:

Vad är Tioårsregeln?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Tioårsregeln?
 2. Vad innebär 72 dagars regeln?
 3. Vad menas med 6 månaders regeln?
 4. När ska man betala skatt på aktier?
 5. Kan man ha ett ISK konto om man bor utomlands?
 6. Hur deklarera utländsk kapitalförsäkring?
 7. Får man jobba 70 timmar på en vecka?
 8. Kan man jobba utomlands och betala skatt i Sverige?
 9. Vad ska en 6 mån bebis kunna?
 10. Måste man betala skatt i två länder?
 11. Är utdelning skattefritt?
 12. Måste man deklarera aktier om man inte sålt?
 13. Varför ska man inte ha pengar på ISK konto?
 14. När ska man inte ha ISK?
 15. När får man tillbaka utländsk källskatt kapitalförsäkring?

Vad är Tioårsregeln?

Regeringsrätten, 2010-09-27, mål nr 3474-09

Tioårsregeln kan tillämpas på uppskovsbelopp efter aktiebyte enligt äldre regler.

Vad innebär 72 dagars regeln?

Har du köpt bil eller annat fordon av en bilhandlare/bilfirma och fel visar sig inom 6 månader från köpet? Eller har du köpt någon annan vara? Vilket skydd ger sexmånadersregeln (20 a § Konsumentköplagen)? Den här artikeln förklarar innebörden av regeln.

OBS: För avtal om köp som har ingåtts 1 maj 2022 eller senare gäller den nya tvåårsregeln, läs mer här. För avtal om köp som ingåtts innan nyss nämnt datum fortsätter sexmånadersregeln att gälla.

Vad menas med 6 månaders regeln?

Har du köpt bil eller annat fordon av en bilhandlare/bilfirma och fel visar sig inom 6 månader från köpet? Eller har du köpt någon annan vara? Vilket skydd ger sexmånadersregeln (20 a § Konsumentköplagen)? Den här artikeln förklarar innebörden av regeln.

OBS: För avtal om köp som har ingåtts 1 maj 2022 eller senare gäller den nya tvåårsregeln, läs mer här. För avtal om köp som ingåtts innan nyss nämnt datum fortsätter sexmånadersregeln att gälla.

När ska man betala skatt på aktier?

När du säljer aktier får du i regel försäljningsvinst, det vill säga överlåtelsevinst, eller försäljningsförlust, det vill säga överlåtelseförlust. När du beräknar storleken på vinsten eller förlusten ska du från försäljningspriset dra av

det inköpspris som du betalt på aktierna och överlåtelseskatten

utgifterna för vinstens förvärvande, såsom förmedlingsarvode och leveransavgift.

När du beräknar vinst- eller förlustbeloppet kan du från försäljningspriset dra av den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för att från priset dra av inköpspriset och utgiften för vinstens förvärvande eller beskattningsvärdet vid arvs- eller gåvobeskattningen.

 • Om du har ägt de sålda aktierna under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av försäljningspriset på aktierna.
 • Om du har ägt de sålda aktierna minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av försäljningspriset på aktierna.

Mer information om den presumtiva anskaffningsutgiften i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 4.2.2 Presumtiv anskaffningsutgift och ägartid.

Kan man ha ett ISK konto om man bor utomlands?

Även efter det att du har flyttat från Sverige kommer du att vara skattskyldig i Sverige för dina kapitalvinster på aktier. Detta enligt den s k 10-årsregeln som innebär att vinster beskattas i upp till tio år efter det att utflyttning skett. Skattesatsen är 30 %. Från och med 1 januari 2008 omfattas även utländska aktier.

Konsekvensen av 10-årsregeln är alltså att om du säljer aktier inom 10 år efter utflyttningen så är vinsten vid försäljningen skattepliktig i Sverige med skattesats 30 %. 10-årsregeln har i vissa skatteavtal nedsatts till färre antal år (i vissa avtal till och med noll år). I de fall då även det nya landet beskattar kapitalvinsten sker oftast avräkning från den svenska skatten för att undvika dubbelbeskattning.

Hur deklarera utländsk kapitalförsäkring?

Avkastningsskatt är en skatt på försäkringar som kapitalförsäkringar, pensionsförsäkringar och kapitalpension. Avkastningsskatten uppgår till 15% respektive 30% beroende på vem som är skattskyldig. Den högre avkastningsskatten om 30% används enbart för:

Får man jobba 70 timmar på en vecka?

Övrigt/annat

Hej Mitt företag vill att jag ska jobba 10 tim per dag i samma öppet tider som shopping centrum, men dom har inte kollektiv avtal o de jobbar inte enligt svenskhandel. Jag läste att man får jobba max 200 tim per extra per år. Jag vill fråga om det är lagligt att jobba så för det blir runt 32 extra varje månad. Kan arbetsgivare göra så när Arbetstidslagen säger att heltid motsvarar 160 tim/månad ? Hur går det att skatta den extra inkomsten blir det mer skatt för mig om det räknas som över tid ? Jag får bara OB tillägg för de timmarna o jag har timlön redan låg.

Kan man jobba utomlands och betala skatt i Sverige?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Vad ska en 6 mån bebis kunna?

Ett halvår gammalt barn har nästintill fullt utvecklade sinnen.

Nästa steg i utvecklingen blir snarare att koppla ihop dem.

När ett barn är ett halvår gammalt är luktsinne, känsel, hörsel men även syn i stort sett fullt utvecklade sinnen. Från när ett barn är ett halvår gammalt upp till ettårsdagen sker inte någon tydlig utveckling på respektive sinne.

Med sina händer och sin mun lär sig barnet också om saker är hårda eller mjuka, kalla eller varma, blöta eller torra och så vidare. Användandet av händer har utvecklats rejält och ett barn älskar att använda händerna för att känna på och uppleva saker. 

Alla barnets sinnen används flitigt för att undersöka omgivningen; hur saker känns, luktar, ser ut, smakar och låter. Ett barn lär sig också allra bäst om det använder alla sina sinnen tillsammans med en vuxen i vardagen.

– De fångar upp och skapar en struktur kring olika handlingar och händelseförlopp, säger Gredebäck.

Måste man betala skatt i två länder?

Om du blir folkbokförd i Sverige och vill börja arbeta i Sverige ska du kontakta Skatteverket för att få en A-skattsedel. Med skattsedeln kan din arbetsgivare dra skatt från din lön samt betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Är utdelning skattefritt?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

Hur deklarerar du aktier? Hur beskattas de? Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier? Och hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Frågorna kan vara många när man ska börja spara i aktier. För att hjälpa dig så har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Få en flygande start!

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde. Vad är en aktie?

Varför ska man inte ha pengar på ISK konto?

Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

När ska man inte ha ISK?

Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

När får man tillbaka utländsk källskatt kapitalförsäkring?

De senaste åren har intresset för att handla med utländska aktier fullkomligt exploderat. Aktier från Norge, Finland och inte minst USA återfinns bland de mest populära hos spararna. Trots det är det gissningsvis många som missat att såväl Norge som Finland höjde skatten på utdelning så sent som i fjol.

De mest ägda aktierna på utländska börser bland Avanzas kunder.