:

Är det skatt på stipendium?

Innehållsförteckning:

 1. Är det skatt på stipendium?
 2. Är stipendium en inkomst?
 3. Vad räknas som stipendium?
 4. Är stipendium pensionsgrundande?
 5. Hur deklarerar man stipendium?
 6. Hur mycket pengar får man av stipendium?
 7. Måste man betala tillbaka stipendium?
 8. Måste man deklarera stipendium?
 9. Hur får man pengar från stipendium?
 10. Vad händer om man inte deklarerar skatt?
 11. Hur mycket får en student tjäna utan att betala skatt?
 12. Hur mycket pengar får man om man pluggar på universitet?
 13. Hur kommer man undan skatt?
 14. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Är det skatt på stipendium?

 • Skattefria stipendier, ofta så kallade punktstipendier. Stipendiegivaren drar inte preliminär skatt och betalar inte arbetsgivaravgifter. Stipendiemottagaren tar inte upp stipendiet i sin inkomstdeklaration.
 • Skattepliktiga stipendier, ofta så kallade långtidsstipendier. Hit hör de långtidsstipendier som Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond delar ut.

Är stipendium en inkomst?

Bestämmelser om beskattningen av stipendier, understöd och hederspris ingår i 82 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL). I lagen definieras inte närmare vad som avses med stipendier och andra understöd.

Vad räknas som stipendium?

Stipendium kallas en form av penninggåva för studerande, forskare, konstnärer och kulturarbetare etc. Till skillnad från ett pris, som brukar utdelas som erkänsla för något redan skapat, brukar stipendiet vara särskilt avsett för att bekosta framtida utgifter av något särskilt slag, till exempel studier och resor. Stipendier är normalt inte skattepliktiga, varken för givaren eller för mottagaren (stipendiaten), de är en skattefri gåva men kan påverka storleken av andra bidrag som till exempel studiemedel. Stipendiaten får inte utföra något arbete åt stipendiegivaren - då blir det fråga om lön. Stipendier söks i god tid före det man vill göra. Normalt bör man börja söka redan ett år i förväg. En ansökan bör utformas noggrant men ändå vara kort, levande och lättläst. Det man påstår om sig själv i sin ansökan bör kunna styrkas med intyg, betyg och rekommendationsbrev. Ansökan som normalt är skriftlig måste undertecknas för att vara giltig. Man kan erhålla stipendier från flera givare samtidigt. Förteckningar över stipendier finns både på Internet och i bokform. Böckerna finns att låna på nästan alla bibliotek.

Är stipendium pensionsgrundande?

Vad som utgör ett stipendium är inte definierat i IL. Enligt allmänt språkbruk är ett stipendium ett bidrag som betalas ut till en fysisk person, och som har benefik karaktär, d.v.s. är vederlagsfritt i den meningen att det inte är ersättning för arbete eller prestation som mottagaren har utfört för utgivarens räkning eller en prestation som är av direkt nytta för denna. Om en ersättning kallas stipendium eller inte gör ingen skillnad för skatteplikten.

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria (8 kap. 5 § IL). Utbildning i detta sammanhang är enligt praxis såväl grundutbildning som doktorandutbildning och annan forskarutbildning. Men liksom för andra stipendier måste man göra en bedömning om de utgör ersättning för arbete eller inte. Om bedömningen är att det är ersättning för arbete så är ersättningen skattepliktig för mottagaren. För utbildningsstipendier ställs inte krav på att de inte får betalas ut periodiskt. Det innebär att även om ett utbildningsstipendium betalas ut periodiskt är det skattefritt för mottagaren.

Ett utbildningsstipendium som anses som arbetsersättning är skattepliktigt (RÅ 1979 Aa 26). Ett stipendium från den egna arbetsgivaren anses ”smittat” av anställningen även om det betecknats som stipendium. Detta innebär att ett sådant stipendium räknas som ersättning för arbete, oavsett vad syftet med stipendiet är.

En person som efter sin disputation bedriver forskning vid universitet, s.k. postdok, kan inte jämställas med doktorander och liknande. Skattefriheten för stipendier till sådana personer får bedömas enligt reglerna för stipendier till andra ändamål.

Hur deklarerar man stipendium?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Hur mycket pengar får man av stipendium?

Som student vill man gärna dryga ut ekonomin och ett stipendium är ett bra sätt att skaffa ekonomiska medel. Stipendiepengarna kommer ofta från fonder som anskaffats av testamentesgåvor eller dylikt, men många kommuner och landsting delar också ut stipendier.

Vad kan stipendiepengar användas till? Svaren är många. Stipendier är ofta kopplade till ditt studieområde, din studieort eller din hemstad. Och ibland alla tre! Stipendier kan ofta verka otillgängliga, ansökningsproceduren krånglig och kriterierna snäva – men det är mödan värt när du får stipendiesumman i näven.

Måste man betala tillbaka stipendium?

Vill du studera utomlands men är orolig för kostnaderna som det innebär? Goda nyheter! Det finns hundratals stipendier för att studera utomlands, inklusive allmänna stipendier och mer specialiserade inriktade på speciella utbildningar. Vissa stipendier erbjuds av statliga myndigheter, vissa av enskilda universitet och andra av externa finansieringsorganisationer och välgörenhetsföretag.

Läs mer om: Stipendier för studier utomlands

Måste man deklarera stipendium?

Vad som utgör ett stipendium är inte definierat i IL. Enligt allmänt språkbruk är ett stipendium ett bidrag som betalas ut till en fysisk person, och som har benefik karaktär, d.v.s. är vederlagsfritt i den meningen att det inte är ersättning för arbete eller prestation som mottagaren har utfört för utgivarens räkning eller en prestation som är av direkt nytta för denna. Om en ersättning kallas stipendium eller inte gör ingen skillnad för skatteplikten.

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria (8 kap. 5 § IL). Utbildning i detta sammanhang är enligt praxis såväl grundutbildning som doktorandutbildning och annan forskarutbildning. Men liksom för andra stipendier måste man göra en bedömning om de utgör ersättning för arbete eller inte. Om bedömningen är att det är ersättning för arbete så är ersättningen skattepliktig för mottagaren. För utbildningsstipendier ställs inte krav på att de inte får betalas ut periodiskt. Det innebär att även om ett utbildningsstipendium betalas ut periodiskt är det skattefritt för mottagaren.

Ett utbildningsstipendium som anses som arbetsersättning är skattepliktigt (RÅ 1979 Aa 26). Ett stipendium från den egna arbetsgivaren anses ”smittat” av anställningen även om det betecknats som stipendium. Detta innebär att ett sådant stipendium räknas som ersättning för arbete, oavsett vad syftet med stipendiet är.

En person som efter sin disputation bedriver forskning vid universitet, s.k. postdok, kan inte jämställas med doktorander och liknande. Skattefriheten för stipendier till sådana personer får bedömas enligt reglerna för stipendier till andra ändamål.

Hur får man pengar från stipendium?

Klicka här för att söka bidrag & stipendier

Ja, många får pengar och alla pengar du får är skattefria och behöver inte betalas tillbaka. Kvinnor, män, ungdomar och barn kan få pengar. Friska, sjuka, funktionshindrade, fattiga, ensamstående föräldrar, arbetslösa, organisationer, institutioner, skolor, föreningar och företag verksamma inom vård, kultur, utbildning, omsorg, miljö,  kan få stöd.

Vad händer om man inte deklarerar skatt?

Om du deklarerar efter den 2 maj utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift får du ett "Förslag till beslut om förseningsavgift" skickat till dig. Om du tycker att det är fel av Skatteverket att ta ut förseningsavgift av dig, kan du svara på förslaget och förklara varför.

Hur mycket får en student tjäna utan att betala skatt?

Det beror på din studietakt och hur många veckor du får studiestöd för under ett kalenderhalvår (januari–juni och juli–december). Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp.

Hur mycket pengar får man om man pluggar på universitet?

De som brukar uppleva att det är svårt att få ihop studentekonomin är dem som tidigare har vant sig med höga utgifter och har en dyrare livsstil. Detta beror vanligtvis på att man arbetat och därmed vant sig med att man får in pengar på kontot varje månad.

För många är det en stor omställning som innebär att man behöver lära sig att leva på ett billigare och på ett enklare sätt.

Det bästa sättet att ha råd med att plugga som vuxen är att ta ett extrajobb vid sidan av studierna. Genom att ha ett extrajobb så får man in en extra inkomst som gör det lättare att täcka sina utgifter, oavsett om det gäller boende, mat eller något annat som behövs.

Hur kommer man undan skatt?

I materialet hittar vi också exempel på de förmögnas mest iögonfallande extravaganser: privatflygplan som de försöker skatta så lite om möjligt för, lyxjakter med garage för ubåtar.

Läckan är den största i sitt slag sedan de så kallade Panamadokumenten 2016. Den består av 13,4 miljoner dokument från ett 20-tal skatteparadis, slutna länder och öar. De har lämnats till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung , som delat med sig till det globala journalistnätverket ICIJ. Från Sverige har TT, SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter deltagit.

Till skillnad från vanligt folk har en liten krets mäktiga människor och företag tillgång till tjänster i hemlighetsfulla skatteparadis och kan därför slippa bidra till det allmänna bästa, visar läckan. Kärnan i avslöjandena är just den grundläggande slagsida som dessa upplägg innebär.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Om underlåtelsen att redovisa inkomster och tillgångar utgör grund för grovt skattebrott kan Skatteverket eftertaxera en person i upp till tio år efter taxeringsåret.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish är en mobilapp för att göra betalningar mellan privatpersoner eller mellan privatpersoner och företag i Sverige.

Det är en betaltjänst med vilken du både kan skicka pengar från och ta emot pengar till ditt bankkonto genom att använda din mobiltelefon. Swish är en helt kostnadsfri och säker betalmetod.

Med detta betalsätt är det möjligt att skicka och ta emot pengar med direkt överföring. Allt som behövs är en smartphone och ett bankkonto i en svensk bank.

Swish lanserades i december 2012. På den tiden fungerade det endast som en betalmetod mellan privatpersoner. Det var då nästan en revolutionerande uppfinning som gjorde det lätt att snabbt skicka pengar direkt mellan olika konton utan att de behöver vara i samma bank.

Sommaren 2014 blev Swish tillgängligt även för företag och organisationer. Den 18 januari 2016 kom Swish för e-handlare. Genom att erbjuda möjligheten att ta betalt med Swish var det många webbutiker som kunde öka omsättningen tack vare att det blev lättare för kunderna att handla på nätet.

2017 kom QR-koder för Swish så att betalningar skulle bli ännu enklare – både i fysiska butiker och online.

För att ändra din Swish-gräns behöver du logga in i din internetbank. Där går du till dina inställningar och vidare till Swish. Du har möjlighet att ändra hur stort belopp du ska kunna föra över per vecka.

Hos de flesta banker finns även möjligheten att lyfta gränsen för högsta tillåtna överföring till 150 000 i ett dygn.

Alla svenska banker som stödjer Swish har en eller flera beloppsgränser för överföringar. Ofta är det en gräns på 3000 – 5000 kronor för en sjudagarsperiod. Dessutom kan det finnas en gräns för hur mycket du kan föra över per överföring.