:

Hur mycket betalar en bostadsrättsförening i fastighetsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar en bostadsrättsförening i fastighetsskatt?
 2. Är det fastighetsskatt på bostadsrätter?
 3. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 4. Är det taxeringsvärde på en bostadsrätt?
 5. Kan bostadsrättsförening höja avgiften?
 6. Hur beskattas en bostadsrättsförening?
 7. Hur deklarerar en bostadsrättsförening?
 8. Hur vet jag min fastighetsskatt?
 9. Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?
 10. Var kan jag se min fastighetsskatt?
 11. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 12. Hur vet man om en bostadsrättsförening har bra ekonomi?
 13. Hur bestäms avgiften till en bostadsrätt?
 14. Hur mycket skatt ska jag betala bostadsrätt?
 15. Hur mycket ska jag skatta bostadsrätt?

Hur mycket betalar en bostadsrättsförening i fastighetsskatt?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Är det fastighetsskatt på bostadsrätter?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Är det taxeringsvärde på en bostadsrätt?

I tjänsten anger du fastighetsbeteckning, kommun och vilket år du vill visa taxeringsvärde för. Du kan se beslutade taxeringsvärden från 2007 och framåt för alla fastigheter, både dina egna och andras. För att se taxeringsvärden som beslutats före 2007 kan du kontakta Skatteupplysningen på 0771-567 567 eller via mejl.

Kan bostadsrättsförening höja avgiften?

De flesta köpare utgår från att månadsavgiften kommer att vara stabil under överskådlig tid och att det är säljarens ansvar om det efter köpet visar sig att det sker en kraftig höjning av månadsavgiften. Detta är dock som huvudregel felaktigt.

Enligt domstolspraxis måste nämligen du som köpare alltid räkna med att månadsavgiftne kan komma att höjas. Även om månadsavgiften fördubblas kan du som köpare i regel inte göra gällande att höjningen utgör ett fel i bostadsrätten. Fastighetsmäklaren är visserligen skyldig att kontrollera med bostadsrättsföreningen om det finns några beslutade höjningar som kommer att träda i kraft efter köpet, men fastighetsmäklarens skyldighet omfattar endast beslutande höjningar och inte sådana som kan komma att ske efter köpet. Fastighetsmäklaren ansvarar alltså inte för att försöka ta reda på vad styrelsen kan komma att göra långt i framtiden.

Hur beskattas en bostadsrättsförening?

Skillnaden mellan Privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag, som är den mer korrekta benämningen, är framför allt hur föreningen och dess medlemmar beskattas. Ett oäkta bostadsföretag är samma sak som ett privatbostadsföretag vad gäller boende, medlemmars rättigheter, skyldigheter och hur föreningen sköts etc. Även det oäkta bostadsföretaget lyder under bostadsrättslagen osv.

Det är skatteverket som klassar när en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta och det kan ändra sig mellan olika år om förutsättningarna ändras.

Hur deklarerar en bostadsrättsförening?

Varje gång du betalar din månadsavgift/hyra till bostadsrättsföreningen så går en del av pengarna till att amortera på bostadsrättsföreningens lån. Den totala summan du betalt under din ägandetid som gått till amorteringar är ditt indirekta kapitaltillskott och det är avdragsgillt när du säljer bostadsrätten.

Amorteringar gör att föreningens lån minskar och det höjer värdet på bostadsrätterna. Det är därför det är avdragsgillt.

Om det under de åren som du bott i föreningen amorterats ner lån i föreningen kommer du vid slutet av det år du säljer din bostadsrätt att få hem ett papper som heter kontrolluppgift (KU55) ifrån bostadsrättsföreningen. I kontrolluppgiften kan du läsa hur stort ditt totala kapitaltillskott är under åren du ägt bostadsrätten. Den summan som står där får du dra av i deklarationen när du säljer bostadsrätten och minskar då din vinstskatt.

 • Läs mer här på Ekonomifokus om: Deklarera bostadsrättsförsäljning

Hur vet jag min fastighetsskatt?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Var kan jag se min fastighetsskatt?

Hej min fråga äger en villa inga lån på samt en jordbruksfastighet. Funderar på att sälja villan. Om den säljs för 1,5 milj. och jag har lån på min jordbruksfastighet på 1,5 milj. Jag löser lånet vad får jag betala i skatt då på försäljningen

Hej! För närvarnde hyr jag och min sambo en villa av hennes föräldrar. Vi har pratat om att köpa loss huset och de har uppskattat att de lagt totalt 1 200 000 kronor på huset vilket också är deras begärda pris. Husets taxeringsvärde är 1 373 000 kronor vilket innebär att köpesumman i så fall är lägre än taxeringsvärdet och att överlåtelsen därmed skulle vara att betrakta som en gåva. Frågorna jag har är:

1. Vad händer om vi i framtiden säljer huset? Hur räknas reavinstskatten nu när överlåtelsen betraktas som gåva? Det jag fastnat vid är att jag sett formuleringen att "hela överlåtelsen" är en gåva om priset är lägre än taxeringsvärdet, vilket jag tolkar som att det vid en eventuell försäljning från oss skulle man räknas det som att vi betalt 0 för huset (när vi de facto betalt 1 200 000 för det)?

2. Min sambo har 2 bröder. Blir det att betrakta som förskott på arv om hennes föräldrar säljer huset till under taxeringsvärdet?

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en förutsägbar kommunal fastighetsavgift som har ett takbelopp. Allt fler förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt. Ta reda på vad du skulle behöva betala om fastighetsskatten återinfördes genom att lägga in priset på din villa eller bostadsrätt i fältet nedan.

Hur vet man om en bostadsrättsförening har bra ekonomi?

När du köper en bostadsrätt, köper du en andel i bostadsrättsföreningen. Den andelen ger dig nyttjanderätt till en specifik lägenhet. Tillsammans med alla andra andelsägare i bostadsrättsföreningen äger ni fastigheten. Ju större andel – desto större avgift kommer du att betala till föreningens gemensamma kostnader. Därför ligger det i ditt intresse att förstå ekonomin i bostadsrättsföreningen. 

Av årsredovisningen framgår föreningens ekonomiska situation för det senaste året. Gör klart för dig att du har den senaste inlämnade årsredovisningen innan du börjar din granskning. Börja med förvaltningsberättelsen. Där finner du uppgifter om vad som hänt under året. T ex om det har överlåtits bostäder och kanske tillkommit bostäder genom att föreningen låtit upplåta vindar eller ombildat hyresrätter. Här ska det också redovisas vilka eventuella lokaler föreningen har att hyra ut och om det finns lägenheter som fortfarande hyrs ut av föreningen som hyresrätter. Hyresrätter i en bostadsrättsförening kan ev. ses som en dold tillgång för föreningen. Det framgår också hur många bostadsrätter föreningen omfattar och hur många medlemmar föreningen har. I årsredovisningen redovisas föreningens ekonomiska situation. Kostnader och inkomster som föreningen haft under året som gått. Ofta görs även jämförelser med tidigare år. Årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och eventuella tilläggsuppgifter, eller så kallade noter.

Hur bestäms avgiften till en bostadsrätt?

Det kan verka märkligt att betala en avgift för en bostadsrätt som du har köpt. Men på samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste du som har en bostadsrätt betala en årsavgift till din bostadsrättsförening, normalt kallad månadsavgift då den oftast betalas varje månad.

Hur mycket skatt ska jag betala bostadsrätt?

Skatten vid bostadsförsäljning är 22 procent av vinsten. Det första du måste göra är därför att beräkna din vinst eller förlust. Det här beräknas olika för bostadsrätter respektive villa och småhus.

Med hjälp av våra kalkylatorer kan du beräkna beskattningen vid försäljning av bostadsrätt respektive villa/småhus. Olika faktorer påverkar den slutgiltiga skatten beroende på vilken typ av bostad du säljer. Kalkylatorerna fungerar tyvärr inte om du gjort förlust på bostaden.

Hur beskattningen räknas ut för vinst och för förlust förklaras närmare längre ner på sidan. Där kan du också läsa om vilka avdrag som kan bli aktuella.

Den vinst som du har gjort på försäljningen ska kvoteras till 22/30 om det är en privatbostadsfastighet. Det innebär att endast tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning. Den delen beskattas sedan med 30 procent. Det ger en effektiv skatt på 22 procent (30 procent * 22/30 = 22 procent).

Exempel: Daniel säljer en bostadsrätt som han har bott i de senaste 3 åren. Han köpte bostadsrätten för 200 000 kronor och har inte reparerat den under de åren han bott där. Försäljningspriset uppgår till 300 000 kr, vilket innebär att han har gjort 100 000 kr i vinst. Denna summa ska då kvoteras till 22/30, kvar blir då (100 000 * 22/30) = 73 333. På denna summa ska Daniel därefter betala 30 % i skatt vilket blir (30 % * 73 333) = 22 000.

Hur mycket ska jag skatta bostadsrätt?

Skatten på bostadsförsäljningar är 22% av vinsten. Vinsten beräknas som mellanskillnaden på inköpspriset och ett högre försäljningspris (minus avdrag).

Vi har skapat ett par enkla räknare som du kan använda för att själv räkna ut vilken vinst och vinstskatt du kommer att få på en försäljning.

När du säljer din bostad till ett högre pris än du köpte den för ska du betala skatt på mellanskillnaden. Skatten du ska betala är 22 % av vinsten.

För de allra flesta går det dock att minska den skatten genom att utnyttja ett eller flera avdrag. Du har dels rätt att göra avdrag för kostnader du haft för att genomföra försäljningen, men även för de kostnader du haft för att förbättra bostaden.

För bostadsrättsägare kan det även finnas möjlighet att göra avdrag för kapitaltillskott och ändringar i andel av den inre reparationsfonden.