:

Hur bokför man Vidarefakturering?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man Vidarefakturering?
 2. Vilket konto används för Vidarefakturering?
 3. Vad gäller vid Vidarefakturering?
 4. Vilken momssats vid Vidarefakturering?
 5. När används konto 1681?
 6. Hur redovisar man utlägg?
 7. Måste man bokföra överföring mellan egna konton?
 8. Vilket konto ska jag bokföra på?
 9. Hur sent kan man skicka en faktura mellan företag?
 10. När bokför man ingående moms?
 11. Vilken momssats ska jag använda?
 12. När används konto 7388?
 13. När används konto 7691?
 14. Hur bokför jag ett utlägg?
 15. Hur gamla kvitton kan man bokföra?

Hur bokför man Vidarefakturering?

Utlägg ur momssynpunkt är utgifter som man har för någon annan, alltså att man gör en betalning för någon annans räkning. Om t ex din kund är betalningsskyldig gentemot den ursprunglige säljaren vid kreditaffärer bör det vara fråga om utläggshantering.

Dessutom krävs att det belopp som du fakturerar vidare motsvarar självkostnad utan vinstpåslag och att du inte lyfter momsen eller redovisar någon kostnad, utan verkligen hanterar utlägget som ett utlägg (fordran) i redovisningen, inklusive moms.

Vilket konto används för Vidarefakturering?

Prenumerera

Jag har redan ställt denna fråga i en annan tråd men då jag ej fått svar och det börjar brinna i knutarna att få detta rätt så ställer jag en ny fråga här.

Vad gäller vid Vidarefakturering?

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur momsen ska hanteras vid utlägg och vidarefakturering.

Kursen fokuserar på tre olika saker som ofta i dagligt tal benämns som utlägg men som momsmässigt ska hanteras på olika sätt. Inledningsvis får du kunskap om momsmässig hantering av utlägg, vad det är och hur det ska hanteras. Därefter vad som gäller momsmässigt vid inköp som är så kallade kostnadskomponenter och avslutningsvis momsmässig hanteringen kopplat till inköp för vidarefakturering.

Vilken momssats vid Vidarefakturering?

Hejsan, 

Jag har hitta en del information på nätet och att den bekräftar att hanteringen av moms vid vidarefakturering kan vara knivig, det beror helt på situation och hur vad vidarefaktureringen gäller. Eftersom ditt företag har köpt en vara eller tjänst som ska faktureras vidare så hanteras vidarefaktureringen som en vanlig försäljning från ditt företag enligt Skatteverkets tolkning, du ska alltså använda den normala momssats som gäller det du ska vidarefakturera. Skatteverket har bland annat en momsbroschyr som jag hoppas kan hjälpa dig en bit på vägen om något känns oklart. Viktigt att poängtera är att det också är skillnad på vad det gäller Utlägg och vidarefakturering, beroende på vilket av dessa som ska tillämpas. 

När används konto 1681?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 1681 Utlägg för kunder
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Hur redovisar man utlägg?

none id="readability-page-1" class="page">

I takt med utvecklingen av skanning, mobila appar och andra digitala funktioner har vi fått många frågor om företaget är skyldigt att arkivera det originalkvitto som en anställd får i samband med utlägg för företagets räkning. Tidigare har vi skrivit om momsproblem vid t ex handel på nätet och tjänsteresor. 

Måste man bokföra överföring mellan egna konton?

none id="readability-page-1" class="page">

I takt med utvecklingen av skanning, mobila appar och andra digitala funktioner har vi fått många frågor om företaget är skyldigt att arkivera det originalkvitto som en anställd får i samband med utlägg för företagets räkning. Tidigare har vi skrivit om momsproblem vid t ex handel på nätet och tjänsteresor. 

Vilket konto ska jag bokföra på?

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Hur sent kan man skicka en faktura mellan företag?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

När bokför man ingående moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Vilken momssats ska jag använda?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

När används konto 7388?

Utgifter för personalvårdsförmåner debiteras normalt konto 7699 Övriga personalkostnader eller på aktuellt utgiftskonto.

Avdragsgilla kostnader avseende skattepliktiga förmåner debiteras normalt lämpligt konto i kontogrupp 73.

Om den anställde betalar för förmånen - direkt till arbetsgivaren eller genom nettolöneavdrag vid löneutbetalningen - krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 7380 Kostnader för förmåner till anställda med beloppet. Alternativt krediteras konto 7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner.

När används konto 7691?

Vad innebär det att man gör egna utlägg? 

Egna utlägg, ofta benämnda som privata utlägg, innebär att en ägare, medlem eller anställd betalar bolagets eller föreningens utgifter med privata pengar. 

Hur bokför jag ett utlägg?

Vad innebär det att man gör egna utlägg? 

Egna utlägg, ofta benämnda som privata utlägg, innebär att en ägare, medlem eller anställd betalar bolagets eller föreningens utgifter med privata pengar. 

Hur gamla kvitton kan man bokföra?

Har du råkat glömma att bokföra kvitton som dyker upp när bokslutet redan är klart och inskickat så går det bra att bokföra detta på första dagen i det aktuella räkenskapsåret.

Hittar du till exempel ett kvitto som du missat att boköra i 2019 kan du bokföra det 2020-01-01. Det är viktigt att ha i åtanke att Skatteverket kan komma att fråga då kvittot bör tillhöra 2019 och du får då motivera varför det ligger på 2020 och inte 2019.