:

Får man ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Får man ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
 2. Hur mycket alkohol får man ta med sig från Danmark?
 3. Hur mycket alkohol kan jag ta in i Sverige?
 4. Är det tull från Danmark till Sverige?
 5. Får en svensk 16 åring dricka alkohol i Danmark?
 6. Vart får man dricka alkohol i Danmark?
 7. Kan man köpa alkohol i Danmark?
 8. Får man dricka alkohol i Danmark?
 9. Hur mycket sprit får man ta in i Sverige från Tyskland för eget bruk?
 10. Var går gränsen för sprit?
 11. Måste man betala tull från Danmark?
 12. Hur undviker man tullavgift?
 13. När får man dricka på krogen i Danmark?
 14. Får man handla alkohol i Danmark?
 15. Får man dricka alkohol på gatan i Danmark?

Får man ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?

Du kan som konsument avgiftsfritt införa varor köpta i ett EU-land till Danmark, så länge varorna är inköpta för eget bruk. Detta gäller alla varor, inklusive tobak, sprit, öl och vin. 

Vid eget bruk förstås att varorna bara förbrukas av dig, medlemmar av ditt hushåll eller privata gäster. 

Hur mycket alkohol får man ta med sig från Danmark?

Sedan Sverige gick med i EU finns det i princip inga begränsningar för hur mycket alkohol du får ta in i Sverige. Du får givetvis inte importera stora mängder som du sedan säljer vidare till vänner och bekanta hemma i Sverige. Men så länge varorna är för ditt eget personliga bruk finns inga lagstadgade begränsningar.

Hur mycket alkohol kan jag ta in i Sverige?

När det gäller alkohol får man inte föra in hur mycket som helt till Sverige om det inte finns grund för det. Hur mycket man får ta med sig är egentligen lite luddigt och de regler som gäller är inte helt enkla att tolka. Det är inte bara mängden alkohol som styr alkoholsort eller procent har inverkan på hur mycket man får ha med sig efter en utlandsresa. Den som tolkar hur mycket alkohol man har med sig, samt om mängden är rimlig är det svenska tullverket som håller till vid de svenska gränserna. De kan stoppa införseln av alkohol om de anser att mängden är för stor eller om de tror att det finns en avsikt att sälja alkoholen. Då kan den som transporterar den straffas på flera olika sätt.

Är det tull från Danmark till Sverige?

Tel: +45 96 45 44 35 E-post: [email protected]

Sveriges konsulatHonorærkonsul Annette Koch Byrdal Kristinevej 29000 AalborgDanmark Måndag - fredag kl. 10.00 - 12.00 eller enligt överenskommelse. Honorärkonsul: Annette Koch Byrdal

Får en svensk 16 åring dricka alkohol i Danmark?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar alltså om det är olagligt att som 16-åring ta med sig alkohol från Danmark till Sverige.

Vart får man dricka alkohol i Danmark?

Tyvärr visar den senaste stora undersökningen bland skolelever (Hälsa i skolan, 2017) att den goda utvecklingen håller på avstanna, säger Raitasalo.

Kan man köpa alkohol i Danmark?

Tyvärr visar den senaste stora undersökningen bland skolelever (Hälsa i skolan, 2017) att den goda utvecklingen håller på avstanna, säger Raitasalo.

Får man dricka alkohol i Danmark?

Tyvärr visar den senaste stora undersökningen bland skolelever (Hälsa i skolan, 2017) att den goda utvecklingen håller på avstanna, säger Raitasalo.

Hur mycket sprit får man ta in i Sverige från Tyskland för eget bruk?

I regel ska du betala punktskatt i det land där du konsumerar alkoholen eller tobaken. Det finns dock undantag för privatpersoner som reser mellan olika EU-länder. Undantaget gäller om du har köpt varorna för eget bruk och inte för att sälja dem vidare. Skatter (moms och punktskatter) ingår i priset du betalar för en vara i inköpslandet, så du behöver inte betala något mer i ett annat EU-land.

För att fastställa om de varor du köpt är för eget bruk kan tullmyndigheterna kontrollera om du t.ex. äger eller arbetar för ett företag och hur varorna är förpackade och transporteras. De tittar också på hur mycket du har med dig. Varje EU-land får självt bestämma hur stora mängder tobaksvaror och alkoholhaltiga drycker du får ta in i landet. Följande mängder är dock alltid tillåtna:

Var går gränsen för sprit?

Poliser, bilinspektörer, tullpersonal och personal hos Kustbevakningen har rätt att utföra alkoholutandningsprov på väg.

Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att fordonsföraren får blåsa i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över godkänd gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument.

Fordonsföraren får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en polisstation eller i en polisbuss. Från de båda bevisproven räknar instrumentet ut ett medelvärde av alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används senare som grund när en åklagare eller domstol beslutar om påföljd och när Transportstyrelsen beslutar om eventuell körkortsåterkallelse.

Måste man betala tull från Danmark?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

Hur undviker man tullavgift?

Jag vill köpa saker från ett land utanför EU (exempelvis USA). Hur mycket ska jag betala i tull och moms för dessa?

Med hjälp av Tullverkets kalkylator kan du själv räkna ut ungefär hur mycket en vara kommer att kosta.

När får man dricka på krogen i Danmark?

Danska ungdomar kan få det svårare att få tag på alkohol. Foto: Pixabay.

I Danmark kan ungdomar köpa alkohol från 16 års ålder. Nu släpps en rapport där man pekar på ungas alkoholvanor och vill höja åldersgränsen till 18 år.

Får man handla alkohol i Danmark?

Toldregler: Til Sverige från Tyskland – klik her.

Grænsehandel i EU til eget forbrug er fuldstændig lovligt, dette gælder alle varer fra toiletpapir til spiritus, cigaretter og årgangs vine. Helt konkret betyder det, at man frit kan indføre varer købt i Europa til Danmark uden at skulle betale dansk told eller afgifter, såfremt disse produkter altså er til eget forbrug. Eget forbrug forstås som at varerne kun forbruges af en selv, medlemmer af husstanden eller private gæster.

Får man dricka alkohol på gatan i Danmark?

I Sverige har det alltid rått förbud att dricka alkohol på tågen med vissa undantag som bla alkohol som försäljs på tågen i de fall man har tillstånd till alkoholförsäljning ombord.

På SJs tåg är man numera väldigt noggranna att informera om att det är förbjudet att dricka medförd alkohol. Detta då man i så fall riskerar att förlora sitt utskänkningstillstånd.