:

När är ISK bättre än depå?

Innehållsförteckning:

 1. När är ISK bättre än depå?
 2. Kan man flytta aktier mellan ISK?
 3. Kan man flytta pengar från ISK?
 4. Vad är skillnad mellan depå och ISK?
 5. Vad är nackdelen med ISK?
 6. När lönar det sig inte att ha ISK?
 7. Vad kostar det att flytta ISK?
 8. Vad kostar det att flytta aktier?
 9. När ska man inte ha pengar på ISK?
 10. När lönar det sig att ha ISK?
 11. När lönar det sig inte med ISK?
 12. När blir ISK skattefritt?
 13. Hur många ISK ska man ha?
 14. Hur lång tid tar det att flytta ISK?
 15. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

När är ISK bättre än depå?

Sedan investeringssparkontot togs fram har det varit det klart bättre alternativet skattemässigt. Visserligen kan man kvittera vinster mot förluster och undgå att skatta då börsen går ner med en depå. Men sett över några år har ISK trots detta gett klart lägst skattekostnad.

Mellan åren 2016 och 2021 gick Stockholmsbörsen väldigt starkt. Samtidigt var statslåneräntan låg vilket resulterade i stora vinster och låga skatter för privatpersoner som sparade på ISK. Hade du under början av 2016 placerat 100 000 kronor i en svensk indexfond – Länsförsäkringar Sverige Indexnära – hade du i slutet av 2021 kunnat ta ut 223 286 kronor, med ett ISK-konto. Det motsvarar en avkastning på 123% på 6 år, efter såväl fondavgifter som skatter. Hade du istället valt att placera samma summa på en depå hade det uttagningsbara kapitalet efter skatter och avgifter endast varit 187 355 kronor.

Hade man som sparare varit mer aktiv med en depå hade skatten blivit ännu högre. Tabellen nedan visar skattekostnaden och dess påverkan på avkastningen om en sparare varje år sålt och köpt tillbaka samma indexfond. Exemplet kan verka märkligt men syftar på att visa skattekostnader för en aktiva handlare.

ISK är likt kapitalförsäkringen ett schablonbeskattat konto. Skatten som betalas utgår ifrån ett kapitalunderlag, vilket är ett slags medelvärde på portföljen under året. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan + 1%-enhet. Summan av det blir schablonintäkten och slutligen dras 30% av det värdet i skatt.

Under mätperioden ovan – 2016 till 2021 – har statslåneräntan varit väldigt låg. Detta har gjort att ISK-skatten de senaste året legat kring 0,375% och 0,447%. Nu ser dock läget annorlunda ut och mycket pekar på att vi under kommande år kommer leva med högre räntor. Statslåneräntan per den 28:e oktober 2022 låg på 2,26%, vilket kommer leda till väsentligt högre skattekostnader på ISK framåt.

Kan man flytta aktier mellan ISK?

Ja det kan du, men om du flyttar aktier eller andra investeringstillgångar från en depå eller ett värdepapperskonto anses du ha sålt dessa. Du kommer att få en kontrolluppgift på försäljningsersättningen och du ska redovisa en kapitalvinst eller en kapitalförlust i den deklaration som du lämnar året efter överföringen.

Om aktierna har stigit i värde och du ska redovisa en kapitalvinst i deklarationen så tänk på att det inte har innehållits någon preliminärskatt på vinsten. Detta kan innebära att du får en kvarskatt som du måste betala vilket i sin tur kan innebära att du senare måste ta ut pengar från kontot för att kunna betala skatten.

Kan man flytta pengar från ISK?

Har du kontanter eller kapital placerat i räntor på ditt investeringgsparkonto? Då finns det pengar att tjäna på att flytta dem, annars är risken stor att skatten äter upp din eventuella avkastning.

I år, 2020, är skatten på investeringssparkonton (ISK) 0,375 %. Eftersom ett ISK schablonbeskattas, dvs skatten tas ut på hela värdet i ditt sparande och inte bara på den vinst du gör som vid ett traditionellt depåsparande, innebär det att det är mycket oförmånligt att ha kontanta medel liggandes på ditt konto.

Vad är skillnad mellan depå och ISK?

ISK och KF förenklar

Fördelarna med att ha sina placeringar på ett schablonbeskattat konto, såsom nämnda ISK och KF, är flera. Dels behöver du själv inte spara allt underlag för deklarationen, då din bank/mäklare gör detta åt dig samt skickar den till Skatteverket, dels är det en förmånlig skatt.

Vad är nackdelen med ISK?

Investeringssparkonto infördes som en ny sparform 2012 för att underlätta för småsparare att spara i fonder och aktier. Tidigare var den vanligaste sparformen det som kallas aktiekonto, där du var tvungen att betala 30 % skatt på all vinst du gjorde vid försäljning av aktier eller fonder.

Med ett investeringssparkonto betalar du i stället en årlig schablonskatt på det totala beloppet som finns på ditt konto.

När du köper och säljer aktier via ett aktiekonto behöver du deklarera din förluster och vinster i deklarationen. Det innebär att du måste betala skatt på eventuella reavinster och när du tar ut pengar från kontot. Samtidigt, om dina aktier skulle gå i förlust, behöver du inte betala någon skatt. Istället kan du kvitta dina förluster i din deklaration. Ett aktiekonto är således mer förmånligt om du skulle redovisa en kapitalförlust på dina aktier, och ett investeringssparkonto är mer förmånligt om du skulle redovisa en kapitalvinst.

När lönar det sig inte att ha ISK?

Det finns olika konton som man kan handla aktier i, så som vanliga depåer, investeringssparkonton eller kapitalförsäkringar. Du kan till exempel inte ha aktier i ett sparkonto utan du behöver ha ett speciellt handelskonto till din aktiehandel.

När du väljer konto att handla aktier i är det ett par saker du behöver tänka på. Du kan välja konto på ett flertal sätt. De två vanligaste tillvägagångssätten är att göra som alla andra, eller undersöka olika kontons egenskaper och ta ställning därefter. Alla konton passar inte alla, utan du bör välja ett konto som passar utifrån dina förutsättningar.

Generellt sett är investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring det mest gynnsamma om du tror att din avkastning kommer att bli högre än 2,94 % för 2023. Det är på grund av att skatten på ISK och kapitalförsäkring är 30 % av statslåneräntan (året innan), och på en vanlig depå (som aktie- och fondkonto) betalas 30 % kapitalvinstskatt på eventuella vinster. Se räkneexempel här nedanför!

Vad kostar det att flytta ISK?

Du kan inte flytta själva kontot men du kan, i de flesta fall, flytta innehavet.

Det är inte säkert att du kan flytta hela innehavet. Varje tillhandahållare har sina egna regler för flytt av innehav. Det kan till exempel vara omöjligt att flytta fondandelar i en fond som förvaltas av tillhandahållaren.

Viktigt: Det finns tillhandahållare som inte tillåter flytt, eller som gör det väldigt dyrt att flytta. Detta är en viktig punkt att kolla upp innan man väljer tillhandahållare.

Det beror på tillhandahållarens regler och vilken sorts flytt du vill göra.

Många, men inte alla, ISK-tillhandahållare låter dig flytta gratis om du vill flytta hela ditt innehav. Vill du däremot flytta bara vissa tillgångar betalar du en flyttavgift.

Hur denna flyttavgift beräknas varierar mellan olika tillhandhållare. Vissa debiterar till exempel en kostnad per aktiebolag när du flyttar aktier, men har ett tak för att förhindra att det blir jättedyrt för kunder som vill flytta aktier i många olika bolag samtidigt.

Vad kostar det att flytta aktier?

Är intresserad av att byta från en nätmäklare till en annan (i mitt fall från Avanza till Nordnet). Jag har två ISK-konton, båda med flertalet fonder (mestadels aktiva, blandning av svenska och amerikanska fonder).

Om jag förstår rätt (Genererar en flytt mellan mina ISK någon skatteeffekt? | Nordnet 5) så kostar det inget att flytta ISK, inget påslag på schablonskatten etc. Stämmer detta?

När ska man inte ha pengar på ISK?

Har du kontanter eller kapital placerat i räntor på ditt investeringgsparkonto? Då finns det pengar att tjäna på att flytta dem, annars är risken stor att skatten äter upp din eventuella avkastning.

I år, 2020, är skatten på investeringssparkonton (ISK) 0,375 %. Eftersom ett ISK schablonbeskattas, dvs skatten tas ut på hela värdet i ditt sparande och inte bara på den vinst du gör som vid ett traditionellt depåsparande, innebär det att det är mycket oförmånligt att ha kontanta medel liggandes på ditt konto.

När lönar det sig att ha ISK?

Investeringssparkontot, ISK, infördes i Sverige den 1 januari 2012. Sparformen erbjöds till privatpersoner och skulle stimulera sparande i aktier och fonder. Med ett ISK sköts deklarationen automatiskt, och framför allt har skatten på investeringssparkontot varit väsentligt lägre än för en traditionell aktiedepå. 

Sedan införandet av ISK har sparformen seglat upp i popularitet bland spararna. Hela hälften av alla svenskar sparar på ISK, och framför allt är det för det långsiktiga pensionssparandet. 

Under ISKs tioåriga liv har flertalet förändringar gjort att beräkningsunderlaget för skattenivån ändrats. Det har resulterat i att trots att statslåneräntan inte är på en rekordnivå landar ändock ISK-skattenivån för 2023 rekordhögt. Mer om detta kan du läsa här. 

När lönar det sig inte med ISK?

Tidöavtalet är det avtal som slöts i oktober 2022 mellan L, M, KD och SD. Med det avtalet som grund är tanken att SD ska stödja en regering bestående av de andra tre partierna samt att de fyra partierna tillsammans ska förhandla budget framöver. Avtalet är på 62 sidor och innehåller både överenskommelser om sakpolitik och om formerna för samverkan. Hela Tidöavtalet finns som pdf här.

På sidan 59 berör Tidöavtalet ISK-skatt. I en punktlista över saker som de fyra partierna vill ska genomföras står det:

Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri.

När blir ISK skattefritt?

Tidöavtalet är det avtal som slöts i oktober 2022 mellan L, M, KD och SD. Med det avtalet som grund är tanken att SD ska stödja en regering bestående av de andra tre partierna samt att de fyra partierna tillsammans ska förhandla budget framöver. Avtalet är på 62 sidor och innehåller både överenskommelser om sakpolitik och om formerna för samverkan. Hela Tidöavtalet finns som pdf här.

På sidan 59 berör Tidöavtalet ISK-skatt. I en punktlista över saker som de fyra partierna vill ska genomföras står det:

Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri.

Hur många ISK ska man ha?

Finns det någon nackdel med att ha flera ISK-konton för olika sparanden jämfört med ett eller två?

Jag gillar att ha tydlig uppdelning och skulle vilja ha separata konton för pensionssparanden, långsiktigt sparande samt sparanden till våra syskonbarn (4 stycken). Finns det någon nackdel, förutom extra tid att organisera och styra upp det?

Hur lång tid tar det att flytta ISK?

Hela processen är enkel; fyll bara i var du vill flytta pengarna från, och till vilket Lysa-konto du vill att de investeras. Då flytten sker direkt mellan två ISK-konton utgör flytten inte grund för beskattning och Lysa tar inte ut någon flyttavgift. En ISK-flytt till Lysa i tre enkla steg:

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.