:

När ska Jämkningshandling upprättas?

Innehållsförteckning:

 1. När ska Jämkningshandling upprättas?
 2. Hur gör man för att jämka?
 3. Vad ska en Jämkningshandling innehålla?
 4. Är fastighetsbolag momspliktiga?
 5. Vad innebär jämkning av moms?
 6. När får man tillbaka jämkning?
 7. Måste man ansöka om jämkning?
 8. Hur mycket får man tillbaka på jämkning?
 9. Hur fungerar det med avdragbar moms?
 10. Hur mycket är jämkningen?
 11. Är det bra att jämka?
 12. Vem ska jämka?
 13. Vad är jämkning moms?
 14. Hur mycket moms kan man få tillbaka?
 15. Måste man ha jämkning?

När ska Jämkningshandling upprättas?

Den som säljer en fastighet ska utfärda en jämkningshandling senast vid överlåtelsetidpunkten, d.v.s. när fastigheten är levererad. Det gäller om den som köper fastigheten övertar säljarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt enligt ordalydelsen i 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Vid överlåtelsetidpunkten måste säljaren också överlämna kopior av eventuella jämkningshandlingar från tidigare ägare, under förutsättning att korrigeringstiden inte har löpt ut för den tidigare ägarens avdrag. Om parterna före överlåtelsetidpunkten har avtalat om att säljaren ska överlämna en jämkningshandling till köparen vid en senare tidpunkt får även en sådan handling anses vara utfärdad eller överlämnad i rätt tid. Det gäller under förutsättning att säljaren överlämnar jämkningshandlingen till köparen innan köparen ändrar användningen av fastigheten på så sätt att avdragsrätten minskar eller köparen säljer fastigheten.

För att köparen ska kunna styrka sin rätt att jämka säljarens eller tidigare ägares avdrag för ingående skatt till sin fördel är det inget som hindrar att säljaren utfärdar en jämkningshandling eller överlämnar en kopia av en tidigare ägares jämkningshandling till köparen efter överlåtelsetidpunkten. Det gäller oavsett om parterna tidigare har avtalat om att handlingen ska överlämnas efter fastighetsöverlåtelsen eller inte.

Skyldigheten att fullgöra jämkningen av tidigare gjorda avdrag kvarstår hos säljaren om säljaren inte har utfärdat en komplett jämkningshandling i rätt tid. Säljaren blir därför skyldig att jämka avdraget för ingående skatt till sin nackdel om köparen ändrar användningen av fastigheten på så sätt att avdragsrätten minskar eller säljer fastigheten inom korrigeringstiden. Detsamma gäller om säljaren inte har överlämnat kopior av eventuella jämkningshandlingar från tidigare ägare. Skatteverket anser att skyldigheten att fullgöra jämkningen kvarstår hos den säljare som inte har utfärdat eller överlämnat kopior av jämkningshandlingar i rätt tid även om fastigheten har överlåtits i flera led.

Hur gör man för att jämka?

Du som är pensionär eller snart ska gå i pension kan behöva se över skatteavdragen som Pensionsmyndigheten och andra pensionsutbetalare gör. Det är viktigt för att undvika kvarskatt. 

Som pensionär får du ofta pension från olika pensionsutbetalare som till exempel Pensionsmyndigheten och tjänstepensionsbolagen. Du kanske fortfarande också arbetar och får lön.

Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga. Därför är det viktigt att du ser över skatteavdragen på dina inkomster och ser vad som dras i skatt på respektive inkomst.

Vill du höja ditt skatteavdrag på den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten anmäler du det till oss när du loggar in på Mina sidor.

 • Om du har F-skattsedel drar vi 30 procent i skatt.
 • Om du har FA-skattsedel (gäller dig som har både A- och F-skattsedel) drar vi skatt enligt den tabell som gäller för dig.
 • Vill du att vi ska räknas som sidoarbetsgivare och dra 30 procent i skatt måste du anmäla det till oss. 

Vad ska en Jämkningshandling innehålla?

Publicerat 16 maj, 2023

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande hantering av jämkningshandlingar i de fall köparen övertar säljarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt.

Är fastighetsbolag momspliktiga?

Uthyrning av fastighet är i regel undantagen från moms, det vill säga att den som hyr ut fastigheten inte får ta ut någon moms på hyran och har då inte heller rätt att göra avdrag för ingående moms. Samtidigt finns ett begrepp som heter frivilligt skattskyldig, vilket innebär att du som hyr en fastighet får ta ut moms på hyran för lokaler.Det är för den som stadigvarande bedriver en momspliktig verksamhet i lokalen eller fastigheten. Uthyraren får då göra avdrag för ingående moms på kostnader som är kopplade till den uthyrda lokalen och avdrag för momsen som är gemensamma kostnader.

När hyran aviseras ut innehåller den utgående moms (till hyresgäster som är momspliktiga). Då måste man ha posten förutbetalda hyror i åtanke när det kommer till redovisningen. Eftersom de flesta hyror aviseras och betalas i förskott kommer detta i sin tur påverka momsdeklarationen.

Vad innebär jämkning av moms?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

När får man tillbaka jämkning?

Jämkning innebär att din huvudutbetalare gör ett lägre eller ett högre skatteavdrag från inkomsten än vad som ska göras enligt skattetabell. Syftet är att uppnå bättre överensstämmelse mellan preliminär skatt och din slutliga skatt. Du kan ansöka om jämkning av bland annat följande skäl:

 • Du har inkomst endast under en del av året.
 • Du har sidoinkomster som det inte görs skatteavdrag på, exempelvis kapitalvinster.
 • Du har höga kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats.
 • Du har avdragsgilla utgifter för exempelvis ränteutgifter eller pensionsförsäkringspremier.

Måste man ansöka om jämkning?

Jämkning sker om en arbetstagare ber sin arbetsgivare att genomföra lägre eller högre skatteinbetalningar än gällande skattetabell. Detta sker för att den preliminära skatten ska vara så nära den slutgiltiga skatten som möjligt. Främst sker detta för att undvika stor restskatt.

Enklaste vägen att genomföra en jämkning är att logga in med hjälp av E-legitimation på Skatteverkets hemsida och ansöka om detta.

Hur mycket får man tillbaka på jämkning?

22 feb 2023

När kostnaderna skenar blir skattejämkning är alltmer efterfrågat. Faktum är att om man inte jämkar, och istället får tillbaka på skatten som en klumpsumma varje år, så kan detta likställas med ett helt räntefritt lån till staten. Varför inte låta pengarna jobba för dig istället?

Hur fungerar det med avdragbar moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Hur mycket är jämkningen?

Jämkning av bolån – så går du tillvägaSkulle du föredra att jämka din skatt så att du får ränteavdraget utbetalt månatligen istället för årligen? Om du har ett bolån kan det nämligen leda till att dina löpande utgifter minskas väsentligt. I den här artikeln går vi igenom vad jämkning är och hur du går tillväga för att skattejämka. 

Vad är jämkning?Skattejämkning innebär att skatteavdraget på lönen justeras så att arbetsgivaren drar rätt belopp redan från början istället för att utgå från en schablonmässig skattetabell. Denna tar nämligen inte hänsyn till löntagarens extrainkomster eller rätt till olika avdrag. Syftet med att jämka är alltså att slippa betala restskatt eller minska sina månatliga utgifter istället för att få skatteåterbäring. 

Är det bra att jämka?

En skattejämkning innebär att den preliminära A-skatten justeras så att skattebetalaren ska betala rätt skattebelopp varje månad. Skattetabellerna som arbetsgivare använder tar nämligen inte hänsyn till omständigheter som påverkar hur mycket skatt du i slutändan ska betala. Några exempel är om du endast jobbar periodvis, har höga räntekostnader eller flera arbetsgivare. Genom att jämka kan du därför undvika en situation där du behöver betala restskatt, alternativt minska dina månatliga utgifter om du betalar för mycket preliminärskatt. 

Anledningen till att ditt bolån påverkar hur mycket slutskatt du behöver betala är att räntekostnaderna är avdragsgilla – det vill säga bolån omfattas av ränteavdraget. Ränteavdraget är en skattereduktion som innebär att du får tillbaka 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr, och 21 % på räntekostnader över 100 000 kr. Då bolån vanligtvis rör sig om stora summor, innebär det att dina månatliga utgifter blir avsevärt högre om du inte jämkar.

Vem ska jämka?

Skattejämkning innebär att en förbetald preliminär skatt justeras till att vara högre eller lägre än enligt skattetabellen. Det är vanligt att personer som har flera arbetsgivare eller en lön som varierar kraftigt under årets lopp väljer att jämka. Genom att jämka slipper du riskera kvarskatt eller att betala för mycket skatt under året.

Vad är jämkning moms?

EUD har funnit att säljaren och således inte köparen ska jämka ingående moms som säljaren har dragit av. Av domen följer att Sveriges momsjämkningsbestämmelser inte är förenliga med EU-rätten. Det finns skäl att beakta domen i fall då jämkning kan bli aktuell. Det förefaller även finnas skäl för lagstiftaren att se över de svenska jämkningsbestämmelserna.

För en beskattningsbar person1) som har förvärvat en investeringsvara2), såsom en fastighet, för sin ekonomiska verksamhet3) kan jämkning4) bli aktuell. Den ingående skatten kan genom jämkning både minska och öka. Korrigeringstiden varierar, men kan vara upp till tio år5).

Hur mycket moms kan man få tillbaka?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Måste man ha jämkning?

Jämkning av bolån – så går du tillvägaSkulle du föredra att jämka din skatt så att du får ränteavdraget utbetalt månatligen istället för årligen? Om du har ett bolån kan det nämligen leda till att dina löpande utgifter minskas väsentligt. I den här artikeln går vi igenom vad jämkning är och hur du går tillväga för att skattejämka. 

Vad är jämkning?Skattejämkning innebär att skatteavdraget på lönen justeras så att arbetsgivaren drar rätt belopp redan från början istället för att utgå från en schablonmässig skattetabell. Denna tar nämligen inte hänsyn till löntagarens extrainkomster eller rätt till olika avdrag. Syftet med att jämka är alltså att slippa betala restskatt eller minska sina månatliga utgifter istället för att få skatteåterbäring.