:

Hur blir man frivilligt skattskyldig?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir man frivilligt skattskyldig?
 2. Vad menas med frivillig skattskyldighet?
 3. När inträder frivillig skattskyldighet?
 4. Vad är en momspliktig verksamhet?
 5. Vilka företag är momsbefriade?
 6. Hur registrerar man sig för moms?
 7. Vad händer om man inte redovisar moms?
 8. När ska enskild firma deklarera moms?
 9. Kan man vara momsregistrerad utan f-skatt?
 10. Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?
 11. Vad händer om man inte är momsregistrerad?
 12. Kan en privatperson vara momsregistrerad?
 13. Kan man vara momsregistrerad utan F-skatt?
 14. När behöver man inte redovisa moms?
 15. Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?

Hur blir man frivilligt skattskyldig?

Fastighetsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster kan beviljas frivillig skattskyldighet för moms om de hyr ut lokaler eller hela byggnader till företag som bedriver momspliktig verksamhet. Genom att utfärda en hyresavi med moms inom sex månader från det att hyresgästen flyttar in kan både hyresgästen och uthyraren dra nytta av detta arrangemang. Att bli frivilligt skattskyldig kan minska kostnaderna och göra verksamheten mer konkurrenskraftig, särskilt för uthyrare som hyr ut lokaler till företag som bedriver momspliktig verksamhet.

Vad menas med frivillig skattskyldighet?

I en nyligen publicerad promemoria föreslår Skatteverket utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet avseende moms vid uthyrning av lokal. Nya regler i enlighet med förslaget skulle medföra stora förenklingar för fastighetsägare och betydande positiva effekter för hyresgäster som bedriver momsfri verksamhet.

Uthyrning av verksamhetslokaler är i regel inte momspliktigt, vilket innebär att det inte heller föreligger avdragsrätt för ingående moms hänförlig till uthyrningen. Enligt nuvarande regelverk finns dock möjlighet att vara frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler, förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Kraven enligt nuvarande regler är att lokalen stadigvarande användas i en verksamhet som medför skattskyldighet till moms. Reglerna är krångliga och har under årens lopp givit upphov till ett stort antal gränsdragningsfrågor. 

När inträder frivillig skattskyldighet?

Den frivilliga skattskyldigheten upphör först när det inte längre finns förutsättningar för sådan skattskyldighet (9 kap. 6 § ML). Det ska vara fråga om omständigheter som faktiskt har inträffat. Den skattskyldige har alltså inte möjlighet att dessförinnan på egen begäran låta den frivilliga skattskyldigheten upphöra. Det finns ett undantag från detta vid fastighetsöverlåtelser, se nedan under överlåtelser.

Skattskyldigheten för uthyrning av lokaler i en fastighet upphör när fastighetsägaren eller annan hyresvärd övergår till att använda fastigheten för ett annat ändamål än för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse (9 kap. 6 § första stycket 1 ML). Exempel på sådan ändrad användning är att en uthyrare tar lokalen i anspråk för egen verksamhet, att en skattskyldig hyresgäst flyttar och en skattefri hyresgäst i stället hyr samma lokal samt då en lokal börjar användas som bostad. Ett annat exempel är när en förstahandshyresgästs frivilliga skattskyldighet upphör. Även fastighetsägarens frivilliga skattskyldighet kan då upphöra. I vissa fall då en andrahandshyresgästs frivilliga skattskyldighet upphör kan både förstahandshyresgästens och fastighetsägarens skattskyldighet upphöra.

Det faktum att en hyresvärd medger sin hyresgäst hyresfrihet under en viss tid behöver inte innebära att det därigenom blir en ändrad användning av lokalen. Hyresfriheten är inte en ändrad användning om det finns affärsmässiga skäl för hyresvärden att tillfälligt inte ta ut någon ersättning samtidigt som avsikten är att hyresgästen ska återgå till att betala hyra framöver. Den frivilliga skattskyldigheten kan därför kvarstå i sådana fall.

Vad är en momspliktig verksamhet?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Vilka företag är momsbefriade?

30 000 kronor. Tjänar du mindre än så på din försäljning kan du tillhöra dem som slipper betala moms för din verksamhet. Men det är inte helt säkert.

För att tillhöra momsbefriade verksamheter här i Sverige går det alltså en gräns vid 30 000 kronor. Räknar du själv med att din försäljning inte kommer dra in mer pengar än så, är du troligen befriad från att redovisa moms till myndigheten Skatteverket. Det här gäller ifall du enbart säljer tjänster och varor här i Sverige. Du behöver då inte registrera dig för att betala någon moms. Företag som tjänar mer ska däremot betala in både skatt och moms till myndigheten.

Hur registrerar man sig för moms?

Företag tar ut indirekta skatter åt kommuner och myndigheter. Reglerna gällande detta kan skilja sig kraftigt från land till land, till och med mellan delstater, och kan gälla fysiska varor, digitala produkter och tjänster.

Dessa skatter är inte detsamma som direkta skatter, som t.ex. inkomstskatt, som personer eller företag betalar direkt till myndigheterna baserat på inkomst eller intäkter. Istället betalas indirekta skatter för försäljningen av varor eller tjänster av kunden, via företaget.

Indirekta skatter har många namn runtom i världen. Indirekt skatt kallas omsättningsskatt i USA, mervärdesskatt (moms) i Europa, Goods and Services Tax (GST) i Australien och and konsumtionsskatt (JCT) i Japan. Hanteringen för att ta ut skatt kan variera kraftigt men resultatet är detsamma: Slutkunden betalar skatten.

Vad händer om man inte redovisar moms?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

När ska enskild firma deklarera moms?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Kan man vara momsregistrerad utan f-skatt?

Skulle det vara så att du inte har registrerat dig för f-skatt fast du borde ha gjort det kan du drabbas av både kvarskatt och dessutom kostnadsränta på den slutgiltiga skatten som Skatteverket fastställer.

Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Vad händer om man inte är momsregistrerad?

Riksdagen har beslutat om att höja den frivilliga omsättningsgränsen för moms från 30 000 kr till 80 000 kr. Här kikar vi närmare på vad de nya reglerna innebär.

Kan en privatperson vara momsregistrerad?

Om man bedriver verksamhet och har för avsikt att sälja varor eller tjänster som är momspliktiga ska man anmäla sig till Skatteverket för att bli momsregistrerad.

Momsregistrering ska ske senast 14 dagar innan man påbörjar sin verksamhet.

Kan man vara momsregistrerad utan F-skatt?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

När behöver man inte redovisa moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?

Är det någon som vet det? Har läst 12000 här i forumet men det låter lite mycket... Vad får man tjäna pengar på då? Sälja bilder till både företag och privatpersoner??

Nja, jag känner personer som driver egen firma och som brukar fråga minst tre personer på Skatteverket p.g.a. att de brukar få minst två olika svar.