:

Vad betyder utställd faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder utställd faktura?
 2. Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?
 3. Hur sent kan man få en faktura?
 4. Hur sent kan ett företag skicka faktura?
 5. Hur ser man om en faktura är betald?
 6. Hur ser jag om en faktura är betald?
 7. Hur lång tid har hantverkare på sig att fakturera?
 8. Vad händer om man är sen med en faktura?
 9. När måste man ställa ut en faktura?
 10. När måste man betala en faktura?
 11. Kan man betala en faktura två gånger?
 12. Får man fakturera med 10 dagar?
 13. När ska man betala hantverkare?
 14. När går fakturan till inkasso?
 15. Kan man fakturera i efterhand?

Vad betyder utställd faktura?

Att skriva fel uppgifter på fakturan kan bli kostsamt i slutändan. Här är fem vanliga fel – och svaret på hur du ska göra rätt.

I mitt arbete som redovisningskonsult stöter jag ofta på fakturor som är felaktigt utställda. Om du har gjort fel en längre tid på dina fakturor utan att upptäcka detta kan det både blir dyrt och komplicerat att korrigera. Om det är du som har erhållit en felaktig faktura bör du kontakta leverantören och be om en kreditering av fakturan för att sedan erhålla en ny som är korrekt utställd. Här är fem vanliga fel, och svaret på hur du gör rätt:

Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?

Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Fråga: Hur lång tid har man på sig att fakturera någon för utfört arbete eller tjänst?

Hur sent kan man få en faktura?

Huvudregeln är att det löper en tioårig preskriptionstid på fordringar mellan näringsidkare. Det innebär att man med giltig verkan kan skicka fakturor långt efter att fordran uppkom. Avtalsparter har en långtgående lojalitetsplikt gentemot varandra och ska agera lojalt, vilket innebär att även fakturor ska hanteras på ett för motparten förutsebart och korrekt sätt. Det är dock inget direkt lagbrott att vänta med att skicka fakturor på sina anspråk.

När det gäller invändningar mot en fakturas belopp så ska dessa riktas i anslutning till att man tar emot fakturan. Även detta är ett utlopp av lojalitetsplikten - dvs. att agera på ett sätt som är förutsebart och rätt gentemot sin avtalsmotpart. Däremot så finns det alltså inget lagstadgat krav mot att bestrida inom någon viss tid, som skulle innebära att ens möjligheter att invända mot framställd faktura skulle inskränkas eller försvinna.

Det som kan hända är att man genom sin passivitet, för tiden innan bestridandet, agerat på ett sätt som gjort att motparten trott att man accepterat fordran och dess storlek. Bundenhet genom passivitet är visserligen en undantagsregel, men kan inträffa. Då kan man argumentera för att en situation kan ha uppkommit som gör att man försuttit sin rätt att bestrida med rättslig verkan.

Hur sent kan ett företag skicka faktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Hur ser man om en faktura är betald?

Du kan alltid kontrollera status på alla dina fakturor ifall du skulle vara osäker på om du betalt.

Nå dina fakturor i appen

Hur ser jag om en faktura är betald?

Vill du undvika att stå i kö för att betala dina räkningar och dessutom slippa betala en avgift för varje räkning? Läs mer om fakturanummer, ocr-nummer, samt olika sätt att betala dina räkningar i internetbanken och appen. Enkelt, snabbt och billigt!

Hur lång tid har hantverkare på sig att fakturera?

Det absolut bästa man kan göra för att skydda sig mot oärliga hantverkare är att göra ett gott förarbete. Det är lätt att vara ivrig när man väl bestämt sig. Kanske ditt badrum är i ett sådant dåligt skick att det verkligen behöver åtgärdas snabbt. Det lönar sig dock alltid att leta efter en hantverkare med goda referenser och ett stabilt företag. Se gärna vår artikel om just anlitande av hantverkare.

När du väl bestämt dig; se till att ett riktigt avtal skrivs mellan dig och hantverkaren. Enbart offerten räcker inte. Man ska också passa sig för dåligt skrivna avtal, ett exempel på detta är hantverkare som kommer dragandes med 30 sidor fullspäckad text som endast en branschjurist kan förstå eller bara en enda sida där hantverkaren lovar att ta ansvar för allt och vara så försiktig som möjligt. Det kan ju verka professionellt med en snygg logga från en dyr advokatbyrå, men ett bra avtal ska vara skrivet på ett sådant sätt så att vem som helst ska kunna (och vilja) läsa det. Saker och ting ska vara klart formulerade och lätta att förstå. Inom branschen finns det standardavtal som Hantverkarformuläret och ABS 09 som kan rekommenderas.

Ett bra avtal ger dig information om hur frågor som uppkommer ska lösas och skyddar dig mot framtida problem. Konsumenttjänstlagen gäller för hantverks/entreprenadtjänster som en konsument beställt. Lagen ger dig som konsument vissa rättigheter och skydd men dessa är övergripande. Utan ett avtal blir det väldigt svårt att reda ut vem som ska stå för till exempel extra material när ord står mot ord. Hantverkaren säger att du gått med på att betala extra material, medan du kommer ihåg att allt material skulle ingå. Känner du dig osäker på ett avtals innehåll? Gå till en bostadsjurist och få det kontrollerat och förklarat innan du skriver på.

Det förekommer att hantverkare vill ha betalt i förväg. Kunden befinner sig sedan i en situation där man betalat, men fått felaktigt eller inte färdigt resultat och vill ha pengarna tillbaka. Det finns inget krav i lag att betala i förväg. Man har ingen skyldighet att betala innan ett arbete utförts. Däremot kan det vara rimligt med delbetalning efter varje utförd fas, särskilt när det gäller större jobb. Kräver en hantverkare betalt i förväg så anlita någon annan. Att man vill ha betalt i förväg kan också vara ett tecken på att ekonomin är dålig i företaget. Går företaget i konkurs är chansen att få tillbaka några pengar överhuvudtaget i stort sett borta.

Som konsument ska man alltid komma ihåg att det absolut bästa förhandlingsvapnet man har är sina pengar.

Vad händer om man är sen med en faktura?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

När måste man ställa ut en faktura?

Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

 • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

 • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

 • Ditt momsregistreringsnummer.

 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

 • Ditt namn/företagsnamn och adress.

 • Köparens namn och adress.

 • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

 • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

 • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

 • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.

När måste man betala en faktura?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag uppfattade det som handlar din fråga om vilka dina rättigheter och skyldigheter är gällande betalning av en faktura för en avtalad tjänst. Jag utgår ifrån att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbetet eftersom ingen ytterligare information framgår utav frågan.

Kan man betala en faktura två gånger?

Har du betalat din faktura två gånger så kommer beloppet att dras av på din nästkommande faktura, detta sker per automatik och det är inget som du behöver kontakta oss för.

Skulle du dock vilja få pengarna återbetalade så ber vi dig kontakta oss via mejl [email protected] så ser vi till att pengarna sätts tillbaka på ditt konto.

Får man fakturera med 10 dagar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att själva tjänsten i sig faller in under bestämmelserna i konsumenttjänstlagen. Lagen har företräde framför avtal om det är så att ett visst förhållande finns reglerat i lagen.

När ska man betala hantverkare?

 • När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Hantverkaren ska enligt lagen utföra sitt arbete på ett fackmässigt sätt.

 • För vissa arbeten i din bostad har du rätt att klaga på fel i upp till tio år. 

 • En del arbeten får du enligt lag inte göra själv. Om du utför el- och VVS-arbeten själv kan det bli försäkringsproblem om det uppstår en skada. 

 • Det är viktigt med skriftliga avtal. Se till att pris, vad som ska göras och när arbetet ska vara klart finns i skrift. Länk till färdiga mallar och avtal hittar du längre ned på sidan. 

 • Har du fått ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas. Har du fått ett ungefärligt pris får det max överstigas med 15 procent om inte annat framgår av avtalet.  

När går fakturan till inkasso?

Har du fått ett inkassokrav i brevlådan? Har du fått en sådan där obehaglig klump i magen och vet inte vad du ska göra? I den här artikeln får du koll på vad ett inkassokrav är vad du ska göra om du får ett krav från ett inkassoföretag.

 • Dubbelkolla att kravet stämmer och bestrid kravet om det är felaktigt
 • Betala in kravet inom den specificerade tiden för att undvika att hamna hos Kronofogden
 • Hör av dig till inkassoföretaget om du inte kan betala och fråga om ni kan komma överens om en amorteringsplan

Kan man fakturera i efterhand?

Hej! Om en kund vägrar att betala fakturor till följd av att den anser att avtalet är uppsagt, vad kan man vidta för åtgärder då? Om man glömt fakturera för utfört arbete, vilket upptäcktes vid en genomgång, har man rätt till att fakturera i efterhand?

Hej!