:

Måste man ringa Försäkringskassan?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ringa Försäkringskassan?
 2. Hur kommer man i kontakt med Försäkringskassan?
 3. Vilken tid ska man ringa Försäkringskassan?
 4. Hur hittar man sin handläggare på Försäkringskassan?
 5. Kan man snabba på Försäkringskassan?
 6. Kan Försäkringskassan se mitt konto?
 7. Kan man få hjälp av Försäkringskassan?
 8. Måste man sjukanmäla sig varje dag?
 9. Vad får man inte göra när man har sjukersättning?
 10. Hur mycket tjänar man som handläggare på Försäkringskassan?
 11. Hur länge får man sjukersättning från Försäkringskassan?
 12. Hur lång tid tar det att få ut sjukpenning?
 13. Hur hög hyra får man ha för att få bostadsbidrag?
 14. Hur mycket pengar får man ha för att få bostadsbidrag?
 15. Hur hög hyra får man ha för att få bostadstillägg?

Måste man ringa Försäkringskassan?

Du verkar inte ha någon internetuppkoppling just nu.

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Hur kommer man i kontakt med Försäkringskassan?

När du ringer till oss kan du identifiera dig med bank‑id eller mobilt bank‑id. Då vet vi att det är du som ringer och kan lättare hjälpa dig om du har frågor om ditt personliga ärende.

Vilken tid ska man ringa Försäkringskassan?

Du verkar inte ha någon internetuppkoppling just nu.

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Hur hittar man sin handläggare på Försäkringskassan?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Kan man snabba på Försäkringskassan?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

När du som är anställd blir sjuk får du oftast sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna.

Kan Försäkringskassan se mitt konto?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information that we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Kan man få hjälp av Försäkringskassan?

Du kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att hantera ett antal behov. Vilka det är räknas upp i lagtexten där de kallas grundläggande behov.

Måste man sjukanmäla sig varje dag?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns inte någon lag som reglerar om man måste sjukanmäla sig dagligen eller inte. Det är upp till varje arbetsplats att bestämma hur de vill göra i den frågan. De flesta arbetsgivare kräver att man sjukanmäler sig varje dag så att de vet säkert att man inte avser att komma till arbetet och så att de har grund för att betala ut eventuell sjuklön. Om du inte har sjukanmält dig men inte dyker upp till ditt arbete, så kan de anta att du är sjuk, men arbetsgivare har ingen skyldighet att ge dig sjuklön för tid innan du sjukanmält dig. Isåfall måste du visa att du varit förhindrad att sjukanmäla dig enligt 8 § Lag (1991:1047) om sjuklön.

Vad får man inte göra när man har sjukersättning?

Sjukersättning och aktivitetsersättning är två viktiga ersättningar för personer med funktionsnedsättning. Men möjligheten att få ersättning har varierat kraftigt. Avslag och bifall på ansökningar har åkt berg- och dalbana i Försäkringskassans statistik.

Även värdet av ersättningarna har förändrats kraftigt, trots att syftet är att ge ekonomisk trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Även om det gjordes en extra höjning 2022 har sjuk- och aktivitetsersättningen urholkats på lång sikt.

Den här guiden beskriver de regler som gäller nu, men också bakgrunden och debatten kring ersättningarna.

Försäkringskassans webbsajt uppger i början av augusti 2023 att handläggningstiden för sjukersättning är sju månader. Tidningen Syre rapporterar dock att handläggningstiden just nu kan vara betydligt längre. ”Sjukersättningen har tyvärr fått väldigt långa handläggningstider, mycket beror på att vi fått prioritera internt där bland annat omvårdnadsbidraget krävt extra resurser”, säger Andreas Pettersson, områdeschef, till tidningen Syre.

Sjuk- och aktivitetsersättning kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under en längre tid på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning.

Tidigare fanns förtidspension och sjukbidrag. Dessa avskaffades år 2003, och ersattes då av aktivitetsersättning (upp till 30 års ålder) och sjukersättning (från 30 års ålder).

Syftet med aktivitetsersättningen var inte bara att ge ekonomisk trygghet utan även möjliggöra ett aktivt samhällsliv och ökad chans till arbete. Det betonades att ”ingen ska behöva bli pensionerad i mycket unga år, innan omfattande insatser har gjorts för att så långt det är möjligt ta tillvara kapacitet och utvecklingsmöjligheter bland unga som är svårt sjuka eller funktionshindrade”.

I juni 2022 var antalet personer med sjukersättning 216 757, en halvering jämfört med år 2005 då antalet var mer än 540 000 personer. Ungefär 60 procent är kvinnor. (Länk till Försäkringskassans statistikdatabas.)

Antalet nybeviljade sjukersättningar ligger på en historiskt låg nivå. Mellan år 2004 och 2010 föll antalet nybeviljanden från 70 000 till 6 000 per år, varefter det gått lite upp och ned, men ligger kvar på en låg nivå. Tabellen nedan visar utvecklingen av nybeviljanden.

Hur mycket tjänar man som handläggare på Försäkringskassan?

Vi vill att du ska trivas och må bra hos oss och ett jobb på Försäkringskassan för med sig många förmåner. Vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdsbidrag som är 3 000 kr per år och varje vecka får du en friskvårdstimme på betald arbetstid. Du får gott om semesterdagar, där det exakta antalet baseras på din ålder.

För dig som går på föräldraledighet erbjuder vi föräldralön under 360 dagar, vilken är 10 procent av en heltidslön. Som anställd i staten omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16, och har rätt till tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. Du får viss ersättning för sjukvård och läkemedel och du har möjlighet att få betald ledighet om du ska flytta.

Hur länge får man sjukersättning från Försäkringskassan?

 • inte kan ta ett arbete eller arbeta för att du är sjuk
 • är inskriven och aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen
 • har arbetat tidigare så att du har en sjukpenninggrundande inkomst
 • är försäkrad i Sverige.

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Du får knappt 80 procent av din tidigare lön, men högst 543 kronor per dag.

Om du inte deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan den första dagen du är sjuk. Sjukanmäl dig också till din arbetsgivare om du arbetar deltid.

Hur lång tid tar det att få ut sjukpenning?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

När du som är anställd blir sjuk får du oftast sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna.

Hur hög hyra får man ha för att få bostadsbidrag?

Anonym (curious) skrev 2011-11-19 11:26:04 följande:

nej men man får ju faktiskt ansöka eller hur.?Om det är så pass dyrt överallt å man har tre barn har de då inte rätt till varsitt rum?

Hur mycket pengar får man ha för att få bostadsbidrag?

Har du fått ett beslut om ändrat bostadstillägg i februari kan det bero på att du har tjänstepension från SPV, KPA, AMF, Alecta eller Skandikon. I slutet av januari varje år hämtar Pensionsmyndigheten information om hur mycket du kommer få i tjänstepension i år från dessa bolag. 

Om din tjänstepension har ändrats påverkar det ditt bostadstillägg. Observera att tjänstepensionsbeloppen som står i beslutet är före skatteavdrag.

Hur hög hyra får man ha för att få bostadstillägg?

Bostadstillägget har förändrats under åren och blivit allt mer komplicerat att räkna ut. Men det går att testa om det är idé att ansöka om bostadstillägg på pensionsmyndigheten.se. Läs Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzers krönika där hon skriver mer om bostadstillägget.

Vid varje årsskifte justerar Pensionsmyndigheten bostadstilläggen bland annat utifrån hur tjänstepensionerna har förändrats. Det sker automatiskt. Men förändringar av andra inkomster måste vi oftast själva hålla koll på. Den som inte rapporterar in en ökad inkomst kan bli återbetalningsskyldig av bostadstillägg om det betalats ut ett för högt belopp. Har det gått en längre tid kan det bli ett ganska högt belopp som krävs tillbaka med omedelbar betalning.