:

Kan man dra av moms på köp av privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man dra av moms på köp av privatperson?
 2. Kan företag köpa från privatpersoner?
 3. Vad händer om man köper privata saker på företaget?
 4. Får privatpersoner sälja till företag?
 5. Kan man få tillbaka moms som privatperson?
 6. Vilken lag gäller när privatperson säljer till företag?
 7. Vad gäller vid köp av privatperson?
 8. Hur bokför man köp av privatperson?
 9. Kan man köpa vad man vill på företaget?
 10. Vad är skillnaden om jag köper av en privatperson eller från ett företag?
 11. Hur skriver man ett kvitto som privatperson till företag?
 12. Hur bokföra köp från privatperson?
 13. Kan företag få tillbaka moms?
 14. Kan ett företag häva köp?
 15. Vad ska man tänka på när man köper en vara av en privatperson för att inte bli lurad?
 16. Hur ska du ta ut moms vid försäljning av varor till utlandet?
 17. Kan privatpersonen lägga på moms?
 18. När säljer du tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land?
 19. Hur fungerar moms på varor och tjänster?

Kan man dra av moms på köp av privatperson?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kan företag köpa från privatpersoner?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Vad händer om man köper privata saker på företaget?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Får privatpersoner sälja till företag?

Jag har köpt inventarier innan jag startade min enskilda näringsverksamhet. Kan jag sälja inventarierna till företaget och få avdrag för den ingående momsen?

Nej, det kan du inte. Det kan i momssammanhang aldrig bli en försäljning när du själv säljer något till din enskilda näringsverksamhet. Däremot kan du, under vissa förutsättningar, göra avdrag för inventariernas värde inklusive moms i inkomsttaxeringen. Du kan läsa mer på sidan "Kostnader" under rubriken "Utgifter innan verksamheten har kommit igång".

Kan man få tillbaka moms som privatperson?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vilken lag gäller när privatperson säljer till företag?

Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare, mellan privatpersoner samt när en privatperson säljer lös egendom till en näringsidkare.

Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan företag, mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till ett företag. Lös egendom är i princip allt som inte är mark eller fastigheter. Lagen tillämpas även vid byte av lös egendom och vid beställning av en vara som ska tillverkas i de fall beställaren inte tillhandahåller en stor del av materialet. Köplagen omfattar däremot inte köp och försäljning av tjänster.

Vad gäller vid köp av privatperson?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Det finns ingen skyldighet för en privatperson som säljer något till en privatperson att erbjuda någon ångerrätt. Det gäller bara om man kommit överens om det innan köpet. För att kunna ångra ett köp krävs, om inget annat avtalats, att varan är felaktig och att köparen därmed kan häva köpet.

Hur bokför man köp av privatperson?

Du köper in diverse kontorsmaterial för 500 kronor inklusive moms till företaget. Momsbeloppet är 100 kronor. Du betalar med företagets bankkort.

Kan man köpa vad man vill på företaget?

Att köpa ett ”begagnat” företag är ett smidigt sätt att snabbt komma igång med en verksamhet. Men samtidigt löper du risken att få en massa ärvda bekymmer och problem på halsen. Du kan nämligen aldrig vara helt säker på vad tidigare ägare haft för sig.

Det finns två sätt att köpa en verksamhet. Antingen köper du ett företags tillgångar. Detta kallas en inkråmsaffär. Eller så köper du aktier (aktiebolag) eller an­delar (handels­bolag) i företaget. En enskild firma är inte någon juridisk person. Den kan därför endast överlåtas genom att till­gång­arna i företaget överlåts.

Vad är skillnaden om jag köper av en privatperson eller från ett företag?

När man driver enskild firma är det lätt att firmans pengar och de privata pengarna hamnar i samma hög då du och den enskilda firman är samma person. Vad innebär det för dig som driver firman? Jo, att det är du som privatperson som riskerar att bli betalningsskyldig för bolagets skulder. Med ett aktiebolag slipper du det.

Ett aktiebolag räknas som en juridisk person och är därmed skild från dig som är ägare av bolaget. Du är med andra ord inte direkt betalningsskyldig för ditt aktiebolags skulder, eftersom det inte är du personligen som ingår kontrakt eller gör inköp. Lika för båda företagsformerna är dock att bokföringslagen bestämmer hur du ska redovisa alla företagets kostnader.

Mer läsning: Därför bör du driva AB istället för enskild firma

Hur skriver man ett kvitto som privatperson till företag?

Hej!

Det stämmer som du säger, privatpersoner (som inte driver enskild firma) kan inte ställa ut fakturor och kan inte heller lyfta ingående moms.

Hur bokföra köp från privatperson?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Kan företag få tillbaka moms?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Kan ett företag häva köp?

 • Du ansvarar för ursprungliga fel på varan i minst tre år från inköpstillfället. Ursprungsfel kan till exempel vara fabrikationsfel. För varor med digitala delar, till exempel en gps, är tiden tre år eller den längre tid som avtalet löper.
 • Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar konsumenten inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.
 • Om konsumenten upptäcker ett fel precis innan tre år har gått har konsumenten ytterligare två månader på sig att reklamera.
 • Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan ha en sorts garanti på ett år, men konsumenten har fortfarande rätt att reklamera varan i tre år.
 • De första två åren, eller den längre tid som avtal löper för varor med digitalt innehåll, är konsumentskyddet extra starkt. Då är det du som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, om du ska undvika ansvar. Om du inte kan visa att felet uppstått på grund av konsumentens agerande ska du utgå från att felet är ursprungligt och att det är ditt ansvar.
 • Konsumenten ska i normala fall ta den felaktiga varan till dig. Har inte konsumenten möjlighet till detta kan konsumenten kontakta dig så att du kan besluta om hur varan ska transporteras. Om konsumenten ska skicka tillbaka varan till dig så är det konsumenten som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transporten.

När felet på produkten är ursprungligt och konsumenten har reklamerat inom rätt tid, är du skyldig att antingen:

 • reparera felet
 • byta till en ny, felfri vara
 • ge prisavdrag
 • låta konsumenten få häva köpet och ge pengar tillbaka
 • ge ersättning för reparation
 • låta konsumenten hålla inne betalning
 • ge skadestånd

Under reklamationen har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar konsumentens krav. Det kan exempelvis gälla kostnaden för att få felet avhjälpt eller summan som motsvarar kravet på önskat prisavdrag. Har konsumenten rätt att häva köpet kan konsument hålla inne hela köpesumman.

Vad ska man tänka på när man köper en vara av en privatperson för att inte bli lurad?

Det finns en rad lagar som reglerar hur det ska gå till när du handlar från företag eller privatpersoner. Det finns också praxis – hur lagarna ska tolkas – från domstolar och Allmänna reklamationsnämnden. Här försöker vi reda ut vad som gäller i olika situationer som du kan hamna i.

När du i egenskap av konsument handlar varor (lösa saker) av ett företag gäller först och främst Konsumentköplagen. Lagen är tvingande, – villkoren i den måste följas och går inte att avtala bort så att du får sämre villkor än de som står i lagen. Handlar du över internet eller via telefon gäller också Distansavtalslagen. Marknadsföringslagen reglerar vad företag får påstå om varan eller tjänstens egenskaper.

Hur ska du ta ut moms vid försäljning av varor till utlandet?

 • Moms vid försäljning av varor till utlandet. Du ska inte ta ut moms när du säljer och skickar varor till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land som har ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Istället ska köparen redovisa moms i sitt land. Är köparen däremot inte momsregistrerad ska du ta ut svensk moms.

Kan privatpersonen lägga på moms?

 • Privatpersonen kan aldrig lägga på moms. Men den kan skriva en faktura i Excel eller motsvarande utan moms och sedan redovisa inkomsten i sin inkomstdeklaration som beskattas som inkomst av tjänst eller kapital beroende på vad det är för tjänst eller sak.

När säljer du tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land?

 • När du säljer tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är huvudregeln att du inte ska ta ut moms. Är köparen däremot inte momsregistrerad (oftast konsumenter) ska du normalt lägga på moms. För vissa typer av särskilt reglerade tjänster gäller inte huvudreglerna.

Hur fungerar moms på varor och tjänster?

 • Så här fungerar moms. Moms (mervärdesskatt) är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen ingår oftast i priset och är därför inget privatpersoner behöver tänka på. Som företagare ska du däremot deklarera och betala moms.