:

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 2. Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?
 3. Hur beräknas taxeringsvärdet på en fastighet?
 4. Hur debiteras fastighetsskatt?
 5. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 6. Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?
 7. Hur räknar man ut underlag för fastighetsavgift?
 8. Vad baseras fastighetsskatten på?
 9. Hur påverkar taxeringsvärdet fastighetsskatten?
 10. Hur räknar jag ut taxeringsvärde?
 11. Vad är taxeringsvärdet på ett hus?
 12. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 13. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 14. Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 15. Hur länge kan man skjuta upp fastighetsskatten?

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

Hur beräknas taxeringsvärdet på en fastighet?

Taxeringsvärdet beräknas genom att Skatteverket tar 2 år gamla uppgifter över bostadsförsäljningar som skett i ett visst område. Dessa uppgifter använder man för att räkna fram ett index/en prisnivå för det specifika området. Med hjälp av det indexet sätter de ett taxeringsvärde på de olika fastigheterna som finns i området. Det ger ett underlag till Skatteverket som de använder för att beräkna fastighetsskatten/fastighetsavgiften för områdets alla fastigheter och hus.

Tanken är att taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av marknadsvärdet men det ger väldigt sällan en korrekt bild av det nuvarande marknadsvärdet på fastigheter.

Taxeringsvärdet skall inte blandas ihop med marknadsvärdet (vad fastigheten verkligen är värd)

Hur debiteras fastighetsskatt?

Under denna utbildning får du lära dig hur du kan sänka fastighetsskatten genom att nyttja möjligheten att löpande deklarera och få taxeringsvärden justerade för byggnader i samband med ombyggnation, nyuppförande, säregna förhållanden och ändrade skattepliktsförhållanden. Vi går igenom vad som påverkar taxeringsvärdena och hur du prognosticerar fastighetsskatten i ett pågående projekt. Vi går även igenom principerna för hur hyresgästen kan debiteras för fastighetsskatten och hur vissa hyresgästers verksamheter kan innebära att en byggnad blir skattefri.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?

För dig som vill köpa hus är det bra att ha koll på hur taxeringsvärde fungerar och vad det används till. Vi har samlat 8 ofta förekommande frågor och svar som för dig som vill lära dig mer.

Taxeringsvärdet är det sammanlagda värdet av en fastighet, där både tomten och den eventuella byggnaden är inräknad. Om fastigheten är obebyggd baseras taxeringsvärdet endast på tomten. Ifall det är olika personer som äger tomten respektive byggnaden på tomten, så kallad ofri grund, får respektive ägare ett eget taxeringsvärde.

Hur räknar man ut underlag för fastighetsavgift?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Vad baseras fastighetsskatten på?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Hur påverkar taxeringsvärdet fastighetsskatten?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.

Hur räknar jag ut taxeringsvärde?

Hur beräknar man taxeringsvärdet när man gör en fastighetstaxering?

Taxeringsvärdena i ett område ska motsvara cirka 75 procent av fastigheternas marknadsvärde två år före taxeringsåret. Marknadsvärdet bestäms med hänsyn till det genomsnittliga prisläget inom det värdeområde där fastigheten ligger.

Vad är taxeringsvärdet på ett hus?

När du vill få fram ett taxeringsvärde är det till Skatteverket du ska vända dig. För att ta reda på taxeringsvärdet på ditt hus loggar du bara in på Mina sidor på Skatteverkets webbsida. Är du nyfiken på hur taxeringsvärdet kan komma att justeras vid till exempel en större utbyggnad kan du också göra olika testberäkningar där. Vill du ta reda på ett taxeringsvärde på någon annans fastighet behöver du först uppgifter om vilken fastighetsbeteckning som fastigheten har och i vilken kommun den ligger.

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

Här har vi samlat sidor, artiklar och annat matrial som vi hittat online som handlar om fastighetsskatt.

För bostäder gäller regler om fastighetsavgift medan regler om fastighetsskatt gäller för övriga fastigheter. Här går vi igenom allt du behöver veta om skatte- och avgiftersnivåer, maxbelopp, undantag, mm.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

När du värderar din bostad så får du information om hur mycket den kan tänkas vara värd vid en försäljning. Kontakta en mäklare som känner till ditt område väl för att få en korrekt och rättvisande värdering. Du och mäklaren går sedan igenom din bostad och det är bra om du är förberedd och har tagit fram så mycket information som möjligt om din bostad. Följande dokument kan vara bra att visa mäklaren vid en värdering:

 • Avtal/köpekontrakt.
 • Planritningar.
 • Månadsavgift och driftkostnader för villa.
 • Lånehandlingar.
 • Kvitton och anteckningar på eventuella förbättringar av bostaden.
 • Övriga handlar som kan vara bra för mäklaren att ta del av, exempelvis för en planerad renovering.

Med hjälp av dokumenten, bostadens skick och läge samt försäljningsstatistik för området tas en värdering fram. För en så säker värdering som möjligt kan du låta fler än en mäklare värdera din bostad. På så sätt jämföra om mäklarnas uppfattning om bostads värde skiljer sig åt.

Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

Hur länge kan man skjuta upp fastighetsskatten?

Uppskov innebär att skjuta upp den vinstskatt du behöver betala om du säljer en bostad med vinst. Det kan vara ett bra alternativ, om du till exempel ska köpa en ny bostad och behöver använda pengarna från försäljningen till kontantinsats.