:

Vad gör man efter att någon har dött?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör man efter att någon har dött?
 2. Vad är det första man gör när någon dör?
 3. Vem ringer man när någon dött?
 4. Hur meddela att någon dött?
 5. Vilken tid på dygnet dör de flesta?
 6. Vad händer i kroppen innan man dör?
 7. Vad skall man säga när någon dött?
 8. Hur gör man med banken när någon dött?
 9. Vilken veckodag dör flest?
 10. Vilken månad dör flest människor i Sverige?
 11. Vad är det sista som försvinner när man dör?
 12. Hur känns det precis innan man dör?
 13. Vad kan man säga istället för beklagar?
 14. Vad skriver man på kort när någon dött?
 15. Kan ett dödsbo ha BankID?

Vad gör man efter att någon har dött?

Det varierar hur man reagerar när någon dör. Det beror bland annat på hur det var när personen dog, vilken relation ni hade och hur du är som person.

Att prata med någon kan ofta vara en tröst om du känner sorg och saknad. Det är också bra om ni är fler som kan hjälpas åt med det praktiska. Be om hjälp och stöd från närstående eller vänner om du behöver.

Det varierar hur man reagerar när någon dör. Det beror bland annat på hur det var när personen dog, vilken relation ni hade och hur du är som person.

Att prata med någon kan ofta vara en tröst om du känner sorg och saknad. Det är också bra om ni är fler som kan hjälpas åt med det praktiska. Be om hjälp och stöd från närstående eller vänner om du behöver.

Det leder ofta till stora förändringar för barnen om någon i en barnfamilj dör. Beroende på barnets ålder kan du behöva förklara för barnet vad som har hänt på ett anpassat sätt.

Du som är närstående kan behöva ta hand om en del praktiska saker efter att en person har dött. Det kan vara till exempel att gå igenom personens saker, ta kontakt med dem som ska ordna begravningen eller informera släktingar, vänner och andra berörda om vad som har hänt.

I den här texten kan du läsa en del om vad som behöver göras när någon har dött. På webbplatsen Efterlevandeguiden finns mer information och checklistor över vad som behöver göras och i vilken ordning. Webbplatsen är gjord gemensamt av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Du som är närstående kan behöva ta hand om en del praktiska saker efter att en person har dött. Det kan vara till exempel att gå igenom personens saker, ta kontakt med dem som ska ordna begravningen eller informera släktingar, vänner och andra berörda om vad som har hänt.

I den här texten kan du läsa en del om vad som behöver göras när någon har dött. På webbplatsen Efterlevandeguiden finns mer information och checklistor över vad som behöver göras och i vilken ordning. Webbplatsen är gjord gemensamt av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Vad är det första man gör när någon dör?

Oavsett om döden var väntad eller kom plötsligt så är en anhörigs bortgång aldrig lätt. Inte nog med att du måste hantera sorgen över personen du mist, som närstående förväntas du dessutom ta hand om din anhöriges dödsbo och allt det han eller hon har lämnat efter sig. För att arbetet med att sköta ett dödsbo och alla saker relaterade till detta inte ska kännas för övermäktigt har vi sammanställt en checklista som hjälper dig veta vad man gör när någon dör.

Här har vi satt ihop en checklista på sådant som ska hanteras när någon dör. Det kan kännas som att det är en hel del att gå igenom, men ta lite i taget och kryssa för ärenden vart eftersom du slutför dem, så kommer det lösa sig. Tänk på att ta allt i din egen takt och att du också behöver tid till att bearbeta sorgen. 

Vem ringer man när någon dött?

De flesta dödsfall sker på sjukhus eller någon form av vårdhem. Orsakerna är i regel sjukdom eller helt enkelt hög ålder. Och när någon avlider ska alltid en läkare tillkallas. När det är fastslaget att döden har inträtt skriver läkaren två olika intyg.

 • Ett dödsbevis, som skickas direkt till folkbokföringen på Skatteverket, Det innehåller information om vem det är som har dött och vad dödsorsaker var.
 • Ett dödsorsaksintyg, som skickas till Socialstyrelsen.

Ofta är dödsfallet väntat. I de fallen är det inte nödvändigt att läkaren konstaterar dödsfallet. Då räcker det att en sjuksköterska gör en undersökning för att fastslå att döden har inträffat. Baserat på den undersökningen utfärdar läkaren sedan de två intygen.

Det finns ett undantag från kravet att skicka dödsbeviset till Skatteverket. Om förhållandena vid dödfallet är sådana att man har skäl att genomföra en rättsmedicinsk undersökning, ska dödsbeviset snarast lämnas till Polisen istället.

Polisen meddelar sedan Skatteverket om dödfallet. Och om man gör en utredning lämnar man dödsbeviset till SKV efter utredningen, tillsammans med ett tillstånd för kremering eller gravsättning.

En rättsmedicinsk undersökning är av naturliga skäl aktuell om det föreligger misstanke om att ett brott har begåtts. Men det kan också vara påkallat i andra fall.

Hur meddela att någon dött?

Oavsett om döden var väntad eller kom plötsligt så är en anhörigs bortgång aldrig lätt. Inte nog med att du måste hantera sorgen över personen du mist, som närstående förväntas du dessutom ta hand om din anhöriges dödsbo och allt det han eller hon har lämnat efter sig. För att arbetet med att sköta ett dödsbo och alla saker relaterade till detta inte ska kännas för övermäktigt har vi sammanställt en checklista som hjälper dig veta vad man gör när någon dör.

Här har vi satt ihop en checklista på sådant som ska hanteras när någon dör. Det kan kännas som att det är en hel del att gå igenom, men ta lite i taget och kryssa för ärenden vart eftersom du slutför dem, så kommer det lösa sig. Tänk på att ta allt i din egen takt och att du också behöver tid till att bearbeta sorgen. 

Vilken tid på dygnet dör de flesta?

Du tänker att du vet vem du är, men vad är egentligen det du kallar för “jag”? Finns det en plats i kroppen där jaget sitter eller handlar det om en känsla? Och vad händer om jaget blir suddigt?

Du tänker att du vet vem du är, men vad är egentligen det du kallar för “jag”? Finns det en plats i kroppen där jaget sitter eller handlar det om en känsla? Och vad händer om jaget blir suddigt?

Vad händer i kroppen innan man dör?

I samma ögonblick som man lämnar jorden påbörjas en naturlig process i kroppen där man all vävnad börjar brytas ner och ruttna. Fast processen kan delas in i flera stadier och allt sker inte på samma gång.

Först och främst blir kroppen stel efter man dör, detta stadie kallas likstelhet (rigor mortis) och sker i regel inom 2 timmar från det att man gått bort. Anledning till detta är att blodet slutar cirkulera och börjar koagulera vilket förhindrar musklerna från att fungera som de borde. Ungefär samtidigt förlorar man även all färg på grund av samma anledning.

Likstelheten försvinner igen efter ett par dygn i samband med att förruttnelsen tar fart.

Vad skall man säga när någon dött?

 • Jag är ledsen över att du har förlorat en älskad person
 • Mitt hjärta går ut till dig i din sorg
 • Jag delar din sorg och önskar att jag kunde göra något för att lindra den
 • Jag tänker på dig och din familj i denna svåra stund
 • Min kondoleans till dig och din familj
 • Jag är här för dig om du behöver någon att prata med
 • Du är i mina tankar och jag önskar att jag kunde göra mer för att hjälpa dig
 • Jag är tacksam för att jag fick känna den här personen, och jag delar din sorg över förlusten
 • Jag är här för dig, i sorg och stillhet.
 • I ditt hjärta lever de kvar.
 • Ord räcker inte, men kärlek gör.
 • Min tanke är hos dig.
 • Ett liv väl levt blir aldrig glömt.
 • Sorgens tyngd delar vi.
 • Vila i frid, för alltid i våra hjärtan.
 • Ditt ljus lyser vidare i oss.
 • Ett avsked, men inte en glömska.
 • Tid hejar inte, men minnen stannar.

Hur gör man med banken när någon dött?

När en person avlider räknas all hans eller hennes egendom in i ett så kallat dödsbo, ända tills arvet har fördelats. Dödsboet ägs av arvingar och testamentstagare tillsammans, och räknas som en juridisk person.

Vilken veckodag dör flest?

Sammanställningen av arbetsolyckor med dödlig utgång för åren 2009 till 2018 visar att att torsdag är den dag flest har omkommit. Under de tio senaste åren omkom sammanlagt 84 personer under den veckodagen.

Även måndag och onsdag är farliga dagar. Tisdag är mindre drabbat. Fredag liksom helgdagarna är minst farliga.

Under tioårsperioden inträffade totalt 439 dödsolyckor på jobbet. I 30 av olyckorna omkom kvinnor.

Vilken månad dör flest människor i Sverige?

 • Döda senaste året
 • Döda över tid
 • Döda efter ålder
 • Döda per månad
 • Spädbarnsdödlighet

Antalet döda under ett år beror till stor del på hur många personer det finns i de äldsta åldersgrupperna.

Åren 1927–1941 föddes årligen färre än 100 000 barn, vilket är en ovanligt lång period med få nyfödda i Sverige. Det påverkar hur många personer som dör nu. Samtidigt ökar medellivslängden och vi lever allt längre.

I genomsnitt har ungefär 90 000 personer per år dött under 2000-talet med en topp år 2020, då drygt 98 000 avled.

I genomsnitt har ungefär 90 000 personer per år dött under 2000-talet med en topp år 2020, då drygt 98 000 avled.

Vad är det sista som försvinner när man dör?

När någon som står dig nära ligger för döden, bör det ordnas så att den döende, familjen och andra närstående får mesta möjliga privatliv och tid tillsammans. Samtidigt kommer den döende att behöva kontinuerlig kvalificerad vård på slutet. Var inte rädd för att ställa frågor eller komma med önskningar till läkaren eller annan sjukvårdspersonal. Vad du, familjen och den döende själv önskar, varierar, därför är det viktigt att säga ifrån om det är något speciellt du/ni önskar eller undrar över.

Läkaren kan kanske ge er ett svar på ungefär hur lång tid av livet som är kvar. Men kom ihåg att det är omöjligt för läkaren att ge er ett exakt svar. En del ser ut som om de väntar med att dö. Kanske väntar de på ett speciellt besök, en viktig händelse som en speciell högtid, födelsedag eller liknande, för att sedan dö kort därefter. Andra kan uppleva oväntade förbättringar och leva längre än förväntat. Några få ser ut att bestämma sig för att dö och gör detta väldigt fort, kanske bara på några få minuter.

Det är väldigt många förändringar i kroppen som inträder de sista timmarna och dagarna av livet, och när en människa faktiskt dör. Var och en av dessa kan upplevas som skrämmande om du inte förstår dem.

De vanligaste förändringarna är att den döende blir svagare. Så småningom kommer han eller hon inte längre att orka lyfta huvudet från kudden eller flytta sig runt i sängen. Han eller hon kommer att få minskad funktionsförmåga, och det kan uppstå sår och hudförändringar. Det är vanligt att matlusten går ner, och att den sjuke tappar vikt. En del får fläckar i huden, hjärtat fungerar inte längre som det ska, urinen kan bli mörk, den döende kan bli intorkad, vederbörande blir allt mer sömnig, och det är svårt att få honom eller henne att vakna. Det blir också svårare att kommunicera med vederbörande. Den sjuke får kanske problem med att hitta de rätta orden, pratar i korta meningar eller ger försenade eller opassande svar. Kanske svarar han eller hon inte över huvudtaget. Rastlöshet, meningslösa repeterande rörelser, stönanden, jämrande, onormal andning, grimaser, hosta, kväljningar och gurgling är också vanligt. Det är heller inte ovanligt att den döende tappar kontrollen över urin och avföring, och att vederbörande inte längre klarar att stänga ögonen.

Hur känns det precis innan man dör?

Symtombilden i livets slutskede är ofta relativt lika och stereotyp oavsett vilken eller vilka sjukdomar som är bakomliggande. Smärta, dyspné, illamående ångest och konfusion dominerar. Som tidigare beskrivits blir smärta ett allt vanligare symtom ju senare i livet patienten befinner sig. Ångest och konfusion är viktigt att uppmärksamma och särskilja då behandlingen skiljer sig åt.

Många patienter beskriver en rädsla för livets slut och de hotfulla symtom man föreställer sig. Det är viktigt att beskriva för patient och närstående att det finns god och etablerad symtomlindring att få, men också biverkningar i form av trötthet, kanske kognitiv påverkan och sedering.

Vad kan man säga istället för beklagar?

Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska uttrycka sig när någon annans närstående gått bort. Att kondolera eller lämna sina kondoleans innebär att du uttrycker ditt deltagande i någons sorg – du beklagar sorgen. Men ska man egentligen säga “jag beklagar sorgen” och hur är det bästa sättet att visa sitt stöd i en annan persons svåraste tid. Det kommer vi gå igenom nu.

Du kan uttrycka ditt deltagande i någon annans sorg genom en skriftlig hälsning. Många upplever att det är enklare att visa stöttning och medlidande i skrift. Lämna över den skriftliga kondoleansen till den sörjande ihop med blommor. Du kan även beskriva ditt deltagande muntligt i samband med att du lämnar över buketten.

Vad skriver man på kort när någon dött?

De flesta av oss kan känna att det är svårt att hitta orden när vi träffar en vän eller bekant som har drabbats av ett dödsfall i familjen. Dels för att vi inte riktigt vet vad vi ska säga, men också för att det är så svårt att se en annan människa i djup sorg.

Så vad säger man när någon har dött? Först och främst finns det några uttryck och klyschor man definitivt ska undvika att säga.

 • ”Det som sker inträffar av en anledning”.
 • ”Kanske var det bäst som hände”.
 • ”Livet går vidare”.
 • ”Var stark, och försök blicka framåt”.
 • ”Det är universums vilja”.
 • ”Jag vet hur du känner det” (Nej det gör du med största säkerhet inte alls, även om du själv varit i samma situation.)
 • Ingenting alls. Alltså att man undviker den sörjande.

Förr var döden ett naturligt inslag i vardagslivet. Idag är vi inte vana vid döden, och därför står vi ofta handfallna när någon avlider och hur vi ska bemöta sorgen hos våra vänner. Och när vi inte riktigt vet vad vi ska säga blir det lätt att vi försöker ge kloka råd eller muntra upp den sörjande. Men vad vi egentligen säger då är att den sörjande ska hålla tillbaka sorgen, vilket slutar med att personen låtsas må bättre än hon eller han egentligen gör.

Kan ett dödsbo ha BankID?

Om dödsboet har fått säkerhetskoder med inkomstdeklarationen kan du deklarera i appen, e-tjänsten eller genom att sms:a eller ringa. Du kan också deklarera genom att skicka in pappersblanketten Inkomstdeklaration 1.

Ett dödsbo ska lämna en inkomstdeklaration för det år som dödsfallet inträffade. I deklarationen ska alla inkomster under inkomståret redovisas. Det gäller både inkomst som den avlidne hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft.

Om den avlidne var bosatt i Sverige vid sin död, är dödsboet obegränsat skattskyldigt i Sverige. Det innebär att även inkomster från utlandet ska redovisas i deklarationen, till exempel pension från ett annat land.