:

Vad får man dra av vid konferens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man dra av vid konferens?
 2. Är kostnad för konferens avdragsgill?
 3. Hur kontera konferens?
 4. Är konferens en tjänsteresa?
 5. Är konferens arbetstid?
 6. Vad får företaget bjuda på?
 7. Vad är skillnaden mellan konferens och kongress?
 8. Hur bokför man extern konferens?
 9. Hur bokas konferens?
 10. Vad innebär en konferens?
 11. Hur mycket kostar en konferens?
 12. Är konferens obligatoriskt?
 13. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 14. Får man bjuda sina anställda på alkohol?
 15. Vad räknas som konferens?

Vad får man dra av vid konferens?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Är kostnad för konferens avdragsgill?

Att resa i väg på konferens, umgås med kollegorna och göra roliga aktiviteter tillsammans är ett riktigt framgångsrecept för att bygga ett starkt arbetslag. En bra konferens eller studieresa bör alltid innehålla dessa inslag av avkoppling och aktiviteter, men för att räknas som skattefri så behöver mer tid faktiskt läggas på arbetsrelaterade ändamål. Enligt Skatteverket så ska sådant som möten, jobbrelaterade uppgifter och utveckling fylla minst 6 timmar av varje konferensdag. En resa där för större fokus läggs på nöje är alltså inte en konferens enligt Skatteverket, och kan därför behöva förmånsbeskattas.

Hur kontera konferens?

Endast enklare mat och dryck är avdragsgillt, exempelvis kaffe, kakor, smörgåsar och alkoholfria drycker. Kostnaden får inte överstiga 60 kronor per person.

Det är möjligt att dra av ingående moms för måltider i samband med representation. Momsen på mat och alkoholfria drycker är 12 procent medan momsen på alkoholhaltiga drycker är 25 procent. Du kan dra av hela momsbeloppet på upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Det finns två alternativ för momsberäkningen genom att separera kostnaden för mat och alkoholhaltiga drycker, eller genom att använda ett schablonbelopp. Om notan överstiger 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle, kan du dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol serveras, eller 36 kronor om alkohol inte serveras. Observera att dricks inte räknas med i momsberäkningen, och hela sällskapets nota används som underlag.

Är konferens en tjänsteresa?

I samband med att en arbetsgivare planerar och sedan genomför en kick-off uppkommer ett antal frågor av skatterättslig karaktär. I den här artikeln går vi igenom vad man bör tänka på för att företaget ska kunna få fullt avdrag som för en driftskostnad och för att de som deltar inte ska bli förmånsbeskattade som för en privat levnadskostnad.

För att full avdragsrätt ska bli aktuellt är det en stark rekommendation att ta fram ett så detaljerat program som möjligt.

Är konferens arbetstid?

Kan arbetsgivaren kräva att jag följer med på internat dagar när jag egentligen inte ska jobba? frågar ”Vänligen”.

Hur tillgänglig som anställd förväntas jag vara? Jag jobbar som undersköterska i kommunal verksamhet, snart ska vi åka på ett obligatoriskt internat. Alltså två dagar som kan komma att infalla på ens ledighet. Kan chefen verkligen kräva att man följer med? Utöver detta undrar jag om man får kompensation för alla timmar som man befinner sig på internatet? Och till sist, min chef har »godkänt« att jag bara stannar en dag av medicinska skäl. Problemet blir att jag måste ta tåget för att ta mig hem, cirka 2 timmar med tre byten. Kan jag kräva att arbetsgivaren betalar mina biljett? 

Vad får företaget bjuda på?

Representation, representation fees på engelska, är ett samlingsbegrepp för avdragsgilla utgifter som görs för att gynna verksamheten. Det kan vara kostnader för enklare förtäring, teaterbesök eller dylikt som har använts för att främja företagets verksamhet. Visst känns det trevligt?

Dessa utgifter är ofta avdragsgilla, så kallad avdragsgill representation. Dock gäller det att de har ett direkt samband med verksamheten och ingår i ledet för affärsförhandlingar för att de ska vara avdragsgilla. Tidigare har man även kunnat dra av för måltider, men denna avdragsrätt slopades vid årsskiftet 2017. Mer om detta senare. Nu drar vi igång förklaringen av alla regler. 

 Gå direkt till avsnitt:Vad är representation?Avdragsgill representation – det här säger Skatteverket

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation.

Vad är skillnaden mellan konferens och kongress?

Vad är en kongress?

Wikipedia säger: ”Kongressen skiljer sig från den vanliga konferensen med sin större storlek. En kongress innebär vanligen en samling som sträcker sig över minst en hel dag, ofta fler, och där en högtidlig middag eller bankett är en del av programmet. Lokalmässigt är kongressen avsevärt större än konferensen; många mindre kontor har ju exempelvis ett konferensrum, men knappast en kongresshall. Som tumregel har föreslagits att en kongress har minst ett gross (144) deltagare.”

Hur bokför man extern konferens?

Representation är ett samlingsbegrepp för de omkostnader ett företag har i samband med sin verksamhet. Hit hör utgifter för exempelvis mat, dryck, teaterbesök och hotellrum. Även utgifter som uppstår vid olika evenemang som informationsmöten och personalfester räknas i regel som representation. För att få göra avdrag för representation krävs att utgiften har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

Hur bokas konferens?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Vad innebär en konferens?

För att planera en lyckad konferens är det viktigt att tänka igenom vad du ska fylla den med. Här är några tips för att planera en konferens som kommer att vara både produktiv och minnesvärd:

Hur mycket kostar en konferens?

Sundbyholms Slott Vintererbjudande När vintern är här med alla tända ljus fram till och med vårens ankomst i april, erbjuder vi vårt konferenspaket för helpension med extra bra rabatter:-Förmiddagsfika-Konferenslunch-Eftermiddagsfika-Trerätters konferensmiddag-Logi & frukostHelpensionspris i enkelrum:Upp till 34% rabatt (ordinarie pris 2445 kr ex moms):

Måndagar: 1595 – 1995 kr ex momsÖvriga dagar: 1695 – 2445 kr ex moms

Är konferens obligatoriskt?

Det har varit en del omställningar under året, några har slutat och det har också anställts ett par nya i Anitas arbetslag. Hon tycker också att det behövs en bättre laganda, mer samarbete.

Men varför kan det inte räcka med att de samlas för en konferens och kommer överens om förbättrade arbetsprocesser, undrar hon, i år igen.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Får man bjuda sina anställda på alkohol?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Vad räknas som konferens?

För att dina anställda ska slippa att bli förmånsbeskattade måste en konferens skapa värde för verksamheten och uppfylla tre krav.