:

När är sista dagen att betala in Restskatt?

Innehållsförteckning:

 1. När är sista dagen att betala in Restskatt?
 2. När ska man betalas restskatt för att slippa ränta?
 3. Vad händer om man inte betalar in Restskatt i tid?
 4. Kan man betala restskatt i omgångar?
 5. Vad händer om man betalar skatten för sent?
 6. Kan man betala restskatt på avbetalning?
 7. När skall restskatten vara betald 2023?
 8. Vad händer om man betalar för sent till Skatteverket?
 9. Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?
 10. Vad händer om man betalar in en dag för sent?
 11. Kan man betala skatten senare?
 12. Hur betalar man tillbaka restskatt?
 13. Har inte råd att betala skatten?
 14. Vilket datum betalas skatten ut?
 15. När har Skatteverket avstämning?
 16. När Kan du betala restskatten innan 12 mars 2021?
 17. Hur gör jag för att betala restskatt?
 18. När ska restskatten senast vara betald?
 19. När Kan du betala restskatten innan 12 mars 2021?
 20. När ska du betala Kvarskatt senast 12 november 2020?
 21. Hur gör jag för att betala restskatt?
 22. När ska restskatten senast vara betald?

När är sista dagen att betala in Restskatt?

Alla som får deklaration från Skatteverket är skyldiga att deklarera. Syftet med deklarationen är att räkna fram den verkliga skatten du är skyldig att betala på dina inkomster. Har du betalat för mycket i preliminärskatt under inkomståret kommer du att få återbäring. Om du däremot betalat för lite får du så kallad restskatt.

I denna artikel får du lära dig mer om restskatt, vad det är och när den ska betalas. Likvidum tipsar också om vad du kan göra för att undvika restskatt helt.

Den främsta anledningen till att du får restskatt är att skatten som har dragits på din lön under förra året är lägre än slutskatten du får med din deklaration. Slutskattebeskedet du får gäller förutsatt att du inte ska göra ytterligare ändringar som kan påverka beräkningen av den slutliga skatten.

När ska man betalas restskatt för att slippa ränta?

Den som hyrde ut eller sålde sin bostad under 2021 och räknar med stor kvarskatt i år kan göra en extra inbetalning till Skatteverket för att slippa ränta. Det gäller även den som sålde aktier eller kryptovalutor med vinst. På kvarskatt över 30 000 kronor påförs ränta från den 15 februari.

Skatteverket har olika tjänster till hjälp för den som behöver räkna ut sin skatt. Den som sålt bostad kan ta hjälp av tjänsten ”Beräkningshjälp vid bostadsförsäljning” för att räkna ut skatt på en eventuell vinst. Det går också att få hjälp att ta reda på om det går att skjuta upp beskattningen genom att begära uppskov, för den som köpt en ny bostad efter försäljningen.

Vad händer om man inte betalar in Restskatt i tid?

En skuld går oftast igenom flera olika steg från det att förfallodatumet på en faktura har passerats. Med förfallodatum menas sista dag för att betala.

Om du inte betalar i tid får du oftast en påminnelse. Många företag tar även ut en påminnelseavgift. Om du inte betalar efter påminnelsen kan du få ett inkassokrav. Företag har rätt att ta ut en kostnad även för inkassokravet. Om du inte betalar inkassokravet kan den du är skyldig pengar kontakta Kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Kan man betala restskatt i omgångar?

Att inte betala av eventuell kvarskatt – eller restskatt – på ditt skattekonto har blivit dyrare. Orsaken är att Skatteverket i omgångar har höjt räntan för den här typen av skulder till staten.

I dagsläget är kostnadsräntan på kvarskatt 3,75 procent, på årsbasis. Det motsvarar en vanlig låneränta på strax över 5 procent, eftersom räntekostnaderna för kvarskatten inte är avdragsgilla.

Vad händer om man betalar skatten för sent?

Om du betalar bilskatten efter förfallodagen måste du också betala ränta. Betala räntan samtidigt med den egentliga skatten. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2023.

Bilskatten kan betalas via MinSkatt och nätbanken.

Kan man betala restskatt på avbetalning?

Först och främst ska du tacka dig själv för att du hittat hit. Det betyder att du är villig att göra någonting åt din skatteskuld, och att du insett att du behöver någon form av hjälp. Oavsett om det handlar om att bara lära dig mer, eller ta hjälp från oss på Ekoakuten.

Skatteskulder är vanligare än många tror. Vi har hjälpt många företag som av ett eller flera skäl har samlat på sig skatteskulder. Många frågar om de kan avbetala sin skatteskuld men en sådan uppgörelse går tyvärr inte att få till med Skatteverket. Däremot finns det andra sätt att hantera skatteskulder och det är viktigt att agera. Ju förr desto bättre.

Nej, du kan inte avbetala en skatteskuld till Skatteverket. Men du kan ansöka om anstånd med skattebetalning på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Det betyder att du skjuter fram din betalning.

Under anståndet, normalt en till två månader, har du chans att få in pengar, till exempel genom att sälja tillgångar.

Skatteverket beviljar anstånd om de anser att dina betalningsproblem är temporära och inte självförvållade. Till exempel om din oförmåga att betala beror på sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet.

När skall restskatten vara betald 2023?

Snart är det dags att deklarera för inkomster och eventuella avdrag som gjort under 2022. I mars börjar deklarationerna att skickas ut, antingen till din digitala brevlåda eller till din fysiska adress. Senast den 2 maj 2023 behöver deklarationen vara klar och inlämnad till Skatteverket. Men det finns andra datum som också är bra att hålla koll på

Vad händer om man betalar för sent till Skatteverket?

Har du betalat för lite skatt 2022 och inte gjort någon egen inbetalning, tidigare kallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto får du ett underskott. På underskottet betalar du kostnadsränta.

Underskottet och kostnadsräntan framgår av kontoutdraget du får i samband med att slutskattebeskedet skickas ut. Har du underskott ska du betala in det tillsammans med kostnadsräntan. Av kontoutdraget framgår när du senast ska betala. Betalar du före förfallodagen blir räntekostnaden mindre.

Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?

Först och främst ska du tacka dig själv för att du hittat hit. Det betyder att du är villig att göra någonting åt din skatteskuld, och att du insett att du behöver någon form av hjälp. Oavsett om det handlar om att bara lära dig mer, eller ta hjälp från oss på Ekoakuten.

Skatteskulder är vanligare än många tror. Vi har hjälpt många företag som av ett eller flera skäl har samlat på sig skatteskulder. Många frågar om de kan avbetala sin skatteskuld men en sådan uppgörelse går tyvärr inte att få till med Skatteverket. Däremot finns det andra sätt att hantera skatteskulder och det är viktigt att agera. Ju förr desto bättre.

Nej, du kan inte avbetala en skatteskuld till Skatteverket. Men du kan ansöka om anstånd med skattebetalning på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Det betyder att du skjuter fram din betalning.

Under anståndet, normalt en till två månader, har du chans att få in pengar, till exempel genom att sälja tillgångar.

Skatteverket beviljar anstånd om de anser att dina betalningsproblem är temporära och inte självförvållade. Till exempel om din oförmåga att betala beror på sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet.

Vad händer om man betalar in en dag för sent?

Om du missar förfallodatumet får du först en påminnelse. Därefter får du en betalningspåminnelse och en avgift debiteras, men du har fortfarande möjligheten att betala den utestående summan.

Obetalda skulder skickas sedan till inkasso.

Kan man betala skatten senare?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

Hur betalar man tillbaka restskatt?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Har inte råd att betala skatten?

Gå in på Skatteverkets webbplats. På ditt skattekonto kan du se ditt aktuella saldo. Om du har tappat bort ditt förtryckta inbetalningskort hittar du information där om hur du ska gå tillväga för att betala din kvarskatt. Du kan även betala med Swish.

Vilket datum betalas skatten ut?

Skatteåterbäringen betalas ut vid olika datum beroende på om du gör några ändringar i deklarationen eller inte, när du deklarerar och hur du gör det. För att få pengarna redan i april behöver du:

 • Ha en digital brevlåda hos Skatteverket (behöver skaffas senast den 5 mars).
 • Godkänna deklarationen senast den 30 mars på Skatteverkets hemsida eller i appen. 
 • Inte göra några ändringar.

När har Skatteverket avstämning?

Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

När Kan du betala restskatten innan 12 mars 2021?

Du kan betala restskatten när som helst innan 12 november 2020, alternativt . Du väljer själv om du vill betala med Swish eller bankgiro. Swish: Logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida.

Hur gör jag för att betala restskatt?

Hur gör jag för att betala restskatt? Du kan betala restskatten när som helst innan 12 november 2020, alternativt . Du väljer själv om du vill betala med Swish eller bankgiro.

När ska restskatten senast vara betald?

När ska restskatten för inkomstår 2019 senast vara betald? 12 november 2020: Om du får ditt slutskattebesked i april, juni eller augusti. : Om du får ditt slutskattebesked i december. Om du är osäker på vilket datum som gäller i ditt fall kan du kika i ditt slutskattebesked. Där anges datumet då restskatten senast ska vara inbetald.

När Kan du betala restskatten innan 12 mars 2021?

 • Du kan betala restskatten när som helst innan 12 november 2020, alternativt . Du väljer själv om du vill betala med Swish eller bankgiro. Swish: Logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida.

När ska du betala Kvarskatt senast 12 november 2020?

 • Du som har kvarskatt att betala ska göra det senast det datum som står på ditt slutskattebesked. När slutskattebeskedet kommer har du 90 dagar på dig att betala kvarskatten. De flesta som har skatt att betala får sitt slutskattebesked i augusti och ska betala skatten senast den 12 november 2020. Om vi har frågor om din deklaration

Hur gör jag för att betala restskatt?

 • Hur gör jag för att betala restskatt? Du kan betala restskatten när som helst innan 12 november 2020, alternativt . Du väljer själv om du vill betala med Swish eller bankgiro.

När ska restskatten senast vara betald?

 • När ska restskatten för inkomstår 2019 senast vara betald? 12 november 2020: Om du får ditt slutskattebesked i april, juni eller augusti. : Om du får ditt slutskattebesked i december. Om du är osäker på vilket datum som gäller i ditt fall kan du kika i ditt slutskattebesked. Där anges datumet då restskatten senast ska vara inbetald.