:

Kan man byta namn på ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta namn på ett aktiebolag?
 2. Vad kostar det att byta namn på ett aktiebolag?
 3. Kan man byta företagsnamn?
 4. Vad kostar det att byta namn på ett företag?
 5. Hur lång tid tar det att byta namn på aktiebolag?
 6. Hur ändrar jag ägare i aktiebolag?
 7. Hur lång tid tar namnbyte företag?
 8. Hur lång tid tar det att byta namn på företag?
 9. Vilka bolagsnamn är lediga?
 10. Kan man byta namn gratis?
 11. Vad behöver man tänka på vid namnbyte?
 12. Varför byta namn på företag?
 13. Hur överlåter man ett aktiebolag?
 14. Vilka ska man meddela vid namnbyte?
 15. Vad måste jag göra efter namnbyte?

Kan man byta namn på ett aktiebolag?

8 april, 2015

Kort sagt är det 3 punkter som måste genomföras för att byta namn på sitt företag.

Vad kostar det att byta namn på ett aktiebolag?

Den vanligaste anledningen till att företag byter namn är att man helt enkelt vill ändra sin marknadsposition. Om ditt företagsnamn känns unikt jämför med dina konkurrenter är det också större chans att det snappas upp av branschtidningar eller i andra viktiga forum.

Men innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet för bolaget ska vara. Det kan spontant kännas som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Det kan dessutom vara smart att ta hjälp av en modern och personlig redovisningsbyrå i Stockholm.

Kan man byta företagsnamn?

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du ska fundera ut ett namn till ditt företag och formulera en verksamhetsbeskrivning.

Skyddet för ditt företagsnamn gäller inom den bransch du är verksam. Verksamheten behöver därför vara tydligt beskriven. Det räcker till exempel inte att skriva att du bara ska bedriva handel eller konsultverksamhet, utan du behöver förtydliga vad du ska handla med eller vad för slags konsultverksamhet du ska bedriva.

Vad kostar det att byta namn på ett företag?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

Hur lång tid tar det att byta namn på aktiebolag?

8 april, 2015

Kort sagt är det 3 punkter som måste genomföras för att byta namn på sitt företag.

Hur ändrar jag ägare i aktiebolag?

Överlåtelser av aktier i fåmansbolag kan ske av flera olika anledningar: en ny investerare vill gå in i bolaget, en tidigare samarbetspartner vill dra sig ur eller så är det helt enkelt dags att sälja bolaget av någon anledning. I detta blogginlägg sammanfattar vi de förändringar som behöver göras på diverse olika platser när det har skett en ägarförändring i ett fåmansbolag.

Ändring av bolagets uppgifter

Hur lång tid tar namnbyte företag?

Om du har ett giltigt pass rekommenderar vi i så fall att du bokar resan i det namn som står i ditt pass och gör ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Om du inte har något giltigt pass eller om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du

1. skaffar ett nytt pass i ditt nuvarande namn2. bokar resan i ditt nuvarande namn3. skickar in ansökan om namnändring efter att du fått ditt nya pass4. skaffar ett nytt pass med ditt nya namn när du kommit hem och namnändringen är klar.

Hur lång tid tar det att byta namn på företag?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Vilka bolagsnamn är lediga?

Innan du kollar om ett företagsnamn är ledigt kan du spara tid genom att försäkra dig om att ditt tänkta företagsnamn är unikt och särskiljer sig från andra företag. Vi föreslår därför att du tar fram ett par alternativ om det skulle vara så att något av dina namnförslag redan är upptaget. Vi har själva skapat flera olika utförliga guider på hur du på bästa sätt kommer på ett bra, slagkraftigt och säljande företagsnamn. Det finns mycket du bör tänka på innan du kommer på det slutgiltiga namnet som du vill registrera, och i våra guider så delar vi även med oss av våra bästa tips och knep till att komma på att komma på ett namn som inte försvinner i mängden bland alla andra företag inom din bransch. Du kan också hitta myndigheternas tips på hur du skapar ett företagsnamn här.

För att söka efter registrerade företagsnamn går du in på den myndighetsgemensamma webbplatsen Verksamt. Välj e-tjänsten ”Hjälp att välja företagsnamn” och klicka på den tredje fliken med titeln ”Sök företagsnamn”. Sökningen är gratis och du får ett svar direkt.

Kan man byta namn gratis?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Vad behöver man tänka på vid namnbyte?

Övrigt/annat

Jag har ansökt om att få ändra namn till min mormors morfars mors efternamn men fått avslag med motiveringen att det är ett namn 5 generationer tillbaka och inte 4 generationer som lagen föreskriver. Men så som det formuleras på Skatteverkets hemsida ska generationerna vara "räknat från dina föräldrar". Gör man det så blir avståndet från min mor och bakåt 4 generationer, då är lagkravet uppfyllt i mitt fall... Hade varit mycket tacksam för er hjälp att klarlägga vilken räknevariant som gäller i detta fall.

Varför byta namn på företag?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

Hur överlåter man ett aktiebolag?

Överlåtelse av verksamhet kan ske genom att sälja hela bolaget eller enbart verksamheten och tillhörande inkråm genom en inkråmsförsäljning.

Överlåtelse av verksamhet kan ske genom att sälja exempelvis hela aktiebolaget. Då ingår alla tillgångar och skulder i köpet, om parterna inte har avtalat om något annat.

Vilka ska man meddela vid namnbyte?

Min son som jag har ensam vårdnad om, född 2005, har sedan 2014 varit boende hos mig. Han fyller i år 14 år och vill av egen vilja byta efternamn till mitt. Han bär idag sin moders efternamn. Vi har varit skilda sedan 2013.

Min son är alltså stadigvarande boende med mig, min fru och våra 3 barn, hans bröder och alla heter vi x, men inte han då. Han känner att han är mogen nog att få bestämma sitt efternamn och han vill vara en del av vår familj, som han uttrycker det, och heta samma som oss andra. Hans mor träffar han, i bästa fall, vid något/ett enstaka tillfälle per år och knappt det. Men hon vägrar gå med på hans namnbyte, för att hon anser att han ska ha samma namn som hon och bröder som bor hos henne, men de bröderna träffar han lika sällan som modern. Det hör till saken att mamman tog hans 3 bröder och flyttade 100 mil bort från honom.

Vad måste jag göra efter namnbyte?

niriel skrev 2013-05-23 14:24:38 följande:

Som övriga säger: körkort får man automatiskt lapp om, banken får man fixa själv (och det tog längre tid åtminstone för min del, namnbytet i bankens system var rätt segt), företaget (mailadress, användarnamn och liknande) får man fixa själv (vilket suger om man gifter sig på sommaren för då har hela HR semester och allt blir försenat...) och passet får man fixa själv.