:

Hur mycket ska en 16 åring tjäna på sommarjobb?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket ska en 16 åring tjäna på sommarjobb?
 2. Var kan man jobba när man är 16 år?
 3. Hur länge får en 16 åring jobba på kvällen?
 4. Vad tjänar en 16 åring i timmen restaurang?
 5. Hur mycket tjänar man på ICA som 16 åring?
 6. Vad tjänar en 16 åring i månaden?
 7. Vad ska en 16 åring ha i lön?
 8. Kan man jobba på ICA som 16 åring?
 9. Hur gammal måste man vara för att få jobba på ICA?
 10. Är det olagligt att jobba 6 dagar i veckan?
 11. Vad är en bra lön för en 16 åring?
 12. Kan man jobba på Coop som 16 åring?
 13. Hur mycket får man i lön på McDonalds?
 14. Vad tjänar en 16 åring i lön?
 15. Vad tjänar en 16 åring i timmen på ICA?

Hur mycket ska en 16 åring tjäna på sommarjobb?

Då sommarjobb oftast består av enklare arbetsuppgifter som inte kräver officiell utbildning (istället blir du upplärd på plats), finns heller ingen officiell lönestatistik för just sommarjobb. Däremot har vi på Jobbland lönestatistik för genomsnittliga bruttolöner (löner före skatt) på vanliga yrken som oftast funkar som sommarjobb samt eventuella skillnader i lön mellan kommunal och privat sektor. Nedan listar vi några exempel:

Självklart är det bra att hålla koll på vad de så kallade marknadslönerna ligger på, det vill säga vad andra personer på samma ”marknad” och med samma arbetsuppgifter tjänar. Samtidigt bör du undvika att jämföra dig med dina kollegor, eftersom det är många olika parametrar som styr vilken lön du ska få. Det kan till exempel vara:

 • Ålder – Ja, lönen på sommarjobb skiljer sig om du är 14 år, 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, osv…
 • Erfarenhet – Lönen varierar också mellan sommarjobb med eller utan erfarenhet.
 • Bransch – Olika yrken är värda olika löner, så är det inom alla branscher oavsett ålder.
 • Kommun – Även vissa kommunala skillnader i lön för sommarjobb finns.

Det finns dessutom regler och avtal kring hur låga löner man som arbetsgivare får sätta. Inte som är reglerade enligt svensk lag, men är arbetsgivaren bunden till ett kollektivavtal styr det lägsta tillåtna lönenivåer. Notera att många kollektivavtal har lägre löner för personer som inte har fyllt 18 år eller som saknar relevant erfarenhet eller utbildning.

Var kan man jobba när man är 16 år?

För sjätte gången slår Gröna Lund upp portarna för en oförglömlig Halloween. Under några dagar och helger från mitten av oktober till början av november kommer parken att ha Halloween-tema. Vill du vara en del av höstens roligaste event och bjuda våra gäster på upplevelser i världsklass, då väntar vi spänt på att få träffa dig!

Halloween på Gröna Lund

Hur länge får en 16 åring jobba på kvällen?

När du fyllt 16 år får du ta många olika jobb, men du får inte arbeta med farliga kemikalier, på hög höjd, bergarbete, vissa byggnadsarbeten, maskiner där du kan skada dig, strakt styrt arbete där du inte kan påverka arbetstakten, transport av pengar, bevakning, slakt eller med farliga, svårt sjuka eller smittbärande människor. Några av dessa jobb får du dock göra om du är utbildad.

Inte heller får du arbeta ensam i riskfyllda arbeten. Detta gäller särskilt jobb där pengar hanteras och det finns risk för rån. Det innebär att står du i kassan så måste någon över 18 år stå i kassan bredvid för att kunna hjälpa till om något händer.

Arbetstiden ska vara mellan 06.00–22.00 eller 07.00–23.00. Om du är minderårig får du arbeta högst åtta timmar per dygn och 40 timmar i veckan. I undantagsfall får du arbeta längre arbetspass, men inte mer än 8 timmar i genomsnitt per dag under en sjudagarsperiod eller 40 timmar i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Dessa undantag gäller emellertid endast vissa branscher.

Vad tjänar en 16 åring i timmen restaurang?

Här presenteras ungdomslönerna som lägst ska betalas i de vanligaste i kollektivavtalen i vår bransch, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.

Ta reda på vad som gäller just för dig – om du är medlem kan du kontakta din lokala avdelning.

Hur mycket tjänar man på ICA som 16 åring?

Vad tjänar man för ett så kallat okvalificerat arbete. Vår arbetsplats ska snart in i löneförhandling. Då har vi några personer på Lagret som vi tycker har väldigt låg lön. Men det skulle vara bra att ha lite att jämföra med. Arbetsgivaren brukar säga, tidigare år, att: Men jobbar du på ICA...bla bla bla.... Nu vill vi ha lite mer fakta! Det kan förståss vara andra liknande jobb som man har efter gymnasieskola. Ingejörsjobb och liknande har jag lite bättre koll på. Chufför, Lagerjobb, Butiksanställd kan vara bra att jämföra med.

Mats

Vad tjänar en 16 åring i månaden?

Den 1 november 2020 höjs de utgående lönerna med 685 kronor per månad för heltidsanställda. För deltidsanställda reduceras beloppet med hänsyn till anställningens omfattning. Om du till exempel är anställd på 75 % blir höjningen (685 kr x 0,75 =) 513,75 kr per månad. Har du timlön höjs den med 3,96 kr per timme.

 • Utan 6 års yrkesvana: 23 854 kr per månad eller 137,88 kr per timme.
 • Med 6 års yrkesvana: 25 617 kr per månad eller 148,07 kr per timme.

Vad ska en 16 åring ha i lön?

Begreppen används ofta synonymt. Feriearbete betyder arbete som erbjuds under lov och långhelger. Sommarjobb är alltså en form av feriearbete, likaså jobb under exempelvis julledighet.

Säsongsarbeten kan vara olika långa men endast utföras under en viss del av året. Exempel på sådana arbeten är:

 • Trädgårdsarbete
 • Bärplockning
 • Skördearbete
 • Skogsarbete
 • Arbete inom turistnäringen
 • Snöröjning
 • Yngre än 13 år (yngre barn) – får egentligen inte arbeta alls. Undantaget är mycket lätta och ofarliga jobb inom verksamheter som bedrivs inom den närmsta familjen och där andra anställda inte finns. Yngre barn fär också jobba med hobbyverksamhet som exempelvis försäljning av jultidningar och majblommor. 
 • 13 år till 15 år (äldre barn) – får ta arbeten som är riskfria och av enklare karaktär, vilket betyder lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt. Man är fortfarande för ung för att exempelvis ha ansvar för en kassa. Arbetsgivaren måste ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna.
 • 16 år till 18 år (ungdom) – får anställas till alla typer av jobb som klassas som normala och så länge de inte är riskfyllda. De får också jobba ensamma om det inte finns kontanter på arbetsplatsen.

Kontrollera vad som gäller för din bransch. Det kan finnas branschspecifika föreskrifter som kan påverka vad minderåriga får göra. Du måste också erbjuda handledning och introduktion.

Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetsmiljön är trygg, inte minst för unga personer som kanske möter arbetslivet för allra första gången. Ett dåligt intryck och en otrygg upplevelse av arbetslivet, som i värsta fall ger skador, är inte bra för någon.

Kan man jobba på ICA som 16 åring?

Den som gått ut grundskolan och fyller 16 år under året får ha ett ”normalt och ofarligt” arbete. Ungdomar under 18 år ska ha en handledare på jobbet. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och ge tydliga instruktioner.

Det är inte förbjudet i lag eller föreskrifter. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till personens mognad när man bedömer riskerna. Handledare ska finnas som stöd. Många butikskedjor, till exempel Axfood och City Gross har åldersgräns 18 år för kassaarbete. Coop tillåter dock att minderåriga står i kassan.

Hur gammal måste man vara för att få jobba på ICA?

Det finns ett par regler som är viktiga att känna till om du är 15 år. 15 år är precis en brytpunkt mellan att bara få göra mycket enkla jobb till att få göra något mer avancerade jobb. Skillnaden ligger i om du fyllt 15 år samma år som du ska jobba eller om du kommer fylla 16 år det året du ska jobba.

Är det olagligt att jobba 6 dagar i veckan?

Eftersom det inte regleras i lagen om arbetstid kan man bli tvungen att arbeta i 11 dagar i sträck, detta beroende på hur arbetsgivaren har placerat ut din veckovila. Om de förlägger ena ledighetsperioden till början av veckan och den andra perioden i slutet på nästkommande vecka kan du på så sätt behöva arbeta i 11 dagar i sträck. Men hur effektivt är det för arbetstagaren? Egentligen är det inte optimalt att arbeta så många dagar i sträck då det finns forskning som påvisar att man tappar effektivitet under en så lång sammanhängande period. Upplever du att det påverkar ditt arbete bör du tala med din arbetsgivare så att ni kan komma fram till en gemensam lösning. 

Vad är en bra lön för en 16 åring?

Vilken lön du kan räkna med för sommarjobbet varierar mycket beroende på yrke. Här nedanför har vi samlat genomsnittliga löner för vanliga sommarjobb (gäller de som är 18 år och äldre):

Som tabellen visar betalar de flesta sommarjobb relativt låga löner då de som söker jobben oftast är unga och oerfarna. Det jobbet som har högst lön i tabellen är butikssäljare som i snitt tjänar 29 750 kronor i månaden. Butikssäljare innebär att exempelvis arbete i en matbutik eller klädbutik.

En av de största påverkande faktorerna för hur mycket man tjänar som sommarjobbare, eller arbete överlag för den delen, är åldern. Hur gammal du är påverkar lönen för de allra flesta yrken, då ålder ofta är ett mått på erfarenhet. Det finns dessutom både rekommenderade och lägsta löner enligt kollektivavtal för olika åldrar. Se längre ned i artikeln vilka löner som gäller enligt olika kollektivavtal för olika åldrar.

Kan man jobba på Coop som 16 åring?

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor. Hos oss finns många karriärsmöjligheter inom butik, logistik och tjänstemannasektorn.

Hur mycket får man i lön på McDonalds?

Skrivet av Melanie Hej, jag funderar på att ta ett extraknäck på McD nu medan jag pluggar. Är det någon här som vet ungefär vad de har för löner? Svar på tråden: Lön på McDonalds?

Previous Story

Vad tjänar en 16 åring i lön?

Skrivet av Melanie Hej, jag funderar på att ta ett extraknäck på McD nu medan jag pluggar. Är det någon här som vet ungefär vad de har för löner? Svar på tråden: Lön på McDonalds?

Previous Story

Vad tjänar en 16 åring i timmen på ICA?

Här presenteras ungdomslönerna som lägst ska betalas i de vanligaste i kollektivavtalen i vår bransch, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.

Ta reda på vad som gäller just för dig – om du är medlem kan du kontakta din lokala avdelning.