:

Hur byter man adress på Migrationsverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur byter man adress på Migrationsverket?
 2. Var ska man skickar blanketten till Migrationsverket?
 3. Hur kan man skicka dokument till Migrationsverket?
 4. Hur man skriver ett brev till Migrationsverket?
 5. Är flyttanmälan och adressändring samma sak?
 6. Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?
 7. Vilken adress ska man skicka till Migrationsverket?
 8. Hur lång tid tar ansökan Migrationsverket?
 9. Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?
 10. Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?
 11. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 12. Hur gör man lättast en adressändring?
 13. Är det olagligt att vara skriven på en adress men inte bo där?
 14. Är det olagligt att inte vara folkbokförd där man bor?
 15. Hur stor lägenhet behöver man Migrationsverket?

Hur byter man adress på Migrationsverket?

På den här i sidan finns information om vad som händer när du har fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter du har då.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Efter att vi har fattat beslut kommer du att få ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som bevis för ditt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Du som ansökte via e-tjänsten och inte har lämnat foto och fingeravtryck i samband med din ansökan måste komma till Migrationsverket innan vi kan ta fram ett uppehållstillståndskort åt dig. Du får mer information om hur det går till i samband med ditt beslut.

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Var ska man skickar blanketten till Migrationsverket?

De flesta ansökningar kan du göra direkt här på webben. Om du redan har gjort en ansökan på webben ska du inte skicka in en ansökan på blankett också.

Hur kan man skicka dokument till Migrationsverket?

Fyll i blanketterna

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person som du ska flytta till.

Hur man skriver ett brev till Migrationsverket?

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige och att du måste lämna landet om du befinner dig här. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Om du överklagar får du stanna i Sverige under tiden som ditt ärende prövas i domstol. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Om du accepterar beslutet kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under en nöjdförklaring kan du inte överklaga beslutet och ska planera för din hemresa. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att lämna Sverige, ofta inom fyra veckor från det att beslutet har fått laga kraft. Att beslutet har fått laga kraft betyder att det har börjat gälla och inte längre går att överklaga. Det sker i de flesta fall tre veckor efter att Migrationsverket har underrättat om beslutet, eller när du har skrivit under en nöjdförklaring.

Du måste själv vara uppmärksam på när beslutet får laga kraft och lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Är flyttanmälan och adressändring samma sak?

Adressändring är en tjänst från Svensk Adressändring AB som gör det enkelt att anmäla flytt och samtidigt meddela postutdelare om att du har bytt adress – oavsett om det gäller permanent eller under en begränsad period.

På adressändring.se kan du göra adressändring gratis samtidigt som Svensk Adressändring AB meddelar skatteverket att du ska flytta. Det Svensk Adressändring AB tjänar pengar på är när man som privatperson eller företag beställer eftersändning av post, pausar posten eller beställer tillfällig adressändring.

Svensk Adressändring AB erbjuder även gratistjänsten Adresslåset, vilket skyddar dig mot att någon obehörig adressändrar, lagrar eller eftersänder din post.

Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?

Nej, flyttanmälan och adressändring är två olika saker. Flyttanmälan innebär att man meddelar att man har flyttat till en ny bostad, medan adressändring innebär att man ändrar den adress som man är folkbokförd på i folkbokföringsregistret.

Det kan ta olika lång tid att bli bokförd på en ny adress, beroende på var man bor i Sverige. I vissa kommuner kan det ta upp till en vecka, medan det i andra kan ske inom några dagar. Det är alltid en god idé att göra en adressändring så snart som möjligt efter att man har flyttat, för att säkerställa att man är bokförd på rätt adress så fort som möjligt.

Vilken adress ska man skicka till Migrationsverket?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Hur lång tid tar ansökan Migrationsverket?

Det finns olika sätt att bli svensk medborgare: genom ansökan, anmälan eller automatiskt genom födsel eller adoption. Ett barn blir svensk medborgare vid födseln om någon av föräldrarna är svenska medborgare, men det kan också handla om ett barn som adopteras av en svensk förälder.

Vi kommer i den här artikeln att fokusera på de personer som blir svenska medborgare genom en ansökan eller anmälan – eftersom det är de vanligaste tillvägagångssätten som står för flest antal medborgarskapsärenden varje år.

Kraven för att bli svensk medborgare genom ansökan finns i lagen om svenskt medborgarskap, som säger att man ska:

Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?

En fingervisning kan finnas i Tidöavtalet, där regeringspartierna och SD slår fast att nivån ska motsvara medianlönen i Sverige, i dagsläget ungefär 33 000 kronor i månaden.

Det skulle innebära en kraftig höjning jämfört med i dag då nivån ligger på 13 000 kronor i månaden.

Svenskt Näringsliv riktar kraftig kritik mot beslutet. Bland annat utifrån arbetsgivarorganisationens egen underökning som visar att åtta av tio företag upplever att det råder brist på lämplig arbetskraft i Sverige.

Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?

En person som inte är svensk medborgare kan i vissa fall utvisas, om personen begått allvarlig eller upprepad brottslighet. Frågan prövas av domstol efter begäran från åklagare.

Den som döms för brott i Sverige och som inte är svensk medborgare kan utvisas härifrån. Det blir aktuellt om den dömde har tidigare domar bakom sig eller om det annars finns en risk för att han eller hon återfaller i brott. Men även utan tidigare domar blir frågan om utvisning aktuell om man döms för brottslighet som har ett straffvärde på minst sex månaders fängelse.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

Det finns inga hinder mot att skriva dig hos dina föräldrar, eller i en bostad där du anses vara inneboende. När det handlar om dubbel bosättning är det också Skatteverket som bestämmer var du ska vara skriven. Frågan avgörs helt enkelt beroende på vilken av bostäderna du spenderar mest tid i. 

Reglerna kring hemförsäkringen skiljer sig en aning beroende på vilket bolag du använder, men de flesta brukar rekommendera att varje enskild person tecknar en egen hemförsäkring i bostaden om de inte tillhör samma familj. Detta gör man bland annat för att undvika tvister, men även av praktiska skäl då ersättningen kan bli svår att beräkna.

Du kan också äga två bostäder vilket kan kräva en extra försäkring, beroende på värdet av din egendom. Giltigheten gällande hemförsäkringarna bedöms vanligtvis av kriterier som att alla personer i samma bostad är folkbokförda på adressen. Du kan dock informera att försäkringen ska gälla även för personer som inte är skrivna i bostaden om du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Även om du vistas i en lägenhet eller villa tillfälligt kan du ändå behöva en hemförsäkring. Detta då en sådan försäkrar både dina saker och ditt hem, samtidigt som du får flera olika skydd på köpet.

I normalfallet så är alla som står skrivna på en adress och delar hushåll med i samma hemförsäkring, men om du hyr i andra hand eller bor som inneboende behöver du nästan alltid teckna en egen försäkring. Se alltid till att kontakta försäkringsbolaget om du är osäker då de tillämpar lite olika regler kring detta.

Några av skydden som ingår i en hemförsäkring ser du här nedan: 

Hur gör man lättast en adressändring?

När du flyttat från en adress är det viktigt att vi får kännedom om det för att kunna dela ut din post rätt, du ordnar det enklast genom att göra en adressändring hos Svensk Adressändring.

Du kan i samband med adressändringen köpa till eftersändning av post, det innebär att post som kommer till din gamla adress skickas vidare till din nya adress. Väljer du att inte köpa till eftersändning kommer post som är adresserad till din gamla adress att returneras till avsändaren, det är då viktigt att du kontaktar dina avsändare för att säkerställa att de har din nya adress så att du inte riskerar att missa någon viktig post.

Är det olagligt att vara skriven på en adress men inte bo där?

Till höstens kurser blev drygt 27 000 studenter antagna till Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Drygt 6000 av dem är heltidsstudenter.  

När SVT Nyheter Småland pratar med studenter på Campus i Växjö är det få som känner till att det är ett brott att vara folkbokförd på fel adress. 

Är det olagligt att inte vara folkbokförd där man bor?

Så ser lagen ut sedan 2018, rapporterar Hem & Hyra.

Om du flyttar är det din plikt att göra adressanmälan till Skatteverket inom en vecka, men det går också bra att anmäla flytten till din nya adress i förväg.

Hur stor lägenhet behöver man Migrationsverket?

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att migrationsverket avslog ansökan. Jag ska försöka hjälpa till så gott det går genom att förklara vad som gäller och ge råd om hur din vän kan gå vidare. För att barnen ska få komma till Sverige genom anknytning till din vän, krävs att det så kallade försörjningskravet är uppfyllt. Jag ska nedan förklara närmare vad det innebär.