:

Hur mycket betalar arbetsgivaren till tjänstepension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar arbetsgivaren till tjänstepension?
 2. Hur mycket betalar man i skatt på tjänstepensionen?
 3. Måste man betala skatt på tjänstepension?
 4. Är det arbetsgivaravgift på tjänstepension?
 5. Vad kostar en anställd inklusive tjänstepension?
 6. När slutar arbetsgivaren att betala tjänstepension?
 7. Är tjänstepension avdragsgill?
 8. Hur många procent skatt på pension vid 66 år?
 9. Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?
 10. Hur mycket tjänstepension är avdragsgill?
 11. Måste man betala tjänstepension till anställda?
 12. Hur många procent av lönen är tjänstepension?
 13. Hur mycket tjänstepension bör man ha när man går i pension?
 14. Är tjänstepension en förmån?
 15. Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?
 16. Hur kan du räkna ut din tjänstepension?
 17. Vad är avdragsrätt för tjänstepension i Sverige?
 18. Hur mycket betalas in till din tjänstepension?

Hur mycket betalar arbetsgivaren till tjänstepension?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Hur mycket betalar man i skatt på tjänstepensionen?

Vi drar 30 procent i skatt på din pension om du inte meddelat något annat. Om du vill kan du ändra skatteavdraget.

Måste man betala skatt på tjänstepension?

Hur mycket skatt du behöver betala på din pension är individuellt, men generellt ser det ut så här:

 • När du tar ut din allmänna pension betalar du skatt på den precis som du gör på lön. Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun där du bor.
 • När det gäller tjänstepensionen drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.
 • Du som har sparat privat till din pension via en kapitalförsäkring eller ISK, har redan betalat skatt genom den årliga schablonskatten. Då tillkommer alltså ingen extra skatt när pensionen betalas ut. Får du däremot pension från ett individuellt pensionssparkonto (IPS), eller en privat pensionsförsäkring, drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.

Är det arbetsgivaravgift på tjänstepension?

Arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättning för arbete, men det finns även andra ersättningar som ska ingå i underlaget.

Vad kostar en anställd inklusive tjänstepension?

Använd vårt nedanstående smidiga och kostnadsfria verktyg för att enkelt räkna ut vad en anställd kostar för ditt företag. Uträkningen inkluderar både om du betalar tjänstepension eller inte. Uträkningen som finns nedan går igenom de olika bitarna och kostnaderna mer i detalj.

Månadslön för den anställda

När slutar arbetsgivaren att betala tjänstepension?

Skulle du vilja ha en förändring i arbetstid eller arbetsuppgifter, måste du och din arbetsgivare vara överens om det.

När det gäller din tjänstepension ITP2 är den färdigbetald vid 65 år. Det går inte att betala in mera pengar (premier) till den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2, när du kommit fram till din pensionsålder. Däremot går det utmärkt att komma överens med din arbetsgivare att de ska fortsätta betala in mera pengar (premier) för din del - till exempel till den premiebestämda tjänstepensionen ITP1, oavsett vilken ålder du har.

Är tjänstepension avdragsgill?

Till skillnad från vanliga löntagare kan du som driver ett aktiebolag eller har inkomst från näringsverksamhet göra avdrag för ett privat pensionssparande. Läs mer om det på sidan för dig som är egen företagare. Du som är egen företagare

Hur många procent skatt på pension vid 66 år?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?

Man vet ju inte hur länge man lever. Bättre att ha mer pengar när man är pigg och frisk. Det brukar vara de främst anledningarna till att man väljer bort den livsvariga utbetalningen av tjänstepensionen för en utbetalning på 5, 10 eller 15 år. Bland AMFs kunder som under 2020 påbörjade utbetalning togs 60 procent av tjänstepensionskapitalet ut tidsbestämt. Ökningen är liten de två senaste åren vilket tyder på att de tidsbestämda uttagen planar ur på en hög nivå. Den genomsnittliga uttagstiden, för dem som väljer tidsbestämd utbetalning, är 9 år vilket är en ökning mot tidigare och beror på att fler väljer utbetalning om 10 snarare än 5 år. Det ska jämföras med att den som går i pension idag lever i snitt drygt 20 år efter sin 65-årsdag. Enligt SCBs prognoser är den långsiktiga trenden att vi lever allt längre. Medellivslängden förväntas öka med 7 år till 2070 (även om den minskade 2020 till följd av pandemin).

För- och nackdelar Fördelarna med tidsbestämd utbetalning upplevs som konkreta medan nackdelarna är abstrakta. Om man väljer utbetalning på 5 år istället för livet ut blir månadsbeloppen cirka fyra gånger högre under de första 5 åren för att därefter upphöra. För den som lever länge kan en livsvarig eller en längre tidsbestämd utbetalning ge större ackumulerad inkomst. Motargumentet är förstås att en kort utbetalningstid kan vara fördelaktigt om man inte lever så länge och att man kan placera om pengarna själv. Samtidigt är tjänstepensionen inte vilken pengapåse som helst. Det handlar om en stabil inkomst, ofta med garanterade pensionsbelopp, som man kan räkna med även om man skulle bli riktigt gammal. Det kan givetvis vara befogat att ta ut en del av tjänstepensionen tidsbestämt, till exempel om man har ett mindre belopp som härrör från ett gammalt sommarjobb. Men tjänstepensionen är tänkt som en viktig del av försörjningen under ett långt liv som pensionär. Den dag den tidsbestämda utbetalningen upphör får man anpassa sina levnadsomkostnader, använda sina besparingar eller söka behovsprövade stöd. Informationen om baksidorna med tidsbestämd utbetalning blivit bättre på senare år och pensionsbolag och banker påminner också om fördelarna med att ha en jämn inkomst livet ut.

Hur mycket tjänstepension är avdragsgill?

Tabellen visar hur mycket som årligen betalas in till Avtals­pension SAF-LO, beroende på din månadslön. Foras förmedlings­avgift på 1,5 procent är avdragen från den årliga pensions­premien.

I vanliga fall börjar du tjäna in till din Avtals­pension SAF-LO när du fyllt 22 år. Men de kompletterande pensions­premierna kan även gälla för dig som är under 22 år.

Är du över 22 år och omfattas av någon form av kompletterande pensions­premie behöver du inte göra något. Pengarna placeras hos samma pensions­bolag som din premie till Avtals­pension SAF-LO.

Är du under 22 år behöver du välja vilket pensions­bolag som ska ta hand om din premie. Alternativen är de samma som för Avtals­pension SAF-LO.

Måste man betala tjänstepension till anställda?

I skattelagstiftningen finns två regler för att beräkna hur stort avdrag arbetsgivaren kan få för tryggandekostnaden: huvudregeln och kompletteringsregeln.

För rätt till avdrag krävs bland annat att pensionen tjänats in när en person är anställd. Avdragets storlek beräknas på lönen från arbetsgivaren.

Hur många procent av lönen är tjänstepension?

Tabellen visar hur mycket som årligen betalas in till Avtals­pension SAF-LO, beroende på din månadslön. Foras förmedlings­avgift på 1,5 procent är avdragen från den årliga pensions­premien.

I vanliga fall börjar du tjäna in till din Avtals­pension SAF-LO när du fyllt 22 år. Men de kompletterande pensions­premierna kan även gälla för dig som är under 22 år.

Är du över 22 år och omfattas av någon form av kompletterande pensions­premie behöver du inte göra något. Pengarna placeras hos samma pensions­bolag som din premie till Avtals­pension SAF-LO.

Är du under 22 år behöver du välja vilket pensions­bolag som ska ta hand om din premie. Alternativen är de samma som för Avtals­pension SAF-LO.

Hur mycket tjänstepension bör man ha när man går i pension?

Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

 • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
 • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
 • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

Är tjänstepension en förmån?

Kollektivavtalade tjänstepensioner bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Individuella tjänstepensioner bestäms direkt med dig som anställd. Tjänstepensionen kan därför se olika ut beroende av var du är anställd.  

Om du jobbar inom kommun, region eller statligt så finns det alltid tjänstepension via kollektivavtalen. Hos privata arbetsgivare är det vanligt med både kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella tjänstepensioner. Det här är tjänstepension

Det är bra att ha de kollektivavtalade tjänstepensionerna som riktmärke när du har en individuell tjänstepension. Om din arbetsgivare betalar in mindre så kanske du kan förhandla om att de betalar in mer till tjänstepensionen. Alternativet är att förhandla om en högre lön så att du kan spara själv för att kompensera för den lägre insättningen till tjänstepensionen.

Inom de kollektivavtalade tjänstepensionerna betalar arbetsgivarna mellan 4,5 till 6 procent av månadslöner upp till 44 375 kronor (2022) före skatt. Om man har en lön som är högre än så betalar arbetsgivarna mellan 30 till 31,5 procent på den lön som kommer över 44 375 kronor (2022), upp till en viss nivå. Räkna ut din tjänstepension

Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Hur kan du räkna ut din tjänstepension?

 • Räkna ut din tjänstepension för att se hur mycket du i sådana fall behöver spara varje månad. ... Har du en annan tjänstepensionslösning kan det vara bra att ta reda på hur mycket som sätts in till din framtida pension. Jämför gärna beloppet med det du räknat ut på den här sidan.

Vad är avdragsrätt för tjänstepension i Sverige?

 • Är du arbetsgivare och erbjuder dina anställda en tjänstepension har du i Sverige avdragsrätt för pensionskostnaderna. Enligt huvudregeln är en årlig pensionskostnad motsvarande högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön avdragsgill.

Hur mycket betalas in till din tjänstepension?

 • Betalas in till din tjänstepension Cirka: 0 000 kr/mån Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 41 750 kronor (2020) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 41 750 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.