:

Varför ska man ha utländska aktier på KF?

Innehållsförteckning:

 1. Varför ska man ha utländska aktier på KF?
 2. När får man tillbaka utländsk källskatt kapitalförsäkring?
 3. Vad ska man tänka på när man köper utländska aktier?
 4. Varför kapitalförsäkring istället för ISK?
 5. Hur beskattas utländsk kapitalförsäkring?
 6. Vad är bäst KF eller ISK?
 7. Vem betalar avkastningsskatt i en utländsk kapitalförsäkring?
 8. Varför ska man inte ha utländska aktier på ISK?
 9. Måste man deklarera utländska aktier?
 10. När lönar det sig med kapitalförsäkring?
 11. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 12. Vad är en utländsk kapitalförsäkring?
 13. Vad är nackdelen med ISK?
 14. Måste man deklarera utländska aktier på ISK?
 15. Kan man ha aktier i kapitalförsäkring?

Varför ska man ha utländska aktier på KF?

Efter bankfrossan är det attraktiva ingångslägen i den stabila nordiska banksektorn, menar flera analytiker. Men för svenska sparare som till exempel investerar i Nordea eller någon annan utländsk utdelningsaktie gäller det att välja rätt sparform. För i värsta fall kan du själv bli tvungen att kräva tillbaka delar av källskatten från skatteverket i respektive land.

Stabila utdelningsaktier är något som kan framstå som attraktivt i börsoron. Snart inleds också utdelningssäsongen då miljardregn väntas för aktieägarna. Men om du sparar i utländska aktier bör du vara mycket noggrann med att ta reda på vad som gäller för den för den placeringsform du väljer för att förvara dina aktier.

När får man tillbaka utländsk källskatt kapitalförsäkring?

De depåer för aktiesparande som är bäst på lång sikt är generellt kapitalförsäkring (KF) och investeringssparkonto (ISK). Detta särskilt om du får gott om utdelningar.

Fördelen med dessa så kallade schablonbeskattade depåer är att du betalar en skatt på ditt kapitalunderlag. Inte direkt på dina vinster eller på dina utdelningar, vilket å andra sidan innebär att det inte finns några avdragsgilla förluster i ISK eller i KF. Skatten räknas lite förenklat på kapitalunderlaget oavsett om det stiger eller sjunker i värde under året.

Vad ska man tänka på när man köper utländska aktier?

Utländska aktier kan vara ett bra sätt för att diversifiera din aktieportfölj och få en högre avkastning genom att hitta intressanta bolag utrikes, men genom att handla med utländska aktier så kommer du också stöta på problem som du inte är van vid när du handlar med svenska aktier.

Det är tre viktiga saker som du måste vara medveten om när du handlar med utländska aktier:

 • Den utländska källskatten som dras från din utdelning från utländska aktier
 • Om du inte vet hur det går till när man köper aktier så rekommenderar jag dig att först läsa nybörjarguiden till att köpa aktier!

  Varför kapitalförsäkring istället för ISK?

  Här jämför vi likheter och skillnader mellan sparformerna ISK och kapitalförsäkring. Till exempel hur de beskattas, om fler än en person kan vara innehavare och vad som händer vid dödsfall. Vill du titta närmare på detaljer kan du också jämföra investeringssparkonton - ISK och kapitalförsäkringar - sparande.

  Både kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK) fungerar som förvaringsplats för fonder, aktier och andra värdepapper. Det är ofta de  produkter som rådgivare föreslår om du frågar efter lämpliga investeringar på lite längre sikt, till exempel som eget sparande till pensionstiden. Men tänk på att det kan vara bra att spara och investera på flera olika sätt. På konsumenternas.se hittar du information om olika sparformer, investeringar och pension.

  Hur beskattas utländsk kapitalförsäkring?

  En kapitalförsäkring är en sparform där du inte behöver betala skatt varje gång du säljer en fond eller aktie med vinst. Istället betalar du en årlig schablonskatt som kallas för avkastningsskatt. Här går vi igenom hur en kapitalförsäkring beskattas.

  Vad är bäst KF eller ISK?

  Ett ISK och en kapitalförsäkring har många likheter, särskilt eftersom de belastas med lika hög skatt. Men där slutar också likheterna, inte minst för att det rör sig om ett konto respektive en försäkring.

  Det ena, ISK:t, passar nästan alla, medan den andra, kapitalförsäkringen, fyller en rad specifika behov. Många av oss sparare gör rätt i att ha båda – men till olika saker. Placera reder ut vem, när, hur och varför det ena är att föredra framför det andra.

  Vem betalar avkastningsskatt i en utländsk kapitalförsäkring?

  En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

  Kapitalförsäkringar har ofta en viss bindningstid. När du tar ut pengarna kan du välja en utbetalningsplan så att ditt kapital betalas ut under ett visst antal månader eller år. Du kan utse en förmånstagare som får pengarna från ett visst datum, eller när du avlider. Du betalar skatt löpande varje år. Skatten beräknas på värdet av de tillgångar du har i försäkringen.

  Varför ska man inte ha utländska aktier på ISK?

  De senaste åren har intresset för att handla utländska aktier stigit kraftigt. Inte minst teknikättarna Apple, Facebook och Alphabet (Google) har bidragit till intresset, men också noteringen av Spotify och Nordeas flytt till Finland har gjort frågan extra aktuell.

  De mest ägda aktierna på utländska börser bland Avanzas kunder.

  Måste man deklarera utländska aktier?

  Så här på våren brukar den stora utdelningssäsongen vara i gång. Kommer utdelningen från en svensk aktie har det för skatten betydelse på vilken sorts konto aktien sparas. Är det en vanlig depå så betalas 70 % av utdelning in på kontot och 30 procent i skatteavdrag. Den slutliga skatten fastställs sedan efter att inkomstdeklarationen granskats året efter, då Skatteverket ger besked om att det finns över- eller underskott på deklarantens skattekonto. Sparas aktien däremot på ett ISK betalas utdelningens bruttobelopp till investeringssparkontot vilket sedan beskattas enligt schablon.

  Så här långt brukar de flesta tycka att beräkningen av skatt är relativt enkelt och hanterbart. Men det räcker med att lägga till en utländsk aktie för att även den som är mer erfaren inom skatter behöver stanna upp och tänka efter vad nettobehållningen av utdelningen blir för aktieägaren.

  Men innan vi fördjupar oss i utländsk källskatt, skatteavtal, avräkning, restitution, CRS och TRACE, med mera, ska sägas att för svensk kapitalförsäkring och pensionsförsäkring är detta frågor som inte hanteras i innehavarens deklaration – i stället är det försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringen som får hantera detta.

  När lönar det sig med kapitalförsäkring?

  Med kapitalförsäkring kan du både placera ditt kapital själv eller låta ett försäkringsbolag sköta placeringarna. Det går att spara i både fonder, aktier och andra värdepapper. Man betalar skatt årligen på sin kapitalförsäkring, men man behöver inte deklarera för varje enskild vinst man gör.

  Kapitalförsäkring är ett sätt att spara på, där kapitalet generellt omfattas av någon försäkring. I praktiken innebär detta att du personligen inte äger de värdepapper du investerar i, utan att de ägs av ett försäkringsbolag. Det här betyder att det är försäkringsbolaget som beslutar om hur dina investeringar ska placeras och hur de ska förvaltas. När man investerar pengar finns det alltid en risk. Hur stor eller liten risken är kan variera, och risknivån är någonting du beslutar om.

  Kapitalförsäkring är ett sätt att spara på, där kapitalet generellt omfattas av någon försäkring. I praktiken innebär detta att du personligen inte äger de värdepapper du investerar i, utan att de ägs av ett försäkringsbolag. Det här betyder att det är försäkringsbolaget som beslutar om hur dina investeringar ska placeras och hur de ska förvaltas. När man investerar pengar finns det alltid en risk. Hur stor eller liten risken är kan variera, och risknivån är någonting du beslutar om.

  Är kapitalförsäkringar skattefria?

  Kapitalförsäkringar är att placera besparingar via ett försäkringsbolag. Metoden används för att slippa skatta på dessa besparingar eftersom försäkringssparning har förmånliga skatteregler i jämförelse med traditionellt sparande. Kapitalförsäkringar beskattas nämligen enligt lag om avkastingsskatt på pensionsmedel, och används därför oftast vid pensionssparande.

  Alla uttag som görs från en kapitalförsäkring är skattefria. Utdelning på svenska värdepapper är också skattefria, dock tas en källskatt ut på värdepapper från utlandet i enlighet med de överenskommelser som finns med det andra landet. Försäkringen betalas med avkastningsskatt. Notera att insättningar, premier, inte är avdragsgilla,

  Den vinst som görs på besparingarna behöver du alltså inte skatta på. Istället tas en schablonmässig skatt ut på 27 % av den genomsnittliga räntan från föregående år på det totala kapitalet som ligger som kapitalförsäkring.

  Vad är en utländsk kapitalförsäkring?

  Riksdagen antog den 16 december 2004 Regeringens förslag om att sänka avkastningsskatten och ta bort förmögenhetsskatten för vissa kapitalförsäkringar (prop 2004/2005:31). De nya reglerna ger möjlighet till förmögenhets-skatteplanering och ger främst fördelar åt personer med kort tid kvar till 55 års ålder, som vill slippa förmögenhetsskatt och ha en låg avkastningsskatt.

  Med beaktande av att avdragsrätten för inbetalningar till en pensionsförsäkring är begränsad (0,5 prisbasbelopp med tillägg om 5 procent för inkomst som överstiger 10 men inte 20 prisbasbelopp), uppnås inte nödvändigtvis skattefördelar vid inbetalning av större belopp till en pensionsförsäkring, då utbetalningar från försäkringen är skattepliktiga fullt ut. Enligt de nya reglerna (se nedan) kan dock förmögenhetsskatt undvikas och lägre avkastningsskatt uppnås, med bibehållen skattefrihet vid utbetalning från försäkringen, genom att inbetalningar görs till en kapitalförsäkring istället för till en pensionsförsäkring.

  Vad är nackdelen med ISK?

  Från och med årsskiftet 2011/2012 lanserades en ny sparform i Sverige, investeringssparkontot (ISK). Tanken med investeringssparkontot är att förenkla för dig som sparare att köpa aktier och fonder med mera utan att behöva slita håret i stycken när det är dags att deklarera affärerna.

  Tanken är också att främja sparande genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att behöva utlösa reavinstskatt. Lagstiftaren ville även erbjuda ett alternativ till kapitalförsäkringarna som blivit mycket populära och liknar ISK i sin utformning.

  Måste man deklarera utländska aktier på ISK?

  Det finns tre olika sparformer att välja mellan för privat aktiesparande; traditionell aktiedepå, Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF).

  Den traditionella aktiedepån har vissa generella fördelar jämfört med de två ”nya” sparformerna ISK och KF. Främst handlar det om att förluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital, och kan därmed användas för att kvitta bort vinster.

  Kan man ha aktier i kapitalförsäkring?

  • Du kan välja extra försäkringar som kallas premiebefrielse och familjeskydd – se förklaringarna längst ner på sidan. Ta reda på vilken avgift du får betala för dessa.
  • I en kapitalförsäkring kan du välja något som heter traditionell försäkring, då sköter försäkringsbolaget placeringen av dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Försäkringbolaget ger sedan någon form av garanti för ditt sparande. Den möjligheten finns inte i ett investeringssparkonto.
  • Fonder och aktier kan säljas och bytas utan att du behöver betala skatt på vinsten. I stället betalar du varje år en skatt på värdet av ditt sparande, en så kallad schablonskatt. Skatten som ska betalas tas ut löpande i form av en avgift från din försäkring.
  • Försäljningar behöver inte deklareras.
  • Du kan ha möjlighet att välja löpande månadsutbetalningar från försäkringen.
  • I vissa kapitalförsäkringar finns möjlighet att få utbetalning resten av livet. Det kan vara en trygghet för dig att veta att pensionen räcker livet ut.