:

Hur kan jag sälja mina Pfizer aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan jag sälja mina Pfizer aktier?
 2. Vad händer med mina Pfizer aktier?
 3. Hur deklarera Pfizer aktier?
 4. Vad är Uppskovsbelopp aktier?
 5. Får man sälja aktier till sig själv?
 6. Hur fort får man pengarna när man säljer aktier?
 7. Vem får mina aktier om jag dör?
 8. Vad händer om en aktie blir Avnoterad?
 9. Är utdelning skattefritt?
 10. Är aktier skattefritt?
 11. Måste man deklarera aktier om man inte sålt?
 12. Måste man deklarera försäljning av aktier?
 13. Får man ge bort aktier gratis?
 14. Får man inte köpa 1 aktie?
 15. Måste man skatta när man säljer aktier?
 16. Is Pharmacia a Swedish company?
 17. Who founded Pharmacia Corporation?
 18. Where did Pharmacia AB come from?
 19. What happened to Pharmacia Biotech?

Hur kan jag sälja mina Pfizer aktier?

Tiotusentals svenskar äger den svenska varianten av Pfizer-aktien som många fick när Pharmacia köptes upp. Snart avnoteras aktien från Stockholmsbörsens iskalla ”Xterna lista”. Som Pfizer-ägare bör man fundera på vad man vill göra med sitt innehav och ta ett beslut senast i början på nästa vecka.

/

Vad händer med mina Pfizer aktier?

A folytatáshoz szükségünk van az Ön hozzájárulására

A webhellyel kapcsolatos felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használunk.  A szükséges sütiket azért használjuk, hogy biztosítsuk webhelyünk megfelelő működését és biztonságát. Ezeknek mindig bekapcsolva kell lenniük. Elemző sütiket használunk a webhely használatának mérésére, annak megismerésére, hogy mely tartalmak a leghasznosabbak a felhasználók számára, és hogy segítsenek ezek fejlesztésében. Marketingcélú sütiket használunk annak elősegítésére, hogy Önnel olyan tartalmakat oszthassunk meg, amelyeket érdekesnek és relevánsnak találhat. Személyre szabási sütiket használunk az Ön preferenciáinak kezeléséhez és az Ön beállításainak megjegyzéséhez. További információkért tekintse meg Süti szabályzatunkat.

Hur deklarera Pfizer aktier?

I tisdagens deklarationschatt svarade Skatteverkets experter Kay Kojer, Karin Sköld Berzelius och Magnus Johansson på läsarnas deklarationsfrågor.

Moderator: God förmiddag allesammans! Skatteverkets experter Kay Kojer, Karin Sköld Berzelius och Magnus Johansson sitter redo att besvara dina deklarationsfrågor.

Vad är Uppskovsbelopp aktier?

Fram till årsskiftet har du fortfarande möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration. Vill du skaffa dig ett grepp om hur mycket skatt du ska betala kan du göra en preliminär skatteberäkning redan nu hos Skatteverket.

För många kan en bra början vara att gå igenom vinster och förluster på sina aktie- och fondaffärer då dessa eventuellt kan kvittas mot varandra. Har du sålt en bostad är det bra att vara ute i god tid och räkna ut din vinst eller förlust. Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett investerings­sparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring behöver du inte fundera på kvittningsreglerna. Du blir istället schablonbeskattad i inkomstslaget kapital.

 • Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot varandra. Om du hittills gjort nettoförluster på marknadsnoterade aktier kan du kvitta dessa mot vinster på alla slags marknadsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper (dock inte räntefonder som enbart placerar i svenska kronor).
 • Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Därför kan det vara en bra idé att sälja vinstaktier du har och på så sätt "plocka" fram vinster att kvitta mot dina förluster. Du kan på samma sätt plocka fram förluster om du har sålt värdepapper med vinst under året.
 • Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till Investeringssparkonto (ISK) så räknas det som en försäljning, som ska deklareras.

Om det efter kvittning av vinst mot förlust på t.ex. aktier ändå återstår en kapitalförlust får endast 70 procent av förlusten dras av mot andra kapitalinkomster (exempelvis utdelningar, ränteinkomster och vinst vid försäljning av privatbostad). Du tjänar alltså på om du kan kvitta förluster vinster.

Du har även möjlighet att använda dig av uppskovsbelopp från tidigare försäljning av privatbostad för att kvitta mot förluster i år. En frivillig återföring av uppskovsbelopp som du tar upp i din deklaration måste vara minst 20 000 kronor. Detta gör du i den deklaration som lämnas 2023. Observera att du bara kan kvitta uppskovet mot 70 procent av värdepappersförlusten (marknadsnoterade). Tänk på att schablonbeskattningen av bostadsuppskov har slopats. Du kan alltså välja att ha uppskovet kvar utan att det kostar något årligen.

Får man sälja aktier till sig själv?

En intern aktieöverlåtelse går till så att ägaren först bildar ett nytt aktiebolag (ett s.k. holdingbolag) för att därefter sälja aktierna i verksamhetsbolaget till det nybildade holdingbolaget. Holdingbolaget betalar till A, antingen med pengar eller med en revers. Vanligtvis överförs aktierna i verksamhetsbolaget till Holdingbolaget för summan av A:s anskaffningskostnad och sparade gränsbelopp. A kapitalvinstbeskattas för sin försäljning i enlighet med 3:12-reglerna. Om A har höga belopp i sparat utdelningsutrymme, som inte kan nyttjas fullt ut vid en försäljning, kan andelsbyte vara ett bra alternativ. Vid ett andelsbyte följer det sparade utdelningsutrymmet med och kan nyttjas längre fram.

Hur fort får man pengarna när man säljer aktier?

Med likviddagar menas antal dagar från affärsdag, vid t.ex. en försäljning, till den dag då pengarna finns tillgängliga på din depå för exempelvis uttag till ditt bankkonto. Likviddagen är alltså den dagen då affären i praktiken går igenom.

Vid handel med aktier och certifikat tillämpas två likviddagar, enligt Stockholmsbörsens bestämmelser (gäller fr.o.m. 2014-10-06). Två likviddagar gäller även vid köp och försäljning av utländska aktier.

Vem får mina aktier om jag dör?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktier du äger kommer att överföras till ditt dödsbo vid dödsfall. Det innebär att om du är gift är det din make som ärver dig. Om du är ogift och har barn är det dina barn som ärver dig. Detta kan du delvis ändra genom ett testamente, om du önskar det. Men dina barn har alltid rätt till sin laglott d.v.s. hälften av vad de annars skulle ha ärvt.

Vad händer om en aktie blir Avnoterad?

Ett förslag ges till dig via den bank eller aktiedepå där dina aktier förvaras. Dessvärre kan du som aktieägare vid ett senare tillfälle falla offer för en tvångsinlösen. Det innebär att majoritetsägaren har köpt 90% av aktierna i bolaget eller mer och har således rätt att köpa ut  de resterande ägarna.  Om du istället väljer att tacka ja till budet placeras något som benämns som acceptansaktier på din aktiedepå. Det sker efter att den sista anmälningsdagen har passerats. Lite drygt en vecka efter den sista svarsdagen konverteras dessa aktier till likvida medel. 

När majoritetsägaren vill köpa ut ett bolag från börsen får du som aktieägare ett erbjudande att ta ställning till. Väljer du att acceptera budet får du en acceptansaktie placerad på din aktiedepå. Den stannar där tills ett par dagar efter sista svarsdag när den konverteras till likvida medel.

Företag blir uppköpta av flera olika anledningar. Det kan vara ett konkurrerande företag som vill köpa upp företaget. Det kan vara gynnsamt eftersom man genom att driva företagen tillsammans kan uppnå synergier och tydliggöra dolda värden. Men det kan också bero på att majoritetsägare vill minska kostnaderna i bolaget. Att vara börsnoterat är inte gratis och genom att köpa ut småspararna och avnotera företaget kan signifikanta besparingar genomföras.

Är utdelning skattefritt?

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

Är aktier skattefritt?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

Vi på Skandia vill hjälpa dig och har därför sammanställt de vanligaste frågorna vi får i deklarationstider.

Skandia är skyldig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket enligt "Lagen om kontrolluppgiftsskyldighet". Denna skyldighet är ofta sammankopplad med den beskattning/deklaration som du ska lämna men inte alltid. Att vi lämnar kontrolluppgift är inte detsamma som att du ska deklarera eller betala skatt för det vi rapporterat.

Måste man deklarera försäljning av aktier?

De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

Värdepapper

Får man ge bort aktier gratis?

Skattehuset hjälper redovisningskonsulter och företagare med skatteexpertis och delägaren Jan-Åke Jernhem förser regelbundet Visma Spcs kunder med aktuell skatteinformation. 

– Aktiebolagslagen styr vad ett aktiebolag får göra och inte göra i olika situationer. Trots det råder stor oklarhet hos många om vad som gäller för gåvor. När kan egentligen ett aktiebolag ge bort pengar eller andra tillgångar till olika mottagare utan att få något tillbaka? Det här krävs för att något skattetekniskt ska få kallas gåva:

Får man inte köpa 1 aktie?

Det finns tre typer av marknadsmissbruk

Insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation är de tre olika sätten som man kan överträda reglerna om marknadsmissbruk.

Måste man skatta när man säljer aktier?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Is Pharmacia a Swedish company?

Pharmacia was a pharmaceutical and biotechnological company in Sweden that merged with the American pharmaceutical company Upjohn in 1995. Pharmacia company was founded in 1911 in Stockholm, Sweden by pharmacist Gustav Felix Grönfeldt at the Elgen Pharmacy.

Who founded Pharmacia Corporation?

The roots of Pharmacia Corporation date back over 150 years to 1837 when a leading Italian pharmacist, Carlo Erba, started his own company, which later became Farmitalia Carlo Erba. This company would later unite with Kabi Pharmacia, which began in 1951.

Where did Pharmacia AB come from?

These two companies, along with Pharmacia Aktiebolaget, formed the three main points of origin for Pharmacia AB, which was established in Sweden in 1911. In the United States, Pharmacia traces its roots back to 1886. It was then that W.E. Upjohn, M.D., established The Upjohn Pill and Granule Company of Kalamazoo, Michigan, (USA).

What happened to Pharmacia Biotech?

Pharmacia Biotech expanded their role in the "biotech revolution" through its acquisition of PL Laboratories from Pabst Brewery offering a line of recombinant DNA specialty research chemicals. Sold to private interests in the 1990s, Pharmacia was first merged with "Kabi Vitrum" to form Kabi Pharmacia with headquarters in Uppsala.