:

Hur beskattas måltider?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas måltider?
 2. Är kostförmån skattepliktigt?
 3. När är kostförmån skattefri?
 4. Vad är Lunchförmån?
 5. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 6. Är Lunchförmån bra?
 7. Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?
 8. Kan företaget betala min lunch?
 9. Vilka löneförmåner kan man ha?
 10. Är arbetslunch avdragsgill?
 11. Vad är skattefria förmåner?
 12. Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?
 13. Hur bokför man arbetslunch?
 14. Får man bjuda sina anställda på frukost?
 15. Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Hur beskattas måltider?

Naturligtvis ligger det kanske i sakens natur att man inte vill bli beskattad för en förmån från arbetsgivaren. Helt naturligt är också att arbetsgivare kanske inte vill betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

De allra flesta förmåner är dock både skatte- och avgiftspliktiga. Anledningen är att de ses som ersättning för utfört arbete.

Är kostförmån skattepliktigt?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

När är kostförmån skattefri?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Vad är Lunchförmån?

Anställda är och har alltid varit den viktigaste resursen för arbetsgivare. Ser vi tillbaka i historien var chansen stor att anställda stannade på en arbetsplats under hela sin livstid. Dagens anställda byter däremot i genomsnitt arbetsplats ett flertal gånger under de åren de arbetar. Med detta sagt står arbetsgivare idag inför en större utmaning när det gäller att behålla sin personal, och allt tyder på att det kommer fortsätta i samma riktning.

Ett av många sätt att visa sina anställda att man vill att de ska stanna kvar är genom att erbjuda dem förmåner. För det mesta finns det självklara förmåner på en arbetsplats såsom gratis kaffe, te och frukt eller friskvårdsbidrag – vilket är fantastiskt! Om det inte fanns skulle dagen bli betydligt tråkigare. Något annat som oftast förekommer är tillgång till telefon eller dator även till privat ändamål. Ibland får personal också förmåner såsom busskort eller träning på arbetstid, exempelvis yoga på jobbet en dag i veckan. Något som vi tror kommer att vara en självklarhet på framtidens arbetsplats är möjligheten till subventionerad lunch.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Skatteverket har meddelat att måltider i samband med distansarbete inte är en skattefri förmån. För att måltiden ska bli skattefri i samband med kurs- och konferens, personalfest, informationsmöten m.m. så ska måltiden intas gemensamt i en anvisad lokal.

Detta innebär att mat eller annan kost inte får skickas hem till deltagare i digitala möten och konferenser. Det är inte heller tillåtet att erbjuda deltagarna att hämta en frukost- eller lunchpåse på jobbet innan mötet eller konferensen.

Begreppet arbetsmåltid finns inte i skattelagstiftningen. Med arbetsmåltid menas här sådana måltider som intages då och då med olika kollegor på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Om en mindre grupp medarbetare träffas för ett arbetsmöte och därefter går på lunch och låter högskolan betala så ses även det som ett typiskt exempel på en arbetsmåltid.

Huvudregeln är att sådana måltider är skattepliktiga. Tids- och effektivitetsvinster utgör ingen grund för annan bedömning. Det innebär att måltider, bekostade av högskolan och som intas i samband med exempelvis lunchmöten ska förmånsbeskattas enligt schablon. När utlägg för en sådan måltid sker lägger HR-Lön förmånsbeskattning på deltagarna per automatik.

Är Lunchförmån bra?

Unionen har drygt 2 500 medlemmar på H&M. Unionen kommer kalla till en ny förhandling med ledningen, men innan dess ska de kalla till ett medlemsmöte med facket på onsdag 31/8. Då ska anslutna få lyfta fram hur de vill gå vidare. 

– Den här förändringen ska riskbedömas på varje avdelning och det skedde inte här, säger Robin Olofsson om de nya riktlinjerna. 

Från första september till sista november har fackklubben lyckats få till en kompromiss om övergångsregler som säger att tjänstemän får arbeta på distans två dagar per vecka. Från den första december gäller dock kravet från arbetsgivaren på fyra dagar per vecka på plats i genomsnitt. 

Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?

Kostförmån, vad är det? Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fråga:Jag har fått min första lönespecifikation på mitt jobb och då står det »Kostförmån 51 kr« och »Kostavdrag -47 kr«. Att jag får ett avdrag på 47 kronor för personalmaten förstår jag. Men varifrån kommer detta med en förmån på 51 kronor? Vad innebär det?

Kan företaget betala min lunch?

När får man köpa lunch på företagskortet? Svaret på frågan är både knepig och lätt. Äter du inom ramen för jobbet så använd företagskortet. Äter du som privatperson ska du betala själv.

Det är självklart att du som är en egen företagare ska kunna använda ditt företagskort när du är ute och träffar dina kunder i affärer och till exempel äter lunch. Du har ett möte där du diskuterar arbetsrelaterade frågor, då har du rätt att betala med företagskortet och använda kvittot i din momsredovisning.

Vilka löneförmåner kan man ha?

När din anställda använder en företagsbil för privat bruk räknas det som en skattepliktig förmån, som du som arbetsgivare betalar. Det här gäller även bensinkostnader för körningen. Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som din anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Är arbetslunch avdragsgill?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Vad är skattefria förmåner?

Om du betalar för din förmån till exempel genom ett nettolöneavdrag så ska din förmån sättas ned med det belopp du har betalat. En förutsättning för det är att du betalar med pengar som har beskattats så det gäller inte vid eventuellt bruttolöneavdrag.

Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?

Med hjälp av en bil kan du balansera arbetslivet och underlätta stressen från tungt ansvar på jobbet.

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil. Skatteverket har specificerat regler för vad som gäller kring tjänstebilar och förmånsbilar. Du som använder en tjänstebil privat måste föra körjournal för att påvisa att den enbart används i tjänsten. Hur vida din tjänstebil ska beskattas avgörs baserat på två parametrar.

 • Avverka 100 mil eller fler privat per år
 • Bilen används privat fler än 10 gånger årligen

Hur bokför man arbetslunch?

Intern representation kan bokföras under kontogrupp 7630 på konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill eller 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill.

Ett företags representationskostnader är omkostnader som uppstår i samband med till exempel personalfester, kundluncher och enklare förtäring vid ett personalmöte. För att en aktivitet ska få räknas som en representationskostnad måste den gynna och ha ett direkt samband med företagets verksamhet. Intern representation riktar sig till företagets personal och extern representation riktar sig till bland annat kunder och leverantörer.

Får man bjuda sina anställda på frukost?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Har man förmånsbil så betalar företaget samtliga bilkostnader, såsom bilskatt, försäkring, reparationer, underhåll, trängselskatt, leasing, ränta, m.m., även om du som privatperson indirekt betalar för den i form av förmånsbeskattning.

Samtliga ovanstående kostnader faller inom ramen för förmånsbeskattningen på bilen, förutom trängselskatt. Den beskattas som en extra förmån utöver bilförmånen.

När det gäller vem som står för drivmedelskostnaden finns dock två olika alternativ.