:

Vad händer med aktier i Veoneer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med aktier i Veoneer?
 2. När löses Veoneer in?
 3. Hur deklarera Veoneer?
 4. Vad gör Veoneer?
 5. Vad händer med mina aktier om ett bolag avnoteras?
 6. Är det dags att sälja sina aktier?
 7. Hur beskattas ärvda aktier vid försäljning?
 8. Hur mycket betalar man i skatt vid försäljning av aktier?
 9. När blir Veoneer affären klar?
 10. Hur mycket omsätter Veoneer?
 11. När ska man sälja aktier som går dåligt?
 12. Kan man sälja sina aktier när som helst?
 13. När vänder börsen upp igen?
 14. När ska man sälja en aktie som gått dåligt?
 15. Måste jag deklarera arv?

Vad händer med aktier i Veoneer?

Det finns en fälla på börsen som riskerar att bli mycket kostsam för spararna. Vi har sett det förut och nu ser vi det igen, därför är det hög tid att prata om risken med att handla illikvida aktier. Alltså aktier med mycket tunn handel där några tiotusentals kronor i omsättning kan skapa absurda uppgångar och locka in sparare som sedan inte kan sälja sin position utan faller med ned i källaren. Det klassiska talessättet ”tomma tunnor skramlar mest” sätter fingret på problematiken. Låt mig utveckla resonemanget.

Electrolux avknoppade och särnoterade nyligen affärsområdet Electrolux Professional. Första handelsdag var måndagen den 23 mars och börsen fick därmed ett nytt bolag med två olika aktieslag. Både en A-aktie och en B-aktie. På klassisk manér är det A-aktien som är den röststarka och den illikvida med mycket liten handel. Men aktien har noterat en dramatisk uppgång på närmare +500% som mest, vilket gjort att vi nu får in många frågor till vår kundservice. Flera av våra kunder vill inte missa tåget, men här är det nog lägligt att låta tåget lämna perrongen.

När löses Veoneer in?

Stockholm, 24 mars 2022: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) offentliggjorde idag att parterna, med hänvisning till det tidigare offentliggjorda samgåendeavtalet mellan Veoneer, SSW Holdco LP, SSW Merger Sub Corp, och QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM), har enats om att samgåendet ska slutföras den 1 april 2022. Slutförande av samgåendet är, på samma sätt som tidigare, villkorat av att det inte per detta datum föreligger någon lag eller förordning som begränsar, inskränker, olagligförklarar eller på annat sätt förbjuder ett genomförande av samgåendet.

När samgåendet slutförs planerar Veoneers nya ägare, SSW, att utnämna Jacob Svanberg, för närvarande senior vice president för produktområdet Lidar och företagsutveckling, till Veoneers koncernchef. Jan Carlson, som varit ordförande, VD och koncernchef sedan företaget grundades 2018, lämnar sin operativa roll och sin roll i Veoneers styrelse och utses till rådgivare för styrelse och koncernchef.

Hur deklarera Veoneer?

Hur deklarerar du aktier? Hur beskattas de? Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier? Och hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Frågorna kan vara många när man ska börja spara i aktier. För att hjälpa dig så har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Få en flygande start!

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde. Vad är en aktie?

Vad gör Veoneer?

Andra möjligheter är att kommunicera med bevakningskameror som sitter på lyktstolpar och liknande. Därmed får bilen, eller rättare sagt den kraftfulla datorn som analyserar bilderna, ett helikopterperspektiv över trafiken.

– Mycket av det vi arbetar med handlar om artificiell intelligens på hög nivå, förklarar Salah.

Idag pratas det nästan bara om självkörande bilar. Tekniken finns redan och kommer sannolikt först i bussar, ett område där Veoneer också bedriver utveckling. Men det är skillnad på personbilar och bussar som kör samma rutt dag efter dag och genom maskininlärning kan registrera minsta detalj och förändring.

Vad händer med mina aktier om ett bolag avnoteras?

Att styrelsen beslutar att företaget ska avnoteras beror främst på:

 • Det finns inte längre ekonomiska incitament till att finnas kvar på den börsen.
 • Styrelsen anser att de inom kort inte kommer kunna uppfylla de krav som finns på alla börsnoterade bolag.

Är det dags att sälja sina aktier?

Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har nu fallit 12,7 procent från senaste toppen den 4 januari och befinner sig alltså i en så kallad korrektionsfas som innebär en nedgång på 10 procent från senaste toppen.

Sedan senaste toppnoteringen den 4 januari har Stockholmsbörsens storbolagsindex OMX30-index nu fallit drygt 9,3 procent. Här är det alltså fortfarande lite kvar till en korrektion.

Hur beskattas ärvda aktier vid försäljning?

Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Du som ny ägare (mottagare) tar i stället över den tidigare ägarens (överlåtarens) värden för aktierna som omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme etc.

Det kan vara svårt att avgöra vem som ska lämna bilaga K10 året då aktierna överlåts och hur överlåtare respektive mottagare ska redovisa det. Det beror på om hela aktieinnehavet överlåts samt om eller när utdelning i så fall skett under året.

Hur mycket betalar man i skatt vid försäljning av aktier?

Fråga: Jag funderar på att sälja en del av mitt fåmansföretag till en blivande kompanjon. Hur kommer det att beskattas?

Den vinst du beskattas för när du säljer aktierna är priset minus det kapital du satsat i bolaget och dina försäljningskostnader. Hade det inte varit ett fåmansföretag hade hela vinsten beskattats som inkomst av kapital med skattesatsen 30 procent, och är det ett onoterat företag så ska bara en del av vinsten tas upp så att det blir bara 25 procent i skatt.

När blir Veoneer affären klar?

These cookies allow the website to remember choices you make and provide enhanced, more personal features. The information these cookies collect may be anonymized and they cannot track your browsing activity on other websites.

These cookies record your visit to our website, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make our website and the advertising displayed on it more relevant to your interests. We may also share this information with third parties for this purpose, so that when you are on another website, you may be shown advertising based on your browsing patterns on our website. We may also show you advertising on our website based on your browsing patterns on other websites that we have obtained from our advertising partners.​

Hur mycket omsätter Veoneer?

Bolagsvärdet är en kvalificerad bedömning av ett företags teoretiska värde som inte nödvändigtvis reflekterar ett eventuellt försäljningspris av bolaget.

När ska man sälja aktier som går dåligt?

Det finns en stor anledning till varför så många handlar med aktier – man har en tro på att man kan tjäna pengar på investeringen. Aktiehandel är ett alternativ till t.ex. att ha pengarna på ett sparkonto, och det stora dragplåstret är att man kan få större avkastning, det vill säga att tjäna mer, om man väljer att köpa aktier än att ha pengarna på sparkonto. En annan sparmetod är att spara i fonder, eller att spara i både aktier och fonder. Läs mer om fondsparande här. Man ska komma ihåg det är olika stor risk förknippad med de olika sparformerna, där aktiehandel har hög risk jämfört med sparkonto.

Kan man sälja sina aktier när som helst?

Varje börs har sina egna öppettider. Stockholmsbörsen är öppen helgfria dagar, måndag till fredag mellan 09:00 och 17:30. Att börsen är öppen innebär att köpare och säljare kan mötas så att köpordrar respektive säljordar kan gå igenom.

Men egentligen kan du lägga en order för att göra ett aktieköp när som hest på dygnet. Du gör då precis som när du köper aktier i vanliga fall:

Du kan se status på varje order som du lagt. Om du lägger en köporder när börsen är stängd kommer det att stå ”Väntande” intill din aktieorder. En timma innan börsen öppnar kommer status att ändras till ”Marknaden”.

Du kan när som helst avbyta en order, oavsett om den är väntande eller om den ligger i marknaden så länge som den inte gått till avslut.

När vänder börsen upp igen?

Här kan du läsa kolumnindelningen för 2023 års skattetabell och skattetabellerna för föregående två år.

Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst görs skatteavdrag med 30 procent. Skatteavdrag ska inte göras om den sammanlagda ersättningen till arbetstagaren beräknas bli lägre än 1 000 kronor under året.

När ska man sälja en aktie som gått dåligt?

Det finns en stor anledning till varför så många handlar med aktier – man har en tro på att man kan tjäna pengar på investeringen. Aktiehandel är ett alternativ till t.ex. att ha pengarna på ett sparkonto, och det stora dragplåstret är att man kan få större avkastning, det vill säga att tjäna mer, om man väljer att köpa aktier än att ha pengarna på sparkonto. En annan sparmetod är att spara i fonder, eller att spara i både aktier och fonder. Läs mer om fondsparande här. Man ska komma ihåg det är olika stor risk förknippad med de olika sparformerna, där aktiehandel har hög risk jämfört med sparkonto.

Måste jag deklarera arv?

Du som har fått en inkomstdeklaration ska deklarera. Har du inte fått någon deklaration ska du ändå deklarera om du kan svara ja på något av följande påståenden:

 • Du har varit bosatt i Sverige under hela 2022 och har haft inkomst av tjänst, till exempel lön eller pension, eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på sammanlagt 20 431 kronor eller mer.
 • Du har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft en skatte- eller avgiftspliktig inkomst på 100 kronor eller mer.
 • Du har haft kapitalinkomst på 200 kronor eller mer. Kapitalinkomster kan till exempel vara när du har sålt fonder, aktier, kryptovaluta, sålt eller hyrt ut en bostad eller fått utdelning eller ränteinkomster. Observera att du inte behöver lämna Inkomstdeklaration 1 om du enbart har haft kapitalinkomster (till exempel ränta, utdelning, eller schablonintäkt) som Skatteverket har fått kontrolluppgifter om.
 • Du har från ett fåmansföretag fått något av följande:
  • utdelning på aktier, eller vinst vid försäljning av aktier, som ska tas upp som inkomst under "Tjänst"
  • andra ersättningar eller förmåner som ska tas upp som inkomst under "Tjänst".
 • Du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer.
 • Du ägde fastighet (till exempel villa, fritidsfastighet eller tomt) eller del av en fastighet den 1 januari 2022.
 • Du har fått ett föreläggande om att lämna inkomstdeklaration. Ett föreläggande kommer med posten eller i din digitala brevlåda och skickas till dem som ska deklarera men som inte har gjort det.