:

Vad bestämmer statslåneräntan?

Innehållsförteckning:

 1. Vad bestämmer statslåneräntan?
 2. Hur mycket är statslåneräntan?
 3. Vilken Statslåneränta ska man använda?
 4. Hur påverkar styrräntan statslåneräntan?
 5. Vad blir statslåneräntan 2023?
 6. När höjs statslåneräntan?
 7. Hur många har en miljon på ISK?
 8. Hur hög kan räntan bli 2024?
 9. Hur mycket högre är bolåneräntan än styrräntan?
 10. Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?
 11. När lönar sig ISK 2023?
 12. Hur många har 100 000 på banken?
 13. När är man rik på pengar?
 14. När tror man att räntan går ner igen?
 15. Hur hög kommer räntan bli 2023?

Vad bestämmer statslåneräntan?

Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Den genomsnittliga statslåneräntan enligt Skatteverkets beräkningar är:

Hur mycket är statslåneräntan?

Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Den genomsnittliga statslåneräntan enligt Skatteverkets beräkningar är:

Vilken Statslåneränta ska man använda?

Dina cookies, ditt val!. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. Du väljer själv vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Hur påverkar styrräntan statslåneräntan?

Årsränta och nominell ränta är samma sak. Termen nominell ränta används oftast i ekonomikretsar medan årsränta används i vardagstal. Många banker använder sig också av termen årsränta när det vänder sig till sina kunder för enkelhetens skull. 

Årsräntan är ren ränta, inga avgifter är inkluderade i denna procentsats. Skulle du ha ett amorteringsfritt bolån på 1 000 000 kr med 2% i ränta innebär det att du din ränteutgift blir 2% av denna summa, alltså 20 000 kr. Riktigt så blir det inte om du amorterar månadsvis eftersom lånet då hela tiden sjunker och du betalar naturligtvis bara ränta för den del av lånet du har kvar att betala. Vi ska ge dig ett exempel. 

Om du tar ett privatlån på 120 000 kr med en årsränta på 6% och ska betala tillbaka på det månadsvis under 5 år blir din ränteutgift 600 kr första månaden. Eftersom 6% är den årliga räntan blir ju månadsräntan 0,5% och 0,5% av 120 000 kr är 600 kr. Månad två betalar du 0,5% i ränta på 118 000 kr eftersom du amorterat 2000 kr månaden innan och det blir 590 kr. Din ränteutgift kommer med denna amortering sjunka med 10 kr varje månad så en årsränta på 6% ger en total ränteutgift på 6 539 kr under det första året, inte 7200 kr som det hade blivit om lånet inte sjönk.

Den effektiva räntan är årsräntan plus alla avgifter som ett lån har, t ex uppläggningsavgift och aviavgift. Om ett lån inte skulle ha någon ränta alls utan bara har avgifter har lånet i alla fall en effektiv ränta eftersom avgifterna bakas in i denna ränta. 

Om ett lån på 100 000 kr med en löptid på 5 år, en rak amortering och en årsränta på 5% har en uppläggningsavgift på 300 kr och aviavgift på 25 kr/mån blir den effektiva räntan 5,85%. 

Vad blir statslåneräntan 2023?

Mot bakgrund av den höga inflationen har flera centralbanker stramat åt penningpolitiken med höjda styrräntor och minskade obligationsköp. Det har fått räntor att stiga, inte minst i Europa. Om inflationen överraskar ytterligare på uppåtsidan, blir kvar på höga nivåer och räntorna stiger snabbare kan högt skuldsatta länder få problem, såväl länder med hög offentlig skuldsättning (exempelvis Italien) som länder med hög privat skuldsättning (exempelvis Sverige).

I denna analys är fokus på länder med hög offentlig skuldsättning. Blir tillväxten dessutom låg kan länderna hamna i en situation liknande skuldkrisen för drygt 10 år sedan. Ett sådant scenario skulle få stora negativa effekter och sprida sig även till Sverige.

När höjs statslåneräntan?

I takt med att räntorna stiger får vi även en högre skatt på investeringssparkonto (ISK). Men Private Bankings affärsjurist Rickard Krantz tycker även i fortsättningen att sparformen är förmånlig på lång sikt.

Hur många har en miljon på ISK?

Liberalerna och Centerpartiet vill göra de första 300 000 kronorna på investeringssparkonton skattefria. Socialdemokraterna vill inte sänka ISK-skatten, men har slopat tidigare förslag om skattehöjningar, visar Finanslivs partienkät inför valet.

Inför valet den 11 september har Finansliv frågat samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till ett antal frågor som berör finansbranschen, bland annat skatt på investeringssparkonto (ISK).

Hur hög kan räntan bli 2024?

Statliga bolånejätten SBAB höjer sina förväntningar på boräntorna för 2024 medan man sänker dem för flera lån för 2025 och 2026.

Räntorna för 2023 lämnas oförändrade och den rörliga räntan väntas toppa på 4,8% under hösten. För nästa år höjs den rörliga räntan till 4,5 procent (4,0) samt samtliga olika bindningstider som prognostiseras.

Hur mycket högre är bolåneräntan än styrräntan?

Boräntenytt beskriver den internationella räntemarknaden, läget i svensk ekonomi och tillhandahåller en prognos på boräntor med olika långa bindningstider.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?

Den som säljer aktier eller fonder behöver normalt sett betala 30 procent av vinsten i skatt. Med ett ISK slipper du det, eftersom du istället skattar en liten procentsats varje år. Hur hög procent du får betala i skatt beror på statslåneräntan, som länge varit låg – vilket varit fördelaktigt för ISK-spararen. I år har statslåneräntan skjutit i höjden, vilket gör att ISK-skatten nästa år kommer göra detsamma. 

– Systemet med statslåneräntan skapar en märklig situation. När ekonomin går bra, räntorna går ner och börsen är uppumpad, då blir skatten på ISK väldigt låg. När det sen vänder, ekonomin går dåligt och räntorna stiger, då blir skatten på ISK högre, säger Kalle Sundin, utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.

När lönar sig ISK 2023?

Nästa år kommer skatten på ISK mer än fördubblas. Det är därmed hög tid att rulla tillbaka tidigare års försämringar som infördes i en tid med låg inflation, låga räntor och stigande börs. Skatten 2023 landar på 0,882% jämfört med 0,375% som vi haft senaste två kalenderåren.

Statslåneräntan (SLR) som ligger till grund för schablonbeskattningen på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) fastställts och nivån landade på 1,94%. Det är en bra bit över golvnivån om 1,25% som infördes för ett antal år sedan. Som lök på laxen dras vi fortfarande med 1%-enhet pålaga från en svunnen tid då politikerna ville säkerställa skatteintäkterna, fullt rimligt.

Hur många har 100 000 på banken?

SBAB: En av tio hushåll uppger att de har mer än 1 miljon kronor i banksparande. En stor majoritet har mer än 100 000 kronor. Samtidigt har 7 procent av alla hushåll mindre än 10 000 kronor på banken.

Sedan förmögenhetsstatistiken togs bort är det svårt att via officiell statistik bilda sig en uppfattning om fördelningen av hushållens totala finansiella sparande och specifikt banksparande. SBAB har därför via Sifo Kantar frågat drygt 1800 hushåll om hur stort banksparande de har på ett eller flera bankkonton.

När är man rik på pengar?

Pengar har i alla tider varit en symbol för status, men var går egentligen gränsen för att klassas som ekonomiskt rik i Sverige? En undersökning från oss på Fundler visar att var tredje svensk menar att man är rik vid 1,5 miljoner kronor. Men majoriteten av befolkningen tycker att det krävs ett kapital på närmare 5 miljoner kronor. Fundler tipsar om hur man kan göra för att spara ihop till miljonerna.

I en undersökning från Ipsos Norm har vi frågat 1 000 svenskar vid vilken summa de anser att man är ekonomiskt rik. Svaren varierade en aning mellan kön och ålder. Kvinnor är exempelvis generösare än män när det kommer till att kalla människor rika. Och äldre är över lag lite mer lättflirtade än yngre. Men majoriteten, 56 procent, är dock överens om att man har uppnått ekonomisk rikedom vid 5 miljoner kronor.

När tror man att räntan går ner igen?

Här är experternas prognos över ränta, styrränta och boränta för 2023. 

Det senaste årets snabba höjningar av räntorna har fått stor inverkan på mångas ekonomi. Högre räntor på bolån och andra lån gör att vi får mindre pengar i plånboken över till annat. Anledningen till att räntan höjts är att Riksbanken höjt styrräntan från noll i början av förra året till 3,0 procent som gäller från 15 februari är för att försöka slå tillbaka den höga inflationen. 

Hur hög kommer räntan bli 2023?

Exakt hur bolåneräntan kommer utvecklas under 2023 och 2024 kan ingen veta helt säkert. Men det går att göra prognoser, baserade på marknadsläget. På den här sidan hittar du den aktuella boränteprognosen för september, framtagen av vår chefekonom Annika Winsth.