:

Vilka bilar blir skattebefriade 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka bilar blir skattebefriade 2023?
 2. Hur mycket är fordonsskatten på elbil?
 3. Är det lägre skatt på elbilar?
 4. Får man 70 tusen om man köper elbil?
 5. Vilka nya bilar har låg skatt?
 6. När sänks fordonsskatten?
 7. Är det billigare att äga en elbil?
 8. Är det lönt att köpa elbil?
 9. När lönar det sig att ha elbil?
 10. Vad kostar det att köra 1000 mil med elbil?
 11. Varför ta bort miljöbonus?
 12. Vilka bilar har 360 kr i skatt?
 13. Vad händer med bilskatten 2023?
 14. När lönar det sig inte med elbil?
 15. Hur ska alla ha råd med elbil?

Vilka bilar blir skattebefriade 2023?

Betalning av skatt Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.) För fordon som har en skatt på minst 4 800 kronor per år tas skatt ut per dag (i stället för per kalendermånad) när du ställer av eller på under vissa förutsättningar.

Läs mer under Betalning av fordonsskatt vid påställning. Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Fordon som inte är skattepliktiga – Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga:

motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår) mopeder traktorer klass II (jordbrukstraktorer) tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg räddnings- och brandfordon, efter ansökan påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg terrängskotrar snöskotrar terränghjulingar.

*) Läs om begreppet fordonsår på sidan, En bil som byggts om till motorredskap eller en bil som byggts om till traktor är fordonsskattepliktigt oavsett om tjänstevikten är högst 2 000 kg, eller om fordonet används som jordbrukstraktor.

Hur mycket är fordonsskatten på elbil?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Är det lägre skatt på elbilar?

Hög skatt på alkohol minskar spritförsäljningen. Hög skatt på tobak gör att många väljer att fimpa. 

Och nu ska bilar som inte har något avgasrör beskattas. Kommer det att missgynna elbilsförsäljningen?

Får man 70 tusen om man köper elbil?

Alla bilar betalar fordonsskatt oavsett utsläpp. Bilar som släpper ut 75 gram koldioxid per kilometer eller mer får dessutom en malus, det vill säga förhöjd fordonsskatt, under tre år.

Vilka nya bilar har låg skatt?

MRMicrosoftUsed to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 6 dagarHTTPIDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 årHTTPpagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. SessionPixelpagead/viewthroughconversion/939387865GoogleVäntandeSessionPixelfrMeta Platforms, Inc.Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 månaderHTTPads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixelpagead/1p-conversion/#GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. SessionPixel_fbpGoogleUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 månaderHTTP_gcl_auGoogleUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 månaderHTTP_schn1sc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.1 dagHTTP_scidsc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.13 månaderHTTP_scid_rsc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.13 månaderHTTP_uetsidMicrosoftCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. 1 dagHTTP_uetsidMicrosoftUsed to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. PersistentHTML_uetsid_expMicrosoftContains the expiry-date for the cookie with corresponding name. PersistentHTML_uetvidMicrosoftUsed to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. PersistentHTML_uetvidMicrosoftUsed to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 1 årHTTP_uetvid_expMicrosoftContains the expiry-date for the cookie with corresponding name. PersistentHTMLimbox-referrerImboxRegisters how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners.SessionHTMLu_sclidsc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.PersistentHTMLu_sclid_rsc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.PersistentHTMLu_scsid_rsc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.SessionHTMLbcookieLinkedInUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.1 årHTTPli_sugrLinkedInCollects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 3 månaderHTTPUserMatchHistoryLinkedInEnsures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 30 dagarHTTPsc_atSnap Inc.Used by Snapchat to implement advertisement content on the website - The cookie detects the efficiency of the ads and collects visitor data for further visitor segmentation.1 årHTTPpSnap Inc.Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. SessionPixelVISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 dagarHTTPVISITOR_PRIVACY_METADATAYouTubeVäntande180 dagarHTTPYSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTPytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLyt-remote-cast-availableYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-cast-installedYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLyt-remote-device-idYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLyt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-session-appYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-session-nameYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML

När sänks fordonsskatten?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning för minskad fordonsskatt på dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar i Euroklass 6d-Temp eller nyare och tillkännager detta för regeringen.

Är det billigare att äga en elbil?

none id="readability-page-1" class="page">

Elpriserna stiger och bensin- och dieselpriserna likaså. För att reda ut den ekonomiska lönsamheten avseende drivmedel så kommer nu bilbranschorganisationen Mobility Sweden med klara besked. Elbilen är fortsatt billigast.

Är det lönt att köpa elbil?

none id="readability-page-1" class="page">

Elpriserna stiger och bensin- och dieselpriserna likaså. För att reda ut den ekonomiska lönsamheten avseende drivmedel så kommer nu bilbranschorganisationen Mobility Sweden med klara besked. Elbilen är fortsatt billigast.

När lönar det sig att ha elbil?

Att köra på el är hållbart, ekonomiskt och roligt. Och i takt med att batterierna blir större och kapaciteten i laddarna ökar, kommer elbilen längre och längre på en laddning. Idag har flera elbilar en räckvidd på runt 40 mil. Vi på E.ON satsar på framtidens drivmedel, genom att sätta upp ännu fler snabbladdare, där du laddar din elbil med el från sol, vind och vatten.

Det finns många myter om elbilar. En är att elbilars maximala körsträcka inte räcker. Men stämmer det verkligen? Se filmen och få reda på om myterna är sanna eller inte.

 • Fem myter om elbilar
 • Fördelar
 • Så mycket sparar du
 • Tips
 • Frågor och svar

Vad kostar det att köra 1000 mil med elbil?

Det är enklare att räkna ut vad det kostar att ladda en elbil än många tror. Genom att multiplicera bilens batterikapacitet med kostnaden för elen får du fram svaret. Eftersom alla bilar har olika stora batterier varierar kostnaden beroende på vilken bilmodell du tittar på. Det samma gäller priset på el som varierar beroende på om du laddar hemma, på stan eller vid en offentlig laddstation med snabbladdare.

Att ladda en elbil är betydligt billigare än att tanka en bil med bensin eller diesel. Detta trots att elen blivit dyrare senaste åren och att den nu 2023 är uppe på rekordhöga nivåer.

Kostnaden för att ladda en elbil beror på var du laddar och hur stort batteri din bil har. Genom att multiplicera bilens batterikapacitet med elpriset får du fram en ungefärlig kostnad för att ladda din elbil. På så sätt kan du också få fram en ungefärlig kostnad per mil.

Varför ta bort miljöbonus?

Klimatbonus innebär att den som köper ny elbil har rätt att ansöka om kompensation hos Transportstyrelsen. Systemet bonus-malus infördes 2018 och syftet har varit att få fler att satsa på klimatsmarta fordon.

Den andra hälften av bonus-malus-systemet är att den som köper bensin- eller dieselbilar betalar en straffskatt som betalar bonusen till klimatsmarta bilar. Den delen blir dock kvar.

”Malusen behålls oförändrad och bidrar fortsatt till styrning mot elbilar”, skriver Niki Westerberg, pressekreterare på näringsdepartementet, i ett sms till TT.

Vilka bilar har 360 kr i skatt?

Regeringen vill höja skatten på nya bensin- och dieselbilar för tredje gången sedan bonus-malus infördes 1 juli 2018. En suv som Volvo XC60 B5 AWD som för 3,5 år sedan kostade omkring 1500 kronor i skatt kommer att få omkring 13 000 kronor i ny årlig skatt från 1 juli nästa år.

Anledningen är att systemet med bonus-malus inte längre går ihop. Svenskarna köper så många elbilar och laddhybrider att straffskatten på bensin- och dieselbilar inte längre täcker skattetappet. Hittills i år är andelen laddbara bilar 49 procent, varav 26 procent laddhybrider och 14 procent elbilar.

Vad händer med bilskatten 2023?

Fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, det vill säga de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

När lönar det sig inte med elbil?

Elbilar kostar visserligen mer i inköp, men ger en betydligt lägre driftkostnad. I norra Sverige lönar sig elbilen mest.

Branschorganisationen Bil Sweden har räknat ut kostnaden att köra bil i olika delar av landet.

Hur ska alla ha råd med elbil?

Sverige är i ett läge med stora utmaningar: höga energipriser, inflation, klimatkris och en kraftig förlust av biologisk mångfald. Det är ett svårt läge, men med tydligt ledarskap och solidarisk politik kan dessa utmaningar vändas till möjligheter för hela landet.

Sverige har skrivit under Parisavtalet, har klimatåtaganden genom EU och nationellt fastslagna klimatmål. Bakgrunden är enkel, misslyckas vi med Parisavtalet är konsekvenserna oacceptabla och oåterkalleliga.