:

Får arbetsgivaren reda på löneutmätning?

Innehållsförteckning:

 1. Får arbetsgivaren reda på löneutmätning?
 2. Måste chefen veta om löneutmätning?
 3. När får Kronofogden ta kontakt med arbetsgivare?
 4. Kan man bli uppsagd pga löneutmätning?
 5. Kan man jobba extra när man har löneutmätning?
 6. Måste arbetsgivare betala Kronofogden?
 7. Hur kan man slippa löneutmätning?
 8. Kan man slippa löneutmätning?
 9. Kan arbetsgivare hjälpa till med skulder?
 10. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 11. Kan man undvika löneutmätning?
 12. Hur kommer man undan löneutmätning?

Får arbetsgivaren reda på löneutmätning?

När jag fick beslut om löneutmätning skickade ett brev till mig och ett till arbetsgivaren. I det brevet jag tog emot fick jag utöver vilken summa som jag ska få behålla av lönen, även samtliga skulder listade, till vem och hur mycket. När ytterligare skulder tillkom så uppdaterades listan och det nya skulden lades till och markerades med ett X. Det jag undrar är ju då om arbetsgivaren även får ta del av den listan...

När jag fick beslut om löneutmätning skickade ett brev till mig och ett till arbetsgivaren. I det brevet jag tog emot fick jag utöver vilken summa som jag ska få behålla av lönen, även samtliga skulder listade, till vem och hur mycket. När ytterligare skulder tillkom så uppdaterades listan och det nya skulden lades till och markerades med ett X. Det jag undrar är ju då om arbetsgivaren även får ta del av den listan...

Måste chefen veta om löneutmätning?

Man kan alltså ringa bara för att man är nyfiken. Eller kolla i tidningen Justitia, för du är med i den om du har fått skulder fastställda. Den kan man läsa gratis på bibblan. Tack vare bibblan kan man även kolla om någon var skuldsatt för 30 år sedan eller så. Eventuellt kan man behöva ta hjälp av KB, men man kan vara säker på att informationen sparas för all framtid och går att hitta för den som orkar lägga ned sig.

De flesta människor är dock inte så intressanta att någon orkar gräva i deras förehavanden. Jag tror inte att särskilt många vet att jag har haft med Kronofogden att göra, men om jag skulle bli statsministerkandidat om 20 år så är det säkert någon journalist som gräver fram det. Det finns inget jag kan göra för att dölja detta.

När får Kronofogden ta kontakt med arbetsgivare?

Justitiekanslern tillerkänner TS ersättning med 5 000 kr och uppdrar åt Kronofogdemyndigheten att betala ut ersättningen till honom.

Justitiekanslern riktar allvarlig kritik mot Kronofogde­myndigheten för dröjsmål med registrering, bokföring och redovisning av influtna medel samt för underlåtenhet att ändra ett beslut om löneutmätning i rätt tid.

Kan man bli uppsagd pga löneutmätning?

Titel: Avsked pga löneutmätning Skrivet av: Nannais skrivet Augusti 06, 2013, 11:26:12

Hej, är ny här, men har läst en hel del sista tiden.

Kan man jobba extra när man har löneutmätning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (2016:675). Skuldsanering innebär i korthet att du som skuldsatt med stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där du under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar du ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.

Måste arbetsgivare betala Kronofogden?

Du som arbetsgivare skall göra redovisningen/inbetalning av beslutad utmätning om du betalar ut lön, sjuk- och föräldrapenning, pension och andra ersättningar som ingår i inkomst.

Det belopp som arbetstagaren får behålla kallas förbehållsbelopp. Det belopp du ska betala in kallas utmätningsbelopp.

Hur kan man slippa löneutmätning?

Jag har fått pepprena hemskickade och har till den 24:e februari på mig att svara. Jag var kontakt med en lånegivare förra veckan där skulden ligger på 20 000 kr där de sa att de endast gick med på att om jag betalade den på 2 grr, med sista betal datum sista mars, skulle skulden inte krävas in via löneutmätning trots den kontakten så kräver även kronofogden in den skulden.

Jag arbetar på ett mindre företag där en stabil ekonomi är ett krav och en löneutmätning skulle vara förödande om min arbetsgivare fick reda på min ekonomiska sits jag skulle även skämmas ihjäl då vi har rast samtidigt. Arbetar även som musiker på fritiden och bokas in på spelningar via min "bokare"som även betalar ut min lön det skulle även där vara katastof om kronofogden skulle kontakta honom. Min fråga är nu hur kan jag undvika löneutmätning då jag fått papprena hemskickade till mig . Finns det någon chans om jag kommer överens med företagen som kräver in skulderna . Vad händer om jag inte skickar in löneutmätningspapprena. kontaktar de min arbetsgivare ändå ? Jag måste ringa kronofogden och vad ska jag då säga ?

Kan man slippa löneutmätning?

Har mkt funderingar kring löneutmätning. Säg att jag har löneutmätning och en skuld på 400.000kr som är hos KF. Min lön på 24.000 efter skatt och säg att KF tar 12.000 varje mån. Hur mycket av dessa 12.000 går till själva skulden på 400.000 och hur mycket av dessa är alla avgifter och räntor etc?

Ni som har löneutmätning, vad är skulden hos KF och hur mycket löneutmätning har ni som dras? Minskar era skulder?

Kan arbetsgivare hjälpa till med skulder?

Det kan tyckas enkelt att dra av på lönen om man tycker att en anställd i sin tur är skyldig företaget pengar. Men kraven är högt ställda för att en arbetsgivare ska få hålla inne lön för att kvitta krav.

Sedan i somras har tre stämningar om så kallad kvittning kommit in till Arbetsdomstolen. Först stämde Handels och Elektrikerförbundet arbetsgivare som dragit av lön med hänvisning till bland annat privata lån och löneskulder.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Övrigt/annat

Det är såhär att jag har utmätning från kronofogden som de drar ett belopp per månad. Kan kronofogden dra tillgångar på Sparkonton på banken även om man har utmätning? Och hur mycket får man ha på sitt sparkonto då? För att försöker att dra utmätningar?

Kan man undvika löneutmätning?

Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären. Löneutmätning får bara ske om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB). Kronofogden kan besluta om utmätning av olika ersättningar (7 kap. 1 § UB). Principen är att det ska vara ersättning för arbete som gäldenären utfört eller kompensation för bortfall av arbetsinkomst.

Det är bara den del av inkomsten som gäldenären inte behöver för sitt och familjens underhåll som får tas i anspråk genom löneutmätning (7 kap. 4 § UB). Kronofogden bestämmer ett förbehållsbelopp och ett utmätningsbelopp som måste beaktas av arbetsgivaren vid varje löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Endast när lönen överstiger förbehållsbeloppet ska arbetsgivaren innehålla utmätningsbeloppet (7 kap. 20 § UB). Den del av lönen som inte får utmätas (förbehållsbeloppet) bestäms utifrån ett särskilt belopp som fastställs av Kronofogden varje år (normalbelopp). Normalbeloppen ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB).

Kronofogden ger varje år ut föreskrifter och allmänna råd, samt lämnar information (meddelanden) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön.

Hur kommer man undan löneutmätning?

Övrigt/annat

Jag äger en bostadsrätt som har ett marknadsvärde (iaf teoretiskt nu i dessa tider) på ca 1.5 miljoner och den är belånad till 1.2 miljoner. Jag har en stor skuld till kronofogden på 1.7 miljoner som ökar stadigt pga extrema räntor. Jag har en löneutmätning där jag betalar ca 13 500 kronor i månaden. KFM tog beslutet att inte utmäta bostaden då den var så kraftigt belånad och skulden så hög så att det inte fanns något skäl att göra mig bostadslös för att få in så lite pengar iom belåningsgraden. Jag vet att jag aldrig kommer att kunna betala av skulden då den växer med tusentals kronor i månaden trots löneutmätningen, så det skeppet har seglat. Skulder kommer att finnas kvar för alltid, eller möjligen försvinna om jag får till en skuldsanering. Då det är omöjligt att leva på de små belopp jag får ut efter löneutmätningen och jag är bekymrad för att KFM skulle ta ett nytt beslut angående utmätning, så överväger jag att sälja för att frigöra lite pengar. Så min fråga är. Om jag säljer lägenheten, det belopp som blir kvar efter att lånet betalas. Det kommer att sätta in på ett konto jag väljer utan att KFM automatiskt blir underrättade, korrekt? Så det finns möjlighet att, förutsatt att intressenter finns, frigöra några hundra tusen och gömma undan dem för att klara mig framåt? Eller kommer KFM på något sätt "se" att lägenheten säljs och då ingripa och stoppa pengarna innan jag hinner flytta undan dem?