetto.

För att beräkna räntenettot kan företaget använda bilaga N9 avsnitt A och B. Utgångspunkten är beloppen i punkterna 3.18 och 3.16 i Inkomstdeklaration 2. Företaget kan behöva justera dessa belopp i beräkningen i bilaga N9, eftersom det tillämpas ett särskilt räntebegrepp vid beräkning av räntenettot.

Observera att ränteutgifter och ränteinkomster i detta sammanhang är ett vidare begrepp än det som används i vardagligt språk. Du kan läsa mer om definitionen på rättslig vägledning.

Vilka kostnader ingår i byggnadskreditiv?

Ett byggnadskreditiv är en form av kredit som kan användas för att finansiera ny- eller ombyggnationer av fastigheter. När bygget är färdigt kan byggnadskreditivet läggas om till ett vanligt fastighetslån, eftersom det då finns en säkerhet för lånet. Man kan också betala av krediten om man har tillräckligt med resurser för det.

Innan och medan bygget pågår finns dock inte fastigheten att ställa som säkerhet. Det innebär att ett byggnadskreditiv därför ofta har högre räntor än fastighetslån.

Ett byggnadskreditiv kan även kallas för byggkredit eller byggnadslån.

Alla typer av byggen, från bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter till kommersiella fastigheter, företagslokaler, samt övriga fastigheter kan finansieras med den här låneformen. Även privatpersoner kan söka om kredit till att finansiera byggprojekt hos flera banker.

Hur fungerar ränteavdrag på lån?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.

Hur mycket av räntan får man tillbaka?

Ränteavdrag, eller räntereduktion som det egentligen heter, är en skattereduktion som innebär att du har rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i din inkomstdeklaration. Ränteavdraget är främst förknippat med bolån men går att göra för alla typer av lån. Ränteavdraget är 30 procent på räntekostnader upp till 100 000 kronor och 21 procent på räntekostnader över 100 000 kronor. Det finns ingen övre beloppsgräns.

Tanken med ränteavdraget är att människor ska ges större möjligheter att låna och i längden kunna äga en egen bostad. Det blir billigare för dig att låna pengar genom att kostnaden för att låna större belopp sänks.

Kan räntan stiga till 7 procent?

Jämför bankerna & få den lägsta räntan på ditt bolån, lånelöfte eller privatlånPå Lånekoll.se kan du söka lånelöfte samt jämföra räntor på bolån och privatlån hos ett stort antal olika banker med en enda ansökan och kreditupplysning. Lånekoll presenterar bankernas erbjudanden för dig på en lista så att du kan välja själv om du vill acceptera något erbjudanden eller inte.

Lånekoll kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan och det är helt gratis.

När du binder bolåneräntan så bestämmer du tillsammans med banken en fast nivå på räntan som du förbinder dig att betala under en viss tid. De vanligaste bindningstiderna på bolån är 1, 2, 3, 5 eller 10 år

Det innebär att du skriver ett avtal med banken om att du skall betala till exempel 1,5% i ränta på lånet under kommande 5 år. Om räntan gå upp eller ner under de 5 åren spelar ingen roll, din ränta är densamma oavsett. Om du istället har rörlig ränta så blir ditt lån dyrare om räntan går upp och billigare om räntan går ner.

Vanligtvis är den bundna räntan högre än den rörliga räntan. Det beror på att du som låntagare betalar en liten premie för den tryggheten som bundna räntor innebär. Om räntan stiger kraftigt kan du ju faktiskt sova lugnt om natten eftersom din räntenivå är bunden/fast.

Bör man då binda räntan eller ej? Det är den stora frågan. Svaret på den frågan beror på vad du har för syn på räntans utveckling framöver. Om du tror på:

 • Stigande räntor under kommande år = bind räntan
 • Sjunkande räntor under kommande år = behåll rörlig ränta
 • Stillastående räntor under kommande år = behåll rörlig ränta

När ska man fördela ränteavdrag?

I vår lånekalkyl kan du räkna ut hur mycket du kan låna oavsett om du ska köpa bostadsrätt, hus eller fritidshus. 

Varför nyttjar man byggnadskreditiv istället för bolån?

Innan du ansöker om ditt byggnadslån behöver du ta fram ett underlag till banken, som visar vad du ska bygga och vad det kommer att kosta.

Hur länge kan man ha byggnadskreditiv?

Vi bygger hus som ska vara klart i november 2016, vi har fått en otroligt bra ränta på vår byggkredit hos HB,så min fråga är, hur länge kan man ha byggkredit?

Eftersom vi kommer prata med fler banker innan vi bestämmer oss vart vi vill ta vårt huslån och för oss blir det ju en fördel om lånet ligger kvar som en kredit under tiden.

Hur fungerar avdrag i deklarationen?

Avdrag innebär som bekant att du inte behöver betala lika mycket i skatt. Du får mer pengar över. Ett avdrag är en skattelättnad på en kostnad du har haft under året och du gör avdraget i din årliga deklaration. 

Hur räknar jag ut mitt ränteavdrag?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.

Vad kommer bolåneräntan ligga på 2023?

Det har varit billigare och billigare att låna till sin bostad senaste åren. Men nu vänder det uppåt. Därför, om du har möjlighet att förhandla om ditt bolån är det därför en bra tid att göra det nu.

Riksbanken höjde reporäntan redan i början av 2022. Och sedan dess har Riksbanken fortsatt höja styrräntan.

Den senaste höjningen var en 25 punkter och trädde i kraft 29 juni 2023. Dessutom har Rysslands invasion av Ukraina skapat en osäkerhet kring vad som kommer hända med världsekonomin när Ryssland drabbas av hårda sanktioner.