:

Hur kollar man om någon har arbetstillstånd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kollar man om någon har arbetstillstånd?
 2. Får jag driva eget företag när jag har ett arbetstillstånd?
 3. Vad krävs för att få arbetstillstånd?
 4. Vem utfärdar arbetstillstånd?
 5. Kan man jobba extra om man har arbetstillstånd?
 6. Kan man arbeta utan arbetstillstånd?
 7. Vad händer om man arbetar utan arbetstillstånd?
 8. Hur snabbt kan man få arbetstillstånd?
 9. Hur mycket kostar ett arbetstillstånd?
 10. Var ansöker man om arbetstillstånd?
 11. Får man arbeta utan arbetstillstånd?
 12. Hur mycket måste man tjäna för att få arbetstillstånd?
 13. Vad händer om man inte har arbetstillstånd?
 14. Kan man jobba i Sverige utan arbetstillstånd?
 15. Får man jobba utan arbetstillstånd?

Hur kollar man om någon har arbetstillstånd?

Du som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige samt underrätta Skatteverket om anställningen.

Kravet på att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige och meddela Skatteverket gäller inte när du anställer personer som är medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz. Det gäller heller inte familjemedlemmar till dessa oavsett familjemedlemmens medborgarskap.

För att kontrollera att någon har rätt att vara och arbeta i Sverige kan du som arbetsgivare be personen som ska arbeta hos dig att ta med dokument som visar detta. Det kan till exempel vara

 • ett uppehållstillståndskort
 • en kopia av ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd
 • ett LMA-kort.

Får jag driva eget företag när jag har ett arbetstillstånd?

För att kunna starta ett företag som asylsökande behöver du ha ett samordningsnummer. Du kan inte själv beställa ett samordningsnummer men genom att till exempel ansöka om att bli godkänd för F-skatt

Vad krävs för att få arbetstillstånd?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Huvudregeln är att du ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att göra rätt och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Det är din arbetsgivare som påbörjar en ansökan om arbetstillstånd. Här kan du se vilka steg som ingår i ansökan och vad du som arbetstagare måste göra.

Vem utfärdar arbetstillstånd?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Kan man jobba extra om man har arbetstillstånd?

Läs informationen nedan. Om du fortfarande har frågor kan du kontakta Migrationsavdelningen via telefon: +7 (495) 937-92-01 (måndag, onsdag, fredag 14.00 - 15.00) eller via e-post: [email protected].

Det finns ingen visering som kan utfärdas för det syftet.

Kan man arbeta utan arbetstillstånd?

Du måste betala skatt på din lön när du arbetar. Din arbetsgivare måste betala sociala avgifter. Det kallas att arbeta vitt.

Det finns många fördelar med att arbeta vitt. Bland annat får du:

Vad händer om man arbetar utan arbetstillstånd?

I promemorian lämnas förslag till en ny lag med bestämmelser som ger arbetskraftsinvandrare rätt till ersättning i vissa fall när ett uppehållstillstånd för arbete återkallas m.m.

Det föreslås att en arbetskraftsinvandrare, som fått ett för honom eller henne tidigare beviljat uppehållstillstånd för arbete återkallat, ska ha rätt till ersättning av arbetsgivaren om återkallelsen har skett till följd av att arbetsgivaren underlåtit att tillhandahålla en anställning som uppfyller kraven för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716). Rätt till ersättning föreslås också föreligga om arbetskraftsinvandraren, till följd av samma underlåtenhet hos arbetsgivaren, fått avslag på en ansökan om förlängt uppehållstillstånd för arbete eller en ansökan om permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716). Ersättningen ska motsvara den kränkning som arbetsgivarens underlåtenhet innebär. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen kunna sättas ned helt eller delvis. Mål om ersättning enligt lagen ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Vidare föreslås vissa ändringar i utlänningslagen i syfte att möjliggöra för arbetskraftsinvandrare att beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att kunna driva en tvist om ersättning mot arbetsgivaren. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Hur snabbt kan man få arbetstillstånd?

Migrationsverket arbetar för att göra prövningen av arbetstillstånd smidigare och mer förutsägbar. Men hur långa är handläggningstiderna egentligen? Och varför kan man få vänta på tillstånd?

De flesta som söker tillstånd för att få komma till Sverige och arbeta får sin ansökan avgjord inom fyra månader. Men vissa ärenden tar längre tid och myndigheten har vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med det. Målet är att inga ärenden ska ta längre tid än fyra månader, vilket motsvarar den förordningsstyrda handläggningstiden.

Migrationsverket har sedan några år infört ett snabbspår för företag som uppfyller vissa krav – det är de så kallade certifierade företagen. Där ska handläggningstiden vara förutsägbar och kort; tio dagar är det mål verket satt upp för flera år sedan. Andelen certifierade företag har vuxit och det pågår en översyn av kraven för certifiering för att verksamheten ska klara ett läge med fler inkomna ärenden, ändrad lagstiftning och nya uppdrag från regeringen

Hur mycket kostar ett arbetstillstånd?

Det är viktigt att veta vilka av dina anställda som behöver ett arbetstillstånd och vilket alternativ som skulle fungera bäst. Om dina anställda är från Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller något av de nordiska länderna kan de komma till Norge utan arbetstillstånd. Alla medborgare från andra länder behöver emellertid ett uppehålls- och arbetstillstånd. Det är viktigt att först få uppehållstillstånd, eftersom att arbeta utan det kan leda till fängelse och böter.

De flesta utlandsstationerade arbetare som flyttar till Norge för ett jobb kommer att vilja ha visum som kvalificerad arbetare. Olika yrken har emellertid olika undantag, från journalister och forskare till reseledare med utländska reseföretag, m.m. Kontrollera alltid dessa undantag innan du ansöker om tillstånd för din anställdes räkning.

Var ansöker man om arbetstillstånd?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Får man arbeta utan arbetstillstånd?

Du som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige samt underrätta Skatteverket om anställningen.

Kravet på att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige och meddela Skatteverket gäller inte när du anställer personer som är medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz. Det gäller heller inte familjemedlemmar till dessa oavsett familjemedlemmens medborgarskap.

För att kontrollera att någon har rätt att vara och arbeta i Sverige kan du som arbetsgivare be personen som ska arbeta hos dig att ta med dokument som visar detta. Det kan till exempel vara

 • ett uppehållstillståndskort
 • en kopia av ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd
 • ett LMA-kort.

Hur mycket måste man tjäna för att få arbetstillstånd?

Nästan hälften av de företag som vill anställa arbetskraftsinvandrare stoppas om ett lönegolv i nivå med förslaget i Tidövatalet införs. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. ”Det är verkligen inte vad svensk arbetsmarknad behöver nu”, säger vice vd Karin Johansson.

Åtta företag av tio upplever att det råder brist på lämplig arbetskraft i Sverige. Det visar en ny undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort i sin företagarpanel. Och när kompetensen inte finns i Sverige, väljer många företag att försöka anställa arbetskraftsinvandrare.

Vad händer om man inte har arbetstillstånd?

Arbetet har tagit del av ytterligare två fällande domar från början av året där arbetsgivare helt slagit ifrån sig ansvar för att ha anlitat arbetstagare utan arbetstillstånd. 

I polisens rapport från en inspektion på en grönsaksodling i Skåne står det: ”I maskinhallarna stod samtliga sex damerna iklädda arbetskläder.”

På foton står kvinnorna i stövlar och förkläden bland grönkålsblad, som de enligt polisen skar och packade. Arbetsgivaren säger i förhör att kvinnorna har fått lov att bo tillfälligt på gården, men att det inte varit tal om att de skulle jobba. De har bara fått lov att testa att packa grönkål.

I andra fall frias företagare i rätten. Två män bytte däck på en bil vid en verkstad norr om Stockholm när polisen kom. Det gick inte att bevisa att de var anställda.

Samma sak gällde en man som stått i kassan i en butik i en Stockholmsförort.

Redan i juli 2018 utökades polisens rätt att göra arbetsplatsinspektioner och kontrollera anställdas rätt att vistas och arbeta i Sverige. Dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon (S) sa då att det är oacceptabelt att arbetsgivare utnyttjar utsatta människor.

Samtidigt kom frågor från fackligt håll om hur dessa utsatta personer kan hävda sina rättigheter mot arbetsgivare när målet är att utvisa dem.

Under 2020 genomfördes, enligt polisens statistik, 1 695 arbetsplatsinspektioner. 406 personer utan arbetstillstånd påträffades. 

Kan man jobba i Sverige utan arbetstillstånd?

Vill du komma till Sverige och arbeta? Eller vill du möjligtvis förlänga ditt nuvarande svenska arbetstillstånd? Innan du gör det rekommenderar vi dig att gå igenom vår översiktliga guide om arbetstillstånd för att du ska öka dina chanser att få ett positivt beslut från Migrationsverket.

Ska du ansöka, förlänga eller överklaga ett beslut om arbetstillstånd? På Enkla Juridik utvärderar vi din situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Om du sedan väljer att ta vår hjälp betalar du ett fast pris som vi tillsammans kommer överens om.

Får man jobba utan arbetstillstånd?

Det är viktigt att känna till och följa reglerna för arbetstillstånd eftersom ett brott mot reglerna kan göra det svårare att därefter få ett arbetstillstånd beviljat. Exempelvis om en turist påbörjar en anställning och därefter söker tillstånd. Den som arbetar utan arbetstillstånd kan dömas till böter. Arbetsgivare som anställer en utlänning utan arbetstillstånd kan dömas till fängelse (om omständigheterna är försvårande).

Utlänningar som exempelvis erbjuds en högkvalificerad anställning omfattas av delvis andra regler Överlag finns ett antal undantag i lagstiftningen som avviker från huvudreglerna (vilka är de som redovisas här). Det är därför viktigt att konsultera en jurist vid minsta tvivel om förutsättningarna för ett arbetstillstånd.