:

Vad är restförd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är restförd?
 2. Kan vem som helst se mina skulder hos Kronofogden?
 3. Hur länge syns en skuld hos Kronofogden?
 4. Kan man se sina skulder hos Kronofogden?
 5. Kan Kronofogden ta hela min lön?
 6. Vad kan Kronofogden inte ta?
 7. Vad händer med en skuld efter 10 år?
 8. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 9. Kan man få skulder avskrivna?
 10. Hur hög hyra får man ha för Kronofogden?
 11. När blir en skuld avskriven?
 12. Vem får mina skulder om jag dör?
 13. Hur vet man om en skuld är preskriberad?
 14. Hur länge får man bo kvar vid vräkning?
 15. Kan man ge bort allt innan man dör?

Vad är restförd?

 • Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (på riksdagens webbplats)
 • Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (på riksdagens webbplats)

Kan vem som helst se mina skulder hos Kronofogden?

Evelina: Hej Anna-Carin! Jag har en fråga angående sanering. Jag har själv en skuld hos kronofogden, som jag haft avbetalningsplan på i ca 4 år. Självklart betalar man in det man kan varje månad men jag har hört att man kan "bli av med skulden" om Kronofogden anser att man "visat god vilja" att betala av den. Så att de tillslut skriver av skulderna. Stämmer detta?

Anna-Carin Gustafsson Åström: Hej. Det känner jag inte till. Kronofogden är en verkställande myndighet som verkställer ett uppdrag som t.ex. en fordringsägare lämnar till myndigheten. Jag föreslår dock att du kontaktar din handläggare på myndigheten för att stämma av detta ytterligare. Lycka till. Anna-Carin

Hur länge syns en skuld hos Kronofogden?

En betalningsanmärkning är en notering om en registrerad skuld hos kreditupplysningsföretagen. Anmärkningen innebär att den som får en betalningsanmärkning, person eller ett företag, inte har betalat sina skulder i tid. Betalningsanmärkningen registreras hos upplysningsföretagen genom att Kronofogden fastställer skulden. Kreditupplysningsföretagen hämtar information från Kronofogden och registrerar den obetalda skulden som en anmärkning.

I korthet får du alltså en betalningsanmärkning om du inte har betalat dina skulder i tid. Men det finns två olika sorts betalningsanmärkningar, nämligen allmänna och enskilda. Här är skillnaden:

Kan man se sina skulder hos Kronofogden?

Om ett företag har anledning att kräva pengar av dig, exempelvis om de har utfört en tjänst eller levererat en produkt, och du inte har betalat din skuld kan de ta ärendet vidare till Kronofogden.

Om du sedan ändå inte betalar det du är skyldig leder det till en betalningsanmärkning i Kronofogdens register (även kallat en prick). Denna prick syns sedan i kreditupplysningar vilket kraftigt kan påverka din förmåga att exempelvis ta lån.

Att vara skuldsatt hos Kronofogden är förödande för en privatpersons eller företags förmåga att ingå i avtal och fatta ekonomiska beslut. Oavsett om det handlar om att ansöka om lån, skriva på ett hyresavtal eller köpa på avbetalning blir det nästintill omöjligt om du har en betalningsanmärkning i Kronofogdens register. Det är därför av högsta vikt att du betalar dina skulder och blir av med din anmärkning.

Kan Kronofogden ta hela min lön?

Kronofogden är en myndighet som hanterar skulder och betalningsärenden i Sverige. De har befogenhet att kräva in obetalda skulder och kan vidta åtgärder för att få betalt, som att ta utmätning på lön eller egendom.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Det finns flera saker som Kronofogden kan ta ifrån dig om du har obetalda skulder. Några av de vanligaste sakerna Kronofogden kan ta är:

 • Lön
 • Bankkonto
 • Försäkringspengar
 • Förmåner från socialförsäkringen
 • Egendom som kan säljas på auktion

Dessa åtgärder kan vara svåra att hantera, särskilt om du har en familj att ta hand om. Det är därför viktigt att känna till vad Kronofogden inte kan ta för att skydda dig och din familj.

Vad händer med en skuld efter 10 år?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att det finns ett skuldebrev var det står att den i skuldebrevet angivna skulden ska betalas i samband med att en fastighet överlåtes. Det du undrar är vad som händer med fordran om någon överlåtelse av fastigheten inte sker inom 10 år efter upprättandet av skuldebrevet. Nedan kommer jag besvara din fråga. I svaret utgår jag från att den ifrågavarande fordran är kopplad till personen X:s fastighet.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Last Updated on maj 31, 2022 by

I Sverige har vi en myndighet som heter kronofogden. Idag ska vi berätta lite mer om denna myndighet och vad de arbetar med. Detta kommer vi att göra genom att svara på 50 vanliga frågor som folk har om denna myndighet.

Kan man få skulder avskrivna?

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden.

Hur hög hyra får man ha för Kronofogden?

Exemplet är taget från en av våra uthyrningar inom vår näringsverksamhet, där hyresgästerna har besittningsrätt.

När blir en skuld avskriven?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De möjligheter som finns för att en skuld ska "avskrivas" är följande: - Skulden preskriberas - Du kommer överens med borgenären - Skuldsanering

Vem får mina skulder om jag dör?

Grundregeln är att alla tillgångar och skulder överförs till dödsboet när en person avlider. Ett dödsbo är en egen juridisk person som dödsbodelägarna, alltså arvingarna, är ansvariga för att ta hand om. Mycket ofta anlitas en jurist som hjälper till med det administrativa kring ett dödsbo.

Nedan beskrivs processen från att personen har avlidit till att arvskifte sker. Texten utgår från att det är det är en enda person som står som låntagare. Längre ner i texten presenteras exempel på vad som sker om det är två personer som är skrivna på samma lån.

Hur vet man om en skuld är preskriberad?

Den allmänna preskriptionstiden påverkas av borgenärens och gäldenärens agerande under indrivningen. Den allmänna preskriptionstiden för en skuld i ett ärende där tingsrätten meddelat en dom i fordringsmål är fem år. Om ingen dom i fordringsmål meddelats är den allmänna preskriptionstiden tre år. Den allmänna preskriptionstiden avbryts bland annat om

 • borgenären sänder en påminnelse om eller ett saldointyg över skulden
 • borgenären inleder ett utsökningsärende som rör skulden
 • gäldenären erkänner att skulden finns till exempel genom att betala av på den eller komma överens om en betalningsplan

Om den allmänna preskriptionstiden avbryts på något av de sätt som anges ovan börjar den löpa om på nytt. En skuld kan preskriberas utifrån den allmänna preskriptionstiden innan den slutgiltiga preskriptionstiden har löpt ut.

Hur länge får man bo kvar vid vräkning?

Bostad & Fastighet

Min hyresvärd påstår att jag bor på annan ort och hyr ut olovligt i andra hand i och med att jag stannat länge i mitt fritidshus pga coronapandemin och att min fästman tittat till min hyreslgh. Nu vill dom vräka mig och har då jag bestridit påståendet lämnat ärendet till hyresnämnden. Vad ska jag göra?

Kan man ge bort allt innan man dör?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.