:

Är det moms på parkeringsplatser?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på parkeringsplatser?
 2. Är parkering momsfri?
 3. Hur bokföra parkeringsplats?
 4. Vad gäller vid en parkeringsplats?
 5. Får man dra av moms på personbil?
 6. Får man dra av parkering i deklarationen?
 7. Är parkeringsavgifter momsbelagda?
 8. Vilka verksamheter är momsfria?
 9. Vilket konto bokför man Parkeringsbot?
 10. Kan man dra av parkeringsavgift?
 11. Får man sova i bilen på en parkeringsplats?
 12. Hur länge får en bil stå parkerad på gatan?
 13. När får man dra av moms på bil?
 14. När får man dra hel moms på bil?
 15. Kan företaget betala parkering?

Är det moms på parkeringsplatser?

Beroende på omständigheterna kan uthyrning av parkeringsplatser i vissa vanliga fall momsbeläggas trots att de ligger i nära anslutning till bostäder.

- Om du ska bygga bostäder och även har för avsikt att uppföra parkeringsplatser så kan den aktuella uthyrningsstrukturen i projektet vara på ett sådant sätt som gör parkeringsplatserna momspliktiga där momsen på kostnaderna ska dras av. Det är alltså viktigt att du noga tänker igenom alla skatterättsliga frågeställningar innan du sätter igång. Det är svårare att ändra strukturen i efterhand, säger Cecilia Smedfors.

5 tips om du ska uppföra parkeringsplatser i anslutning till bostadshus:

Är parkering momsfri?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur bokföra parkeringsplats?

Till följd av Corona-pandemin infördes skattefrihet för vissa arbetsrelaterade förmåner. Skulle arbetsgivaren ha dragit skatt för dessa förmåner ska du ändra din deklaration genom att dra av förmånsbeloppet från din totala inkomst och meddela Skatteverket anledningen under punkten övriga upplysningar.

Skattefrihet för matgåvor: Matgåvor är skattefria om de lämnats efter den 31 mars 2020 och måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation. Lagen för matgåvor trädde i kraft den 1 januari 2021 men tillämpas retroaktivt för förmåner som lämnats efter den 31 mars 2020.

Tillfällig skattefrihet för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen Under större delen av 2020 skulle arbetstagaren inte förmånsbeskattas om arbetsgivare betalat för parkering som ligger vid eller nära arbetsplatsen. Lagändringen för skattefrihet vid fri parkering trädde i kraft den 1 juni 2020, men skattefriheten gäller från 1 april till 31 december 2020.

Vad gäller vid en parkeringsplats?

På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan. När du stannar eller parkerar där det inte finns markerade parkeringsplatser ska du göra det på höger sida av vägen i färdriktningen och så långt som möjligt från vägbanans mitt. Om möjligt ska du parkera utanför körbanan, men givetvis inte på gång- eller cykelbana. (3 kap 52 § Trafikförordningen)

Utanför tättbebyggt område bör du använda parkeringsplats till höger i färdriktningen. Stanna eller parkera aldrig ditt fordon så att det blir till hinder eller fara för andra. En sådan uppställning kan betraktas som vårdslöshet eller hinder i trafik. (3 kap 52 § Trafikförordningen)

Innan du lämnar fordonet måste du övertyga dig om att du verkligen parkerat det på en lämplig plats och att det inte kan komma i rörelse av sig självt. Det är också viktigt att låsa fordonet eftersom det är din skyldighet att se till att ingen obehörig kan använda det. (3 kap 50 § Trafikförordningen)

Får man dra av moms på personbil?

Jag har hyrt (leasat) en bil i samband med en tjänsteresa. Företaget har nu fått en faktura avseende hyrbilen som även inkluderar bensin. Stämmer det att endast 50 % av momsen är avdragsgill? (Vårt företag bedriver momspliktig verksamhet.) 

Det stämmer när det gäller momsen på själva bilhyran, men momsen på bensinen är avdragsgill till 100% eftersom den räknas som en driftskostnad.

Får man dra av parkering i deklarationen?

Den som inte fått ersättning för resa i tjänsten med sin privata bil kan göra ett milavdrag. Uppgift om avdragets storlek per mil för olika år finns i programmets Informationsbank.

Den som själv betalat drivmedel för tjänsteresor med sin tjänstebil får göra avdrag här. I regel har ersättning samtidigt utgått från arbetsgivaren, som då måste tas upp som en inkomst vid Kostnadsersättningar.

Den som själv betalat parkeringskostnader vid arbetsplatsen de dagar privatbil använts i tjänsten kan göra avdrag för dessa kostnader. Den som använt sin privatbil i tjänsten mer än 160 dagar under året får göra avdrag för parkeringskostnader vid arbetsplatsen för samtliga arbetsdagar under året.

Är parkeringsavgifter momsbelagda?

Anställda som har en garanterad parkeringsplats med privat bil ska beskattas för alla dagar, oavsett om bilen står där alla dagar eller inte.

För anställda som inte har en egen parkeringsplats för sin privata bil, utan får stå där det finns plats, beräknas däremot förmånsvärdet bara för de dagar som de använder platsen.

Vilka verksamheter är momsfria?

På den faktura som gör att er omsättning i Norge överstiger 50 000 kronor på det året, ska moms beräknas och faktureras på HELA fakturavärdet efter att momsregistrering gjorts.

Exempel 1: Om er första faktura, nr 00001, är på 50 000 kronor exklusive moms ska ingen moms beräknas. Till faktura nr 00002 ska företaget vara momsregistrerat och på den ska moms beräknas på hela värdet av efterföljande fakturor.

Vilket konto bokför man Parkeringsbot?

Detta är ingen avdragsgill kostnad för företaget.....

Eftersom den anställde skall betala det själv är det bättre att bokföra det som löneförskott.

Kan man dra av parkeringsavgift?

Till följd av Corona-pandemin infördes skattefrihet för vissa arbetsrelaterade förmåner. Skulle arbetsgivaren ha dragit skatt för dessa förmåner ska du ändra din deklaration genom att dra av förmånsbeloppet från din totala inkomst och meddela Skatteverket anledningen under punkten övriga upplysningar.

Skattefrihet för matgåvor: Matgåvor är skattefria om de lämnats efter den 31 mars 2020 och måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation. Lagen för matgåvor trädde i kraft den 1 januari 2021 men tillämpas retroaktivt för förmåner som lämnats efter den 31 mars 2020.

Tillfällig skattefrihet för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen Under större delen av 2020 skulle arbetstagaren inte förmånsbeskattas om arbetsgivare betalat för parkering som ligger vid eller nära arbetsplatsen. Lagändringen för skattefrihet vid fri parkering trädde i kraft den 1 juni 2020, men skattefriheten gäller från 1 april till 31 december 2020.

Får man sova i bilen på en parkeringsplats?

Trött på att alla hotell är fullbokade? Oavsett om du ska bila runt en hel semester eller göra en road trip över helgen kan du testa att sova i bilen. Här är några tips på hur du kan bo smart när du är ute på vägarna och vad du ska tänka på!

Har du en kombi eller SUV? Då kan du enkelt fälla baksätet, blåsa luft i madrassen och lägga ut din säng för natten. På många modeller ingår även kudde och elektrisk pump som kopplas till bilens cigarettuttag. Finns i olika storlekar och modeller, beroende på hur din bil ser ut. Räkna med en kostnad mellan 400-1 300 kronor.

Hur länge får en bil stå parkerad på gatan?

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera, enligt dessa generella regler, anges inte genom vägmärken. Har du körkort ska du kunna reglerna. De generella parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att

Kommunen ansvarar för parkeringarna på allmän plats i tätorterna. Men det finns andra markägare som har parkeringar, exempelvis på sjukhusområdet och på Campus. Även kommunen har parkeringar inne på fastigheter. Då är det inte längre allmänd plats och där gäller andra parkeringsregler och avgifter.

När får man dra av moms på bil?

Trängselskatt, förmåner, taxameter, delningsekonomi, körjournal, taxiverksamhet, fordonsskatt och varutransporter – det är många begrepp att hålla koll på i transportbranschen. Här guidar Per Granqvist och Jenny Persson från Skatteverket dig.

Det finns ungefär 40 000 företag inom transportbranschen. Dit räknas även taxi. Här är några saker som du som driver ett taxiföretag ska ha koll på.

 • Bilen ska ha en godkänd taxameter för att få användas i taxitrafik.
 • Bilen ska ha också en speciell registreringsskylt som visar att det är en taxi.
 • Du som bedriver taxiverksamhet ska föra över taxameterns uppgifter till redovisningscentralen. Det gör du trådlöst och digitalt.
 • Taxameterutrustningen och fastsättningen av den ska vara kontrollerad och plomberad.

När får man dra hel moms på bil?

Till att börja med måste du säkerställa vilken slags bil du har. Har du en lastbil med flak så är det en lastbil oavsett vikt på bilen. Är bilen registrerad som lastbil, men väger under 3 500 kg, och har en förarhytt som är separerad från skåpet med en luftspalt så räknas den också som en lastbil. Bilen ska alltså kunna köras även om skåpet är bortmonterat. I dessa fall får avdrag göras med hela den ingående momsen vid leasing.

Men om du har en personbil eller en skåpbil som t.ex. VW Transporter, Peugeot Partner, Ford Transit och liknande bilar, som är väldigt vanliga idag, så räknas alla dessa som personbilar i momshänseende. Finns det undantag? Nej!

Kan företaget betala parkering?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, arbetsgivaren har inte någon skyldighet att tillhandahålla parkeringsplatser för sin personal enligt lag. Det spelar inte någon roll att det är en arbetsgivare inom den offentliga sektorn.