:

Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst?
 2. Vad är förlorad arbetsinkomst?
 3. Hur mycket pengar får en nämndeman för att arbeta vid en rättegång?
 4. Hur räknar man ut inkomstförlust?
 5. Vad krävs för att få ersättning från AFA?
 6. Vilka typer av skador kan man få ersättning för?
 7. Vilken ersättning får man som nämndeman?
 8. Hur länge kan man få ersättning från AFA?
 9. Vad kostar det om man förlorar en rättegång?
 10. Vad kan man få ersättning för?
 11. Vad kan man få skadestånd för?
 12. Vilken ersättning har jag rätt till?
 13. Hur långt efter kan man anmäla skada till AFA?
 14. Vad krävs för att få skadestånd?
 15. Vad krävs för att sitta som nämndeman?

Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst?

Du kan få ersättning för inkomstförlust. Beloppet du får är skillnaden mellan den inkomst som du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst du fick efter skadan. Du kan inte få brottsskadeersättning för om du förlorat inkomst för att du blivit kallad till polis eller domstol. Den ersättningen kan du få från polis eller domstol.

Vad är förlorad arbetsinkomst?

Du kan ha rätt till livränta om du uppfyller de här villkoren:

 • Du skadade dig när du tjänstgjorde enligt lagen om totalförsvarsplikt, deltog i en frivillig försvarsutbildning, medverkade i räddningstjänst eller deltog i verksamhet inom hemvärnet eller inom en frivillig försvarsorganisation.
 • Skadan har godkänts som personskada av Försäkringskassan.
 • Du går miste om inkomst därför att du måste minska din arbetstid eller inte kan arbeta alls, har fått byta arbete eller arbetsuppgifter, har förlorat lönetillägg eller har omskolat dig på grund av skadan.
 • Din inkomst har minskat med minst en femtondel jämfört med vad du tjänade innan skadan.
 • Det finns ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att din personskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år framåt från det datum när läkaren skrev intyget eller underlaget.

Hur mycket pengar får en nämndeman för att arbeta vid en rättegång?

Vid nämndemannakansliet arbetar fem medarbetare som registrerar alla nya nämndemän och dessutom ansvarar för entledigande (avsättande) av nämndemän. Det är viktigt att nya nämndemän tas emot på ett bra sätt och att de får förståelse för sitt uppdrag. Nämndemannakansliet skickar därför inte enbart ut välkomstbrev till alla nya nämndemän utan de ansvarar dessutom för vissa utbildningar, exempelvis om hur en rättegång går till och vad som förväntas av nämndemännen som kommer till domstolen. Nämndemannakansliet schemalägger också alla nämndemän inför varje termin och ser till att nämndemännen vet när de ska tjänstgöra. Det är vidare nämndemannakansliet som betalar ut ersättningar till nämndemän som har tjänstgjort på någon av domstolarna i Stockholmsområdet.

Dessutom ansvarar nämndemannakansliet för administrationen av jouradvokater i Stockholms län (se vidare om helgjouren) och de som arbetar på nämndemannakansliet schemalägger alla advokater på olika helger då de måste vara tillgängliga och åta sig uppdrag. Det kan handla om att en jouradvokat behövs under ett polisförhör som måste hållas under helgen eller att en häktningsförhandling måste hållas under helgen och den som är misstänkt ska ha en offentlig försvarare vid sin sida.

Hur räknar man ut inkomstförlust?

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter skadan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller om du blir misshandlad). Ersättningen regleras i Skadeståndslagen kapitel 5.

Löntagare

Vad krävs för att få ersättning från AFA?

Om du får en inkomstförlust eller utökade kostnader på grund av din arbetsskada kan du under vissa förutsättningar ha rätt att få ersättning för detta. Här finns information om olika ersättningar som kan vara aktuella att söka om du har en arbetsskada.

För att ansöka om att få ersättning måste du skicka in en skriftlig ansökan om ersättning. Tänk på att det är skillnad på att anmäla arbetsskada och ansöka om ersättning för arbetsskada. 

Webbplatsen Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få en ungefärlig överblick över hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Vilka typer av skador kan man få ersättning för?

 • Att du besökt sjukhus/vårdcentral i samband med skadan 
 • Att olyckan skett efter den 1:a januari 2015 (då du har 10 år på dig att anmäla skadan). Undantag för arbetsskador och patientskador som kan anmälas mycket längre tillbaka. Det bästa är att testa skapa ett ärende om du är osäker 
 • Att skadan orsakades av en plötslig, oförutsedd och yttre händelse 

Vilken ersättning får man som nämndeman?

SFS nr: 1982:814 Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ Utfärdad: 1982-08-26 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:481 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om ersättning av allmänna medel till de uppdragstagare som anges i 2 §.

Hur länge kan man få ersättning från AFA?

Om du skadar dig i jobbet, eller på väg till och från jobbet, kan du få ersättning för inkomsten du förlorar som sjukskriven. Liksom för utgifter du har haft på grund av skadan, för ärr och invaliditet, och för fysiskt och psykiskt lidande. Försäkringen kallas TFA. Anmäl skadan till din arbetsgivare, få läkarintyg som visar vad du råkat ut för och sök ersättning från Afa Försäkring.

Har du varit sjuk längre än arbetsgivaren betalar sjuklön (14 dagar för privat anställda, 90 dagar för kommunalt anställda) finns en försäkring som heter AGS. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att du totalt får 90 procent. 

Om du går från sjukpenning till sjukersättning måste du anmäla till Afa igen, eftersom du då kan få nya pengar.

Vad kostar det om man förlorar en rättegång?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegångskostnader regleras i Rättegångsbalken, RB.

Vad kan man få ersättning för?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Vad kan man få skadestånd för?

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter skadan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller om du blir misshandlad). Ersättningen regleras i Skadeståndslagen kapitel 5.

Löntagare

Vilken ersättning har jag rätt till?

Det finns flera former av ekonomiska stöd och bidrag du kan söka i Sverige. Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till ersättning.

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av det svenska trygghetssystemet. För de flesta ersättningarna gäller att du är försäkrad i Sverige.

Hur långt efter kan man anmäla skada till AFA?

Det finns flera former av ekonomiska stöd och bidrag du kan söka i Sverige. Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till ersättning.

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av det svenska trygghetssystemet. För de flesta ersättningarna gäller att du är försäkrad i Sverige.

Vad krävs för att få skadestånd?

Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara med vid förhör kan det finnas möjlighet till ersättning. Anspråket lämnas till den som har hand om förundersökningen. Det är förundersökningsledaren som beslutar om ersättning ska betalas ut. Fyll i blanketten "Ersättningsbesked med anledning av förhör i brottmål ".

Ersättningsbesked med anledning av förhör i brottmål (pdf, 274 kB)

Tänk på att spara kvitton på kostnader du haft till följd av brottet. Kvittona kan behövas om du vill begära skadestånd, eller om du ska begära ersättning från ditt försäkringsbolag, polisen och Brottsoffermyndigheten.

Vad krävs för att sitta som nämndeman?

Centerpartiet i Stockholm nominerar nämndemän till Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertörns tingsrätt, Kammarrätten, Svea Hovrätt och Förvaltningsrätten.

Nominering av nämndemän görs av politiska partier, men uppdraget som nämndeman är opolitiskt. Vi har dock som krav att alla som Centerpartiet nominerar är medlemmar i partiet och ska skriva under en nämndemannaförsäkran.