:

Är annonsering momsfri?

Innehållsförteckning:

 1. Är annonsering momsfri?
 2. Är det moms på Facebook annonser?
 3. Vilka tjänster har 12% moms?
 4. När blir en förening momspliktig?
 5. Hur mycket får man sälja utan moms?
 6. Är alla företag momspliktiga?
 7. Hur bokför jag Facebook Ads?
 8. Hur betalar man annonser på Facebook?
 9. Vilka tjänster har 25% moms?
 10. När är det 12% moms?
 11. Är föreningar momsskyldiga?
 12. Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?
 13. När ska man fakturera utan moms?
 14. När behöver ett företag inte betala moms?
 15. Kan man skicka faktura utan moms?

Är annonsering momsfri?

När du köper annonser hos Facebook betraktas det som köp av tjänst inom EU, eftersom företaget är registrerat på Irland. Om du inte har bedrivit EU-handel tidigare kan momsredovisningen verka lite krånglig. Reglerna säger att tjänsten anses omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad. Det betyder att det är svensk och inte irländsk moms som gäller på annonseringen. Facebook ska alltså inte ska ta ut någon moms på sin faktura. För att det ska fungera behöver du uppge ditt momsregistreringsnummer till Facebook när du beställer dina annonser. Om du missar det kommer du att bli fakturerad med irländsk moms på 23% och den är inte avdragsgill.

Är det moms på Facebook annonser?

När du köper annonser hos Facebook betraktas det som köp av tjänst inom EU, eftersom företaget är registrerat på Irland. Om du inte har bedrivit EU-handel tidigare kan momsredovisningen verka lite krånglig. Reglerna säger att tjänsten anses omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad. Det betyder att det är svensk och inte irländsk moms som gäller på annonseringen. Facebook ska alltså inte ska ta ut någon moms på sin faktura. För att det ska fungera behöver du uppge ditt momsregistreringsnummer till Facebook när du beställer dina annonser. Om du missar det kommer du att bli fakturerad med irländsk moms på 23% och den är inte avdragsgill.

Vilka tjänster har 12% moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

När blir en förening momspliktig?

En ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening ska vanligtvis inte lägga på moms på hyran eller göra avdrag för moms i uthyrningsverksamheten. Det finns däremot vissa undantag där föreningen under vissa förutsättningar kan välja att lägga moms på hyran.

En förening som hyr ut lokaler för stadigvarande momspliktig verksamhet kan frivilligt välja att lägga på moms på hyran, så kallad frivillig beskattning. Då kan föreningen göra avdrag för ingående moms på inköp som avser den lokalen. Om det finns flera lokaler i samma fastighet kan föreningen hyra ut en lokal med moms och en annan lokal utan moms. Bestämmelserna om frivillig beskattning tillämpas även för upplåtelse av lokaler med bostadsrätt.

Föreningen kan under vissa förutsättningar även bli frivilligt beskattad för hela eller delar av fasigheten, redan under byggnationen av fastigheten. Det kallas frivillig beskattning under ett uppförandeskede.

En ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening som själva hyr ut parkeringsplatser eller garageplatser till hyresgäster ska inte lägga moms på hyran. Hyr föreningen ut parkeringsplatser eller garageplatser till andra hyresgäster än de som bor i fastigheten ska det vara moms på hyran. Även en förening som hyr ut parkeringsplatser eller garage till ett parkeringsbolag, som i sin tur hyr ut det till en hyresgäst, ska lägga moms på hyran.

Hur mycket får man sälja utan moms?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Är alla företag momspliktiga?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur bokför jag Facebook Ads?

Hej. Jag är glad betalande användare av iOrdning, ett utmärkt bokföringsprogram. Undrar lite om hur köp av FB-annonser, dvs. tjänst från Irland (EU), skall bokföras. Jag är registrerad som företag med mitt EU-momsnummer hos FB. På kvittot står ingen moms angiven. Både mittVAT-nummer SExxxxxxxx01 och facebooks EU VAT reg nummer IE9692928F står på kvittot.

Det verkar som jag bör lägga upp ett eget utgiftskonto för detta, t.ex. 5951, "EU-annonsering Facebook).

Hur betalar man annonser på Facebook?

Vi använder cookies från andra företag för att visa dig annonser utanför våra produkter och tillhandahålla funktioner som kartor, betalningstjänster och videor.

Vi använder cookies från andra företag i våra produkter:

 • För att visa dig annonser för våra produkter och funktioner i appar och på webbplatser från andra företag.
 • För att tillhandahålla funktioner i våra produkter, till exempel kartor, betalningstjänster och videor.
 • För analyser.

Vilka tjänster har 25% moms?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

När är det 12% moms?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Är föreningar momsskyldiga?

I den samhälleliga debatten betraktas icke-vinstdrivande allmännyttiga samfund ofta som aktörer i den så kallade tredje sektorn. Med hjälp av frivilliga bedriver allmännyttiga samfund flera olika slags allmännyttig verksamhet utan att sträva efter vinst. Å andra sidan producerar en del av de allmännyttiga samfunden avgiftsbelagda tjänster för den offentliga sektorn eller marknaden på motsvarande sätt som aktörer i den privata sektorn. Till antalet är största delen av de allmännyttiga samfunden föreningar. En annan betydande grupp av allmännyttiga samfund utgörs av stiftelser.

Allmännyttig verksamhet har befriats både från inkomstskatt för samfund och mervärdesskatt. Befrielsen har genomförts så att mervärdesskattelagen har en direkt hänvisning till inkomstskattelagen vad gäller definitionen av ett allmännyttigt samfund och verksamhet som befriats från mervärdesskatten. Syftet med denna anvisning är att förtydliga situationer som hänför sig till momsbeskattningen av allmännyttiga samfund. Bland annat frivillig ansökan om momsskyldighet i olika situationer har förtydligats med exempel. Anvisningen behandlar även avdrag inom momsbeskattningen samt anskaffning av tjänster och produkter från utlandet, eftersom allmännyttiga samfund ofta har en exceptionell ställning jämfört med företag även i internationella situationer.

Det bör beaktas att begreppen rörelsemässig verksamhet och näringsverksamhet som nämnts i denna anvisning skiljer sig från varandra och ska inte förväxlas med varandra. Med rörelsemässig verksamhet avses rörelsemässig verksamhet enligt mervärdesskattelagen. Näringsverksamhet är ett begrepp i inkomstskattelagen. Vad gäller allmännyttiga samfund har förståelsen av den innehållsliga skillnaden mellan dessa begrepp praktisk betydelse till exempel då ett samfund beslutar att ansöka om frivillig momsskyldighet.

Enligt 1 § i mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt betalas på all rörelsemässig verksamhet. Ett allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagen är emellertid enligt 4 § i mervärdesskattelagen skattskyldigt endast för inkomster av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Därmed gäller den exceptionella bestämmelsen i mervärdesskattelagen med en direkt hänvisning till inkomstskattelagen allmännyttiga samfund. I vissa situationer kan allmännyttiga samfund momsfritt sälja sådana produkter och tjänster som utan den ovannämnda bestämmelsen i 4 § i mervärdesskattelagen skulle vara momspliktiga.

Ett allmännyttigt samfund och inkomst av näringsverksamhet är begrepp i inkomstskattelagen, men de tillämpas även i momsbeskattningen. I denna anvisning går man inte igenom vad ett allmännyttigt samfund är eller vad som utgör inkomst av näringsverksamhet som avses i inkomstskattelagen. Skatteförvaltningen har gett en Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund där det beskrivs när ett samfund är allmännyttigt samt när det är fråga om näringsverksamhet för ett allmännyttigt samfund. Beskattningsanvisningen bör läsas tillsammans med denna anvisning.

Hur vet jag om min verksamhet är momspliktig?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

När ska man fakturera utan moms?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

När behöver ett företag inte betala moms?

Den som bedriver rörelse i liten skala behöver inte registrera sig i registret över momsskyldiga.

Verksamhet i liten skala definieras på basis av omsättningen. Verksamheten anses vara i liten skala om räkenskapsperiodens omsättning (12 månader) för ditt företag är högst 15 000 euro. Denna gräns gäller räkenskapsperioder som börjat 1.1.2021 eller därefter. (2020 var omsättningsgränsen högst 10 000 euro.) Om omsättningen överskrider gränsen ska företaget registreras i momsregistret.

Företaget kan momsregistrera sig frivilligt fast omsättningsgränsen inte överskrids. Det kan löna sig om ditt företag exempelvis köper stora mängder av momspliktiga produkter eller tjänster för den skattepliktiga affärsverksamheten. När företaget är momsregistrerat får det i regel dra av momsen på sina inköp. 

Kan man skicka faktura utan moms?

Prenumerera

Hej, precis fått min enskilda firma registrerad och börjar i sommar jobba lite vid sidan om inom idrott/hälsa (har en annan fast anställning på 80%). Valt att inte registera mig för moms än då jag inte kommer tjäna mer än 15-20 000 i år.