:

Hur mycket får företag dra av för sponsring?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får företag dra av för sponsring?
  2. Hur får man ett företag att sponsra?
  3. Är sponsring skattefritt?
  4. Får man dra av sponsring?
  5. Vilka regler gäller för sponsring?
  6. Varför ska jag sponsra?
  7. Är sponsring momsfritt?
  8. Varför sponsrar företag?

Hur mycket får företag dra av för sponsring?

Det finns många fördelar med att sponsra en organisation eller ett evenemang, bland annat är det ett utmärkt sätt att öka varumärkeskännedom eftersom ditt varumärke kommer att marknadsföras direkt till målgruppen, som redan är intresserad av idrottslaget, välgörenhetsorganisationen eller evenemanget. Detta kan bidra till att ditt företag och varumärke få en stor exponering vilket förväntas medföra en ökning av försäljningen. Om du stöder ett lokalt idrottslag eller en välgörenhetsorganisation kan detta bidra till att öka kundlojaliteten då kunderna kommer att förknippa ditt företag med den positiva känsla de får av att stödja dessa organisationer.

Men sponsring medför även risker, då det är en investering, och precis som alla andra investeringar bör du tänka på avkastningen och beroende på vad du väljer att sponsra och under hur lång tid du gör det kan sponsring vara kostsamt och kanske inte ge några nya affärer. Du bör se till att du väljer något som passar in i din övergripande marknadsföringsstrategi och att din budget tillåter det. Det bästa sättet att göra detta är att beräkna kostnaden per kontakt eller kostnaden per tusen (CPM). Detta beror på hur många personer du riktar dig till och vad du försöker uppnå.

Om det är ett engångsevenemang är kostnaden per kontakt lätt att beräkna. Om din totala sponsring till exempel uppgår till 3 000 kr och 3 000 personer deltar i evenemanget (inklusive barn) är din CPM 1 kr. Om det handlar om en 12-månaders sponsring av en lokal idrottsklubb med två lag och 200 medlemmar måste du ta hänsyn till hur många matcher varje lag spelar under ett år samt hur många träningspass som hålls, hur många åskådare som kommer till varje match och hur ofta varje medlem kommer i kontakt med ditt varumärke.

Hur får man ett företag att sponsra?

Sponsring är inte samma sak som en reklamgåva! I varje sponsorupplägg finns det alltid ett intresse från två parter. Sponsring sker ofta i form av ett finansiellt stöd men det kan också vara i form av tjänst eller vara.

Idrottsföreningar tar emot sponsorpengar för att kunna genomföra sportevenemang eller köpa in utrustning. Enskilda idrottare ingår sponsoravtal för att kunna satsa helhjärtat på sin sport. Teatrar, museer och andra kulturinstitutioner blir sponsrade för att kunna arrangera föreställningar och utställningar. Det är även vanligt av sponsring för ideella föreningar, konferenser, forskare, vetenskapliga expeditioner och liknande.

Att bli sponsrad kan medföra fördelar i form av kontakter inom företagsvärlden vilket kan leda till fler möjligheter längre fram. Det kan också löna sig att bli associerad med ett starkt varumärke.

Är sponsring skattefritt?

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har många hört av sig med frågor om företagsgåvor och beskattning. Där slås nämligen fast att gåvor från företag ska beskattas för företaget som ger gåvan. Vi kontaktade Sofia Bülow, skattejurist på Grant Thornton för att reda ut domen och bad henne berätta om det finns något sätt för företag att ge till allmännyttiga ändamål utan att samtidigt behöva beskattas.

Med ett växande engagemang i näringslivet för ett hållbart samhälle är det numera allt vanligare att företag önskar att på något sätt ge pengar till olika typer av ideella organisationer. Det kan ske helt förutsättningslöst (donation/bidrag) eller med krav på motprestation (sponsring). Beroende på om en gåva räknas som donation eller sponsring gäller olika regler för skatt och moms. I den här artikel lämnar vi sponsring därhän och fokuserar på gåvor utan krav på motprestation. Det bör dock alltid göras en bedömning om en gåva är sponsring och i så fall i vilken utsträckning då detta har olika skatte- och momsmässiga effekter.

Får man dra av sponsring?

Som många vet ställs höga krav för att få avdrag för sponsringskostnader. Någon särskild lagreglering gällande rätt till avdrag för sponsring finns varken i inkomstskattelagen eller i momslagen.

Det framgår i praxis, gällande inkomstskatt, att avdrag för reklam normalt kräver att ersättningen ska motsvara marknadsvärdet för reklamkostnaden. Om motprestation – i form av reklamvärde – saknas kan avdrag ändå medges om det finns en stark anknytning till den egna verksamheten (exempelvis bryggeriföretaget Falcon som sponsrade pilgimsfalkens överlevnad). 

Vilka regler gäller för sponsring?

Många företag har en policy om jämställd sponsring – men av skatteskäl är det mer ekonomiskt att bara sponsra herrar. Skattereglerna är nog ett tungt skäl till att 80 % av alla sponsorpengar går till män. Detta trots att nästan hälften av idrottsutövarna är kvinnor.

Avdragsrätten för sponsring avgörs i praktiken av de motprestationer som sponsorföretaget får tillbaka från klubben som sponsras. Motprestationer kan till exempel bestå av fribiljetter, reklam och marknadsföring.

Varför ska jag sponsra?

Sponsring brukar beskrivas som en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring får inte förväxlas med gåvor. Det som kännetecknar sponsring är att två parter ingår ett samarbete som båda ska tjäna på. Det är viktigt att föreningen är införstådd med detta innan man börjar söka efter samarbeten med företag eller andra organisationer. Precis som övrig verksamhet så bör det finnas ett av styrelsen beslutat tillvägagångssätt som föreningen arbetar efter. Det är vanligt att en grupp eller en person är utsedd att ansvara för och arbeta med denna process.

Det som föreningen bör starta med, innan man kontaktar tänkbara samarbetspartners, är att fundera över sin egen organisation. Vad kännetecknar föreningen? Vilken verksamhet bedrivs i föreningen och finns det vissa värden som föreningen förknippas med? Hur många medlemmar är med i föreningen och från vilket upptagningsområde kommer föreningens medlemmar? Ta god tid på er att diskutera föreningens profil vilket underlättar en presentation av föreningen till nya samarbeten och sponsorer. I denna profil bör det också framgå vilka förutsättningar som föreningen har när det gäller att erbjuda företag exponering, representationsmöjligheter och upplevelser. Vad kan föreningen erbjuda i ett samarbete? Föreningen har kanske aktiviteter som kan vara lockande för företag att erbjuda sin personal? Föreningen kanske anordnar utbildningar eller seminarier som kan var av intresse för olika företag? Arrangerar föreningen evenemang som erbjuder exponering eller verksamheter som får uppmärksamhet i media eller genom andra kanaler? .

Är sponsring momsfritt?

Sponsring kan bokföras under kontogrupp 59 Reklam och PR och konto 5980 PR, institutionell reklam och sponsring.

När företag ger organisationer, föreningar och artister gåvor i form av pengar, varor eller tjänster och som i utbyte får reklam för sin verksamhet så kallas det sponsring. Sponsring kan ha många fördelar. Det kan exempelvis hjälpa till att bygga upp ett varumärke och ge tillgång till ett nätverk. Sponsring är inte samma sak som reklamgåvor

Varför sponsrar företag?

Hur man definierar sponsring har också stor betydelse för hur man använder sitt sponsorskap. Vi på Brons Media definierar sponsring så här:

”Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning.”