:

Kan man flytta aktier mellan ISK?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man flytta aktier mellan ISK?
 2. Kan man flytta värdepapper mellan konton på Avanza?
 3. Vad kostar det att flytta ISK?
 4. Kan man flytta aktier från ISK till KF?
 5. Kan man ha flera ISK konton i samma bank?
 6. Hur mycket skatt på ISK 2023?
 7. Kan man ha flera ISK på Avanza?
 8. Hur lång tid tar det att flytta ISK?
 9. När lönar det sig inte att ha ISK?
 10. Kan man flytta aktier från ISK till ISK?
 11. När slutar ISK vara lönsamt?
 12. Vad är nackdelen med ISK?
 13. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 14. När ska man flytta pengar från ISK?
 15. Kan man förlora allt på ISK?

Kan man flytta aktier mellan ISK?

En flytt av aktier innebär att du flyttar ditt aktieinnehav från ett konto till ett annat. Det kan betyda att du flyttar dem internt mellan olika konton du har hos en och samma mäklare, eller att du flyttar dem från en depå som du har hos en mäklare till en annan.

Varför skulle du vilja flytta aktier mellan olika konton eller mäklare? Det finns flera olika skäl. Kanske trivs du helt enkelt bättre hos en bank eller mäklare än hos någon annan. I vissa fall kan det vara ekonomiskt gynnsamt att ha exempelvis utländska aktier i en kapitalförsäkring snarare än på ett ISK eller aktie- eller fondkonto.

Exakt hur du går tillväga kan skilja sig åt lite grann beroende på vilka nätmäklare du flyttar mellan. I de allra flesta fall är det dock väldigt enkelt och du följer på det stora hela samma steg oavsett vilka mäklare och konton du flyttar mellan. Många nätmäklare erbjuder sig att flytta aktier åt dig när du öppnar ett nytt konto.

Att flytta aktier till en ISK från ett Aktie- och fondkonto är lite speciellt, och hur du går tillväga beror på om flytten sker inte bara mellan två olika konton utan också mellan två olika nätmäklare. Alldeles oavsett blir du tvungen att betala 30% skatt på den eventuella vinst du gjort på innehavet.

Om flytten sker mellan två olika nätmäklare tvingas du i regel sälja ditt innehav för att sedan köpa tillbaka aktierna på ditt nya investeringssparkonto.

Om du vill flytta internt mellan två olika konton är det enklare, du slipper sälja aktierna, men du måste som sagt fortfarande betala skatt (sålänge det inte är mellan två egna ISK-konton). Dessutom måste du vid årslutet betala skatt ännu en gång enligt de regler som gäller för investeringssparkonton. De flesta moderna nätmäklarna, som Avanza och Nordnet hjälper dig med överflyttningen. Se specifika instruktioner nedan för hur det fungerar under nästa rubrik.

Kan man flytta värdepapper mellan konton på Avanza?

Avanza har gjort det väldigt enkelt att flytta över dina värdepapper till ditt konto. Så här gör du i några enkla steg:

Vad kostar det att flytta ISK?

För att flytta in ditt innehav på ditt ISK från en annan bank så väljer du "Flytta ditt sparande till oss" i inloggat läge. Följ sedan stegen i vår guide, vilket bara tar några minuter. I slutet signerar du säkert med BankID och efter det påbörjas flytten. Vi kontaktar då din andra bank och ber dem flytta ditt sparande till ditt ISK hos oss.

Genom att använda vår automatiska flyttfunktion så sätt slipper du den skatteeffekt som uppstår på ISK-depåer när man sätter in och tar ut pengar.

Kan man flytta aktier från ISK till KF?

Vill du köpa aktier eller spara i fonder långsiktigt? Då rekommenderar jag att du öppnar ett ISK-konto på Avanza. (investeringssparkonto)

 • Ett ISK-konto är det bästa valet för dig som vill ha ett aktiekonto eller fondkonto för ett långsiktigt sparande
 • Ett investeringssparkonto passar dig som vill slippa att deklarera dina aktier & fonder till Skatteverket – det sker automatiskt!
 • Du kan köpa utländska aktier
 • Väldigt låg skatt (0.882% 2023)

Att investera och spara pengar på ett ISK-konto är det lättaste och smidigaste sättet. Du behöver inte deklarera dina affärer till Skatteverket utan banken sköter detta, och skatten dras automatiskt i deklarationen.

Ska du börja med aktier så är det ett ISK-konto som du alltid ska handla aktier på.

Vill du veta mer hur du börjar med aktier så läs min guide om hur du börjar med aktier här.

Att spara i en kapitalförsäkring är liknande som på en ISK, du behöver inte deklarera dina affärer, nackdelen är att banken står som ägare på dina värdepapper.

Kan man ha flera ISK konton i samma bank?

Finns det någon nackdel att ha flera ISK? En vanlig fråga som jag ofta ser ställas i olika investeringsgrupper. Det går utmärkt att ha flera ISK och det finns ingen tydlig nackdel att ha flera ISK. Tvärtom, många är vi som tycker att sparandet blir mer strukturerat.

Fördelen med att ha flera ISK är att du enklare kan utvärdera och jämföra dina kanske olika strategier. Du kan också sortera dina sparpengar i potter utifrån sparhorisont och vad du har för mål med pengarna, och utvärdera det mot olika index. Ett femårigt målsparande vill du ju inte jämföra med ett rent aktieindex, vilket du däremot vill med ett 30-årigt pensionssparande.

Hur mycket skatt på ISK 2023?

Schablonräntan är statslåneräntan plus 1 procentenhet, alltså 2,94 %.  Schablonintäkten ska sedan beskattas med 30 %. 30 % av 2,94 % = 0,882. 

Skatten på ISK 2023 blir då 0,882 %, jämfört med 0,375 % förra året.

Kan man ha flera ISK på Avanza?

Ai ajuns la o pagină care nu este disponibilă pentru vizualizare sau ți-ai atins limita de vizualizări pentru această carte.

Hur lång tid tar det att flytta ISK?

Har du pengar på Swedbank som du vill flytta till Avanza? Vill du få lägre avgift och ett större utbud av fonder? 

I den här artikeln går vi igenom hur du flyttar ISK-konto, fonder och aktier från Swedbank till Avanza på bästa sätt.

Du kan flytta fonder från Swedbank till Avanza med mobilt BankID på bara 1 minut. Du behöver inte krångla med blanketter eller kolla upp kontonummer.

Avanza försöker alltid flytta dina fonder och värdepapper utan att de säljs av. Om du har en fond som inte finns i Avanzas utbud så säljs din fond i samband med flytten. Dina pengar förs då över till ditt ISK hos Avanza och du kan sedan köpa önskade fonder igen. Det innebär inga extra skatteeffekter för dig.

Läs mer och flytta ISK, fonder och aktier på Avanza.se

När lönar det sig inte att ha ISK?

Investeringssparkontot, ISK, infördes i Sverige den 1 januari 2012. Sparformen erbjöds till privatpersoner och skulle stimulera sparande i aktier och fonder. Med ett ISK sköts deklarationen automatiskt, och framför allt har skatten på investeringssparkontot varit väsentligt lägre än för en traditionell aktiedepå. 

Sedan införandet av ISK har sparformen seglat upp i popularitet bland spararna. Hela hälften av alla svenskar sparar på ISK, och framför allt är det för det långsiktiga pensionssparandet. 

Under ISKs tioåriga liv har flertalet förändringar gjort att beräkningsunderlaget för skattenivån ändrats. Det har resulterat i att trots att statslåneräntan inte är på en rekordnivå landar ändock ISK-skattenivån för 2023 rekordhögt. Mer om detta kan du läsa här. 

Kan man flytta aktier från ISK till ISK?

Här ser du vilka värdepapper som du kan flytta mellan dina Avanzakonton via vår flyttfunktion.

Flyttbara värdepapper

När slutar ISK vara lönsamt?

En aktiedepå och ett ISK har gemensamt att det är investeraren som står som ägare för depån/kontot, till skillnad från en kapitalförsäkring, där man enbart är förmånstagare. Däremot har å andra sidan ett ISK och en kapitalförsäkring gemensamt hur de beskattas och detta är var dessa kontotyper skiljer sig ifrån aktiedepån.

Skillnaden i beskattningen är att i en depå, beskattas alla utdelningar och vinster vid försäljning av innehav med 30 procent. För ett ISK, å andra sidan, beräknas en schablonvinst per år, vilken beskattas med 30 procent. Denna schablonvinsten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet, vilket för 2019 är 1,51 procent.

Skatten på ett ISK för 2019 är således 30 % * 1,51 % * genomsnittligt värde på kontot.

Vad är nackdelen med ISK?

06 dec 2022

Skatt på ISK för 2023 – hur ser det ut? När investeringssparkontot (ISK) lanserades som sparform i Sverige i början av 2012 blev det snabbt populärt, då själva syftet med ISK är att göra det både enklare och billigare att spara långsiktigt i aktier och fonder.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

Schablonräntan är statslåneräntan plus 1 procentenhet, alltså 2,94 %.  Schablonintäkten ska sedan beskattas med 30 %. 30 % av 2,94 % = 0,882. 

Skatten på ISK 2023 blir då 0,882 %, jämfört med 0,375 % förra året.

När ska man flytta pengar från ISK?

När du öppnar ett investeringssparkonto i app eller internetbank ansluts också en värdepapperstjänst och ett fondkonto. Sedan kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.

Värdepapperstjänst ISK

Kan man förlora allt på ISK?

Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.