:

När sänktes arbetsgivaravgiften för unga?

Innehållsförteckning:

 1. När sänktes arbetsgivaravgiften för unga?
 2. När minskar arbetsgivaravgiften?
 3. Hur mycket arbetsgivaravgift ska jag betala?
 4. Hur mycket får man betala utan arbetsgivaravgift?
 5. Vad innebär sänkt arbetsgivaravgift?
 6. Vad händer om man sänkt arbetsgivaravgift?
 7. Hur mycket skatt betalar man som 16 åring?
 8. När slutar man betala sociala avgifter?
 9. Vad kostar en lön på 25000?
 10. Vilka behöver inte betala arbetsgivaravgift?
 11. Vad händer om man sänker arbetsgivaravgiften?
 12. Vad händer om arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgift?
 13. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 14. Vem är skyldig att betala arbetsgivaravgifter?
 15. Hur mycket får en 17 åring tjäna utan att betala skatt?
 16. Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?
 17. Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?
 18. Vad är full arbetsgivaravgift?
 19. Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?
 20. Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?
 21. Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?
 22. Vad är full arbetsgivaravgift?
 23. Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

När sänktes arbetsgivaravgiften för unga?

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar (födda 1998–2002) från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Riksdagen har nu beslutat att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar förstärks ytterligare under juni–augusti 2021. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

När minskar arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgiften infördes 1960 för att finansiera individuella sociala förmåner för anställda. Idag är arbetsgivaravgiften nästan tio gånger högre än när den infördes och kopplingen mellan avgiften och sociala förmåner är allt svagare. Närmare 40 procent av avgiften är en ren skatt på arbete.

Arbetsgivaravgiften utgör en fjärdedel av företagens kostnad för att anställa. De svenska arbetsgivaravgifterna är bland de högsta i EU. Detta påverkar skapandet av nya jobb, svenska företags möjligheter att konkurrera internationellt och möjligheten för personer som står utanför arbetsmarknaden att få jobb.

Hur mycket arbetsgivaravgift ska jag betala?

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2023 och preliminärt 2024 (Excel) Excel, 19 kB.Arbetsgivaravgifter för regioner 2023 och preliminärt 2024 (Excel) Excel, 19 kB.

Hur mycket får man betala utan arbetsgivaravgift?

Vi betalar en stor del av vår lön i skatt. En vanlig lärare eller lastbilschaufför betalar mer än halva sin lön i skatt om man lägger ihop alla skatter och avgifter. Det är mycket pengar. Trots att alla vet att Sverige har bland världens högsta skatter är det få som vet hur mycket de faktiskt betalar. Landets företagare kan göra skillnad och med enkla medel bidra till att höja kunskaperna genom att skriva ut arbetsgivaravgiften på lönebeskedet.

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt visar Svenskt Näringslivs undersökningar. Det finns många anledningar till det, men utan tvivel behöver kunskaperna öka. En enkel sak som alla företagare kan göra är att redovisa hur mycket arbetsgivaravgifter man betalar in för de anställda på lönebeskedet varje månad. I dagsläget gör redan fyra av tio företag det. Det borde vara betydligt fler för det är ett enkelt knapptryck bort i de allra flesta lönesystem. 

Vad innebär sänkt arbetsgivaravgift?

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset föreslås att arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänks för upp till 30 anställda per företag och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Sänkningen innebär att företagen bara betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent, istället för total arbetsgivaravgift på 31,42 procent. Det innebär en sänkning av arbetsgivaravgiften med 21,21 procent. Arbetsgivaren kan då få en lättnad med maximalt 5 300 kronor per anställd och månad. Företag som använder nedsättningen fullt ut kan alltså få en total reduktion med 636 000 kronor för perioden mars till juni.

Förslaget bedöms medföra en betydande lättnad för företag som drabbas av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår.

Vad händer om man sänkt arbetsgivaravgift?

 • En enskild näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet utan anställda sedan den 1 januari 2017.
 • Ett aktiebolag som sedan 1 januari 2017 bedriver rörelse utan anställda, eller bara har en anställd som också är delägare eller närstående till sådan person.
 • Ett handelsbolag med högst två delägare som bedriver aktiv näringsverksamhet utan anställda sedan januari 2017.

Ett aktiebolag kan räknas som ett enmansföretag även om lön har betalats ut till en person och det är en delägare, företagsledare eller närstående till en sådan person. Men växa-stöd gäller inte för delägarens, företagsledarens eller den närståendes lön.

När du bedömer om du är ett enmansföretag kan du bortse från anställningar där total avgiftspliktig ersättning har uppgått till högst 5 000 kronor till en och samma person.

Hur mycket skatt betalar man som 16 åring?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

När slutar man betala sociala avgifter?

På din lön betalar din arbetsgivare 31,42 procent i sociala avgifter, eller arbetsgivaravgifter som de också kallas. Men på inbetalningar till pension betalar arbetsgivaren istället särskild löneskatt på 24,26 procent. Mellanskillnaden, 5,8 procent netto, kan arbetsgivaren välja att skjuta till i form av en extra pensionsinbetalning när du växlar lön mot extra pension. Om du till exempel löneväxlar 1 000 kr kan pensionsinbetalningen vara 1 058 kr utan att arbetsgivarens totala kostnad påverkas.

Vad kostar en lön på 25000?

Arbetsgivaravgifter, tjänstepensionskostnad semestertillägg… Det är inte bara lönen som kostar för dig som väljer att anställa. I Driva Egets kalkyl kan du se vad de totala utgifterna blir.

Att gå från noll till en anställd kan vara den största frågan för en egenföretagare. Det handlar om vilken person som ska anställas och om det stora sociala ansvar som en anställning innebär. Men det handlar också om ökade kostnader.

Vilka behöver inte betala arbetsgivaravgift?

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 Du kanske också är intresserad av artikeln: Vad kostar en anställd?

Vad händer om man sänker arbetsgivaravgiften?

Om tio dagar höjs arbetsgivaravgiften för unga. Det kommer att slå mot besöksnäringen och andra tjänstesektorer. Det kommer också att drabba dagligvaruhandeln på ett tydligt sätt. Den bransch som står i fokus för den höga inflationen ska alltså få en politiskt beslutad kostnadsökning.

Det var hösten 2020 som riksdagen tog beslutet att sänka arbetsgivaravgiften för gruppen 19–23-åringar, som en del av pandemistödet. Sänkningen skulle upphöra automatiskt den 31 mars 2023. Och det är vad som sker nu – arbetsgivaravgiften för dessa unga anställda höjs i ett slag med 12 procentenheter.

Vad händer om arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgift?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Avgifter och skatter utgår från en prognos av bruttolönesumman för år 2023 och baseras på den genomsnittliga arbetskraftskostnaden, avseende avgifter och skatter, för alla Arbetsgivarverkets medlemmar. Observera att den faktiska kostnaderna för varje medlem kan variera.

Premier enligt pensionsavtal PA 16 varierar mellan olika arbetsgivare. Tabellerna visar en prognos byggd på de genomsnittliga avgifterna för respektive premie.

Vem är skyldig att betala arbetsgivaravgifter?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För anställda som tjänar minst 1000 kr. per år ska arbetsgivaren betala ut arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna utgår till ca 31 % av den utbetalda årliga ersättningen. Detta framgår av skatteverkets hemsida, se här.

Hur mycket får en 17 åring tjäna utan att betala skatt?

Barn och ungdomar som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Vissa undantag finns för bl a lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som skådespelare, statist och liknande.

Ungdomar i åldern 13–15 år får under skollovet arbeta högst 7 timmar/dag och högst 35 timmar/ vecka. Arbetet får inte börja före kl 06.00 och inte sluta senare än kl 20.00. De ska ha ledigt minst 14 timmar i sträck per dygn (nattvila), och 36 timmar i sträck varje vecka, helst på helgen (veckovila). De ska också vara lediga minst fyra veckor i sträck på sommaren. Arbetet ska vara enkelt och ofarligt och föräldrarna ska ha gett sitt tillstånd till arbetet.

Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?

Ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år. Från den 1 augusti 2019 behöver du bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,32 %.

Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?

Så räknar du ut arbetsgivaravgiften. Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas ...

Vad är full arbetsgivaravgift?

Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Gå vidare till undermenyn.

Har du ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år?

 • Ingen arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år. Från den 1 augusti 2019 behöver du bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,32 %.

Hur räknar du ut arbetsgivaravgiften?

 • Så räknar du ut arbetsgivaravgiften. Du beräknar avgiften på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas ...

Vad är full arbetsgivaravgift?

 • Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

 • Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Gå vidare till undermenyn.