:

Vad betalar man i skatt i Portugal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betalar man i skatt i Portugal?
 2. Är Portugal skattefritt?
 3. Hur man undviker dubbelbeskattning?
 4. Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?
 5. Har Sverige skatteavtal med Portugal?
 6. Varför flyttar svenskar till Portugal?
 7. Måste man betala skatt i två länder?
 8. Måste man betala svensk skatt om man jobbar utomlands?
 9. Vilket land betalar minst skatt i Europa?
 10. Hur länge får man bo i Portugal?
 11. Vad är 183 dagars regeln?
 12. Kan man skatta i två länder?
 13. Vilket land har lägst skatt i Europa?
 14. Har Sverige högst skatt i Europa?
 15. Vilka 5 länder har högst skattetryck?

Vad betalar man i skatt i Portugal?

Som boende i Portugal inkomstbeskattas du i Sverige enligt SINK (Särskild Inkomstskatt för personer bosatta utomlands). Skattesatsen är en fast nivå på 25 % och inga avdrag kan göras.

När du äger en bostad i Portugal betalar du ingen svensk fastighetsskatt för bostaden. Däremot betalar du en kommunal fastighetsskatt i Portugal, beräknad på taxeringsvärdet. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner. I Portugal är den kommunala årliga fastighetsskatten ungefär 0,5 % av taxeringsvärdet beroende på kommun. Rådgör med en skatterådgivare om de exakta reglerna.

Är Portugal skattefritt?

I Sverige beskattas pension i princip som vilken inkomst som helst. Väljer du istället att flytta till Portugal och ansöka om att bli beskattad som ”non-habitual resident” beskattas dina pensionsuttag med totalt 25%.

Så mycket skatt betalar du på dina pensioner om du är bosatt i Portugal och uppfyller alla regler:

Hur man undviker dubbelbeskattning?

Definitionen av dubbelbeskattning är när två eller flera stater (jurisdiktioner) tar ut skatt på samma inkomst. Ofta uppstår detta när staterna har olika beskattningsprinciper som krockar.

Stater är suveräna, vilket innebär att de har rätt att självständigt bestämma över bland annat sina skatter, genom olika beskattningsprinciper.

Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?

Om du bor i eller ska flytta till Sverige, arbetar eller äger tillgångar i andra länder än Sverige är det viktigt att du vet vilka regler som gäller för var du ska betala din skatt. Här kan du läsa om hur du undviker dubbelbeskattning.

Sverige har sagt upp skatteavtalen med Portugal och Grekland och de skatteavtalen upphör att gälla 1 januari 2022. Det innebär att från och med det datumet finns det inte längre skatteavtal mellan dessa stater. De avtalsslutande staterna Sverige, Portugal och Grekland beskattar därför inkomster och tillgångar enligt sin egen interna lagstiftning.

Har Sverige skatteavtal med Portugal?

08 / 09 / 21Aktuellt Coelis jurist

Den 2 juni 2021, alltså för ganska precis två månader sen i skrivande stund, beslutade riksdagen att bifalla regeringens förslag att säga upp skatteavtalet med Portugal. Faktum är att samtliga riksdagspartier röstade för bifall i denna fråga. Detta betyder att från och med den 1 januari 2022 finns det inget skatteavtal mellan våra länder. Vilket i sin tur innebär att det är svenska interna skatteregler som gäller för en person som flyttar till Portugal och blir begränsat skattskyldig i Sverige.

Varför flyttar svenskar till Portugal?

Portugal har sedan 2009 infört en skattereform som möjliggör att utländska pensioner kan tas ut med endast 10% skatt i Portugal och ingen skatt alls i Sverige. Syftet med reformen är att göra Portugal intressant ur ett internationellt perspektiv som bosättningsland för högt kvalificerad arbetskraft och för pensionärer och andra personer med passiva inkomster som exempelvis kapitalinkomster. Reformen förväntas också uppmuntra portugiser med gott om pengar och som är bosatta utomlands att återvända till Portugal. Det finns också goda möjligheter för svenska företagare att sälja företaget och ta ut vinsten i Portugal på ett mycket gynnsamt sätt skattemässigt.

Portugal erbjuder en mycket låg skatt om 10% på privat tjänstepension varför det kan vara värt att fundera på en flytt dit när pensionen närmar sig. Skattelättnaden innebär att du har råd att pensionera dig i tidigare ålder om du vill!

Måste man betala skatt i två länder?

Om du blir folkbokförd i Sverige och vill börja arbeta i Sverige ska du kontakta Skatteverket för att få en A-skattsedel. Med skattsedeln kan din arbetsgivare dra skatt från din lön samt betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Måste man betala svensk skatt om man jobbar utomlands?

En anställd som är utsänd för arbete i ett annat land kan i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst

som hen tjänar utomlands. Oavsett om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i arbetslandet ska inkomsten normalt tas upp i den svenska inkomstdeklarationen.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationell anställning.

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en av dina anställda för arbete i utlandet och den anställda vistas där i mindre än sex månader, är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet. Inkomsten är dock skattepliktig i Sverige och ni bör kontrollera med skattemyndigheten i arbetslandet om den anställda är skattskyldig där.

Om den anställda har betalat skatt i arbetslandet kan hen begära avräkning av den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration för att undvika dubbelbeskattning

Vilket land betalar minst skatt i Europa?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Hur länge får man bo i Portugal?

Det är inte konstigt att många svenskar vill flytta till Portugal eftersom landet både har ett bra klimat och låg skatt. Vill du inte bo på fastlandet kan du alltid undersöka hur det är att bo på någon av de öar som hör till landet - Madeira och ögruppen Azorerna. Här kommer lite grundfakta om Portugal:

Beroende på hur länge du planerar att bo i Portugal så är det olika krav som gäller. Alla EU-medborgare har rätt att befinna dig i ett annat EU-land utan att registrera sig under 3 månader.

Efter detta måste du folkbokföra dig i landet och få ett ID-nummer⁴ - som i Portugal kallas för NIF (Número de Identificación Fiscal). Utan det här numret kan du inte öppna bankkonto, skaffa wifi, telefonabonnemang eller köpa bostad i Portugal.⁵

Du behöver inte förbereda något annat dokument inför att flytta till Portugal än ditt pass och ditt Europeiskt sjukvårdskort som du beställer från den svenska försäkringskassan i god tid innan du åker. EU-kortet är ljusblått och ger dig rätt till nödvändig sjukvård i alla EU- och EES-länder när du är på resande fot. Men är du skriven i landet ska du registera dig hos den portugisiska försäkringskassan och får då rätt till sjukvård via det systemet.⁶

När du kommit på plats i Portugal är det dags att skaffa dig ett lokalt bankkonto. Det är bra att ha till mycket, såsom att ta emot lön från din arbetsgivare och för att använda i vardagen.

Vad är 183 dagars regeln?

Publicerad 19 november, 2021 av .

Bara arbetsdagar räknas när arbete i Sveriges ska räknas som uthyrning. Det framgår av ett förtydligande hos Skatteverket. Förtydligandet har bäring på 183-dagarsregeln.

Kan man skatta i två länder?

Öresundsbron frirar 20 år i år, men gränspendlare här och i övriga gränsregioner har haft stora problem på grund av pandemin det senaste halvåret.

Photographer

Vilket land har lägst skatt i Europa?

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

Varje år presenterar EU-kommissionens trender för skattenivåer och skatteintäkter för medlemsländerna samt Norge och Island. I den nya utgåvan Taxation Trends in the European Union 2018 redovisas aktuella skattenivåer samt skatteintäkter för 2016.

Har Sverige högst skatt i Europa?

Med anledning av det har vi sammanställt 100 fakta om skatter.

2. År 2020 deklarerade 8 093 000 personer en inkomstdeklaration som privatperson eller enskild näringsidkare.

3. 788 000 deklarationer lämnades år 2020 in för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och handelsbolag.

8. Lägst skattetryck i OECD har Mexiko med 16,5 procent av BNP.

9. Högst skattetryck i OECD har Danmark med 46,3 procent av BNP

10. En medelinkomsttagare betalar cirka 58 procent i marginalskatt på nästa intjänade hundralapp, när även konsumtionsskatter räknas in.

Vilka 5 länder har högst skattetryck?

Det går inte att rakt av jämföra det danska skattesystemet med det svenska. Men redan idag har alltså Danmark en marginalskatt på 56,5 procent jämfört med Sveriges som ligger på 66 procent, med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften. Det gör att Sverige ligger i den absoluta världstoppen, bara slaget av Belgien. Genomsnittet för OECD är 46 procent (se tabell nedan).

Förutom arbetsgivaravgiften betalar man i Sverige bara kommunalskatt eller lägre på inkomster på upp till 537 200 kronor (2021). Hur stor skatten blir avgörs av jobbskatteavdrag och grundavdrag. Till exempel betalar man 48,6 procent inklusive arbetsgivaravgifter på inkomster över 384 700 kronor.

Över en årlig lön på 537 200 kronor så betalar svenskarna också statlig inkomstskatt på 20 procent och över 644 500 kronor hamnar man på den högsta marginalskatten på 66 procent på grund av avtrappningen av jobbskatteavdraget. (Läs mer på Ekonomifakta)