:

När kommer Momsdeklarationen 2023?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer Momsdeklarationen 2023?
 2. När ska momsen betalas i januari?
 3. Vilken månad ska moms redovisas?
 4. När kommer momsdeklaration blankett?
 5. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 6. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 7. När ska skatten vara betald 2023?
 8. När ska bolagsskatten betalas 2023?
 9. Vilken Momsperiod?
 10. När ska momsen betalas 2023 AB?
 11. Vilka deklarationer granskas 2023?
 12. Hur blir skatten 2023?
 13. När får man skatteåterbäring 2023 med ändringar?
 14. När skickar Skatteverket ut deklarationen 2023?
 15. När ska skatt och moms betalas?

När kommer Momsdeklarationen 2023?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

När ska momsen betalas i januari?

Momsdeklaration och betalning av moms skall redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka datum som gäller skiljer sig från olika bolag och beror på momsperiod, bolagsform, omsättning och räkenskapsår. Nedan ses möjliga perioder.

 • Enskilda firmor, månadsvis momsdeklaration, 0-40 mkr omsättning
 • Aktiebolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • Handelsbolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • För moms kvartalsvis och årsvis är detta noterat separat i kalendern när detta gäller
 • Specifika datum som endast gäller vissa bolagsformer är noterade

Vilken månad ska moms redovisas?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

När kommer momsdeklaration blankett?

Vi börjar med inköp i Sverige. Lägg märke till att du ska hålla isär varor och tjänster! 

 • Fält 23 – varor köpta i Sverige
 • Fält 24 – tjänster köpt i Sverige

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Antal utredningar: 1 677 avslutade varav 1 075 avser revisioner  - träffsäkerhet 84 procent vilket innebär att 84 procent av revisionerna har lett till ändrad beskattning

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

När ska skatten vara betald 2023?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

När ska bolagsskatten betalas 2023?

Den vinst som ett aktiebolag gör under ett räkenskapsår ska beskattas med en bolagsskatt. Bolagsskatten är 20,6 % från och med 1 januari 2021. Skattesatsen är proportionell, vilket betyder att procentsatsen är den samma oavsett hur stor eller liten vinst ett aktiebolag gör. Bolagsskatten debiteras som preliminärskatt varje månad, och baseras på det förväntade resultatet som lämnas i den preliminära inkomstdeklarationen. Tanken är att den debiterade preliminärskatten i möjligaste mån ska motsvara den beräknade slutliga skatten i slutskattebeskedet.

Vilken Momsperiod?

Skatteperioden för moms är en tidsperiod (månad, kvartal, år) för vilken momsen ska deklareras och betalas. Längden på skatteperioden beror på företagets omsättning. 

I regel är skatteperioden en kalendermånad. Om företaget har en liten omsättningen kan företaget dock ansöka om en längre skatteperiod, om omsättningen

 • understiger 100 000 euro, kan skatteperioden för moms vara ett kvartal. 
 • understiger 30 000 euro, kan skatteperioden för moms vara ett kvartal eller ett år.

När ska momsen betalas 2023 AB?

Momsdeklaration och betalning av moms skall redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka datum som gäller skiljer sig från olika bolag och beror på momsperiod, bolagsform, omsättning och räkenskapsår. Nedan ses möjliga perioder.

 • Enskilda firmor, månadsvis momsdeklaration, 0-40 mkr omsättning
 • Aktiebolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • Handelsbolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • För moms kvartalsvis och årsvis är detta noterat separat i kalendern när detta gäller
 • Specifika datum som endast gäller vissa bolagsformer är noterade

Vilka deklarationer granskas 2023?

Din deklaration för året behöver vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj 2023. Vänta heller gärna inte till sista dagen då du kan behöva dubbelkolla eller stämma av en del uppgifter, och beräkna även ifall du kommer få kvarskatt eller inte.  

När du ska deklarera kan du antingen göra detta via Skatteverkets app, i e-tjänsten Inkomstdeklaration eller genom att ringa eller sms:a. För den som vill skicka in deklarationen manuellt är det dessutom möjligt att fylla i en blankett och skicka in.  

Om du deklarerar innan den 29 mars och inte behöver göra några ändringar i deklarationen kan du få eventuell skatteåterbäring redan till början av april månad. 

Hur blir skatten 2023?

none id="readability-page-1" class="page">

Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter (inkl. moms) från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

När får man skatteåterbäring 2023 med ändringar?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

När skickar Skatteverket ut deklarationen 2023?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

När ska skatt och moms betalas?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.