:

Vad kostar radio och TV licens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar radio och TV licens?
 2. Måste man betala public service avgift?
 3. Hur mycket betalar man till Radiotjänst?
 4. Måste man ha TV licens?
 5. Hur mycket kostar tv licensen per månad?
 6. Hur mycket kostar tv i månaden?
 7. Vad kostar tv licensen 2023?
 8. Finns Radiotjänst kvar?
 9. Kan man titta på tv utan abonnemang?
 10. Vad kostade Radiotjänst?
 11. Vad kostar en timmes TV tittande?
 12. Hur mycket ström drar en TV i timmen?
 13. När slutade TV licens?
 14. Finns TV-licens kvar?
 15. Hur får jag gratis TV?

Vad kostar radio och TV licens?

Från och med den 1 januari 2020 tar vi på Kammarkollegiet över de ärenden som finns kvar efter att Radiotjänst i Kiruna AB upphört.

Regeringen har beslutat att vi tar över de uppgifter som finns kvar efter att Radiotjänst upphört. För oss innebär det bland annat att vi ska hantera obetalda radio- och tv-avgifter och bevaka fordringar.

Måste man betala public service avgift?

Taket för full public service-avgift sänks från och med årsskiftet. Detta efter att en förändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst klubbats i riksdagen.

Efter ett förslag från regeringen blir nu en sänkning av public service-avgiften verklighet. Taket för full avgift sänks från 1,87 till 1,75 inkomstbasbelopp. Det innebär att public service-avgiften ska betalas med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, upp till en inkomst som motsvarar 1,75 inkomstbasbelopp för beskattningsåret. Inkomstbasbeloppet för 2023 har tidigare fastställts till 74 300 kronor.

Hur mycket betalar man till Radiotjänst?

Hem och familj

Måste alla betala tv-licens? Hur mycket ska jag betala? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om public service-avgiften.

Måste man ha TV licens?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

Hur mycket kostar tv licensen per månad?

Tv-licensen har av politikerna bedömts vara omodern, särskilt när fler överger tablålagd tv. Ändringarna i tv- och radiolagen träder i kraft 1 januari 2019.

Avgiften ska betalas med en procent av inkomsten med ett tak.

Hur mycket kostar tv i månaden?

I den vänstra kolumnen visas elpriset i öre per kilowattimme.

Är du ute efter att införskaffa en tv. Då kan det vara läge att spana in Webhallen som brukar ha bra priser och erbjudanden.

Vad kostar tv licensen 2023?

Crédits : © julytis - stock.adobe.com

The contribution to public broadcasting, more commonly referred to as the TV license fee, will be abolished as from 2022. This represents a saving of €138 per year in metropolitan France or €88 in overseas France. Nearly 23 million households were liable for the tax.

Finns Radiotjänst kvar?

Länge var radion det enda media som kunde nå hela Sveriges befolkning, gammal som ung, kvinna som man, stad som land och slott som koja - samtidigt. Många av de grundläggande ambitionerna som fanns när Radiotjänst startade 1925 finns kvar, men mycket är också förändrat.

Här hittar du material ur radions arkiv som bearbetats och sammanställts till längre program.

Kan man titta på tv utan abonnemang?

Rent tekniskt distribueras kabel-tv genom koaxialkabel eller fiber, och ibland genom en hybrid av de båda. Tekniken ger därmed tillgång till både analoga och digitala tv-sändningar. Signalerna sänds av master som finns utplacerade på olika ställen i landet, och dessa signaler tas sedan emot av en centralantenn, eller via egen antenn (inomhusantenn eller takantenn). I Sverige ägs och drivs marknätet av Teracom, vilket ägs av svenska staten. 

Vad kostade Radiotjänst?

Från och med den 1 januari 2020 tar vi på Kammarkollegiet över de ärenden som finns kvar efter att Radiotjänst i Kiruna AB upphört.

Regeringen har beslutat att vi tar över de uppgifter som finns kvar efter att Radiotjänst upphört. För oss innebär det bland annat att vi ska hantera obetalda radio- och tv-avgifter och bevaka fordringar.

Vad kostar en timmes TV tittande?

Tänk på att du behöver ta med elbolagens extra avgifter när du beräknar driftkostnader. Förutom själva spotpriset på el tillkommer även påslag som elbolagen gör, det ligger vanligtvis på mellan 0,04 och 0,08 öre/kWh. Det har vi tagit med i följande beräkningar.

Hur mycket ström drar en TV i timmen?

Din genomsnittliga TV använder 80 till 400 watt när den är påslagen, men det beror också på storlek och teknik.

Mängden energi som används av TV-apparater för att driva sig själv är liten jämfört med andra enheter i ditt hem. 

Värme- och kylsystem använder i genomsnitt 14 % mer än lysrör, medan elektriker säger att värme förbrukar 20-30 %. 

TV:n använder mer än 236 watt per timme, men om du gillar att titta på den på TV:n snarare än på din datorskärm bör denna siffra vara mycket lägre.

En genomsnittlig personer spenderar 4 timmar och 15 minuter varje dag framför sin TV. Det är bara cirka 10% mindre tid som ägnas åt att titta på skärmar än hur lång tid människor spenderar på att köra bil eller göra andra dagliga sysslor.

När slutade TV licens?

Det var inte bara en statsminister som Riksdagen tog ställning till i onsdags. Även en ny TV-avgift avhandlades, och till skillnad mot Ulf Kristersson som statsminister röstade Riksdagen för den nya public service-avgiften.

Från och med den 1 januari 2019 ersätts den gamla TV-licensen av en ny TV-avgift. Istället för en räkning hem i brevlådan ska nu alla som omfattas av lagen betala en avgift via skattsedeln. Det står klart efter att alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna ställt sig bakom förslaget.

Finns TV-licens kvar?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

Hur får jag gratis TV?

Var och hur du bor avgör vilka tv-abonnemang du kan få. Bor du i radhus eller villa kanske du får tv via antenn eller parabol på taket. Om du bor i lägenhet får du istället kanske tv via bredbands- eller nätverksuttaget i väggen. Råd & Rön förklarar de vanligaste sätten att få in tv-kanaler i tv:n.

Tv-signalerna sänds från master runt om i Sverige och tas emot via en centralantenn, egen tak- eller inomhusantenn.

Se vilken tv-mast som är närmast där du bor hos Teracom.