:

Vad är Euroclear Sweden?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Euroclear Sweden?
 2. Vem äger Euroclear Sweden?
 3. Vad kostar Euroclear?
 4. Vilken av följande uppgifter sköter Euroclear Sweden?
 5. Vem står som ägare i systemet hos Euroclear Sweden När ett aktieinnehav är registrerat på ett VP-konto?
 6. Hur kan jag se vad jag har på mitt VP-konto?
 7. Var kan jag se mitt aktieinnehav?
 8. Kan någon se vilka aktier jag äger?
 9. Kan jag ta ut pengar från mitt depåkonto?
 10. Hur ser jag vilka aktier jag äger?
 11. Hur ser man vem som äger aktier i ett bolag?
 12. Är Aktieböcker offentliga?
 13. Är aktieägare offentligt?
 14. Hur flyttar jag pengar från depå till konto?
 15. Hur mycket pengar får man ta ut från banken?
 16. What is the maximum amount for Euroclear Sweden AB settlement?
 17. Who is Euroclear Sweden AB?
 18. Can I cancel an instruction in Euroclear Sweden?
 19. When do Euroclear debt securities cease to be available?

Vad är Euroclear Sweden?

Euroclear Sweden startade verksamheten 1971 under namnet Värdepapperscentralen, som senare blev VPC och NCSD, och från år 2008 är de en del av Euroclear Group.

I SOU 1968:59 med titeln Förenklad aktiehantering konstaterade finansdepartementet att kostnaden för hantering av aktiebrev i pappersform och kuponger för kupongränta verkade stiga. Man förordade därför efter diskussioner med Svenska Bankföreningen att införa en datoriserad aktiebok sorterad efter aktieägarnas namn istället för som tidigare efter aktiernas serienummer. Man föreslog att inrätta en nationell värdepapperscentral under insyn av Bankinspektionen med uppdrag att föra denna aktiebok, utfärda aktiebrev och emissionsbevis, samt att administrera akiteutdelningar.[2] Som en följd av detta inrättades värdepapperscentralen år 1973 och påbörjade en dematerialisering av de fysiska aktiebreven efter vissa övergångsregler.[3]

Vem äger Euroclear Sweden?

Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) är Sveriges enda värdepapperscentral. Euroclear har varit verksamma i Sverige sedan början av 1970-talet för att underlätta för bolag att emittera sina aktier digitalt och blev en del av den internationella Euroclear-koncernen under sent 2000-tal.

Det är i Euroclears värdepapperssystem som all avveckling av värdepapper, till följd av handel på de svenska marknadsplatserna, äger rum. Detta innebär att handlade instrument (till exempel aktier) levereras till sina nya ägare i utbyte mot den likvid som erlagts för köpet.

Vad kostar Euroclear?

Med hjälp av Kapclear kan du enkelt, tryggt och effektivt administrera dina bolags alla utgivna värdepapper såväl aktie- som skuldinstrument. Du har hela tiden uppdaterad information om bolagets investerare oavsett om ägandet sker direkt, genom bolag eller i försäkring. I Kapclear kan du enkelt hantera emissioner och transaktioner – och värdepappren kan även, för ägarnas räkning, depåföras hos de banker och depåinstitut som Kapclear samarbetar med. Smart, eller hur!

Kapclear är en molnbaserad SaaS-plattform som för samman och håller koll på entreprenörer, investerare och finansmarknaden så att alla parter har samma dagsfärska information – varje dag. Våra kunder kallar tjänsten för ett "Euroclear" för onoterat – och det är precis vad vi vill skapa.

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok, det vill säga en förteckning över vem som äger aktier i ett företag (ABL kap 5, 1 §), och det är styrelsen som ansvarar för den. När ägande ändras ska detta föras in i aktieboken och när det är dags för bolagstämma måste aktieboken vara uppdaterad med samtliga aktieägare.

Förr i tiden var aktieboken en fysisk bok, i vissa fall är det fortfarande så. Men ännu vanligare är att aktieboken är ett textdokument eller en excel-fil i bästa fall. Haken är bara att det inte alltid är ordning och reda på den där excel-filen. Är den uppdaterad? Vilken version gäller? Och var sparade vi egentligen ner den?

Vilken av följande uppgifter sköter Euroclear Sweden?

Manage cookie preferences

We use cookies to remember your login details, collect statistics to optimise site functionality, and to ensure you get the best expercience on our website. For more information read our Privacy and cookie notice.

Vem står som ägare i systemet hos Euroclear Sweden När ett aktieinnehav är registrerat på ett VP-konto?

Som medlem hos Pepins har du din egen sida, som vi valt att kalla Mitt Pepins. Där kan du hitta dina historiska transaktioner på Pepins, dina avräkningsnotor, investeringar i nyemissioner (våra kampanjer) med mera.

För aktier som är anslutna till Euroclear förvaras de på en extern depå, som du själv föranmält på din profil. Det är de investeringar du ser hos den bank du angivit hos oss som extern aktiedepå eller VP-konto på din Profil. Aktierna förvaras således inte inom Pepins.

Hur kan jag se vad jag har på mitt VP-konto?

En call är en elektronisk auktion som samlar köpare och säljare på aktiemarknaden. Köpare och säljare kan vid vissa förutbestämda tidpunkter under några minuter ange priser till vilka man är beredd att köpa respektive sälja en aktie. Handelssystemet samlar sedan ihop alla köp- och säljordrar och räknar fram det pris till vilket flest aktier kan omsättas. Detta pris kallas jämviktspris eller callpris. Callen samlar alltså likviditet vilket resulterar i en eller flera affärer till samma pris.

I en öppen call kan man se jämviktspriset liksom de köp- respektive säljpriser som ligger närmast varandra samt vilka volymer som finns på respektive nivå. Det visas dock ingen kontrahentinformation, d.v.s. vilken aktör som ligger bakom köp- och säljordrarna.

Var kan jag se mitt aktieinnehav?

Som medlem hos Pepins har du din egen sida, som vi valt att kalla Mitt Pepins. Där kan du hitta dina historiska transaktioner på Pepins, dina avräkningsnotor, investeringar i nyemissioner (våra kampanjer) med mera.

För aktier som är anslutna till Euroclear förvaras de på en extern depå, som du själv föranmält på din profil. Det är de investeringar du ser hos den bank du angivit hos oss som extern aktiedepå eller VP-konto på din Profil. Aktierna förvaras således inte inom Pepins.

Kan någon se vilka aktier jag äger?

Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige. Istället ska varje aktiebolag ha en aktiebok där det bland annat står vem som äger vilka aktier. När ett aktiebolag blir registrerat hos Bolagsverket, uppges stiftarna och hur många aktier de äger. Däremot sker det ingen ändring där om de säljer aktierna utan det ska bli antecknat i aktieboken istället. På Bolagsverket går det dock att ändra firmatecknare, VD, antal aktier i företaget och höja/minska aktiekapitalet m.m. 

När någon blir aktieägare blir det alltså inte registrerat i något offentligt register. Däremot ska aktieägare som äger mer än 25 % av de totala rösterna i ett bolag, anmäla det till Bolagsverket och är då en så kallad ”verklig huvudman”. Huvudregeln är att en aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av aktieboken samt uppdatering av den. Exempelvis ska en aktiebok genast bli uppdaterad i samband med att aktieägare förändrar sitt aktieinnehav eller om nya aktieägare inträder som delägare.

Kan jag ta ut pengar från mitt depåkonto?

Värdepapperstjänst Depå är ett depåkonto där du kan handla med aktier och andra värdepapper online. Handla enkelt på 15 olika marknader i Norden, Europa och Nordamerika, till ett av marknadens lägsta courtage.

 • Det kostar inget att teckna och du betalar ingen årsavgift.
 • Du får realtidskurser och utökat orderdjup när du lägger en order.
 • Du får de senaste marknadskommentarerna i Morgonrapporten från Nordea Markets och Veckobrev Investments från Nordea Investments.

Ett depåkonto, eller aktiedepå som det ibland kallas, är ett konto där du kan handla med aktier och andra värdepapper. Det är ett alternativ till ett Investeringssparkonto (ISK).

Till skillnad från ett ISK, där du betalar en årlig schablonskatt, betalar du skatt varje gång du säljer med vinst från ditt depåkonto.

Hur ser jag vilka aktier jag äger?

Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige. Istället ska varje aktiebolag ha en aktiebok där det bland annat står vem som äger vilka aktier. När ett aktiebolag blir registrerat hos Bolagsverket, uppges stiftarna och hur många aktier de äger. Däremot sker det ingen ändring där om de säljer aktierna utan det ska bli antecknat i aktieboken istället. På Bolagsverket går det dock att ändra firmatecknare, VD, antal aktier i företaget och höja/minska aktiekapitalet m.m. 

När någon blir aktieägare blir det alltså inte registrerat i något offentligt register. Däremot ska aktieägare som äger mer än 25 % av de totala rösterna i ett bolag, anmäla det till Bolagsverket och är då en så kallad ”verklig huvudman”. Huvudregeln är att en aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av aktieboken samt uppdatering av den. Exempelvis ska en aktiebok genast bli uppdaterad i samband med att aktieägare förändrar sitt aktieinnehav eller om nya aktieägare inträder som delägare.

Hur ser man vem som äger aktier i ett bolag?

Ägardata är information om vem som äger aktierna i ett bolag. Ägare kan vara andra bolag, fonder, institutioner eller privata personer.

Som investerare är detta intressant då ägandet säger mycket om själva bolaget. Detta kan ha en stor inverkan på ett investeringsbeslut. Är det erkänt duktiga ägare i bolaget som jag vill dela båt med?

Du kan även få svar på andra frågor som om det institutionella ägandet är lågt idag, vilket kan innebära ett stort köptryck dagen då institutionerna får upp ögonen för bolaget?

Är Aktieböcker offentliga?

Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige. Istället ska varje aktiebolag ha en aktiebok där det bland annat står vem som äger vilka aktier. När ett aktiebolag blir registrerat hos Bolagsverket, uppges stiftarna och hur många aktier de äger. Däremot sker det ingen ändring där om de säljer aktierna utan det ska bli antecknat i aktieboken istället. På Bolagsverket går det dock att ändra firmatecknare, VD, antal aktier i företaget och höja/minska aktiekapitalet m.m. 

När någon blir aktieägare blir det alltså inte registrerat i något offentligt register. Däremot ska aktieägare som äger mer än 25 % av de totala rösterna i ett bolag, anmäla det till Bolagsverket och är då en så kallad ”verklig huvudman”. Huvudregeln är att en aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av aktieboken samt uppdatering av den. Exempelvis ska en aktiebok genast bli uppdaterad i samband med att aktieägare förändrar sitt aktieinnehav eller om nya aktieägare inträder som delägare.

Är aktieägare offentligt?

SFS nr: 2006:451 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 2006-05-24 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:992 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier.

Hur flyttar jag pengar från depå till konto?

Ett depåkonto fungerar som både avkastnings- och likvidkonto.

Vanligaste är att du har ett Depåkonto 1 kopplat till din depå.

Hur mycket pengar får man ta ut från banken?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som direkt anger hur mycket man har rätt att ta ut från sitt bankkonto. Däremot råder avtalsfrihet vilket innebär att banken kan avtala om i princip vad de vill så länge det inte strider mot lagen, exempelvis en uttagsgräns.

What is the maximum amount for Euroclear Sweden AB settlement?

The maximum nominal amount forEuroclear Sweden ABsettlement of any single transaction is SEK 500,000,000 (five hundred million). Consequently, we will reject any external receipt or delivery securities transaction instructions for government or corporate debt securities settling throughthe PM Clearing that are greater than this amount.

Who is Euroclear Sweden AB?

Euroclear Sweden AB is an “aktiebolag”incorporated in Sweden (Company n° 5) with registered address at PO Box 191, Klarabergsviaduk 23 Stockholm, Sweden and registered office address at Klarabergsviaduk 23 Stockholm, Sweden.

Can I cancel an instruction in Euroclear Sweden?

You can unilaterally cancel your instruction until matching has taken place. Both you and your counterparty must cancel your instruction. In Euroclear Sweden cancellation is bilateral. Matchedinstructions can onlybe cancelled when both parties send matching cancellation. Euroclear Sweden offers partial settlement.

When do Euroclear debt securities cease to be available?

Debt securities cease to be available for delivery out of the Euroclear System one calendar day before the scheduled redemption date. The maximum nominal amount forEuroclear Sweden ABsettlement of any single transaction is SEK 500,000,000 (five hundred million).